EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0192

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/192 van de Raad van 30 januari 2023 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

ST/5232/2023/INIT

PB L 26I van 30.1.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/192/oj

30.1.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 26/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/192 VAN DE RAAD

van 30 januari 2023

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (1), en met name artikel 14, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 17 maart 2014 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld.

(2)

De Unie houdt onverkort vast aan haar steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne.

(3)

Iran verleent militaire steun voor de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne. Gezien de ernst van de situatie is de Raad van oordeel dat een entiteit die betrokken is bij de ontwikkeling en levering van onbemande luchtvaartuigen aan Rusland, toegevoegd moet worden aan de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 opgenomen lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(4)

Verordening (EU) nr. 269/2014 moet daarom dienovereenkomstig gewijzigd worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 januari 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

P. KULLGREN


(1)  PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6.


BIJLAGE

De volgende entiteit wordt toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014:

 

Entiteiten

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

“175.

Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA)

شرکت صنایع هواپیماسازی ایران

Adres: Sepahbod Gharani Avenue 107, Teheran, Iran

Soort entiteit: lucht- en ruimtevaartproducent

Staatsbedrijf

Plaats van registratie: Isfahan (Iran)

Registratiedatum: 1977

Andere geassocieerde entiteiten: Islamitische Revolutionaire Garde (IRG)

Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) is een Iraanse onderneming die gespecialiseerd is in het vervaardigen van militaire en civiele luchtvaartuigen, en onbemande luchtvaartuigen (unmanned aerial vehicles — UAV’s).

HESA vervaardigt UAV’s die worden gebruikt door de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) en is betrokken bij het onderzoek naar, de ontwikkeling en de productie van, en vluchtuitvoeringen met, UAV’s. Het is een dochteronderneming van de Iran Aviation Industries Organization (IAIO), een staatsbedrijf dat ondergeschikt is aan het Iraanse Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (Ministry of Defense and Armed Forces Logistics — MODAFL). De Russische Federatie gebruikt door HESA in Iran geproduceerde UAV’s in zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

Derhalve is HESA verantwoordelijk voor het verlenen van materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

30.1.2023”


Top