EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0180

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/180 van de Raad van 27 januari 2023 tot uitvoering van Verordening (EU) 2022/2474 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

ST/5316/2023/INIT

PB L 26 van 30.1.2023, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/180/oj

30.1.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 26/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/180 VAN DE RAAD

van 27 januari 2023

tot uitvoering van Verordening (EU) 2022/2474 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien Verordening (EU) 2022/2474 van de Raad van 16 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (1), en met name artikel 1, punt 19,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 16 december 2022 heeft de Raad Verordening (EU) 2022/2474 vastgesteld, waarbij Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad (2) werd gewijzigd en er verdere beperkende maatregelen werden ingevoerd om de uitzendingen van bepaalde mediakanalen, vermeld in bijlage V bij Verordening (EU) 2022/2474, in de Unie of gericht tegen de Unie te schorsen. Op grond van artikel 1, punt 19), van Verordening (EU) 2022/2474 is de toepasselijkheid van dergelijke maatregelen op een of meer van die mediakanalen afhankelijk van de vaststelling van uitvoeringshandelingen door de Raad.

(2)

Na de respectieve gevallen te hebben onderzocht, is de Raad tot de conclusie gekomen dat de in artikel 2 septies van Verordening (EU) nr. 833/2014 vermelde beperkende maatregelen met ingang van 1 februari 2023 van toepassing moeten zijn ten aanzien van alle in bijlage V bij Verordening (EU) 2022/2474 vermelde entiteiten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 2 septies van Verordening (EU) nr. 833/2014 vermelde maatregelen zijn met ingang van 1 februari 2023 van toepassing ten aanzien van alle in bijlage V bij Verordening (EU) 2022/2474 vermelde entiteiten.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 januari 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

J. ROSWALL


(1)  PB L 322 I van 16.12.2022, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 1).


Top