EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0432

Besluit (GBVB) 2023/432 van de Raad van 25 februari 2023 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

ST/6339/2023/INIT

PB L 59I van 25.2.2023, p. 437–582 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/432/oj

25.2.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 59/437


BESLUIT (GBVB) 2023/432 VAN DE RAAD

van 25 februari 2023

tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 17 maart 2014 heeft de Raad Besluit 2014/145/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

De Unie houdt onverkort vast aan haar steun voor de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne.

(3)

In zijn conclusies van 9 februari 2023 herhaalde de Europese Raad dat hij de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne, die een onmiskenbare schending van het Handvest van de Verenigde Naties vormt, met klem veroordeelt. De Europese Raad herhaalde tevens dat de Unie klaarstaat om haar beperkende maatregelen tegen Rusland te blijven versterken.

(4)

Gezien de ernst van de situatie is de Raad van oordeel dat 87 personen en 34 entiteiten die verantwoordelijk zijn voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen, moeten worden toegevoegd aan de in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB opgenomen lijst van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(5)

Het is eveneens passend om afwijkingen van de bevriezing van activa en het verbod op de beschikbaarstelling van tegoeden en economische middelen die toepasselijk waren op al op de lijst geplaatste banken uit te breiden naar drie recentelijk op de lijst geplaatste banken, en om de verwerking van betalingen door de Jewish Claims Conference via één van hen toe te staan.

(6)

Het is tevens passend de vrijgave of de beschikbaarstelling toe te staan van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen die nodig zijn voor de verkoop of de overdracht van effecten door een in de Unie gevestigde entiteit die onder zeggenschap staat of stond van een specifieke op de lijst geplaatste entiteit. Tot slot is het passend om de vrijgave of de beschikbaarstelling toe te staan van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen die nodig zijn voor de beëindiging van verrichtingen, contracten of andere overeenkomsten met een op de lijst geplaatste entiteit, en de termijn voor de afwijking met drie maanden te verlengen voor de verkoop en de overdracht van eigendomsrechten in een in de Unie gevestigde rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan een op de lijst geplaatste natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam eigenaar is.

(7)

Om uitvoering te geven aan bepaalde maatregelen, is verder optreden van de Unie vereist.

(8)

Besluit 2014/145/GBVB moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2014/145/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 10, punt a), wordt de datum “28 februari 2023” vervangen door de datum “31 mei 2023”;

b)

in lid 17 wordt de verwijzing naar “de nummers 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, en 127 onder de rubriek “Entiteiten” van de bijlage” vervangen door een verwijzing naar “de nummers 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199 en 200 onder de rubriek “Entiteiten” van de bijlage”;

c)

de volgende leden worden toegevoegd:

“21.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen die toebehoren aan de onder de nummers 198, 199 en 200 onder de rubriek “Entiteiten” van de bijlage vermelde entiteiten, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan die entiteiten, op voorwaarden die de bevoegde autoriteiten passend achten en nadat zij hebben vastgesteld dat die tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor de beëindiging uiterlijk op 26 augustus 2023 van verrichtingen, contracten of andere overeenkomsten, met inbegrip van correspondentbankrelaties, die vóór 25 februari 2023 met die entiteiten zijn gesloten, of, wat de entiteit betreft die is opgenomen onder nummer 198 onder de rubriek “Entiteiten” in de bijlage, voor verrichtingen met het oog op de uitbetaling van middelen door de Jewish Claims Conference aan begunstigden in de Russische Federatie uiterlijk op 26 november 2023, ongeacht wanneer de verrichtingen, contracten of andere overeenkomsten zijn gesloten. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken na het verlenen van de toestemming in kennis van elke op grond van dit lid verleende toestemming.

22.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen die in het bezit zijn van de onder nummer 101 onder de rubriek “Entiteiten” in de bijlage vermelde entiteit, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan die entiteit, op voorwaarden die de bevoegde autoriteiten passend achten en nadat zij hebben vastgesteld dat:

a)

deze tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor de verkoop of de overdracht van effecten door een in de Unie gevestigde entiteit die onder zeggenschap staat of stond van de onder nummer 82 onder de rubriek “Entiteiten” in de bijlage vermelde entiteit;

b)

deze verkoop of overdracht uiterlijk op 24 juli 2023 is voltooid, en

c)

deze verkoop of overdracht geschiedt op basis van verrichtingen, contracten of andere overeenkomsten die vóór 3 juni 2022 met de onder nummer 101 onder de rubriek “Entiteiten” in de bijlage vermelde entiteit zijn gesloten of waarbij deze anderszins betrokken is.

23.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen die in het bezit zijn van de onder nummer 190 onder de rubriek “Entiteiten” in de bijlage vermelde entiteit, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan die entiteit, op voorwaarden die de bevoegde autoriteiten passend achten en nadat zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor de beëindiging uiterlijk op 26 augustus 2023 van verrichtingen, contracten of andere overeenkomsten die vóór 25 februari 2023 met die entiteit zijn gesloten, of waarbij deze anderszins betrokken is.”.

2)

De bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 25 februari 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

J. ROSWALL


(1)  Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16).


BIJLAGE

De volgende personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst van personen, entiteiten en lichamen in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB:

 

Personen

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

“1413.

Olga Yevgenyevna BAS

(Ольга Евгеньевна БАС)

Geboortedatum: 27.2.1964

Geboorteplaats: Noginsk, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de Federatieraad van de Russische Federatie sinds 20 december 2022 als vertegenwoordiger van de illegaal geannexeerde zogenaamde Volksrepubliek Loehansk. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie ondersteunt zij bijgevolg acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.2.2023

1414.

Konstantin Vladimirovich BASYUK

(Константин Владимирович БАСЮК)

Geboortedatum: 29.5.1966

Geboorteplaats: Taldy-Kurgan, voormalige USSR (nu Taldıqorğan, Kazachstan)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Lid van de Federatieraad van de Russische Federatie sinds 20 december 2022 als vertegenwoordiger van de illegaal geannexeerde regio Cherson. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie ondersteunt hij bijgevolg acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.2.2023

1415.

Dmitry Nikolayevich VORONA

alias Dmytro Mykolayovich VORONA

(Russisch: Дмитрий Николаевич ВОРОНА)

(Oekraïens: Дмитро Миколайович ВОРОНА)

Geboortedatum: 24.7.1980

Geboorteplaats: Donetsk, voormalige USSR (nu Oekraïne)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Voormalig CEO van Crimea Development Corporation. Lid van de Federatieraad van de Russische Federatie sinds 20 december 2022 als vertegenwoordiger van de illegaal geannexeerde regio Zaporizja. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie ondersteunt hij bijgevolg acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.2.2023

1416.

Dariya Sergeevna LANTRATOVA

(Дарья Сергеевна ЛАНТРАТОВА)

Geboortedatum: 20.5.1984

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Adjunct-secretaris van de Algemene Raad van de partij "Verenigd Rusland". Lid van de Federatieraad van de Russische Federatie sinds 20 december 2022 als vertegenwoordiger van de illegaal geannexeerde zogenaamde Volksrepubliek Loehansk. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie ondersteunt zij bijgevolg acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.2.2023

1417.

Gleb Leonidovich MIKHAILOV

(Глеб Леонидович МИХАЙЛОВ)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Op 29 december 2022 bij decreet van president Vladimir Putin van de Russische Federatie benoemd tot procureur van de zogenaamde Volksrepubliek Loehansk, onder het gezag van het openbaar ministerie van de Russische Federatie. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie ondersteunt hij bijgevolg acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.2.2023

1418.

Kirill Nikolaevich OSIPCHUK

(Кирилл Николаевич ОСИПЧУК)

Geboortedatum: 1974

Geboorteplaats: Chabarovsk, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Op 29 december 2022 bij decreet van president Vladimir Putin van de Russische Federatie benoemd tot procureur van de illegaal geannexeerde regio Zaporizja, onder het gezag van het openbaar ministerie van de Russische Federatie. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie ondersteunt hij bijgevolg acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.2.2023

1419.

Andrey Yuryevich PETROV

(Андрей Юрьевич ПЕТРОВ)

Geboortedatum: 16.3.1974

Geboorteplaats: Sjachty, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Op 29 december 2022 bij decreet van president Vladimir Putin van de Russische Federatie benoemd tot procureur van de regio Cherson, onder het gezag van het openbaar ministerie van de Russische Federatie. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie ondersteunt hij bijgevolg acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.2.2023

1420.

Andrey Alexandrovich SPIVAK

(Андрей Александрович СПИВАК)

Geboortedatum: 14.12.1977

Geboorteplaats: Dnepropetrovsk, voormalige USSR (nu Dnipro, Oekraïne)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Op 29 december 2022 bij decreet van president Vladimir Putin van de Russische Federatie benoemd tot procureur van de illegaal geannexeerde zogenaamde Volksrepubliek Donetsk, onder het gezag van het openbaar ministerie van de Russische Federatie. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie ondersteunt hij bijgevolg acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.2.2023

1421.

Tatiana Petrovna LARIONOVA

(Татьяна Петровна ЛАРИОНОВА)

Geboortedatum: 2.7.1955

Geboorteplaats: Kazan, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Lid van de Doema dat op 21 december 2022 voor wetsontwerp nr. 242406-8

betreffende het stelsel van overeenkomsten heeft gestemd, op grond waarvan het recht om overheidsopdrachten te regelen in de vier illegaal geannexeerde Oekraïense gebieden en regio’s tijdelijk werd toegekend aan de Russische regering.

Derhalve heeft zij acties en beleidsmaatregelen ondersteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.2.2023

1422.

Oleg Alexeyevich MIKHAILOV

(Олег Алексеевич МИХАЙЛОВ)

Geboortedatum: 6.1.1987

Geboorteplaats: Petsjora, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Lid van de Doema dat op 21 december 2022 voor wetsontwerp nr. 242406-8 betreffende het stelsel van overeenkomsten heeft gestemd, op grond waarvan het recht om overheidsopdrachten te regelen in de vier illegaal geannexeerde Oekraïense gebieden en regio’s werd toegekend aan de Russische regering.

Derhalve heeft hij acties en beleidsmaatregelen ondersteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.2.2023

1423.

Zelimkhan Alikoevich MUTSOEV

(Зелимхан Аликоевич МУЦОЕВ)

Geboortedatum: 13.10.1959

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Lid van de Doema dat op 21 december 2022 voor wetsontwerp nr. 242406-8 betreffende het stelsel van overeenkomsten heeft gestemd, op grond waarvan het recht om overheidsopdrachten te regelen in de vier illegaal geannexeerde Oekraïense gebieden en regio’s werd toegekend aan de Russische regering.

Derhalve heeft hij acties en beleidsmaatregelen ondersteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.2.2023

1424.

Vladimir Viktorovich PAVLOV

(Владимир Викторович ПАВЛОВ)

Geboortedatum: 1.6.1976

Geboorteplaats: Tsjeljabinsk, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Lid van de Doema dat op 21 december 2022 voor wetsontwerp nr. 242406-8 betreffende het stelsel van overeenkomsten heeft gestemd, op grond waarvan het recht heeft om overheidsopdrachten te regelen in de vier illegaal geannexeerde Oekraïense gebieden en regio’s werd toegekend aan de Russische regering.

Derhalve heeft hij acties en beleidsmaatregelen ondersteund en uitgevoerd die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.2.2023

1425.

Vladimir Ivanovich BULAVIN

(Владимир Иванович БУЛАВИН)

Geboortedatum: 11.2.1953

Geboorteplaats: Ploskim, voormalige USSR (nu Stanovoj, Rusland)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Vladimir Bulavin is hoofd van de federale douanedienst van de Russische Federatie en lid van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie. In zijn hoedanigheid van hoofd van de federale douanedienst ziet hij erop toe dat parallelinvoer in Rusland mogelijk wordt gemaakt, teneinde de handels- en douanebeperkingen te ondermijnen. Hij heeft ook toestemming verleend voor het openen van kantoren en het uitoefenen van rechtstreeks gezag over douaneprocedures in de illegaal geannexeerde gebieden Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja en heeft het Russische douanewetboek in die gebieden ingevoerd.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

1426.

Yevgeny Alexandrovich PRIMAKOV

alias Yevgeny Primakov Jr

alias Yevgeny Sandro

(Евгений Александрович ПРИМАКОВ

alias Евгений Примаков-младший

alias Евгений Сандро)

Geboortedatum: 29.4.1976

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Yevgeny Primakov is het hoofd van het Federaal Agentschap voor het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, in het buitenland wonende volksgenoten en internationale humanitaire samenwerking (Rossotrudnichestvo), een federaal uitvoerend orgaan dat belast is met het verlenen van overheidsdiensten en het beheer van staatseigendommen ter ondersteuning en ontwikkeling van de internationale betrekkingen tussen de Russische Federatie en de lidstaten van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten en andere derde landen, en dat tevens actief is op het gebied van internationale humanitaire samenwerking.

Rossotrudnichestvo organiseert actief internationale evenementen die tot doel hebben de stelling dat de bezette Oekraïense gebieden Russisch zijn, in ruimere kring van de publieke opinie als een vaste overtuiging ingang te doen vinden. Als hoofd van de organisatie heeft Yevgeny Primakov ondubbelzinnig zijn steun uitgesproken voor de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

1427.

Vladimir Viktorovich SELIN

(Владимир Викторович СЕЛИН)

Geboortedatum: 1.1.1955

Geboorteplaats: Oblast Voronezj, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Vladimir Selin is directeur van de federale dienst voor technische en uitvoercontrole, die ressorteert onder het Ministerie van Defensie van de Russische Federatie. De dienst is een federaal uitvoerend orgaan dat verantwoordelijk is voor controle en toezicht op het gebied van informatiebeveiliging, ook op militair gebied, en voor de uitvoering van uitvoercontroles. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de controle en het toezicht op uitvoercontroles en militair-technische samenwerking en voor de ontwikkeling van desbetreffend overheidsbeleid, en dus voor de Russische oorlogsvoering in het algemeen.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

1428.

Alexey Gennadyevich KOMISSAROV

(Алексей Геннадиевич КОМИССАРОВ)

Geboortedatum: 20.10.1969

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Alexey Komissarov is medevoorzitter van het hoofdkwartier van het Al-Russisch Volksfront. Onder zijn controle en leiderschap verleent het Volksfront steun voor de Russische oorlog tegen Oekraïne, onder meer via het maatschappelijk initiatief "All for Victory!", in het kader waarvan fysieke en financiële donaties worden ingezameld om de militaire eenheden van de zogenaamde Volksrepubliek Donetsk en Volksrepubliek Loehansk te ondersteunen.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

1429.

Leonid Mikhailovich ROSHAL

(Леонид Михайлович РОШАЛЬ)

Geboortedatum: 27.4.1933

Geboorteplaats: Livny, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Leonid Roshal is medevoorzitter van het hoofdkwartier van het Al-Russisch Volksfront. Onder zijn controle en leiderschap verleent het Volksfront steun voor de Russische oorlog tegen Oekraïne, onder meer via het maatschappelijk initiatief "All for Victory!", in het kader waarvan fysieke en financiële donaties worden ingezameld om de militaire eenheden van de zogenaamde Volksrepubliek Donetsk en Volksrepubliek Loehansk te ondersteunen. Hij heeft ook persoonlijke verklaringen afgelegd ter ondersteuning van de militaire actie tegen Oekraïne.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

1430.

Elena Vladimirovna SHMELEVA

(Елена Владимировна ШМЕЛЕВА)

Geboortedatum: 3.10.1971

Geboorteplaats: Leningrad, voormalige USSR (nu Sint-Petersburg, Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Elena Shmeleva is medevoorzitter van het hoofdkwartier van het Al-Russisch Volksfront. Onder haar leiderschap verleent het Volksfront steun voor de Russische oorlog tegen Oekraïne, onder meer via het maatschappelijk initiatief "All for Victory!", in het kader waarvan fysieke en financiële donaties worden ingezameld om de militaire eenheden van de zogenaamde Volksrepubliek Donetsk en Volksrepubliek Loehansk te ondersteunen.

Zij is ook hoofd van het onderwijsfonds "Talent and Success" en voorzitter van de raad van het federaal territorium Sirius. In deze laatstgenoemde functie is zij verantwoordelijk voor besprekingen met de autoriteiten van de zogenaamde Volksrepubliek Donetsk betreffende het openen van Russische onderwijscentra in de regio Donetsk.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

1431.

Mikhail Mikhailovich KUZNETSOV

(Михаил Михайлович КУЗНЕЦОВ)

Geboortedatum: 18.8.1979

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde entiteiten: Al-Rusland Volksfront

Mikhail Kuznetsov is hoofd van het dagelijks bestuur van het Al-Russisch Volksfront. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de campagne "Everything for Victory!", die erop is gericht de militaire eenheden in de zogenaamde Volksrepubliek Donetsk en Volksrepubliek Loehansk van de voor de militaire operaties nodige uitrusting te voorzien. Hij is rechtstreeks verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van middelen aan de strijdkrachten in die regio's.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

1432.

Sergei Olegovich GORBUNOV

(Сергей Олегович ГОРБУНОВ)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde entiteiten: Al-Rusland Volksfront

Sergei Gorbunov is plaatsvervangend hoofd van het dagelijks bestuur van het Al-Russisch Volksfront. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de campagne "Everything for Victory!", die erop is gericht de militaire eenheden in de zogenaamde Volksrepubliek Donetsk en Volksrepubliek Loehansk van de voor de militaire operaties nodige uitrusting te voorzien. Hij is rechtstreeks verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van middelen aan de strijdkrachten in die regio's.

Door zijn aantreden en in die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor, verleent hij steun aan en geeft hij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

1433.

Oleg Aleksandrovich TERLIAKOV

(Олег Александрович ТЕРЛЯКОВ)

Functie: Plaatsvervangend hoofd van de Russische federale dienst voor toezicht op communicatie, informatietechnologie en massamedia (Roskomnadzor)

Geboortedatum: 5.3.1979

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde personen: Andrei Yurievich Lipov

Geassocieerde entiteiten: Roskomnadzor

Andere identificatiegegevens: Militaire rang: majoor

Oleg Terliakov is plaatsvervangend hoofd van de Russische federale dienst voor toezicht op communicatie, informatietechnologie en massamedia (Roskomnadzor). Roskomnadzor is een Russisch overheidsagentschap dat verantwoordelijk is voor communicatie, informatietechnologie en massamedia. Het geeft uitvoering aan het overheidsbeleid op het gebied van censuur van onafhankelijke mediakanalen.

Als plaatsvervangend hoofd van Roskomnadzor houdt Oleg Terliakov toezicht op de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de afgifte van telecommunicatievergunningen en voor telecommunicatiecontrole en -toezicht, en is hij verantwoordelijk voor besluiten tot beperking van de toegang tot informatie voor de Russische samenleving en tot sluiting van onafhankelijke Russische mediakanalen. Die acties hebben censuur gecreëerd die de Russische agressie tegen Oekraïne promoot, ondersteunt en vergoelijkt.

Bijgevolg is Oleg Terliakov verantwoordelijk voor, verleent hij steun aan en geeft hij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

1434.

Vadim Alekseevich SUBOTIN/Vadim Alekseevich SUBBOTIN

(Вадим Алексеевич СУББОТИН)

Functie: Plaatsvervangend hoofd van de Russische federale dienst voor toezicht op communicatie, informatietechnologie en massamedia (Roskomnadzor)

Geboortedatum: 29.3.1983

Geboorteplaats: Svobodny-18, regio Amoer, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde personen: Andrei Yurievich Lipov

Geassocieerde entiteiten: Roskomnadzor

Vadim Subotin is plaatsvervangend hoofd van de Russische federale dienst voor toezicht op communicatie, informatietechnologie en massamedia (Roskomnadzor). Roskomnadzor is een Russisch overheidsagentschap dat verantwoordelijk is voor communicatie, informatietechnologie en massamedia. Het geeft uitvoering aan het overheidsbeleid op het gebied van censuur van onafhankelijke mediakanalen.

Als plaatsvervangend hoofd van Roskomnadzor houdt Vadim Subotin toezicht op de afdeling die verantwoordelijk is voor vergunningen, controle en toezicht op het gebied van massacommunicatie en de afdeling die verantwoordelijk is voor controle en toezicht op het gebied van elektronische communicatie. In deze hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor besluiten die hebben geleid tot beperking van de toegang tot informatie voor de Russische samenleving en tot sluiting van onafhankelijke Russische mediakanalen. Die acties creëren censuur die de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne promoot, ondersteunt en vergoelijkt.

Bijgevolg is Vadim Subotin verantwoordelijk voor, verleent hij steun aan en geeft hij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

1435.

Vasiliy Sergeevich OSMAKOV

(Василий Сергеевич ОСЬМАКОВ)

Functie: Viceminister van Industrie en Handel (sinds 2016)

Geboortedatum: 8.6.1983

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Vasiliy Osmakov is sinds 2016 viceminister bij het Ministerie van Industrie en Handel. Het Ministerie van Industrie en Handel is het federale uitvoerend orgaan dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het overheidsbeleid en de regelgeving op het gebied van onder meer het militair-industriële complex, ruimtevaartactiviteiten en de ontwikkeling van luchtvaarttechnologie. Het ministerie houdt toezicht op de Russische wapen- en defensie-industrie en speelt een cruciale rol bij de aankoop van militair materieel dat wordt gebruikt in de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Als viceminister bij het Ministerie van Industrie en Handel is hij verantwoordelijk voor acties en activiteiten van het ministerie die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen, en is hij een natuurlijke persoon die steun verleent aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

1436.

Oleg Evgenievich BOCHAROV

(Олег Евгеньевич БОЧАРОВ)

Functie: Viceminister van Industrie en Handel (sinds 2017)

Geboortedatum: 18.6.1968

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Belastingnummer: 773116543703

Oleg Bocharov is sinds 2017 viceminister bij het Ministerie van Industrie en Handel. Het Ministerie van Industrie en Handel is het federale uitvoerend orgaan dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het overheidsbeleid en de regelgeving op het gebied van onder meer het militair-industriële complex, ruimtevaartactiviteiten en de ontwikkeling van luchtvaarttechnologie. Het ministerie houdt toezicht op de Russische wapen- en defensie-industrie en speelt een cruciale rol bij de aankoop van militair materieel dat wordt gebruikt in de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Als viceminister bij het Ministerie van Industrie en Handel is hij verantwoordelijk voor acties en activiteiten van het ministerie die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen, en is hij een natuurlijke persoon die steun verleent aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

1437.

Kirill Alekseevich LYSOGORSKY

(Кирилл Алексеевич ЛЫСОГОРСКИЙ)

Functie: Viceminister van Industrie en Handel (sinds 2022)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Kirill Lysogorsky is sinds oktober 2022 viceminister bij het Ministerie van Industrie en Handel. Het Ministerie van Industrie en Handel is het federale uitvoerend orgaan dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het overheidsbeleid en de regelgeving op het gebied van onder meer het militair-industriële complex, ruimtevaartactiviteiten en de ontwikkeling van luchtvaarttechnologie. Het ministerie houdt toezicht op de Russische wapen- en defensie-industrie en speelt een cruciale rol bij de aankoop van militair materieel dat wordt gebruikt in de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Als viceminister bij het Ministerie van Industrie en Handel is hij verantwoordelijk voor acties en activiteiten van het ministerie die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen, en is hij een natuurlijke persoon die steun verleent aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

1438.

Vasily Viktorovich SHPAK

(Василий Викторович ШПАК)

Functie: Viceminister van Industrie en Handel (sinds 2021)

Geboortedatum: 8.4.1977

Geboorteplaats: Koejbysjev, voormalige USSR (nu Samara, Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Nummer van identiteitsdocument: ITIN 631908586556

Vasily Shpak is sinds 2021 viceminister bij het Ministerie van Industrie en Handel. Het Ministerie van Industrie en Handel is het federale uitvoerend orgaan dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het overheidsbeleid en de regelgeving op het gebied van onder meer het militair-industriële complex, ruimtevaartactiviteiten en de ontwikkeling van luchtvaarttechnologie. Het ministerie houdt toezicht op de Russische wapen- en defensie-industrie en speelt een cruciale rol bij de aankoop van militair materieel dat wordt gebruikt in de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Als viceminister bij het Ministerie van Industrie en Handel is hij verantwoordelijk voor acties en activiteiten van het ministerie die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen, en is hij een natuurlijke persoon die steun verleent aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

1439.

Alexey Sergeevich BESPROZVANNYKH

(Алексей Сергеевич БЕСПРОЗВАННЫХ)

Functie: Viceminister van Industrie en Handel

Geboortedatum: 23.8.1979

Geboorteplaats: Leninogorsk, Socialistische Sovjetrepubliek Kazachstan, voormalige USSR (nu Ridder, Kazachstan)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Belastingnummer: 222408092578

Alexey Besprozvannykh is sinds 2017 viceminister bij het Ministerie van Industrie en Handel. Het Ministerie van Industrie en Handel is het federale uitvoerend orgaan dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het overheidsbeleid en de regelgeving op het gebied van onder meer het militair-industriële complex, ruimtevaartactiviteiten en de ontwikkeling van luchtvaarttechnologie. Het ministerie houdt toezicht op de Russische wapen- en defensie-industrie en speelt een cruciale rol bij de aankoop van militair materieel dat wordt gebruikt in de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Als viceminister bij het Ministerie van Industrie en Handel is Alexey Besprozvannykh verantwoordelijk voor acties en activiteiten van het ministerie die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen, en is hij een natuurlijke persoon die steun verleent aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

1440.

Ekaterina Gennadievna PRIEZZHEVA

(Екатерина Геннадьевна ПРИЕЗЖЕВА)

Functie: Viceminister van Industrie en Handel (sinds 2023)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Ekaterina Priezzheva is sinds 2023 viceminister bij het Ministerie van Industrie en Handel. Het Ministerie van Industrie en Handel is het federale uitvoerend orgaan dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het overheidsbeleid en de regelgeving op het gebied van onder meer het militair-industriële complex, ruimtevaartactiviteiten en de ontwikkeling van luchtvaarttechnologie. Het ministerie houdt toezicht op de Russische wapen- en defensie-industrie en speelt een cruciale rol bij de aankoop van militair materieel dat wordt gebruikt in de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Als viceminister bij het Ministerie van Industrie en Handel is Ekaterina Priezzheva verantwoordelijk voor acties en activiteiten van het ministerie die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen, en is zij een natuurlijke persoon die steun verleent aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

1441.

Albert Anvarovich KARIMOV

(Альберт Анварович КАРИМОВ)

Functie: Viceminister van Industrie en Handel (sinds 2022)

Geboortedatum: 23.1.1976

Geboorteplaats: Kazan, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Adres: 125039, Moskou, Presnenskayakade 10, gebouw 2

Albert Karimov is sinds 2022 viceminister bij het Ministerie van Industrie en Handel. Het Ministerie van Industrie en Handel is het federale uitvoerend orgaan dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het overheidsbeleid en de regelgeving op het gebied van onder meer het militair-industriële complex, ruimtevaartactiviteiten en de ontwikkeling van luchtvaarttechnologie. Het ministerie houdt toezicht op de Russische wapen- en defensie-industrie en speelt een cruciale rol bij de aankoop van militair materieel dat wordt gebruikt in de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Als viceminister bij het Ministerie van Industrie en Handel is hij verantwoordelijk voor acties en activiteiten van het ministerie die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen, en is hij een natuurlijke persoon die steun verleent aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

1442.

Viktor Leonidovich YEVTUKHOV

(Виктор Леонидович ЕВТУХОВ)

Functie: Viceminister van Industrie en Handel (sinds 2012), staatssecretaris bij het Ministerie van Industrie en Handel (sinds 2014)

Geboortedatum: 2.3.1968

Geboorteplaats: Leningrad, voormalige USSR (nu Sint-Petersburg, Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Belastingnummer: 781001361883

Viktor Yevtukhov is sinds 2012 viceminister bij het Ministerie van Industrie en Handel. In 2014 werd hij benoemd tot staatssecretaris. Het Ministerie van Industrie en Handel is het federale uitvoerend orgaan dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het overheidsbeleid en de regelgeving op het gebied van onder meer het militair-industriële complex, ruimtevaartactiviteiten en de ontwikkeling van luchtvaarttechnologie. Het ministerie houdt toezicht op de Russische wapen- en defensie-industrie en speelt een cruciale rol bij de aankoop van militair materieel dat wordt gebruikt in de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Als viceminister bij het Ministerie van Industrie en Handel en staatssecretaris is hij verantwoordelijk voor acties en activiteiten van het ministerie die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen, en is hij een natuurlijke persoon die steun verleent aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

1443.

Aleksey Aleksandrovich UCHENOV

(Алексей Александрович УЧЕНОВ)

Functie: Viceminister van Industrie en Handel (sinds 2021)

Geboortedatum: 13.2.1986

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Aleksey Uchenov is sinds 2021 viceminister bij het Ministerie van Industrie en Handel. Het Ministerie van Industrie en Handel is het federale uitvoerend orgaan dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het overheidsbeleid en de regelgeving op het gebied van onder meer het militair-industriële complex, ruimtevaartactiviteiten en de ontwikkeling van luchtvaarttechnologie. Het ministerie houdt toezicht op de Russische wapen- en defensie-industrie en speelt een cruciale rol bij de aankoop van militair materieel dat wordt gebruikt in de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Als viceminister bij het Ministerie van Industrie en Handel is hij verantwoordelijk voor acties en activiteiten van het ministerie die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen, en is hij een natuurlijke persoon die steun verleent aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

1444.

Mikhail Igorevich IVANOV

(Михаил Игоревич ИВАНОВ)

Functie: Viceminister van Industrie en Handel

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Mikhail Ivanov is sinds 2020 viceminister bij het Ministerie van Industrie en Handel. Het Ministerie van Industrie en Handel is het federale uitvoerend orgaan dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het overheidsbeleid en de regelgeving op het gebied van onder meer het militair-industriële complex, ruimtevaartactiviteiten en de ontwikkeling van luchtvaarttechnologie. Het ministerie houdt toezicht op de Russische wapen- en defensie-industrie en speelt een cruciale rol bij de aankoop van militair materieel dat wordt gebruikt in de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Als viceminister bij het Ministerie van Industrie en Handel is hij verantwoordelijk voor acties en activiteiten van het ministerie die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen, en is hij een natuurlijke persoon die steun verleent aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

1445.

Tatyana Alexandrovna ILYUSHNIKOVA

(Татьяна Александровна ИЛЮШНИКОВА)

Functie: Viceminister bij het Russische Ministerie van Economische Ontwikkeling

Geboortedatum: 2.6.1976

Geboorteplaats: voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Geassocieerde entiteiten: Russisch Ministerie van Economische Ontwikkeling

Tatyana Ilyushnikova is viceminister bij het Russische Ministerie van Economische Ontwikkeling. Tijdens haar ambtstijd was het Ministerie van Economische Ontwikkeling betrokken bij activiteiten die erop gericht zijn de territoriale integriteit van Oekraïne te ondermijnen en te bedreigen, onder meer met maatregelen ter verkenning van het economisch potentieel van de geannexeerde Oekraïense regio's (Cherson, Zaporizja, de zogenaamde Volksrepubliek Donetsk en Volksrepubliek Loehansk), alsook bij activiteiten ter ondersteuning van maatregelen van de Russische regering op het gebied van de oorlogseconomie. Tatyana Ilyushnikova is derhalve verantwoordelijk voor activiteiten die de territoriale integriteit van Oekraïne ondermijnen en bedreigen, en is dus een natuurlijke persoon die steun verleent aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

1446.

Polina Viktorovna KRYUCHKOVA

(Полина Викторовна КРЮЧКОВА)

Functie: Viceminister bij het Russische Ministerie van Economische Ontwikkeling

Geboortedatum: 21.2.1972

Geboorteplaats: voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Belastingnummer: 504701121847

Geassocieerde entiteiten: Russisch Ministerie van Economische Ontwikkeling

Polina Kryuchkova is viceminister bij het Russische Ministerie van Economische Ontwikkeling. Tijdens haar ambtstijd was het Ministerie van Economische Ontwikkeling betrokken bij activiteiten die erop gericht zijn de territoriale integriteit van Oekraïne te ondermijnen en te bedreigen, onder meer met maatregelen ter verkenning van het economisch potentieel van de geannexeerde Oekraïense regio's (Cherson, Zaporizja, de zogenaamde Volksrepubliek Donetsk en Volksrepubliek Loehansk), alsook bij activiteiten ter ondersteuning van maatregelen van de Russische regering op het gebied van de oorlogseconomie. Polina Kryuchkova is derhalve verantwoordelijk voor activiteiten die de territoriale integriteit van Oekraïne ondermijnen en bedreigen, en is dus een natuurlijke persoon die steun verleent aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

1447.

Vladimir Evgenievich ILYICHEV

(Владимир Евгеньевич ИЛЬИЧЕВ)

Functie: Viceminister bij het Russische Ministerie van Economische Ontwikkeling

Geboortedatum: 28.9.1976

Geboorteplaats: voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde entiteiten: Russisch Ministerie van Economische Ontwikkeling

Vladimir Ilyichev is viceminister bij het Russische Ministerie van Economische Ontwikkeling. Tijdens zijn ambtstijd was het Ministerie van Economische Ontwikkeling betrokken bij activiteiten die erop gericht zijn de territoriale integriteit van Oekraïne te ondermijnen en te bedreigen, onder meer met maatregelen om het economisch potentieel van de geannexeerde Oekraïense regio's (Cherson, Zaporizja, de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Loehansk) te verkennen, alsook bij activiteiten ter ondersteuning van maatregelen van de Russische regering op het gebied van de oorlogseconomie. Vladimir Ilyichev is derhalve verantwoordelijk voor activiteiten die de territoriale integriteit van Oekraïne ondermijnen en bedreigen, en is dus een natuurlijke persoon die steun verleent aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

1448.

Ilya Eduardovich TOROSOV

(Илья Эдуардович ТОРОСОВ)

Functie: Viceminister bij het Russische Ministerie van Economische Ontwikkeling

Geboortedatum: 14.10.1982

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde entiteiten: Russisch Ministerie van Economische Ontwikkeling

Ilya Torosov is viceminister bij het Russische Ministerie van Economische Ontwikkeling. Tijdens zijn ambtstijd was het Ministerie van Economische Ontwikkeling betrokken bij activiteiten die erop gericht zijn de territoriale integriteit van Oekraïne te ondermijnen en te bedreigen, onder meer met maatregelen om het economisch potentieel van de geannexeerde Oekraïense regio's (Cherson, Zaporizja, de zogenaamde Volksrepubliek Donetsk en Volksrepubliek Loehansk) te verkennen, alsook bij activiteiten ter ondersteuning van maatregelen van de Russische regering op het gebied van de oorlogseconomie. Ilya Torosov is derhalve verantwoordelijk voor activiteiten die de territoriale integriteit van Oekraïne ondermijnen en bedreigen, en is dus een natuurlijke persoon die steun verleent aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

1449.

Aleksey Igorevich KHERSONTSEV

(Алексей Игоревич ХЕРСОНЦЕВ)

Functie: Viceminister bij het Russische Ministerie van Economische Ontwikkeling

Geboortedatum: 21.8.1980

Geboorteplaats: Lesnoj, regio Sverdlovsk, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Belastingnummer: 663004268009

Geassocieerde entiteiten: Russisch Ministerie van Economische Ontwikkeling

Aleksey Khersontsev is viceminister bij het Russische Ministerie van Economische Ontwikkeling. Tijdens zijn ambtstijd was het Ministerie van Economische Ontwikkeling betrokken bij activiteiten die erop gericht zijn de territoriale integriteit van Oekraïne te ondermijnen en te bedreigen, onder meer met maatregelen om het economisch potentieel van de geannexeerde Oekraïense regio's (Cherson, Zaporizja, de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Loehansk) te verkennen, alsook bij activiteiten ter ondersteuning van maatregelen van de Russische regering op het gebied van de oorlogseconomie. Aleksey Khersontsev is derhalve verantwoordelijk voor activiteiten die de territoriale integriteit van Oekraïne ondermijnen en bedreigen, en is dus een natuurlijke persoon die steun verleent aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

1450.

Sergey Makarovich NAZAROV

(Сергей Макрович НАЗАРОВ)

Functie: Viceminister bij het Russische Ministerie van Economische Ontwikkeling

Geboortedatum: 27.7.1961

Geboorteplaats: Kizel, kraj Perm, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Belastingnummer: 616402746272

Geassocieerde entiteiten: Russisch Ministerie van Economische Ontwikkeling

Sergey Nazarov is viceminister bij het Russische Ministerie van Economische Ontwikkeling Tijdens zijn ambtstijd was het Ministerie van Economische Ontwikkeling betrokken bij activiteiten die erop gericht zijn de territoriale integriteit van Oekraïne te ondermijnen en te bedreigen, onder meer met maatregelen ter verkenning van het economisch potentieel van de geannexeerde Oekraïense regio’s (Cherson, Zaporizja, de zogenaamde Volksrepubliek Donetsk en Volksrepubliek Loehansk), alsook bij activiteiten ter ondersteuning van maatregelen van de Russische regering op het gebied van de oorlogseconomie. Sergey Nazarov is derhalve verantwoordelijk voor activiteiten die de territoriale integriteit van Oekraïne ondermijnen en bedreigen, en is dus een natuurlijke persoon die steun verleent aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

1451.

Dmitriy Valer'yevich VOLVACH

(Дмитрий Валерьевич ВОЛЬВАЧ)

Functie: Viceminister bij het Russische Ministerie van Economische Ontwikkeling

Geboortedatum: 8.7.1972

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde entiteiten: Russisch Ministerie van Economische Ontwikkeling

Dmitriy Volvach is viceminister bij het Russische Ministerie van Economische Ontwikkeling Tijdens zijn ambtstijd was het Ministerie van Economische Ontwikkeling betrokken bij activiteiten die erop gericht zijn de territoriale integriteit van Oekraïne te ondermijnen en te bedreigen, onder meer met maatregelen ter verkenning van het economisch potentieel van de geannexeerde Oekraïense regio’s (Cherson, Zaporizja, de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Loehansk), alsook bij activiteiten ter ondersteuning van maatregelen van de Russische regering op het gebied van de oorlogseconomie. Dmitriy Volvach is derhalve verantwoordelijk voor activiteiten die de territoriale integriteit van Oekraïne ondermijnen en bedreigen, en is dus een natuurlijke persoon die steun verleent aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

1452.

Dmitriy Sergeevich VAKHRUKOV

(Дмитрий Сергеевич ВАХРУКОВ)

Functie: Viceminister bij het Russische Ministerie van Economische Ontwikkeling

Geboortedatum: 1983

Geboorteplaats: voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde entiteiten: Russisch Ministerie van Economische Ontwikkeling

Dmitriy Vakhrukov is viceminister bij het Russische Ministerie van Economische Ontwikkeling Tijdens zijn ambtstijd was het Ministerie van Economische Ontwikkeling betrokken bij activiteiten die erop gericht zijn de territoriale integriteit van Oekraïne te ondermijnen en te bedreigen, onder meer met maatregelen ter verkenning van het economisch potentieel van de geannexeerde Oekraïense regio’s (Cherson, Zaporizja, de zogenaamde Volksrepubliek Donetsk en Volksrepubliek Loehansk), alsook bij activiteiten ter ondersteuning van maatregelen van de Russische regering op het gebied van de oorlogseconomie. Dmitriy Vakhrukov is derhalve verantwoordelijk voor activiteiten die de territoriale integriteit van Oekraïne ondermijnen en bedreigen, en is dus een natuurlijke persoon die steun verleent aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

1453.

Murat Anatolyevich KEREFOV

(Мурат Анатольевич КЕРЕФОВ)

Functie: Viceminister bij het Russische Ministerie van Economische Ontwikkeling

Geboortedatum: 1978

Geboorteplaats: Naltsjik, Kabardië-Balkarië, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde entiteiten: Russisch Ministerie van Economische Ontwikkeling

Murat Kerefov is viceminister bij het Russische Ministerie van Economische Ontwikkeling Tijdens zijn ambtstijd was het Ministerie van Economische Ontwikkeling betrokken bij activiteiten die erop gericht zijn de territoriale integriteit van Oekraïne te ondermijnen en te bedreigen, onder meer met maatregelen ter verkenning van het economisch potentieel van de geannexeerde Oekraïense regio’s (Cherson, Zaporizja, de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Loehansk), alsook bij activiteiten ter ondersteuning van maatregelen van de Russische regering op het gebied van de oorlogseconomie. Murat Kerefov is derhalve verantwoordelijk voor activiteiten die de territoriale integriteit van Oekraïne ondermijnen en bedreigen, en is dus een natuurlijke persoon die steun verleent aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

1454.

Maxim Andreevich KOLESNIKOV

(Максим Андреевич КОЛЕСНИКОВ)

Functie: Viceminister bij het Russische Ministerie van Economische Ontwikkeling

Geboorteplaats: voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde entiteiten: Russisch Ministerie van Economische Ontwikkeling

Maxim Kolesnikov is viceminister bij het Russische Ministerie van Economische Ontwikkeling. Tijdens zijn ambtstijd was het Ministerie van Economische Ontwikkeling betrokken bij activiteiten die erop gericht zijn de territoriale integriteit van Oekraïne te ondermijnen en te bedreigen, onder meer met maatregelen ter verkenning van het economisch potentieel van de geannexeerde Oekraïense regio's (Cherson, Zaporizja, de zogenaamde Volksrepubliek Donetsk en Volksrepubliek Loehansk), alsook bij activiteiten ter ondersteuning van maatregelen van de Russische regering op het gebied van de oorlogseconomie. Maxim Kolesnikov is derhalve verantwoordelijk voor activiteiten die de territoriale integriteit van Oekraïne ondermijnen en bedreigen, en is dus een natuurlijke persoon die steun verleent aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

1455.

Alexei Nikolaievich PARIKIN

(Алексей Николаевич ПАРИКИН)

Functie: "eerste plaatsvervangend gouverneur" van de illegaal geannexeerde stad Sebastopol, voormalig "plaatsvervangend gouverneur" van de illegaal geannexeerde stad Sebastopol.

Geboortedatum: 3.12.1978

Geboorteplaats: Makarjev, regio Kostroma, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Alexey Parikin is de zogenaamde "eerste plaatsvervangend gouverneur" van de "federale stad" Sebastopol. In die rol is Alexey Parikin verantwoordelijk voor de uitvoering van het overheidsbeleid, waaronder de illegale erkenning van de "federale stad" Sebastopol. In deze hoedanigheid, en door zijn acties, is hij bijgevolg verantwoordelijk voor het steunen en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

1456.

Sergey Yurievich TOLMACHEV

(Сергей Юрьевич ТОЛМАЧЕВ)

Functie: "Plaatsvervangend gouverneur" van de illegaal geannexeerde regio "Zaporizja".

Voormalig "plaatsvervangend gouverneur" van de illegaal geannexeerde stad Sebastopol.

Geboortedatum: 1972

Geboorteplaats: Krasnojarsk, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde personen: president Vladimir Poetin

Sergey Tolmachev is de zogenaamde "plaatsvervangend gouverneur van de regio Zaporizja” en de voormalige plaatsvervangend gouverneur van de illegaal geannexeerde stad Sebastopol. In die functies was Sergey Tolmachev betrokken bij de voorbereiding van de organisatie van lokale en parlementaire "verkiezingen" in een illegaal geannexeerde regio van Oekraïne. Sergey Tolmachev was ook betrokken bij de organisatie van de illegale referenda die in september 2022 werden gehouden in de illegaal geannexeerde regio's van Oekraïne. In die fincties is Sergey Tolmachev verantwoordelijk voor de uitvoering van het overheidsbeleid, waaronder de illegale erkenning van de regio Zaporizja. In die hoedanigheid, en door zijn acties, is hij bijgevolg verantwoordelijk voor het steunen en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

1457.

Vyacheslav Nikolaevich SMIRNOV

(Вячеслав Николаевич СМИРНОВ)

Functie: Adviseur van het plaatsvervangend hoofd van de Staatsraad van de presidentiële administratie

Geboortedatum: 10.2.1969

Geboorteplaats: voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde personen: Boris Yakovlevich Rapoport

Vyacheslav Smirnov is benoemd om toezicht te houden op de lokale verkiezingen in de bezette gebieden in Oekraïne en de stemverrichtingen te organiseren. Hij is ook werkzaam bij het presidentieel directoraat ter ondersteuning van de activiteiten van de Staatsraad van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de interactie van de president van de Russische Federatie met deskundigenorganisaties en voor het monitoren en analyseren van maatschappelijke processen. Het directoraat is nauw betrokken bij de organisatie van verkiezingen. In die functie is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de Russische overheid, waaronder de illegale integratie van Oekraïense regio’s in de Russische staatsstructuur. In die hoedanigheid, en door zijn acties, is hij bijgevolg verantwoordelijk voor het steunen en uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

1458.

Andriy Yuriovych TROFIMOV

ook bekend als Andrey Yurievych TROFIMOV

Oekraïens:

Андрiй Юрiйович ТРОФIМОB

Russisch:

Андрей Юрьевич ТРОФИМОВ

Geboortedatum: 14.8.1972

Geboorteplaats: Simferopol, voormalige voormalige USSR (nu Oekraïne)

Nationaliteit: Oekraïens

Geslacht: mannelijk

Adres: 86 Kyivskya St. Apt. 53 Simferopol, Krim, Oekraïne

Belastingnummer: 2652410875

Andriy Trofimov is door de Russische regering benoemd tot plaatsvervangend hoofd van het door Rusland gecontroleerde militaire en civiele bestuur in de regio Zaporizja. Daarnaast is hij hoofd van de Unie van journalisten van de Krim. In die posities draagt Andriy Trofimov bij tot de uitvoering van het beleid van de Russische regering in de bezette gebieden. Bijgevolg is hij verantwoordelijk voor, verleent hij steun aan en geeft hij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

1459.

Pavlo Igorovych FILIPCHUK

ook bekend als Pavlo Igorevich FILIPCHUK

Oekraïens

ФIЛIПЧУК, Павло Iгорович

Russisch:

ФИЛИПЧУК, Павел Игоревич

Functie: Door Rusland benoemd hoofd van de stad Kachovka

Geboortedatum: 5.7.1983

Geboorteplaats: Zolotsjiv, regio Lviv, voormalige USSR (nu Oekraïne)

Nationaliteit: Oekraïens

Geslacht: mannelijk

Adres: 128 K. Libknekhta Straat, Cherson, Regio Cherson, Oekraïne;

25 Zolina Straat, Kachovka, regio Cherson, Oekraïne

Belastingnummer: 3050100254 (Oekraïne)

Pavlo Filipchuk is door de Russische regering benoemd als hoofd van de veroverde stad Kachovka. In die positie draagt Pavlo Filipchuk bij aan de uitvoering van het beleid van de Russische regering in de bezette gebieden. Bijgevolg is hij verantwoordelijk voor, verleent hij steun aan en geeft hij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

1460.

Alexander Semyonovich SANCHIK

(Александр Семёнович САНЧИК)

Functie: Russisch militair leider – luitenant-generaal

Bevelhebber van het 35e leger gecombineerde wapens

Geboortedatum: 15.10.1966

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde entiteiten: Ministerie van Defensie van de Russische Federatie

Alexander Sanchik is een Russisch militair leider, en bevelhebber van het 35e leger gecombineerde wapens. Het 35e leger gecombineerde wapens heeft Oekraïne vanuit het noorden aangevallen. Als bevelhebber van het 35e leger gecombineerde wapens is hij verantwoordelijk voor de acties van deze eenheid. Alexander Sanchik is bijgevolg verantwoordelijk voor het steunen en uitvoeren van acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.2.2023

1461.

Alexander Vladimirovich NOVIKOV

(Александр Владимирович НОВИКОВ)

Functie: Russisch militair leider – generaal-majoor

Hoofd van het directoraat bouw en ontwikkeling van onbemande luchtvaartuigen

Geboortedatum: 28.11.1964

Geboorteplaats: het dorp Meria, voormalige Socialistische Sovjetrepubliek Georgië (nu Georgië)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde entiteiten: Ministerie van Defensie van de Russische Federatie

Alexander Novikov is een Russisch militair leider, en hoofd van het directoraat bouw en ontwikkeling van onbemande luchtvaartuigen. In Oekraïne maken de Russische strijdkrachten vaak gebruik van drones tegen militaire en civiele doelwitten. Als hoofd van het directoraat bouw en ontwikkeling van onbemande luchtvaartuigen is Alexander Novikov verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onbemande luchtvaartuigen, die door de Russische strijdkrachten worden ingezet. Alexander Novikov is bijgevolg verantwoordelijk voor het steunen en uitvoeren van acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.2.2023

1462.

Alexey Vyacheslavovich AVDEEV

(Алексей Вячеславович АВДЕЕВ)

Functie: Russisch militair leider – generaal-majoor

Bevelhebber van de 3e gemotoriseerde infanteriedivisie Vislenskaya Rode Banier Orde van Suvorov en Kutuzov

Geboortedatum: 22.3.1976

Geboorteplaats: Koersk, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde entiteiten: Russisch leger

Alexey Avdeev is een Russisch militair leider, en bevelhebber van de 3e gemotoriseerde infanteriedivisieVislenskaya Rode Banier Orde van Suvorov en Kutuzov. De 3e gemotoriseerde infanteriedivisie werd ingezet in de gebieden van Oekraïne waar het Russische leger wreedheden tegen burgers heeft begaan. Als bevelhebber van de 3e gemotoriseerde infanteriedivisie is hij verantwoordelijk voor de acties van zijn eenheid. Alexey Avdeev is bijgevolg verantwoordelijk voor het steunen en uitvoeren van acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.2.2023

1463.

Evgeny Nikolaevich ZHURAVLEV

(Евгений Николаевич ЖУРАВЛЕВ)

Functie: Russisch militair leider – generaal-majoor

Bevelhebber van de 4e tankdivisie (Kantemirovskaya) van het Gardetankleger van het westelijk militair district

Geboortedatum: 20.3.1978

Geboorteplaats: regio Chabarovsk, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde entiteiten: Ministerie van Defensie van de Russische Federatie

Evgeny Zhuravlev is een Russisch militair leider, bevelhebber van de 4e tankdivisie (Kantemirovskaya) van het Gardetankleger van het westelijk militair district. De 4e tankdivisie (Kantemirovskaya) nam deel aan de aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Als commandant van de 4e tankdivisie (Kantemirovskaya) is hij verantwoordelijk voor het optreden van zijn eenheid. Evgeny Zhuravlev is bijgevolg verantwoordelijk voor het steunen en uitvoeren van acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.2.2023

1464.

Georgy Ivanovich SHUVAEV

(Георгий Иванович ШУВАЕВ)

Functie: Russisch militair leider - kolonel

Hoofd van de raket- en artillerie-eenheid van het 1e tankleger (militaire eenheid 73621) van het westelijk militair district van de Russische strijdkrachten

Geboortedatum: 6.5.1969

Geboorteplaats: Stary Oskol, regio Belgorod, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde entiteiten: Ministerie van Defensie van de Russische Federatie

Georgy Shuvaev is een Russisch militair leider, en hoofd van de raket- en artillerie-eenheid van het 1e tankleger (militaire eenheid 73621) van het westelijk militair district van de Russische strijdkrachten. De troepen van de raket- en artillerie-eenheid van het 1e tankleger (militaire eenheid 73621) namen deel aan de aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Als hoofd van de raket- en artillerie-eenheid van het 1e tankleger (militaire eenheid 73621) van het westelijk militair district van de Russische strijdkrachten is hij verantwoordelijk voor het optreden van deze eenheid. Georgy Shuvaev is derhalve verantwoordelijk voor het steun verlenen en uitvoering geven aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.2.2023

1465.

Mikhail Mikhailovich MATVEEVSKY

(Михаил Михайлович МАТВЕЕВСКИЙ)

Functie: Russisch militair leider – luitenant-generaal

Hoofd van de raket- en artillerie-eenheid van de grondstrijdkrachten van de Russische Federatie

Geboortedatum: 1.1.1963

Geboorteplaats: Gemeente Kobylsk, district Kitsjmengo-Gorodets, regio Vologda, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde entiteiten: Ministerie van Defensie van de Russische Federatie

Mikhail Matveevsky is een Russisch militair leider, en het hoofd van de de raket- en artillerie-eenheid van de grondstrijdkrachten van de Russische Federatie. In de aanvalsoorlog tegen Oekraïne zette het Russische leger vaak raketten in tegen militaire en civiele doelwitten. Als hoofd van de raket- en artillerie-eenheid van de grondstrijdkrachten van de Russische Federatie is hij verantwoordelijk voor de bombardementen van Oekraïne. Mikhail Matveevsky is bijgevolg verantwoordelijk voor het steunen en uitvoeren van acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.2.2023

1466.

Mikhail Stepanovich ZUSKO

(Михаил Степанович ЗУСЬКО)

Functie: Russisch militair leider – luitenant-generaal

Chef-staf van de troepenformatie "West"

Voormalig bevelhebber van het 58e leger gecombineerde wapens van het zuidelijk militair district

Geboortedatum: 24.5.1972

Geboorteplaats: Vetly, regio Volyn, voormalige Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde entiteiten: Ministerie van Defensie van de Russische Federatie

Mikhail Zusko is een Russisch militair leider, chef-staf van de Russische troepenformatie "West". De formatie "West" neemt deel aan de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Als bevelhebber van de Russische troepenformatie "West" is hij verantwoordelijk voor het optreden van zijn eenheid. Mikhail Zusko is bijgevolg verantwoordelijk voor het steunen en uitvoeren van acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.2.2023

1467.

Mikhail Yuryevich TEPLINSKIY

(Михаил Юрьевич ТЕПЛИНСКИЙ)

Functie: Russisch militair leider – kolonel-generaal

Commandant van de luchtlandingstroepen van de strijdkrachten van de Russische Federatie

Geboortedatum: 9.1.1969

Geboorteplaats: Mospino, oblast Donetsk, voormalige Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde entiteiten: Ministerie van Defensie van de Russische Federatie

Mikhail Teplinskiy is een Russisch militair leider, en commandant van de luchtlandingstroepen van de strijdkrachten van de Russische Federatie. De luchtlandingstroepen van de strijdkrachten van de Russische Federatie namen deel aan de aanvalsoorlog tegen Oekraïne en bevonden zich op de locatie van de schietpartijen op de inwoners van Boetsja. Als commandant van de luchtlandingstroepen van de strijdkrachten van de Russische Federatie is hij verantwoordelijk voor de acties van zijn eenheid. Mikhail Teplinskiy is bijgevolg verantwoordelijk voor het steunen en uitvoeren van acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.2.2023

1468.

Nikolay Mikhailovich PARSHIN

(Николай Михайлович ПАРШИН)

Functie: Russisch militair leider – luitenant-generaal

Hoofd van het hoofddirectoraat raketten en artillerie van het Ministerie van Defensie van de Russische Federatie

Geboortedatum: 20.12.1962

Geboorteplaats: Het dorp Mordovskoje-Kolomasovo, voormalige Mordoviaanse Autonome Socialistische Sovjetrepubliek (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde entiteiten: Ministerie van Defensie van de Russische Federatie

Nikolay Parshin is een Russisch militair leider, en hoofd van het hoofddirectoraat raketten en artillerie van het Ministerie van Defensie van de Russische Federatie. In de aanvalsoorlog tegen Oekraïne zette het Russische leger vaak raketten tegen militaire en civiele doelwitten in. Als hoofd van het hoofddirectoraat raketten en artillerie van het Ministerie van Defensie van de Russische Federatie is hij verantwoordelijk voor het bombarderen van Oekraïne. Nikolay Parshin is bijgevolg verantwoordelijk voor het steunen en uitvoeren van acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.2.2023

1469.

Oleg Yurievich TSOKOV

(Олег Юрьевич ЦОКОВ)

Functie: Russische militaire leider – generaal-majoor

Commandant van de 144e gemotoriseerde infanteriedivisie van het 20e leger gecombineerde wapens van de strijdkrachten van de Russische Federatie

Geboortedatum: 23.9.1971

Geboorteplaats: voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde entiteiten: Ministerie van Defensie van de Russische Federatie

Oleg Tsokov is een Russisch militair leider, en commandant van de 144e gemotoriseerde infanteriedivisie van het 20e leger gecombineerde wapens van de strijdkrachten van de Russische Federatie. De 144e gemotoriseerde infanteriedivisie van het 20e leger gecombineerde wapens van de strijdkrachten van de Russische Federatie nam deel aan de aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Als commandant van de 144e gemotoriseerde infanteriedivisie van het 20e leger gecombineerde wapens van de strijdkrachten van de Russische Federatie is hij verantwoordelijk voor de acties van zijn eenheid. Oleg Tsokov is bijgevolg verantwoordelijk voor het steunen en uitvoeren van acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.2.2023

1470.

Ramil Rakhmatulovich IBATULLIN

(Рамиль Рахматуллович ИБАТУЛЛИН)

Functie: Russische militaire leider – generaal-majoor

Commandant van de 90e Garde-tankdivisie

Geboortedatum: 22.10.1976

Geboorteplaats: Bagisjevo, district Apastovski, Tatarstan, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde entiteiten: Ministerie van Defensie van de Russische Federatie

Ramil Ibatullin is een Russisch militair leider, en commandant van de 90e Garde-tankdivisie. De 90e Garde-tankdivisie nam deel aan de aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Als commandant van de 90e Garde-tankdivisie is hij verantwoordelijk voor de acties van zijn eenheid. Ramil Ibatullin is bijgevolg verantwoordelijk voor het steunen en uitvoeren van acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.2.2023

1471.

Sergey Viktorovich KARAKAEV

(Сергей Викторович КАРАКАЕВ)

Functie: Russisch militair leider – kolonel-generaal

Commandant van de strategische raketeenheden

Geboortedatum: 4.6.1961

Geboorteplaats: het dorp Ivano-Sljoesarevka, kraj Krasnodar, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde entiteiten: Ministerie van Defensie van de Russische Federatie

Sergey Karakaev is een Russisch militair leider, commandant van de strategische raketeenheden van de Russische Federatie. Russische militaire raketten hebben massaal civiele infrastructuur, met name voor elektriciteits- en watervoorziening, getroffen in heel Oekraïne. Als commandant van de strategische raketeenheden is hij verantwoordelijk voor de strategische bombardementen van civiele infrastructuur in Oekraïne. Sergey Karakaev is bijgevolg verantwoordelijk voor het steunen en uitvoeren van acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.2.2023

1472.

Lenara Khakimovna IVANOVA

(Ленара Хакимовна ИВАНОВА)

Functie: Vicepremier in de regering van de Republiek Basjkortostan en minister van Gezinszaken, Arbeid en Sociale Bescherming van de Republiek Basjkortostan

Nationaliteit: Russisch

Geboortedatum: 31.12.1969

Geboorteplaats: Neftekamsk, voormalige Basjkierse Autonome Socialistische Sovjetrepubliek, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Geslacht: vrouwelijk

Lenara Ivanova is vicepremier in de regering van de Republiek Basjkortostan en minister van Gezinszaken, Arbeid en Sociale Bescherming van de Republiek Basjkortostan. In die functies is zij verantwoordelijk voor de illegale deportatie van Oekraïense kinderen naar de Russische Federatie. Sinds het begin van zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne heeft Rusland veel Oekraïense burgers verplaatst naar door Rusland bezette gebieden of naar Rusland zelf, terwijl het deze burgers dikwijls een veilige doorreis naar de niet-bezette delen van Oekraïne verhindert of hen daarbij belemmert. Lenara Ivanova is als een van de sleutelfiguren betrokken bij de gedwongen deportatie van Oekraïense kinderen naar Rusland en vervolgens hun illegale adoptie door Russische gezinnen. De acties van Lenara Ivanova vormen een schending van de rechten van Oekraïense kinderen alsmede van het recht en de bestuurlijke orde van Oekraïne.

Lenara Ivanova is derhalve verantwoordelijk voor de uitvoering van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

1473.

Vyacheslav Vyacheslavovich DUKHIN

ook bekend als Vyacheslav DUHIN

(Вячеслав Вячеславович ДУХИН)

Functie: plaatsvervangend hoofd van de Doema van de oblast Moskou

Nationaliteit: Russisch

Geboortedatum: 30.6.1980

Geboorteplaats: Moskou (voormalige USSR, nu Russische Federatie)

Geslacht: mannelijk

Vyacheslav Dukhin is plaatsvervangend hoofd van Doema van de oblast Moskou. In die hoedanigheid draagt Vyacheslav Dukhin rechtstreeks bij aan de illegale deportatie en adoptie van Oekraïense kinderen. Hij faciliteert de illegale adoptie van Oekraïense kinderen door in zijn regio woonachtige gezinnen en heeft zich ingespannen om die illegaal gedeporteerde Oekraïense kinderen aan het Russische staatsburgerschap te helpen. De activiteiten van Vyacheslav Dukhin maken deel uit van een bredere strategie van de Russische Federatie voor de illegale deportatie van Oekraïense burgers. Sinds het begin van zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne heeft Rusland veel Oekraïense burgers verplaatst naar door Rusland bezette gebieden of naar Rusland zelf, terwijl het deze burgers dikwijls een veilige doorreis naar de niet-bezette delen van Oekraïne verhindert of hen daarbij belemmert. Vyacheslav Dukhin is als een van de sleutelfiguren betrokken bij de gedwongen deportatie van Oekraïense kinderen naar Rusland en vervolgens hun illegale adoptie door Russische gezinnen. De acties van Vyacheslav Dukhin vormen een schending van de rechten van Oekraïense kinderen alsmede van het recht en de bestuurlijke orde van Oekraïne.

Vyacheslav Dukhin is derhalve verantwoordelijk voor de uitvoering van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

1474.

Tatiana Nikolaevna MOSKALKOVA

(Татьяна Николаевна МОСКАЛЬКОВА)

Functie: Commissaris voor de mensenrechten van de Russische Federatie

Nationaliteit: Russisch

Geboortedatum: 30.5.1955

Geboorteplaats: Vitebsk, voormalige Wit-Russische SSR (nu Belarus)

Geslacht: vrouwelijk

Vermoedelijke locatie: Moskou, Russische Federatie

Tatiana Moskalkova is commissaris voor de mensenrechten van de Russische Federatie. In die hoedanigheid fungeert zij als belangrijke gesprekspartner van de regering die actief propaganda maakt voor officiële narratieven waarin het bestaan van Russische “filtratie”- en deportatiepraktijken ten aanzien van de Oekraïense bevolking wordt ontkend. Gezaghebbende bronnen bevestigen dat “filtratie”-kampen deel uitmaken van een grote Russische inspanning om de Oekraïense bevolking te "filteren" teneinde het Oekraïense verzet te breken en loyaliteit onder de resterende bevolking af te dwingen. In het kader van de Russische "filtratie"-operaties hebben de Russische strijdkrachten en proxy's tussen 900 000 en 1,6 miljoen Oekraïense burgers, onder wie duizenden kinderen, ondervraagd, vastgehouden en onder dwang gedeporteerd.

In haar diverse openbare optredens heeft Tatiana Moskalkova het plaatsvinden van de deportatie van Oekraïense burgers steevast ontkend en heeft zij namens en ten behoeve van de regering van de Russische Federatie actief desinformatie verspreid.

Derhalve is Tatiana Moskalkova verantwoordelijk voor de uitvoering van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

1475.

Viktoria Vyacheslavovna YAKIMOVA

(Виктория Вячеславовна ЯКИМОВА

Functie: Voorzitter van de raad van bestuur van de Gulfstream Foundation en medestander van Ruslands zogenaamde liefdadigheidsactie "Into the Hands of Children"

Nationaliteit: Russisch

Geboorteplaats: Rovenky, Oekraïne

Geslacht: vrouwelijk

Geassocieerde entiteiten: Gulfstream Foundation

Viktoria Yakimova is een van de belangrijkste medestanders van Ruslands zogenaamde humanitaire missie "Into the Hands of Children". In het kader van de actie "Into the Hands of Children" hebben de Russische autoriteiten zich – onder leiding van de Russische Commissie voor de rechten van het kind – ingespannen om, onder het mom van "humanitaire hulp" tijdens Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne, Oekraïense kinderen illegaal te deporteren en ter adoptie te plaatsen. In diverse openbare optredens heeft Viktoria Yakimova bevestigd dat zij actief bijdraagt aan de actie "Into the Hands of Children". Zij fungeert regelmatig als hoofdwoordvoerder van deze zogenaamde humanitaire missie. Sinds het begin van zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne heeft Rusland veel Oekraïense burgers verplaatst naar door Rusland bezette gebieden of naar Rusland zelf, terwijl het deze burgers dikwijls een veilige doorreis naar de niet-bezette delen van Oekraïne verhindert of hen daarbij belemmert. Viktoria Yakimova is als een van de sleutelfiguren betrokken bij de gedwongen deportatie van Oekraïense kinderen naar Rusland en vervolgens hun illegale adoptie door Russische gezinnen. De acties van Viktoria Yakimova vormen een schending van de rechten van Oekraïense kinderen alsmede van het recht en de bestuurlijke orde van Oekraïne.

Viktoria Yakimova is derhalve verantwoordelijk voor de uitvoering van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

1476.

Hayk Arsenovich GASPARYAN

ook bekend als Ayk Arsenovich GASPARYAN

ook bekend als "Abrek"

Айк Арсенович ГАСПАРЯ

Geboortedatum: 20.7.1991

Nationaliteit: Armeens

Geslacht: mannelijk

Functie: bevelhebber van de aanvalstroepen van de Wagner-groep tijdens de slag om Soledar in Oekraïne

Hayk Gasparyan, bekend als "Abrek", is de bevelhebber van de aanvalstroepen van de Wagner-groep in Oekraïne. Hij was bevelhebber van de troepen tijdens de slag om Soledar, in de Oekraïense regio Donetsk, in januari 2023, en kreeg van de president van de Russische Federatie op 31 december 2022 een Orde voor Dapperheid voor moed op het slagveld tijdens zijn deelname aan de oorlogsinspanning in Oekraïne. In zijn functie is hij rechtstreeks verantwoordelijk voor het coördineren en plannen van operaties in het kader van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Bijgevolg is hij verantwoordelijk voor, verleent hij steun aan en geeft hij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

25.2.2023

1477.

Anton Olegovich ELIZAROV

ook bekend als YELIZAROV

Антон Олегович ЕЛИЗАРОВ

Geboortedatum: 1981

Geboorteplaats: oblast Rostov, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Functie: militair bevelhebber van de Wagner-groep

Anton Elizarov, codenaam "Lotus", is de militaire bevelhebber van de Wagner-eenheid die verantwoordelijk is voor de inname van de Oekraïense stad Soledar in januari 2023. In zijn functie is hij verantwoordelijk voor het coördineren en plannen van operaties en voor het inzetten van huurlingen. Hij neemt actief deel aan de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Bijgevolg is hij verantwoordelijk voor, verleent hij steun aan en geeft hij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

25.2.2023

1478.

Alexandr Semenovich BROD

(Александр Семёнович БРОД)

Functie: lid van de presidentiële raad voor de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten

Voorzitter van de coördinatieraad van de pro-Russische openbare organisatie "Lawyers for the rights and worthy life of a person"

Geboortedatum: 19.8.1969

Geboorteplaats: Kuibyshev, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Alexandr Brod is een Russische advocaat en loyalistische mensenrechtenverdediger van het Kremlin. Hij is lid van de presidentiële raad voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten. Sinds het begin van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne heeft hij de Russische invasie gerechtvaardigd en Russische propaganda en desinformatie over de oorlog verspreid. Hij ontkende de verantwoordelijkheid van de strijdkrachten van de Russische Federatie voor oorlogsmisdaden die in Boetsja zijn gepleegd, waarbij hij de Oekraïense strijdkrachten ten onrechte de schuld gaf voor het bloedbad. Hij verspreidde ook onjuiste informatie over vermeende nazimisdrijven die de Oekraïense regering tegen haar eigen bevolking zou hebben gepleegd.

Bijgevolg is hij verantwoordelijk voor, verleent hij steun aan en geeft hij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

 

 

Geassocieerde personen: president Vladimir Poetin

Geassocieerde entiteiten: presidentiële raad voor de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten,

Al-Russische openbare organisatie "Lawyers for the rights and worthy life of a person"

 

 

1479.

Valery Aleksandrovich FADEYEV

(Валерий Алексаандрович ФАДЕЕВ)

Functie: journalist, voormalig secretaris van de Civiele Kamer van de Russische Federatie, huidige voorzitter van de presidentiële raad voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten

Geboortedatum: 10.10.1960

Geboorteplaats: Tashkent, voormalige Socialistische Sovjetrepubliek Oezbekistan (nu Oezbekistan)

Nationaliteit: Russisch

Valery Fadeyev is voorzitter van de presidentiële raad voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten. Hij hielp dat orgaan in de pas te laten lopen met de politieke lijn van de regering van de Russische Federatie na de Russische invasie van Oekraïne. Hij is een adviseur van Vladimir Poetin.

Sinds het begin van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne heeft hij de Russische invasie gerechtvaardigd en Russische desinformatie en propaganda over de oorlog verspreid. Hij steunde de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol door de Russische Federatie in 2014 en de illegale referenda in de tijdelijk bezette gebieden van Oekraïne in 2022.

Bijgevolg is hij verantwoordelijk voor, verleent hij steun aan en geeft hij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

 

 

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde personen: president Vladimir Poetin

Geassocieerde entiteiten: presidentiële raad voor de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten

 

 

1480.

Igor Stanislavovich ASHMANOV

(Игорь Станиславович АШМАНОВ)

Functie: lid van de presidentiële raad voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten, deskundige informatietechnologie, CEO van Ashmanov & Partners, voorzitter van Kribrum

Geboortedatum: 9.1.1962

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Igor Ashmanov is een Russische IT-deskundige en ondernemer. Hij is lid van de presidentiële raad voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten. Hij was een vertrouweling van de zittende kandidaat Vladimir Poetin tijdens diens presidentiële campagne in 2018.

Sinds het begin van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne heeft hij de Russische invasie gerechtvaardigd en Russische propaganda en desinformatie over de oorlog verspreid. Hij pleitte voor een versterking van de oorlogscensuur in de Russische Federatie.

Bijgevolg is hij verantwoordelijk voor, verleent hij steun aan en geeft hij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

 

 

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde personen: Valery Fadeyev

Geassocieerde entiteiten: presidentiële raad voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten

Ashmanov & Partners, Kribrum

 

 

1481.

Kirill Valeryevich VYSHINSKY

(Russisch: Кирилл Валериевич ВЫШИНСКИЙ;

Oekraïens: Кирило Валерiйович ВИШИНСЬКИЙ)

Functie: lid van de presidentiële raad voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten, uitvoerend directeur van de Rossiya Segodnya Media Group

Geboortedatum: 19.2.1967

Geboorteplaats: Dnipro, voormalige Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

Nationaliteit: Russisch, Oekraïens

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde personen: Valery Fadeyev

Kirill Vyshinsky is een Russische propagandist. Hij is uitvoerend directeur van de Rossiya Segodnya, een mediagroep die banden heeft met de Russische regering en wordt gefinancierd uit de federale begroting van de Russische Federatie. Via haar ondergeschikt mediakanaal Sputnik verspreidde Rossiya Segodnya pro-Kremlinpropaganda en desinformatie over de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Kirill Vyshinsky is ook lid van de presidentiële raad voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten.

Bijgevolg is hij verantwoordelijk voor, verleent hij steun aan en geeft hij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

1482.

Alexandr Igorevich KOTS

(Александр Игоревич КОЦ)

Functie: lid van de presidentiële raad voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten, lid van de werkgroep voor de "speciale militaire operatie" (oorlog) in Oekraïne, speciaal correspondent van Komsomolskaya Pravda

Geboortedatum: 3.11. 1978

Geboorteplaats: Oblast Sakhalinsk, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Alexandr Kots is speciaal correspondent van het pro-Kremlin boulevardblad Komsomolskaya Pravda. Hij is lid van de presidentiële raad voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten, waar hij in de werkgroep voor de "speciale militaire operatie" (oorlog) in Oekraïne zit.

Hij heeft de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne gesteund. Hij heeft Russische oorlogsdesinformatie en -propaganda over de oorlog en de illegale referenda in de tijdelijk bezette gebieden van Oekraïne verspreid. Hij heeft opgeroepen tot Russische aanvallen op de civiele infrastructuur van Oekraïne, zonder te letten op de gevolgen die deze zouden hebben voor de burgerbevolking van het land.

Bijgevolg is hij verantwoordelijk voor, verleent hij steun aan en geeft hij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

 

 

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde personen: Valery Fadeyev

Geassocieerde entiteiten: presidentiële raad voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten

Komsomolskaya Pravda

 

 

1483.

Marina Magomednebiyevna AKHMEDOVA

(Марина Магомеднебиевна АХМЕДОВА)

Functie: schrijfster en journaliste,

redactrice van de online-editie van Regnum,

adjunct-hoofdredacteur van het tijdschrift Russkiy Reporter,

lid van de presidentiële raad voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten

Marina Akhmedova is een Russische schrijfster. Zij is lid van de presidentiële raad voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten, waar zij in de werkgroep voor de "speciale militaire operatie" (oorlog) in Oekraïne zit.

Sinds het begin van de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft zij de Russische invasie gerechtvaardigd en Russische propaganda en desinformatie over de oorlog verspreid.

Bijgevolg is zij verantwoordelijk voor, verleent zij steun aan en geeft zij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

 

 

Geboortedatum: 11.2.1977

Geboorteplaats: Tomsk, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Geassocieerde entiteiten: presidentiële raad voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten

Regnum

 

 

1484.

Maxim Adolfovich ZAMSHEV

(Максим Адольфович ЗАМШЕВ)

Functie: lid van de presidentiële raad voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten

hoofdredacteur van Literaturnaya Gazeta, vicevoorzitter van de raad van bestuur van de Moskouse afdeling van de "Union of Writers of Russia", lid van de Unie van journalisten van Rusland

Marina Zamshev is een Russische schrijver. Hij is lid van de presidentiële raad voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten. Hij is ook hoofdredacteur van Literaturnaya Gazeta. Sinds het begin van de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft hij de Russische invasie gerechtvaardigd en Russische propaganda en desinformatie over de oorlog verspreid.

Bijgevolg is hij verantwoordelijk voor, verleent hij steun aan en geeft hij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

 

 

Geboortedatum: 27.4.1972

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde personen: Valery Fadeyev

Geassocieerde entiteiten: presidentiële raad voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten, pro-Russische openbare organisatie "Union of Writers of Russia", Literaturnaya Gazeta

 

 

1485.

Nikolai Fyodorovich IVANOV

(Николай Фёдорович ИВАНОВ)

Functie: lid van de presidentiële raad voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten, voorzitter van de raad van bestuur van de pro-Russische openbare organisatie "Union of Writers of Russia"

Geboortedatum: 8.6.1956

Geboorteplaats: Strachovo, oblast Briansk, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nikolai Ivanov is een Russische schrijver en propagandist. Hij is lid van de presidentiële raad voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten. Hij is ook voorzitter van de raad van de "Union of Writers of Russia".

Sinds het begin van de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft hij de Russische acties gerechtvaardigd en Russische propaganda en desinformatie over de oorlog verspreid. Hij heeft openlijk gebruik gemaakt van het militaire symbool "Z", dat door de Russische propaganda is gebruikt om de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne te promoten.

Bijgevolg is hij verantwoordelijk voor, verleent hij steun aan en geeft hij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

 

 

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde personen: Valery Fadeyev

Geassocieerde entiteiten: presidentiële raad voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten, pro-Russische openbare organisatie "Union of Writers of Russia"

 

 

1486.

Yulia Alexandrovna BELEKHOVA

(Юлия Александровна БЕЛЕХОВА)

Functie: lid van de presidentiële raad voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten, lid van de werkgroep inzake de "speciale militaire operatie" (oorlog) in Oekraïne, hoofd van de regionale afdeling van Moskou van de politieke pro-Putincoalitie, het Al-RussischVolksfront (ONF).

Yulia Belekhova is lid van de presidentiële raad voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten, en voorzitter van de werkgroep van deze raad inzake de "speciale militaire operatie" (oorlog) in Oekraïne. Ze is ook hoofd van de regionale afdeling van Moskou van de politieke pro-Putincoalitie, het Al-RussischVolksfront (ONF). Zij heeft de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne openlijk gesteund en heeft deelgenomen aan propaganda-activiteiten ter ondersteuning van de oorlog.

Bijgevolg is zij verantwoordelijk voor, verleent zij steun aan en geeft zij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

 

 

Geboortedatum: 10.11.1982

Geboorteplaats: Noginsk, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Geassocieerde entiteiten: presidentiële raad voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten

 

 

1487.

Vyacheslav Oleksandrovych BOGUSLAYEV

(Вячеслав Александрович БОГУСЛАЕВ)

Functie: algemeen directeur van JSC MOTOR SICH,

voormalig lid van het Oekraïense parlement

Geboortedatum: 28.10.1938

Geboorteplaats: Oral/Oeralsk, voormalige USSR (nu Kazachstan)

Nationaliteit: Oekraïens, Russisch

Geslacht: mannelijk

Vyacheslav Boguslayev is een voormalig Oekraïens afgevaardigde van de pro-Russische Partij van de Regio's en de hoofdaandeelhouder van de onderneming JSC MOTOR SICH, een Oekraïense fabrikant van vliegtuigmotoren. Hij is verantwoordelijk voor de levering aan het Russische leger van motoren die worden gebruikt voor de productie en de reparatie van gevechtshelikopters (Mi-8, Mi24, Mi28 en Ka-52), die op grote schaal zijn ingezet tijdens het conflict in Oekraïne, met name aan het begin van de oorlog. Ondanks het conflict is hij militair materieel blijven leveren aan de Russische troepen. Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

1488.

Abualfazl NAZERI

(ابو الفضل نظری)

Functie: vicevoorzitter van de raad van bestuur van Paravar Pars Company

Geboortedatum: 14.9.1969

Geboorteplaats: Shahryar, Iran

Nationaliteit: Iraans

Geslacht: mannelijk

Nummer van identiteitsdocument: 4910857826 (Iran)

Geassocieerde entiteiten: Paravar Pars Company

Abualfazl Nazeri is de vicevoorzitter van de raad van bestuur van Paravar Pars Company, een onderneming die onbemande luchtvaartuigen (UAV's) heeft geproduceerd voor de lucht- en ruimtevaartstrijdkrachten van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) (IRGC AF), en UAV's heeft getest voor de marine van de IRG. Paravar Pars Company was met name betrokken bij het onderzoek naar en de ontwikkeling en productie van de Iraanse Shahed-171-UAV, die is ontwikkeld door de IRGC AF. De Russische Federatie gebruikt in Iran geproduceerde Shahed-171-UAV's in haar aanvalsoorlog tegen Oekraïne. In deze rol is hij bijgevolg verantwoordelijk voor acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

1489.

Abulghasem VALAGOHAR

(Abolghasem VALAGOHAR,

Abualqassem VALAGOHAR)

Functie: lid van de raad van bestuur van Paravar Pars Company

Geboortedatum: 5.8.1969

Geboorteplaats: Behbahan, Iran

Nationaliteit: Iraans

Geslacht: mannelijk

Nummer van identiteitsdocument: 1860747957 (Iran)

Geassocieerde entiteiten: Paravar Pars Company

Abulghasem Valagohar is lid van de raad van bestuur van Paravar Pars Company, een onderneming die onbemande luchtvaartuigen (UAV's) heeft geproduceerd voor de lucht- en ruimtevaartstrijdkrachten van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) (IRGC AF), en UAV's heeft getest voor de marine van de IRG. Paravar Pars Company was met name betrokken bij het onderzoek naar en de ontwikkeling en productie van de Iraanse Shahed-171-UAV, die is ontwikkeld door de IRGC AF. De Russische Federatie gebruikt in Iran geproduceerde Shahed-171-UAV's in haar aanvalsoorlog tegen Oekraïne. In deze rol is hij bijgevolg verantwoordelijk voor acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

1490.

Hossein SHAMSABADI

Functie: afgevaardigd bestuurder en CEO van Paravar Pars Company

Geboortedatum: 4.6.1974

Geboorteplaats: Teheran, Iran

Nationaliteit: Iraans

Geslacht: mannelijk

Nummer van identiteitsdocument: 2181176574 (Iran)

Geassocieerde entiteiten: Paravar Pars Company

Hossein Shamsabadi is afgevaardigd bestuurder en CEO van Paravar Pars Company, een onderneming die onbemande luchtvaartuigen (UAV's) heeft geproduceerd voor de lucht- en ruimtevaartstrijdkrachten van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) (IRGC AF), en UAV's heeft getest voor de marine van de IRG. Paravar Pars Company was met name betrokken bij het onderzoek naar en de ontwikkeling en productie van de Iraanse Shahed-171-UAV, die is ontwikkeld door de IRGC AF. De Russische Federatie gebruikt in Iran geproduceerde Shahed-171-UAV's in haar aanvalsoorlog tegen Oekraïne. In deze rol is hij bijgevolg verantwoordelijk voor acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

1491.

Ghassem DAMAVANDIAN

(قاسم دماوندیان)

Functie: lid van de raad van bestuur van Qods Aviation Industries

Geboortedatum: 2.5.1968

Geboorteplaats: Teheran, Iran

Nationaliteit: Iraans

Geslacht: mannelijk

Nummer van identiteitsdocument: 0052944492 (Iran)

Geassocieerde entiteiten: Qods Aviation industries

Ghassem Damavandian is CEO en afgevaardigd bestuurder van Qods Aviation Industry (QAI), een entiteit die Mohajer-6-drones aan Rusland verkoopt met als doel de inzet ervan in de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. In deze rol is hij bijgevolg verantwoordelijk voor acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

1492.

Kirill Alekseevich KLEIMENOV

(Кирилл Алексеевич КЛЕЙМЕНОВ)

Functie: adjunct-directeur-generaal, directeur van het directoraat informatieprogramma's, lid van de raad van bestuur van Channel One (Pervyi Kanal)

Geboortedatum: 20.9.1972

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde personen: Konstantin Ernst - CEO van Channel One, Rusland

Kirill Kleimenov is adjunct-directeur-generaal, directeur van het directoraat informatieprogramma's en lid van de raad van bestuur van Pervyi Kanal (Channel One), een belangrijke Russische tv-zender die onder permanente rechtstreekse controle van de Russische federatie staat. Pervyi Kanal versterkt en ondersteunt het beleid van de Russische autoriteiten door middel van zijn propaganda-activiteiten. Tijdens de aanvalsoorlog tegen Oekraïne was Pervyi Kanal een van de actiefste en belangrijkste instrumenten om het verhaal van het Kremlin te verspreiden en de oorlog met agressieve commentaren te steunen en de territoriale integriteit van Oekraïne te ondermijnen, waardoor de televisiezender de illegale annexatie van de Krim en de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne ondersteunde.

25.2.2023

 

 

Geassocieerde entiteiten: Channel One (Pervyi Kanal),

19 Akademika Korolyova Street Moscow 127427

Russische Federatie

Andere identificatiegegevens: Voormalig tv-presentator van de nieuwsuitzending "Новости" op Channel One (Pervyi Kanal); lid van de raad voor de toekenning van prijzen op het gebied van massamedia, van de regering van de Russische Federatie

Als adjunct-directeur-generaal en directeur van het directoraat informatieprogramma's heeft Kirill Kleimenov rechtstreekse invloed op de inhoud die Pervyi Kanal verspreidt en op de manier van verslaggeving van de zender over de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en over de acties die de Russische regering heeft ondernomen.

Hij steunt dus acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

 

1493.

Alexander Zavenovich

AKOPOV

(Александр Завенович АКОПОВ)

Functie: vice-CEO van "National Media Group"

Geboortedatum: 22.11.1957

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde personen: BALANOVA Svetlana Evgenievna

БАЛАНОВА Светлана Евгеньевна

CEO van "NATIONAL MEDIA GROUP"

Alexander Akopov is de vice-CEO van National Media Group (NMG), een grote mediaonderneming met zeggenschap over mediakanalen die actief propaganda en desinformatie in verband met de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne verspreiden. Hij is de adjunct van Svetlana Balanova, hoofd van NMG.

NMG is de oprichter van 28 mediabedrijven in Rusland, waaronder Channel One, Channel 5, REN TV en STS, 78.ru, en andere, alsook de nationale krant Izvestia en Delovoy Peterburg. Naast vice-CEO van NMG, is Alexander Akopov ook CEO van STS, een van de belangrijkste televisiezenders van de holding NMG.

25.2.2023

 

 

Op de lijst geplaatst op grond van Besluit 2014/145/GBVB op 16.12.2022

KABAYEVA Alina Maratovna

КАБАЕВА Алина Маратовна

Voorzitter van de raad van bestuur van de CJSC National Media Group

Op de lijst geplaatst op grond van Besluit 2014/145/GBVB op 3.6.2022

Geassocieerde entiteiten:

National Media Group

Registratienummer; – 1087746152207

Fiscaal identificatienummer; – 7704676655

Als een van de belangrijkste leidinggevenden van NMG is Alexander Akopov verantwoordelijk voor, en verleent steun aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen. Bovendien heeft hij banden met Svetlana Balanova.

 

 

 

Adres: 119034, Moscow, Prechistenskaya embankment, 13, building 1, Russia (Moskou, Rusland)

Op de lijst geplaatst op grond van Besluit 2014/145/GBVB op 16.12.2022

Gas Industry Insurance Company SOGAZ – minderheidseigenaar van REN TV

registratienummer - 1027739820921

Fiscaal identificatienummer - 7736035485

Adres: 107078, Moscow, Academician Sakharova Ave., 10, Russia (Moskou, Rusland)

Op de lijst geplaatst op grond van Besluit 2014/145/GBVB op 28.2.2022

 

 

1494.

Evgeniy Vladimirovich BEKASOV

(Евгений Владимирович БЕКАСОВ)

Functie:

Hoofdredacteur van televisiezender Rossiya 24

Geboortedatum: 14.10.1980

Geboorteplaats: Kaliningrad, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde personen: Oleg Borisovich DOBRODEEV/Олег Борисович ДОБРОДЕЕВ, directeur-generaal van de VGTRK. Op de lijst geplaatst op grond van Besluit 2014/145/GBVB op 8 april 2022.

Evgenyi Bekasov is de hoofdredacteur van Rossiya 24, een belangrijke Russische televisiezender die deel uitmaakt van de VGTRK (Televisie- en radio-omroep van geheel Rusland), een mediabedrijf dat eigendom is van en onder zeggenschap staat van de Russische Federatie. Rossiya 24 versterkt en ondersteunt het beleid van de Russische autoriteiten met zijn propaganda-activiteiten. Tijdens de aanvalsoorlog tegen Oekraïne was Rossiya 24 een van de meest actieve en belangrijkste instrumenten om het verhaal van het Kremlin te verspreiden door de oorlog met agressieve uitlatingen te verdedigen, de territoriale integriteit van Oekraïne te ondermijnen en de illegale annexatie van de Krim en de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne te ondersteunen.

Als hoofdredacteur van Rossiya 24 heeft Evgenyi Bekasov rechtstreekse invloed op de manier van verslaggeving van het mediakanaal over de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en over de stappen die de Russische regering heeft ondernomen. Hij steunt dus acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

 

 

Andrey Olegovich KONDRASHOV/Андрей Олегович КОНДРАШОВ, eerste plaatsvervangend directeur-generaal van de VGTRK.

Geassocieerde entiteiten: Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК)

 

 

 

 

Televisie- en radio-omroep van geheel Rusland (VGTRK)

registratienummer - 1027700310076

Adres: 125373, Moscow, Pokhodnyy Proyezd 3-2, Russia (Moskou, Rusland)

125373, Москва город, Походный проезд, домовладение 3, стр.2, Pоссия

Op de lijst geplaatst op grond van Besluit 2014/145/GBVB op 16.12.2022

 

 

1495.

Milosh Eduardovich WAGNER

(Милош Эдуардович ВАГНЕР)

Functie: Plaatsvervangend hoofd van de Russische federale dienst voor toezicht op communicatie, informatietechnologie en massamedia (Roskomnadzor)

Geboortedatum: 14.10.1979

Geboorteplaats: Ukhta, autonome republiek Komi, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde personen: Andrey Yurievich Lipov

Geassocieerde entiteiten: Roskomnadzor

Milosh Wagner is plaatsvervangend hoofd van de Russische federale dienst voor toezicht op communicatie, informatietechnologie en massamedia (Roskomnadzor). Roskomnadzor is een Russisch overheidsagentschap dat verantwoordelijk is voor communicatie, informatietechnologie en massamedia. Het geeft uitvoering aan het overheidsbeleid op het gebied van censuur van onafhankelijke mediakanalen.

Als plaatsvervangend hoofd van Roskomnadzor houdt Milosh Wagner toezicht op de afdeling die verantwoordelijk is voor de bescherming van de rechten van personen in verband met persoonsgegevens en het Bureau voor juridische ondersteuning. Hij is verantwoordelijk voor besluiten die hebben geleid tot een beperking van de toegang tot informatie voor de Russische samenleving, het controleren van Russische internetgebruikers en de sluiting van onafhankelijke Russische mediakanalen. Die acties creëren een gecensureerde informatieruimte die de Russische agressie tegen Oekraïne promoot, ondersteunt en vergoelijkt.

Bijgevolg is Milosh Wagner verantwoordelijk voor, verleent hij steun aan en geeft hij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

1496.

Vladimir Viktorovich LOGUNOV

(Владимир Викторович ЛОГУНОВ)

Functie: Plaatsvervangend hoofd van de Russische federale dienst voor toezicht op communicatie, informatietechnologie en massamedia (Roskomnadzor)

Geboortedatum: 1.11.1982

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Geassocieerde personen: Andrey Yurievich Lipov

Geassocieerde entiteiten: Roskomnadzor

Andere identificatiegegevens: Lid van de Staatsraad van de Russische Federatie, 2e klas

Vladimir Logunov is plaatsvervangend hoofd van de Russische federale dienst voor toezicht op communicatie, informatietechnologie en massamedia (Roskomnadzor). Roskomnadzor is een Russisch overheidsagentschap dat verantwoordelijk is voor communicatie, informatietechnologie en massamedia. Het geeft uitvoering aan het overheidsbeleid op het gebied van censuur van onafhankelijke mediakanalen.

Als plaatsvervangend hoofd van Roskomnadzor houdt Vladimir Logunov toezicht op de afdelingen financiën, administratie en logistiek en speelt hij een belangrijke rol bij het functioneren van Roskomnadzor. Hij heeft zijn steun gegeven aan de wet inzake de activiteiten van buitenlandse entiteiten op het "Internettelecommunicatienetwerk" op het grondgebied van de Russische Federatie, waardoor staatscensoren meer macht hebben gekregen over internetbedrijven. Hij is verantwoordelijk voor besluiten die de toegang tot informatie voor de Russische samenleving hebben beperkt. Die acties creëren een gecensureerde informatieruimte die de Russische agressie tegen Oekraïne promoot, ondersteunt en vergoelijkt.

25.2.2023

 

 

 

Bijgevolg is Vladimir Logunov verantwoordelijk voor, verleent hij steun aan en geeft hij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

 

1497.

Yakov Iosifovich KAZAKOV

ook bekend als Yaakov KEDMI Yasha KAZAKOV

(Яков Иосифович КАЗАКOВ)

Functie: voormalig politicus, diplomaat, politiek commentator, regelmatig deelnemer aan staatstelevisie en pro-Kremlin-talkshows

Geboortedatum: 5.3.1947

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Israëlisch

Geslacht: mannelijk

Yakov Kedmi (Kazakov) is een politiek commentator en is regelmatig te zien op de staatstelevisie en in pro-Kremlin-talkshows. Zijn uitspraken over Oekraïne komen overeen met de meest controversiële beweringen van Russische functionarissen en propagandisten. Yaakov Kedmi (Kazakov) heeft Oekraïne bekritiseerd en de Oekraïense leiders beschuldigd van nazisme, en heeft hen ervan beschuldigd dat zij een militaire bedreiging vormen voor de zogenaamde Volksrepublieken Donetsk en Loehansk en voor Rusland. Hij heeft de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne gerechtvaardigd en verklaard dat dit onvermijdelijk was. Yakov Kedmi (Kazakov) heeft verklaard dat Rusland de Oekraïense gebieden moet controleren en heeft vraagtekens geplaatst bij de status van Oekraïne. Hij heeft verklaard dat elk grondgebied van Oekraïne dat onder Oekraïens gezag blijft, een bedreiging zal vormen voor Rusland, aangezien het een militaire basis zal worden die tegen Rusland zal worden gebruikt. Hij heeft de mogelijkheid niet uitgesloten dat het Russische leger heel Oekraïne zou bezetten, waarbij het Oekraïense leger volledig wordt vernietigd en de huidige Oekraïense leiders worden geëlimineerd.

25.2.2023

 

 

 

Yakov Kedmi (Kazakov) is derhalve verantwoordelijk voor, en verleent steun en geeft uitvoering aan, acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

 

1498.

Sergey Yervandovich KURGINYAN

(Сергей Ервандович КУРГИНЯН)

Functie: Russisch politicus, politiek wetenschapper, oprichter en leider van de Russische beweging “Essence of Time”.

Geboortedatum: 14.11.1949

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Sergey Kurginyan is een Russisch politicus, politiek wetenschapper, oprichter en leider van een Russische beweging met de naam "Essence of Time". Sergey Kurginyan neemt regelmatig deel aan pro-Kremlin-propagandaprogramma's, waaronder "Avond met Vladimir Solovyov" op de staatszender "Russia-1". Zijn publieke uitspraken over Oekraïne komen overeen met de retoriek van Russische functionarissen en propagandisten. Sergey Kurginyan plaatst systematisch vraagtekens bij de territoriale integriteit van Oekraïne en roept op tot de bezetting en denazificatie van Oekraïne door Rusland. Hij heeft publiekelijk zijn steun uitgesproken voor de schijnreferenda van Rusland om Oekraïense soevereine gebieden in Rusland op te nemen.

Bijgevolg is Sergey Kurginyan verantwoordelijk voor, verleent hij steun aan en geeft hij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

1499.

Vitaliy Tovievich TRETYAKOV

(Виталий Товиевич ТРЕТЬЯКОВ)

Functie: Russisch journalist en politiek wetenschapper, decaan van de hogeschool voor televisie aan de Staatsuniversiteit van Moskou (Lomonosov-universiteit).

Geboortedatum: 2.1.1953

Geboorteplaats: Moskou, voormalige USSR (nu Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Vitaliy Tretyakov is een Russisch journalist en politiek wetenschapper, decaan van de hogeschool voor televisie aan de Staatsuniversiteit van Moskou (Lomonosov-universiteit). Vitaliy Tretyakov neemt regelmatig deel aan pro-Kremlin-propagandaprogramma's, waaronder "Avond met Vladimir Solovyov" op de staatszender "Russia-1". Zijn publieke uitspraken over Oekraïne komen overeen met de retoriek van Russische functionarissen en propagandisten. Vitaliy Tretyakov rechtvaardigt de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne voortdurend en roept op tot de vernietiging van de Oekraïense regering, plaatst vraagtekens bij de status van Oekraïne, dringt aan op een uiteindelijke Russische overwinning zonder compromissen en verkondigt de mening dat het gehele grondgebied van Oekraïne moet worden bezet. Hij heeft beschuldigingen geuit dat Oekraïne Rusland ertoe aanzet kernwapens te gebruiken.

Bijgevolg is Vitaliy Tretyakov verantwoordelijk voor, verleent hij steun aan en geeft hij uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023”

 

Entiteiten

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

“175.

Al-Rusland Volksfront (ONF)

(Russisch: Общероссийский народный фронт)

Adres: Gebouw nr. 40, Mosfilmovskayastraat, 119285, Moskou, Rusland

Soort entiteit: Openbare organisatie van de Russische Federatie

Registratiedatum: 6.9.2013

Plaats van registratie: Moskou, Russische Federatie

Registratienummer: 1137799016695

Hoofdvestiging: Rusland

Al-Rusland Volksfront (ONF) is een sociale beweging die in mei 2011 is opgericht als coalitie van sociaal-politieke organisaties, op voorstel van de toenmalige Russische premier Vladimir Putin, die nog steeds de leider van de organisatie is. Het ONF poogt formele allianties te smeden tussen de partij Verenigd Rusland en tal van Russische niet-gouvernementele organisaties. In de context van Ruslands oorlog tegen Oekraïne houdt het ONF een sociale campagne "All for Victory!", waarmee het donaties in geld en in natura ophaalt ter ondersteuning van de militaire eenheden van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk" en de zogenaamde "Volksrepubliek Loehansk".

25.2.2023

 

 

 

Het ONF bezit de rechten op het handelsmerk van het symbool "Z", dat wordt gebruikt om steun te betuigen aan de aanvalsoorlog tegen Oekraïne en de strijdkrachten van de Russische Federatie. Leden van het ONF waren verantwoordelijk voor het houden van diverse openbare bijeenkomsten ter ondersteuning van Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne, waar op grote schaal het "Z"-symbool werd ingezet.

Het ONF is derhalve verantwoordelijk voor ondersteuning en uitvoering van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

 

176.

Nationaal Welvaartsfonds van de Russische Federatie

(Russisch: Фонд национального благосостояния Российской Федерации)

Adres: Ilyinkastraat, 9 gebouw 1, 109097, Moskou, Rusland

Soort entiteit: fonds van de Russische Federatie

Registratiedatum: 1.10.2010

Plaats van registratie: Moskou, Russische Federatie

Fiscaal identiteitsnummer: 7710168360

Registratienummer: 1037739085636

Hoofdvestiging: Rusland

Het Nationaal Welvaartsfonds van de Russische Federatie is een reservefonds dat onder zeggenschap staat van de regering. Volgens het Ministerie van Financiën beschikte het fonds over 13,6 biljoen RUB, wat overeenkomt met 10,2 % van het oorspronkelijk voor 2022 geraamde bruto binnenlands product van Rusland.

Het Nationaal Welvaartsfonds werd gebruikt om het tekort van de Russische federale begroting tijdens de aanvalsoorlog tegen Oekraïne te dekken, en de Russische regering treft voorbereidingen om ook in 2023 en 2024 het begrotingstekort met middelen uit het Nationaal Welvaartsfonds te dekken.

Bijgevolg is het Nationaal Welvaartsfonds verantwoordelijk voor financiële steun aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

 

 

Geassocieerde personen en entiteiten: Mikhail Vladimirovich MISHUSTIN

VTB Bank

Sberbank

 

 

177.

Avrora JSC

(ook bekend als Avrora; ook bekend als Aurora; ook bekend als Concern Avrora Scientific and Production Association Joint Stock Company; ook bekend als AO “Kontsern” NPO "Avrora")

(Russisch: Акционерное Общество "Концерн” Научно-Производственное Объединение "Аврора")

Plaats van registratie: Russische Federatie (194021, Sint-Petersburg, Karbyshevastraat, 15)

Registratiedatum: 27.2.2009

Registratienummer: 7802463197 (fiscaal identificatienummer)

Hoofdvestiging: Russische Federatie

Geassocieerde personen en entiteiten:

Konstantin Yurevich Shilov (algemeen directeur)

JSC "NRK-R.O.S.T." (oprichter)

JSC "KMP" (oprichter)

Avrora JSC is een toonaangevende onderneming in Ruslands maritieme defensiesector. Avrora JSC heeft een vergunning van het Russische Ministerie van Industrie en Handel voor het ontwikkelen van wapens en militaire uitrusting, alsmede een vergunning van het Russische staatsbedrijf voor kernenergie (Rosatom) om "te werken aan het gebruik van kernenergie voor defensiedoeleinden, met inbegrip van het ontwikkelen van kernwapens en kerncentrales voor militaire doeleinden". Avrora JSC is het bekendst om haar activiteiten op het gebied van de ontwikkeling, productie en levering van geautomatiseerde besturingssystemen voor oppervlakteschepen en onderzeeërs van de marine van de Russische Federatie. Meer bepaald ontwikkelt, vervaardigt en levert Avrora JSC apparatuur voor geautomatiseerde besturingssystemen aan boord van onderzeeërs en oppervlakteschepen van de Russische marine, en zorgt zij voor gegarandeerd onderhoud en benodigde werkzaamheden daaraan.

Bijgevolg verleent Avrora JSC materiële steun aan en trekt zij profijt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

178.

Battery Company Rigel JSC

(ook bekend als Rigel; ook bekend als Joint Stock Company Battery Company "Rigel")

(Russisch: Акционерное Общество Аккумуляторная Компания "Ригель")

Plaats van registratie: Professora Popovastraat 38, 197376 Sint-Petersburg, Rusland

Registratiedatum: 28.10.2002

Registratienummer: 9728042468 (fiscaal identificatienummer)

Hoofdvestiging: Russische Federatie

Battery Company Rigel JSC is een fabrikant van nikkel-metaalhydride- en zilver-zinkbatterijen en is al meer dan 15 jaar leverancier van de Russische marine. Het bedrijf beschrijft zichzelf als "toonaangevend ontwikkelaar van lithiumionbatterijen en batterijen voor autonome en niet-onderbreekbare elektriciteitssystemen, communicatie, vervoer en andere apparatuur" en biedt een volledige cyclus van ontwikkeling, productie en levering van lithiumbatterijen voor de Russische marine en het Russische Ministerie van Defensie.

Bijgevolg verleent Battery Company Rigel JSC materiële steun aan en trekt het profijt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

 

 

Geassocieerde personen en entiteiten:

Iuliia Vladimirovna Shishova (oprichter)

Evgeniy Nikolaevich Vlasov (algemeen directeur)

Igor Kozlov (voorzitter)

OOO Alianstreid (beheersorgaan)

OOO Bykovogaz (door Rigel JSC opgerichte entiteit)

 

 

179.

Design Bureau Ametist JSC

(ook bekend als АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "АМЕТИСТ"”; ook bekend als AO “KB "AMETIST"”)

Plaats van registratie: Russische Federatie, 125373, Moskou, Pokhodniypassage, Domovladeniestraat 3. 2)

Registratiedatum: 17.12.2008

Registratienummer: 7723691017 (fiscaal identificatienummer)

Hoofdvestiging: Russische Federatie

Geassocieerde personen en entiteiten:

Evgeny Vasilievich Chabanov (algemeen directeur)

Design Bureau Ametist JSC is een toonaangevend ontwikkelaar van artilleriesystemen voor de marine van de Russische Federatie. Het Russische Ministerie van Defensie beschrijft Design Bureau Ametist als "het voornaamste technisch-ontwerpbedrijf van munitiecomplexen voor schepen, radar- en optisch-elektronische vuurleidingssystemen, en zeekustartillerie die worden ontwikkeld voor de marine van de Russische Federatie". Met name ontwikkelt en vervaardigt Design Bureau Ametist wapensystemen die actief worden gebruikt in Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Het door Design Bureau Ametist ontwikkelde OSA-M-raketsysteem is ingezet op verschillende Russische oorlogsschepen, waaronder het vlaggenschip van de Russische marine Moskva, dat rechtstreeks betrokken was bij Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

Derhalve verleent Design Bureau Ametist materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen. Daarnaast is Design Bureau Ametist een entiteit die materiële steun verleent aan en profijt trekt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

180.

Dubnensky Machine-Building Plant JSC

(ook bekend als Dubna Machine-Building Plant;

ook bekend als Dubninsky machine-building plant;

ook bekend als Dubna Engineering Plant;

ook bekend als aandelenvennootschap "Dubnensky machine-building plant" genoemd naar N.P. Fedorov"; ook bekend als Aktsionernoye obshchestvo "Dubnenskiy mashinostroitel'nyy zavod" imeni N.P.Fodorova)

Plaats van registratie: Russische Federatie (141983, regio Moskou, Dubna, Zhukovskystraat 2, gebouw 1)

Registratiedatum: 26.2.2004

Registratienummer: 5010030050 (fiscaal identificatienummer)

Hoofdvestiging: Russische Federatie

Geassocieerde personen en entiteiten:

Aleksey Leonidovich Belykh, algemeen directeur

Dubnensky Machine-Building Plant JSC is een entiteit die actief bijdraagt aan het Russisch militair-industrieel complex. Het bedrijf ontwikkelt Orion verkennings- en aanvalsdrones, alsook maritieme drones voor de Russische strijdkrachten. Door de Dubnensky Machine-Building Plant JSC vervaardigde drones zijn uitgerust met geleide raketten. Die drones worden door de Russische strijdkrachten ingezet in de aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Tussen februari en april 2022 waren er in Oekraïne zes bevestigde overlijdens die werden veroorzaakt door Russische, door Dubnensky Machine-Building Plant JSC vervaardigde, Orion-drones.

Derhalve verleent de Dubnensky Machine-Building Plant JSC materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen. Bovendien is de Dubnensky Machine-Building Plant JSC een entiteit die materiële steun verleent aan en profijt trekt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

 

(Russisch: Акционерное общество "Дубненский машиностроительный завод" имени Н.П.Фёдорова;

ook bekend als Дубненский машиностроительный завод; ook bekend als АО ДМЗ ИМ. Н.П. ФЕДОРОВА)

 

 

 

181.

Elektropribor JSC

(ook bekend als Elektropribor;

ook bekend als State Research Center of the Russian Federation Concern CSRI Elektropribor, JSC;

ook bekend als Aktsionernoe Obshchestvo "Kontsern “Tsentralnyi Nauchno-Issledovatelskii Institut”"Elektropribor"”)

(Russisch:

Акционерное Общество “Концерн "Центральный Научно-Исследовательский Институт”"Электроприбор"”)

Plaats van registratie: Russische Federatie (197046, Sint-Petersburg, Malaia Posadskaiastraat, 30)

Registratiedatum: 26.2.2009

Registratienummer: 7813438763 (fiscaal identificatienummer)

Hoofdvestiging: Russische Federatie

Geassocieerde personen en entiteiten:

Aleksander Viacheslavovich Sokolov (algemeen directeur)

JSC "NRK-R.O.S.T." (oprichter)

JSC "KMP" (oprichter)

JSC “TSNII "DELFIN"” (door Elektropribor JSC opgerichte entiteit)

Elektropribor JSC is een toonaangevend bedrijf in de Russische maritieme defensie-industrie. Elektropribor JSC ontwikkelt en vervaardigt uiterst precieze navigatie-, gyroscoop- en gravimetriesystemen, optische elektronische systemen voor onderzeeërs evenals mariene communicatiesystemen. Elektropribor JSC heeft een actieve vergunning van het Russische Ministerie van Industrie voor de ontwikkeling van wapens, munitie en militaire uitrusting. Elektropribor JSC produceert met name navigatiesystemen voor gevechtsschepen van de Russische Federatie. De onderneming waarborgt naar eigen zeggen "een hoge operationele beschikbaarheid van de Russische onderzeese strijdkrachten".

Elektropribor JSC verleent derhalve materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen. Bovendien is Elektropribor JSC een entiteit die materiële steun verleent aan en profijt trekt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

182.

Morinformsystem Agat JSC

(ook bekend als Morinsis-agat; ook bekend als Aktsionernoe Obshchestvo Kontsern "Morinformsistema – Agat")

(Russisch: Акционерное Общество Концерн "Моринформсистема – Агат"; ook bekend als Моринсис – Агат)

Plaats van registratie: Russische Federatie (105275, Moskou, Entuziastovchaussee, 29)

Registratiedatum: 6.2.2006

Registratienummer: 7720544208 (fiscaal identificatienummer)

Hoofdvestiging: Russische Federatie

Geassocieerde personen en entiteiten:

Mikhail Iurevich Khramov (algemeen directeur)

JSC "KMP" (oprichter)

JSC "NRK-R.O.S.T." (inschrijver)

Morinformsystem Agat JSC is een toonaangevend bedrijf in de Russische scheepsbouwindustrie. De onderneming is gespecialiseerd in de ontwikkeling, de productie en het onderhoud van systemen voor slagveldinformatie en -controle, evenals geïntegreerde systemen, geïntegreerde automatische controlesystemen voor marineformaties, vuurcontrolesystemen voor kruisraketten en ballistische raketten die vanop zee worden afgevuurd, op schepen en op de kust gebaseerde raket- en radarsystemen, en sonarsystemen. Zij wordt omschreven als een overkoepelende organisatie in de Russische scheepsbouwsector die gespecialiseerd is in informatiesystemen en -technologieën, systeemengineering op het gebied van gegevensverwerkingsapparatuur voor schepen, elektromagnetische compatibiliteit van radio-elektronische installaties, demagnetiseringssystemen, vuurcontrolesystemen voor kruisraketten en ballistische raketten die vanop zee worden afgevuurd, systemen voor slagveldinformatie en -controle en geïntegreerde managementsystemen voor oppervlakteschepen en onderzeeërs. In die hoedanigheid is Morinformsystem Agat JSC een belangrijke entiteit die tijdens de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne materiële steun verleent aan de Russische marine.

25.2.2023

 

 

Dochterondernemingen:

JSC AKIN

OJSC Zavod Elektropribor

JSC KB Amethyst

JSC Comet

JSC NPP Salyut

JSC PO Binom

JSC Central Research Institute Kurs

JSC Plant Topaz

JSC Izumrud

JSC KGFI

JSC Morinsis-Agat-KIP

FSPC JSC NPO Mars

JSC NPF Meridian

AO Typhoon

Morinformsystem Agat JSC verleent derhalve materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen. Bovendien is Morinformsystem Agat JSC een entiteit die materiële steun verleent aan en profijt trekt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

183.

Zelenodolsk Design Bureau JSC

(Russisch: AO Зеленодольский завод имени А. М. Горького)

Plaats van registratie: Zelenodolsk, Republiek Tatarstan, Russische Federatie (422540, Republiek Tatarstan, Zelenodolskii rayon, Zelenodolsk, Leninstraat, 41A)

Registratiedatum: 27.5.2008

Registratienummer: 1648024290 (fiscaal identificatienummer)

Hoofdvestiging: Russische Federatie

Geassocieerde personen en entiteiten:

Alexander Nikolaevich FILIPOV (algemeen directeur)

OOO "CHEREPOVETSKOE PKB" (oprichter)

Zelenodolsk Design Bureau JSC is een toonaangevende scheepsbouwonderneming in het Russisch militair-industrieel complex. Zelenodolsk Design Bureau JSC heeft voor de Russische strijdkrachten ten minste 17 verschillende oorlogsschepen ontworpen en heeft bijzondere deskundigheid op het gebied van de bouw van ASW-schepen (anti-onderzeeërschepen), militaire patrouilleschepen en spionageschepen. Verschillende door Zelenodolsk Design Bureau JSC ontworpen oorlogsschepen, uitgerust met Kalibr-kruisraketten, hebben tijdens de Russische aanvalsoorlog deelgenomen aan bombardementen van Oekraïne. Daarnaast heeft Zelenodolsk Design Bureau JSC in september 2022 een contract gesloten met de Russische strijdkrachten om twee nieuwe spionageschepen voor de marine van de Russische Federatie te ontwerpen.

Zelenodolsk Design Bureau JSC verleent derhalve materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen. Bovendien is Zelenodolsk Design Bureau JSC een entiteit die materiële steun verleent aan en profijt trekt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

184.

Avtodor

(ook bekend als State Unitary Enterprise of the Donetsk People's Republic "Avtodor")

(Russisch: Государственное Унитарное Предприятие Донецкой Народной Республики "Автодор")

Plaats van registratie: Oekraïne (283001, Donetsk, Komsomolsky-avenue, 6a)

Registratiedatum: 4.9.2015

Registratienummer: 9303014834 (fiscaal identificatienummer)

Hoofdvestiging: Oekraïne

Geassocieerde personen en entiteiten:

Artur Rasikhovich Dobrorez, hoofd van de juridische entiteit

Avtodor is een bouwonderneming die onder het "departement wegen" van het "Ministerie van Vervoer" van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk" valt. Sinds de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne heeft Avtodor namens de Russische bezettingsmacht strategische infrastructuur, zoals bruggen en wegen, actief hersteld. Avtodor is door de Russische bezettingsmacht belast met de aanleg van wegen tussen bezette gebieden van Oekraïne en met de vervanging van Oekraïense verkeersborden door Russischtalige borden in de bezette gebieden. De door Avtodor uitgevoerde werkzaamheden maken deel uit van een bredere strategie die de Russische Federatie in samenwerking met de bezettingsmacht in de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk" voert om de Russische aanvalsoorlog te bevorderen door middel van infrastructuurprojecten.

Avtodor verleent derhalve materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen. Bovendien is Avtodor een entiteit die transacties verricht met de separatistische groeperingen in de Donbas-regio van Oekraïne.

25.2.2023

185.

Nizhneangarsktransstroy

(ook bekend als OOO "NATS")

(Russisch: Общество С Ограниченной Ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой"; ook bekend als ООО НАТС)

Plaats van registratie: Russische Federatie (Moskou, Passage-12 Maryina Roshchastraat, huis 9. 1)

Registratiedatum: 21.6.2012

Registratienummer: 7717727466 (fiscaal identificatienummer)

Voornaamste plaatsen van bedrijvigheid: Oekraïne, Russische Federatie

Geassocieerde personen en entiteiten:

Vsevolod Valeryevich Sokolov, algemeen directeur en oprichter

Nizhneangarsktransstroy is een in Moskou gevestigde bouwonderneming die gespecialiseerd is in reparaties van wegen en snelwegen. Met name hebben de Russische strijdkrachten die Oekraïne bezettenNizhneangarsktransstroy opdracht gegeven de op 8 oktober 2022 door een explosie beschadigde brug te herstellen die het grondgebied van de Russische Federatie met het bezette Oekraïense schiereiland de Krim verbindt De reparaties door Nizhneangarsktransstroy zijn van bijzonder strategisch belang voor de Russische oorlogsinspanningen. De Krim-brug fungeert als landcorridor tussen de Russische Federatie en het bezette grondgebied van Oekraïne en de toegankelijkheid ervan heeft rechtstreekse gevolgen voor het vermogen van Rusland om oorlog te voeren in het zuiden van Oekraïne.

Nizhneangarsktransstroy verleent derhalve materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen. Bovendien is Nizhneangarsktransstroy een entiteit die materiële steun verleent aan en profijt trekt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

186.

Ministerie van Noodsituaties van de zogenaamde "Volksrepubliek Donetsk"

(ook bekend als Ministerstvo Po Delam Grazhdanskoy Oborony, Chrezvychaynym Situatsiyam I Likvidatsii Posledstviy Stikhiynykh Bedstviy Donetskoy; ook bekend als MCHS DNR)

(Russisch: Министерство По Делам Гражданской Обороны, Чрезвычайным Ситуациям И Ликвидации Последствий Стихийных Бедствий Донецкой Народной Республики; ook bekend als МЧС ДНР)

Plaats van registratie: Oekraïne (283048, Donetsk, Shchorsastraat 60)

Registratiedatum: 9.10.2014

Registratienummer: 9303011960 (fiscaal identificatienummer)

Voornaamste plaatsen van bedrijvigheid: Oekraïne, Russische Federatie

Geassocieerde personen en entiteiten:

Alexey Alexandrovich Kostrubitsky – hoofd van de juridische entiteit en zogenaamd "minister".

Het zogenaamde "Ministerie van Noodsituaties van de Volksrepubliek Donetsk" is een entiteit die in 2014 is opgericht door de op Rusland georiënteerde bezettingsmacht in de Oekraïense oblast Donetsk. Het zogenaamde "Ministerie van Noodsituaties van de Volksrepubliek Donetsk" heeft sindsdien gehandeld als niet-erkende overheidsinstantie van de zelfverklaarde "Volksrepubliek Donetsk". Het personeel van het ministerie was rechtstreeks betrokken bij de gedwongen "filtratie" van Oekraïense burgers op verscheidene locaties in de Oekraïense regio Donetsk.

Het Russische “filtratie”-systeem voor personen in de oblast Donetsk, georganiseerd door het zogenaamde "Ministerie van Noodsituaties van de Volksrepubliek Donetsk", heeft tot doel het Oekraïense verzet te onderdrukken en loyaliteit onder de resterende bevolking af te dwingen door registratie, ondervraging en, in sommige gevallen, detentie voor onbepaalde tijd van mensen die naar verluidt loyaal zijn aan de Oekraïense regering.

25.2.2023

 

 

 

Derhalve verleent het zogenaamde "Ministerie van Noodsituaties van de Volksrepubliek Donetsk" materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen. Daarnaast verleent het zogenaamde "Ministerie van Noodsituaties van de Volksrepubliek Donetsk" materiële steun aan de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

 

187.

In Kaloega gebaseerd Instrument-Making Plant Typhoon JSC

(ook bekend als Typhoon; ook bekend als Tyfun; ook bekend als onderzoeks- en productieonderneming “Kaluga instrument-making plant "Tyfun"”)

(Russisch: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “КАЛУЖСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ТАЙФУН"”; ook bekend als АО "Тайфун")

Plaats van registratie: Russische Federatie (248600, Kaloega, Voskresenskiy-zijstraat, 28)

Registratiedatum: 10.7.2002

Registratienummer: 4026005699 (fiscaal identificatienummer)

Hoofdvestiging: Russische Federatie

Geassocieerde personen en entiteiten:

Andrey Alekseevich Petrakov, algemeen directeur

“Typhoon” JSC is een toonaangevende onderneming in het Russisch militair-industrieel complex dat wapensystemen ontwikkelt, vervaardigt en levert die actief worden gebruikt door de Russische strijdkrachten in de aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Zo werd het BAL-E-kustraketsysteem dat “Typhoon” JSC voor het Russische Ministerie van Defensie heeft ontwikkeld, in juni 2022 door de Russische strijdkrachten gebruikt om kruisraketten te lanceren tegen Oekraïense landdoelwitten in de regio Odesa. Bovendien wordt het tactische kustraketsysteem Rubezh-ME, dat door “Typhoon” JSC is ontwikkeld, sinds het begin van de Russische aanvaloorlog tegen Oekraïne door de Russische strijdkrachten gebruikt om raketten vanaf de Krim te lanceren.

“Typhoon” JSC verleent derhalve materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen. Bovendien is “Typhoon” JSC een entiteit die materiële steun verleent aan en profijt trekt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

188.

Russian National Reinsurance Company JSC

(ook bekend als RNRC; ook bekend als RNPK; ook bekend als Rossiyskaya Natsional'naya Perestrakhovochnaya Kompaniya)

(Russisch: Российская Национальная Перестраховочная Компания; ook bekend als РНПК)

Plaats van registratie: Moskou, Russische Federatie

Registratiedatum: 3.8.2016

Registratienummer: 7706440687 (fiscaal identificatienummer)

Hoofdvestiging: Russische Federatie

Overige informatie:

Russian National Reinsurance Company JSC is een dochteronderneming van de Bank of Russia.

Russian National Reinsurance Company (RNRC) is een door de staat gecontroleerde Russische aandelenvennootschap en dochteronderneming van de Bank of Russia. Momenteel functioneert RNRC als de belangrijkste herverzekeraar van Russische schepen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoer van Russische olie, met inbegrip van de vloot van Sovcomflot, nadat westerse verzekeringsmaatschappijen de dekking voor Russische reders hebben ingetrokken naar aanleiding van de westerse sancties wegens de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Belangrijk is dat deze herverzekeringsdienst door RNRC de Russische regering in staat heeft gesteld de gevolgen van westerse sancties voor haar oliehandel – die een aanzienlijke bron van inkomsten vormt voor de regering van de Russische Federatie – te vermijden en te verzachten.

De Bank van Rusland heeft het maatschappelijk kapitaal van haar dochteronderneming RNRC, sinds de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne verhoogd van 71 miljard RUB tot 300 miljard RUB. Diverse andere bronnen, waaronder bronnen die Russische regeringsfunctionarissen citeren, bevestigen dat RNRC olietankers onder Russische vlag, die door westerse bedrijven niet meer werden verzekerd, heeft herverzekerd.

25.2.2023

 

 

 

Russian National Reinsurance Company is derhalve een entiteit die materiële en financiële steun verleent aan en profijt trekt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Bovendien is Russian National Reinsurance Company een entiteit die actief is in economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

 

189.

Aandelenvennootschap "Scientific And Production Association "Impuls"" (JSC “SPA "Impuls"”) (JSC “SPA "Impulse"”)

(Russisch: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Импульс"” (АО "НПО "Импульс"”)

Adres: 195299, Russian Federation, St. Petersburg, Kirishskaya St., 2A (Sint Petersburg, Russische Federatie)

Soort entiteit: Aandelenvennootschap

Plaats van registratie: Russische Federatie

Registratiedatum: 9.2.2012

Registratienummer: 1127847076202

Hoofdvestiging: Russische Federatie

De aandelenvennootschap "Scientific And Production Association "Impuls"" ontwikkelt en implementeert geautomatiseerde controlesystemen voor de strategische raketeenheden van het Ministerie van Defensie van de Russische Federatie. Zij implementeert tevens de volledige levenscyclus van haar producten voor de krijgsmacht van de Russische Federatie. De entiteit maakt deel uit van de afdeling "Geautomatiseerde controlesystemen" van "Roselektronika", een holding van het bedrijf "Rostec". Zij is van strategisch belang voor de Russische Federatie, met inbegrip van het Russisch militair industrieel complex. De aandelenvennootschap "Scientific And Production Association "Impuls"" produceert en levert militaire producten die door de Russische strijdkrachten worden gebruikt in de aanvalsoorlog tegen Oekraïne. De aandelenvennootschap SPA "IMPULS" is derhalve verantwoordelijk voor steun aan en trekt profijt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Bovendien is de aandelenvennootschap "Scientific And Production Association "Impuls"" verantwoordelijk voor materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.2.2023

190.

Limited Liability Company "Commercial Vehicles – GAZ Group" (Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (LLC) "Bedrijfsvoertuigen – GAZ-groep")

(ook bekend als Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostiu "Kommercheskiye avtomobili – Gruppa GAZ")

(Russisch: Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ”)

Adres: 603004, Nizhegorodskaya oblast', gorod Nizhniy Novgorod, pr-kt Il'icha, d.5, Russian Federation (regio Nizjni Novgorod, stad Nizjni Novgorod, Russische Federatie)

Soort entiteit: Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Plaats van registratie: Nizjni Novgorod, Russische Federatie

Registratiedatum: 18.11.2004

Registratienummer: 1045207058687

Hoofdvestiging: Russische Federatie

De Limited Liability Company "Bedrijfsvoertuigen – GAZ-groep" is de belangrijkste producent van bedrijfsvoertuigen van Rusland. Het bedrijf produceert onder meer lichte en middelzware bedrijfsvoertuigen, bussen, motoren en meer dan 500 soorten speciale voertuigen. De Limited Liability Company "Bedrijfsvoertuigen – GAZ-groep" levert door “GAZ” geproduceerde voertuigen aan de Russische krijgsmacht, die worden gebruikt in de aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

De Limited Liability Company "Bedrijfsvoertuigen – GAZ-groep" is derhalve verantwoordelijk voor materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

191.

Limited Liability Company United Machine-Building Group (vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (LLC) Verenigde machinebouwgroep)

 

(ook bekend als LLC “OMG”)

(Russisch: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная машиностроительная группа"; ook bekend als ООО "ОМГ")

Adres: Moscow, Rochdelskaya str., 15, bld. 8, Russian Federation (Moskou, Russische Federatie)

Soort entiteit: Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Plaats van registratie: Moskou, Russische Federatie

Registratiedatum: 15.11.2018

Registratienummer: 1187746941106

Hoofdvestiging: Russische Federatie

De Limited Liability Company Verenigde machinebouwgroep ) is een Russisch industrieel bedrijf dat zeer actief is op de markt van aandrijfsystemen, vrachtwagens met vierwielaandrijving en graders.

De groep verwierf activa van een aantal van de belangrijkste leveranciers van gepantserde vrachtwagens voor de Russische krijgsmacht. De Limited Liability Company Verenigde machinebouwgroep levert door het bedrijf geproduceerde vrachtwagens en andere voertuigen aan de Russische krijgsmacht, die worden gebruikt in de aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

De Limited Liability Company Verenigde machinebouwgroep is derhalve verantwoordelijk voor materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

De Limited Liability Company Verenigde machinebouwgroep ontvangt ook staatssteun voor de productie van landbouwmachines, en profiteert derhalve van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

192.

JSC "State Space Research and Production Center named after M.V. Khrunichev" ("Staatscentrum voor ruimteonderzoek en -productie genoemd naar M.V. Khrunichev (Krunichev Ruimtecentrum)")

(ook bekend als Krunichev State Research and Production Space Center; ook bekend als The Krunichev Space Center; ook bekend als Krunichev GKNPTS, JSC)

(Russisch: АО “Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева”»; ook bekend alsГосударственный космический научно-производственный центр имени Хруничева; ook bekend als Космический центр имени Хруничева; ook bekend als ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, АО) ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, АО)

Adres: 18 Novozavodskaya St., 121087 Moscow, Russian Federation (Moskou, Russische Federatie)

Soort entiteit: Aandelenvennootschap

Plaats van registratie: Moskou, Russische Federatie

Registratiedatum: 17.11.2017

Registratienummer: 5177746220361

Hoofdvestiging: Russische Federatie

Overige informatie: INN 7730239877, KPP 773001001, OKPO 20239393

JSC "Staatscentrum voor ruimteonderzoek en -productie genoemd naar M.V. Khrunichev" valt onder de Staatsonderneming "Roscosmos" en is de belangrijkste onderneming van de Russische raket- en ruimtevaartindustrie. Het heeft het zware lanceervoertuig "Proton-M", het lanceervoertuig "Angara" en het lichte lanceervoertuig "Rokot" ontwikkeld en verzorgt de serieproductie ervan. Het militaire departement van het Ministerie van Defensie bestelt de lanceervoertuigen Angara voor het lanceren van militaire satellieten. "Roscosmos" stuurt satellietbeelden van Oekraïne door naar het Russische Ministerie van Defensie, en biedt zo informatie- en inlichtingenondersteuning aan het Russische leger. JSC "Staatscentrum voor ruimteonderzoek en -productie genoemd naar M.V. Khrunichev" produceert en levert producten die door het Russische leger worden gebruikt in de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne. JSC "Staatscentrum voor ruimteonderzoek en -productie genoemd naar M.V. Khrunichev" is derhalve verantwoordelijk voor het verlenen van materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

193.

Patriot Media Group (Mediagroep Patriot)

(Russisch: Медиагруппа "Патриот")

Adres: 197374, St. Petersburg, Prospect Primorsky, 78, building 1, Russian Federation (Sint Petersburg, Russische Federatie)

Tel.: + 7 (981) 722 50 09

Website: https://mediapatriot.ru

E-mail: media@mediapatriot.ru

Geassocieerde personen:

Nikolay Stolyarchuk – (hoofd van de coördinatieraad van de Mediagroep Patriot)

Yevgeny Prigozhin (hoofd van de raad van bestuur van de Mediagroep Patriot)

Mediagroep Patriot is een Russische mediaorganisatie met Yevgeny Prigozhin aan het hoofd van de raad van bestuur. De mediagroep verspreidt regeringsgezinde propaganda en desinformatie over de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. De mediagroep Patriot beschrijft de oorlog als het "terugvorderen van Russisch grondgebied van neonazi's in Oekraïne" en beweert dat de NAVO elk moment de Russische Federatie kan binnenvallen.

De mediagroep Patriot verleent bijgevolg materieel steun aan acties en beleid die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

 

 

Geassocieerde entiteiten:

De mediagroep Patriot bestaat onder meer uit:

Federalnoye Agentsvo Novostey (RIA FAN)

Ekonomika Segodnya

Narodnye Novosti

Polityka Segodnya

Slovo i Delo

Zhurnalistskaya Pravda

PolitExpert

iReactor

NewInform

PolitRossiya

Nevskiye Novosti

 

 

194.

JSC State Machine Building Design Bureau “Raduga” (Staats machinebouw- en ontwerpbureau “Raduga”)

(Russisch: Акционерное общество “Государственное машиностроительное конструкторское бюро “РАДУГА” имени А.Я. Березняка”)

Adres: 2a, Zhukovsky St., Dubna, Moscow region, 141980, Russian Federation (Doebna, regio Moskou, Russische Federatie)

Tel.: +7 (495) 777-07-30

Fax: +7 (495) 777-07-36

E-mail: raduga@dubna.ru

Website: https://ktrv.ru/about/structure/raduga.html#

Geassocieerde personen: Directeur-generaal – Boris Viktorovich Obnosov

Geassocieerde entiteiten: JSC Tactical Missiles Corporation

Het staats machinebouw- en ontwerpbureau “Raduga” is een Russische ontwikkelaar en fabrikant van raketten. Het levert wapens aan de krijgsmacht van de Russische Federatie.

Het vervaardigde de Kh-101, vanuit een vliegtuig te lanceren kruisvluchtwapens die door de strijdkrachten van de Russische Federatie zijn ingezet tijdens de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne. De Kh-101-kruisvluchtwapens werden gebruikt bij Russische luchtaanvallen op de civiele infrastructuur van Oekraïne.

Derhalve is het staats machinebouw- en ontwerpbureau “Raduga” verantwoordelijk voor materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen. Daarnaast verleent het staats machinebouw- en ontwerpbureau “Raduga” materiële steun aan en trekt het profijt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

195.

Federal State Unitary Enterprise Rossiya Segodnya International Information Agency (Staatsinformatieagentschap Rossiya Segodnya)

(Russisch: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня"")

Adres: 4 Zubovsky Boulevard, 119021 Moscow, Russian Federation (Moskou, Russische Federatie)

Tel.: +7 (495) 645-66-01

Fax: +7 (495) 637-45-45

Website: https://rossiyasegodnya.com/

E-mail: office@ria.ru

Geassocieerde personen:

Dmitry Kiselev – Directeur-generaal;

Margarita Simonyan – Hoofdredacteur.

Rossiya Segodnya is een mediagroep die banden heeft met de Russische regering. Zij wordt gefinancierd uit de federale begroting van de Russische Federatie. Via Sputnik, het mediakanaal dat onder Rossiya Segodnya valt, wordt regeringsgezinde propaganda en desinformatie verspreid over de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne, waarbij Oekraïne een naziregime wordt genoemd en valse informatie wordt verspreid over biowapenprogramma’s in Oekraïne. Ook verspreidt Rossiya Segodnya de informatie als zouden westerse landen door hun sancties tegen Rusland verantwoordelijk zijn voor een voedselcrisis in Afrika.

Rossiya Segodnya verleent derhalve materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen. Daarnaast verleent zij steun aan en trekt zij profijt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

 

 

Geassocieerde entiteiten:

Sputnik

RIA Novosti

RIA.RU

PRIME

InoSMI

TOK/KOT

Baltnews

Ukraina.ru

Social Navigator

Arctic.ru

Sputnik Radio

 

 

196.

Special Technology Center Ltd. (Speciaal Technologie Centrum Ltd.)

(ook bekend als STC, Ltd)

(Russisch: Специальный Технологический Центр - ООО “СТЦ”)

Adres: 195220, St. Petersburg, Piskarevsky prospect, 150, building 5

195220, St. Petersburg, st. Gzhatskaya, 21, letter B, office 53 Russian Federation (Sint Petersburg, Russische Federatie)

Tel.:

8 (812) 244-33-13

Fax: 8 (812) 535-77-00, 8 (812) 535-58-16

E-mail: office@stc-spb.ru

Website: https://www.stc-spb.ru/contacts/

Het Speciaal Technologie Centrum Ltd. Is een Russisch bedrijf in de technologie- en defensiesector. Het levert wapens aan de krijgsmacht van de Russische Federatie.

Het vervaardigde de Orlan-10 onbemande luchtvaartuigen die door de strijdkrachten van de Russische Federatie zijn ingezet tijdens de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne.

Derhalve is het Speciaal Technologie Centrum Ltd. verantwoordelijk voor materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen. Daarnaast verleent het materiële steun aan en trekt het profijt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

197.

JSC Ural Civil Aviation Factory

ook bekend als JSC Urals Works of Civil Aviation; ook bekend als "UZGA AO"; ook bekend als Ural Civil Aviation Plant (De Oeral Burgerluchtvaartfabriek (en varianten))

(Russisch: АО "Уральский завод гражданской авиации"; ook bekend als АО "УЗГА")

Adres: 2G Bakhchivandzhi S, Ekaterinburg 620025, Russian Federation (Jekaterinenburg, Russische Federatie)

Tel.: +7 (343) 295-51-51

Fax: +7 (343) 205-81-81

E-mail: PRESSA@UWCA.RU

Website: https://www.uwca.ru/en/

Geassocieerde entiteiten: Ministerie van Defensie van de Russische Federatie

De JSC Oeral Burgerluchtvaartfabriek is een Russische vliegtuigfabrikant die zich tevens bezighoudt met onderhoud, reparatie en revisie. Zij levert wapens aan de krijgsmacht van de Russische Federatie.

Zij vervaardigt de Forpost onbemande luchtvaartuigen die door de strijdkrachten van de Russische Federatie worden ingezet in de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

Derhalve is de JSC Oeral Burgerluchtvaartfabriek verantwoordelijk voor materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen. Daarnaast verleent zij materiële steun aan en trekt zij profijt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

198.

Alfa-Bank JSC

(Альфа-Банк)

Adres: 11 Mashi Poryvayevoy str. Moscow, 107078, Russian Federation (Moskou, Russische Federatie)

Soort entiteit: Aandelenvennootschap

Plaats van registratie: 27 Kalanchevskaya str. Moscow, 107078, Russian Federation (Moskou, Russische Federatie)

Registratiedatum: 26.7.2022

Registratienummer: 1027700067328

Hoofdvestiging: Russische Federatie

Geassocieerde personen:

Petr Aven,

German Khan, Mikhail Fridman

Alfa-Bank JSC is de grootste particuliere bank in de Russische Federatie. De centrale Bank van Rusland heeft de Alfa-Bank opgenomen in de lijst van systeemrelevante kredietinstellingen. Alfa-Bank is actief in een banksector die een essentieel onderdeel vormt van het financiële stelsel van de Russische Federatie. Alfa-Bank is derhalve actief in een economische sector die een aanzienlijke bron van inkomsten vormt voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

 

 

Geassocieerde entiteiten:

Alfa Capital Markets LTD (Cyprus)

Alfa-Direct (Rusland)

Alfa-Forex LLC (Rusland)

Alfa-Lizing OOO (Rusland)

Amsterdam Trade Bank NV (Nederland)

Subsidiary Bank Alfa-Bank JSC (Kazakhstan)

ABH Holdings

Overige informatie: financiële sector, bankieren

 

 

199.

Openbare publiek-private vennootschap op aandelen Rosbank

(Russisch: Публичное акционерное общество Росбанк)

Adres: 9 ul. Bolshaya Yakimanka, Moscow, 119180, Russian Federation (Moskou, Russische Federatie)

Soort entiteit: Openbare publiek-private vennootschap op aandelen

Plaats van registratie: 107078, Moscow, Masha Poryvaeva str., 34, Russian Federation (Moskou, Russische Federatie)

Registratiedatum: 2.3.1993

Registratienummer: OGRN: 1027739460737

INN: 7730060164

Hoofdvestiging: Russische Federatie

Rosbank is een van de grootste financiële structuren in Rusland en een van de belangrijkste kredietverstrekkers van het land. De Centrale Bank van Rusland heeft Rosbank opgenomen in de lijst van systeemrelevante kredietinstellingen. De totale activa bedroegen in 2020 1 363  miljard RUB en de nettowinst bedroeg in 2020 15,5 miljard RUB.

Rosbank werd verworven in het kader van de gebruikmaking van de door de Russische regering verleende voordelen. Rosbank is actief in de Russische financiële dienstensector, een sector die van strategisch belang is voor de Russische regering. De banksector is goed voor ongeveer 87 % van de totale activa in de financiële sector. In Rusland is de verhouding van de totale bankactiva ten opzichte van het bbp ongeveer 90 %. Derhalve is Rosbank betrokken bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

200.

Tinkoff Bank JSC

(Russisch: AO “Тинькофф банк”)

Adres/postadres: Moscow, 127994, st. Khutorskaya 2nd, 38A, building 26; PO Box 23, Moscow, 102001, Russian Federation (Moskou, Russische Federatie)

Soort entiteit: Aandelenvennootschap

Plaats van registratie: 127287, st. Khutorskaya 2nd, 38A, Moskou, Russische Federatie

De Tinkoff Bank is een van Ruslands drie grootste banken, gemeten naar actieve klanten. Zij bekleedt een leidende positie op het gebied van financiële technologieën, en de centrale bank van Rusland heeft de Tinkoff Bank opgenomen in de lijst van systeemrelevante kredietinstellingen. De Tinkoff Bank is actief in de banksector, essentieel onderdeel van het financiële stelsel van de Russische Federatie.

Zij heeft samen met de Russische regering programma's uitgevoerd om ondernemerschap in Rusland te financieren en te ondersteunen. De Tinkoff Bank verleent steun aan haar klanten in verband met de militaire mobilisatie in de Russische Federatie.

De Tinkoff Bank is derhalve actief in economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

 

 

Registratiedatum: 28.11.2002

Registratienummer: 1027739642281

Hoofdvestiging: Russische Federatie

Geassocieerde personen:

Vladimir Potanin (aandeelhouder)

Geassocieerde entiteiten: TCS Group Holding PLC – aandeelhouder

 

 

201.

LLC Lipetsk Mechanical Plant

(OOO Липецкий механический завод)

Adres: 398006, Moscow, Prospekt Mira, 1, Russian Federation (Moskou, Russische Federatie)

Tel.: +7 (4742) 90-72-40

E-mail: priemnaya@lmz48.ru

Website: https://www.lmz48.ru

Geassocieerde entiteiten: Kalashnikov

Lipetsk Mechanical Plant is een Russisch militair industrieel bedrijf. Het levert wapens aan de krijgsmacht van de Russische Federatie. Het vervaardigde het zelfaandrijvende onderstel met rupsbanden voor de S-300V4-luchtverdedigingsraketsystemen die door de strijdkrachten van de Russische Federatie zijn ingezet tijdens de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne.

Derhalve is Lipetsk Mechanical Plant verantwoordelijk voor materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen. Daarnaast verleent het materiële steun aan en trekt het profijt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

202.

Openbare publiek-private vennootschap op aandelen "Scientific and Production Association "Almaz" genoemd naar het lid van de Russische Academie van Wetenschappen A.A. Raspletin"

PJSC non-profitorganisatie Almaz

(Публичное Акционерное Общество "Научно-Производственное Объединение "Алмаз" имени Академика А.А.Расплетина"

ПАО “НПО "Алмаз"”

Adres: 125190, Moscow, Leningradsky ave., 80 k 16, Russian Federation (Moskou, Russische Federatie)

Soort entiteit: openbare vennootschap op aandelen

Plaats van registratie: Russische Federatie

Registratiedatum: 12.8.2002

Registratienummer: + 1027700118984

Plaats van voornaamste bedrijfsactiviteit: Russische Federatie

Aanvullende informatie:

INN 7712040285,

KPP 774301001

Openbare publiek-private vennootschap op aandelen "Scientific and Production Association "Almaz" genoemd naar het lid van de Russische Academie van Wetenschappen A.A. Raspletin" maakt deel uit van het luchtverdedigingsconcern "Almaz-Antey", waarvan de Russische staat eigenaar is, en produceert luchtverdedigingsraketsystemen voor de luchtafweertroepen. Het bedrijf houdt zich bezig met de ontwikkeling en modernisering van de S-300-serie mobiele lanceersystemen voor luchtverdedigingsraketten. Rusland gebruikt S-300-luchtdoelraketten om doelwitten in Oekraïne aan te vallen. De openbare publiek-private vennootschap op aandelen "Scientific and Production Association "Almaz", genoemd naar het lid van de Russische Academie van Wetenschappen A.A. Raspletin" produceert en levert derhalve producten die door het Russische leger worden gebruikt in de aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

De openbare publiek-private vennootschap op aandelen "Scientific and Production Association "Almaz" genoemd naar het lid van de Russische Academie van Wetenschappen A.A. Raspletin" is derhalve verantwoordelijk voor materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

203.

PJSC "Krasnogorsk Plant named after S.A. Zvereva" (KMZ "Zenit")

(ПАО Красногорский завод им. С.А. Зверева ((КМЗ "Зенит"))

Adres: 143403, Moscow region, Krasnogorsk, st. River, 8, Russian Federation (regio Moskou, Russische Federatie)

Soort entiteit: particuliere onderneming

Plaats van registratie: Central Federal District of the Russian Federation (centraal federaal district van de Russische Federatie)

Registratiedatum: 29.12.1999

Registratienummer: 1025002882850

Hoofdvestiging: Russische Federatie

Geassocieerde personen: directeur Alexander Novikov

Geassocieerde entiteiten: moederonderneming: Shvabe (Rostec)

PJSC "Krasnogorsk Plant named after S.A. Zvereva" is een Russische onderneming die eigendom is van JSC Shvabe, deel van de onderneming Rostec die actief is in de defensiesector. Het fabriceert militaire technologie, militaire uitrusting en ander militair materieel. PJSC "Krasnogorsk Plant named after S.A. Zvereva" levert afgewerkte opto-elektronische items die door het Russische leger worden gebruikt in de aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

Derhalve is PJSC "Krasnogorsk Plant named after S.A. Zvereva" verantwoordelijk voor materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

204.

Joint Stock Company "Shvabe"

JSC "Shvabe"

(Акционерное общество "ШВАБЕ"

АО "ШВАБЕ")

Adres:

129366, Moscow, Prospekt Mira, 176, Russian Federation (Moskou, Russische Federatie)

(Russisch: 129366, Москва Город, Пр-Кт Мира, Д. 176)

Soort entiteit: openbare vennootschap op aandelen

Plaats van registratie: Yekaterinburg, Russian Federation (Jekaterinenburg, Russische Federatie)

Registratiedatum: 5.4.2010

Registratienummer: 1107746256727

Hoofdvestiging: Russische Federatie

JSC Shvabe (Shvabe), een holding in handen van Rostec, is gespecialiseerd in het onderzoek naar en de massaproductie van optische en lasersystemen en -toestellen. Shvabe verbindt een aantal industriële complexen en onderzoeksinstellingen in Rusland en vormt de ruggengraat van de optische sector van het land. De holding Shvabe staat in voor de volledige ontwikkelingscyclus van geavanceerde opto-elektronische en lasertechnologie voor de Russische nationale veiligheid. Shvabe produceert en ontwikkelt ook opto-elektronische en lasersystemen voor de strijdkrachten van de Russische Federatie.

JSC Shvabe levert aan de Russische strijdkrachten afgewerkte optische en lasersystemen die worden gebruikt in de aanvalsoorlog tegen Oekraïne. JSC Shvabe is derhalve verantwoordelijk voor materiële steun aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

205.

AO Plasma

Andere naam: AKTCIONERNOE OBSHESTVO “NAUCHNO-ISSLEDOVATELSKIJ INSTITUT GAZORAZRYADNIH PRIBOROV "PLAZMA"”

(АО "Плазма" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ПРИБОРОВ "ПЛАЗМА"”)

Adres: 390023, Tsiolkovsky st, 24, Ryazan, Russian Federation (Rjazan, Russische Federatie)

Soort entiteit: staatsonderneming

Plaats van registratie: Russische Federatie

Registratiedatum: 16.10.2002

Registratienummer: TIN (INN): 6230005886

Hoofdvestiging: Russische Federatie

Geassocieerde personen: bedrijfsleider: Sergej Vladimirovich Maksimov

AO Plasma is een staatsbedrijf en de grootste ontwikkelaar en fabrikant van plasma-elektronische producten in Rusland, met inbegrip van gaslasers en daarop gebaseerde systemen, onderdelen van informatiedisplays (plasmapanelen en daarop gebaseerde monitoren en andere apparaten), schakelelementen voor geleiding in gassen, en keramiek voor industriële toepassing. AO Plasma produceert ook vacuümdichte metaalkeramische onderdelen en een indirect gevoede antenne die wordt gebruikt door het GLONASS Global Navigation Sattelite System (wereldwijd satellietnavigatiesysteem. GLONASS is een Russisch satellietnavigatiesysteem dat is ontworpen voor operationele ondersteuning bij navigatie en tijdmeting voor een onbeperkt aantal gebruikers te land, ter zee, in de lucht en in de ruimte. Het GLONASS-systeem heeft de Russische strijdkrachten voortdurend geholpen bij het uitvoeren van nauwkeurige aanvallen met tactische raketten (waaronder tactische raketten van het type Iskander) tijdens de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

AO Plasma verleent derhalve materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

25.2.2023

 

 

Geassocieerde entiteiten:

AO "VOLGAR"

OAO "FOTONIKA-NV"

OOO "PEKON"

SP ZAO NPK "ORION-PLAZMA"

ZAO "PLAZMA-SOFO"

OAO "RUSELEKTRONIKA-NV"

 

 

 

 

Overige informatie:

KPP: 623001001

OKPO: 07626955

OGRN: 1026201102850

OKFS: 61 – eigendom van staatsondernemingen

OKOGU: 4100304 – staatsonderneming ter bevordering van de ontwikkeling, productie en uitvoer van hightechproducten "Russian Technologies" (staatsonderneming "Russian Technologies")

OKOPF: 12247 – open vennootschappen op aandelen OKTMO: 61701000001

FSFR: 04700-A

OKATO: 61401375 – Ryazanskaya area, citya oblastnogo znacheniya Ryazanskoj area, Ryazan, Oktyabrskij

 

 

206.

Atomflot

(ook bekend als ФГУП Атомфлот; ook bekend als Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Атомного Флота; ook bekend als FSUE Atomflot; ook bekend als Rosatomflot)

Plaats van registratie: Murmansk, Russian Federation (Murmansk region, city of Murmansk, ter. Murmansk-17, 1) (Moermansk, Russische Federatie)

Registratiedatum: 6 december 2002

Registratienummer: 5192110268 (fiscaal identificatienummer)

Hoofdvestiging: Russische Federatie

Atomflot is een Russische onderneming die de ijsbrekervloot van Rusland onderhoudt. De ijsbrekervloot die door Atomflot wordt beheerd is specifiek ontworpen voor Ruslands doelstellingen op het gebied van zeevervoer langs de noordelijke zeeroute – de kortere route tussen Europa en Azië via het noordpoolgebied. De noordelijke zeeroute doet zich voor als nieuwe strategische kans om de omvangrijke olie- en gasreserves van Rusland in het noordpoolgebied te ontsluiten en te gelde te maken en zo een belangrijke bron van inkomsten voor de regering van de Russische Federatie te creëren. Nu de olie- en gasuitvoer van Europa naar Azië verschuift als gevolg van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en de daaropvolgende sancties van het westen, is de ijsbrekervloot van Rusland van cruciaal belang voor de koolwaterstofstrategie van het land voor het noordpoolgebied. Om olie- en gastankers te begeleiden op hun reis van de schiereilanden Jamal en Gydan naar Azië, die veel langer en moeizamer is dan de kortere route met minder ijs naar Europa, doet Rusland een beroep op de vloot nucleaire ijsbrekers van Atomflot.

25.2.2023

 

 

 

Bijgevolg is Atomflot een entiteit die materiële of financiële steun levert aan, of profijt trekt van, de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Bovendien is Atomflot een entiteit die actief is in economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

 

207.

195 Repair Plant of Rocket and Artillery Weapons

(ook bekend als АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "195 РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ"; ook bekend als АО 195 РЗ РАВ; ook bekend als OPEN JOINT STOCK COMPANY "195 REPAIR PLANTS RACKET-ARTILLERY ARMS")

Plaats van registratie: Russian Federation (183032, Murmansk Oblast, Murmansk, Zavodskaya Ulitsa, dom 7) (Moermansk, Russische Federatie)

Registratiedatum: 24 april 2009

Registratienummer: 5110002377 (fiscaal identificatienummer)

Hoofdvestiging: Russische Federatie

Geassocieerde personen en entiteiten:

Natalya Ivanovna Kondratskaya, algemeen directeur

Moederonderneming:

JSC "Remvooruzhenie"

"195 Repair Plant of Rocket and Artillery Weapons" is een Russische militair-industriële onderneming die militaire producten repareert en onderhoudt die door het Russische leger zijn gebruikt tijdens de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Het bedrijf beschikt over vergunningen van de Russische regering om "wapens en militaire uitrusting te ontwikkelen en repareren" en omschrijft zichzelf als onderneming die "reparatie- en onderhoudsdiensten voor schepen" van de marine van de Russische Federatie aanbiedt.

Derhalve verleent "195 Repair Plant of Rocket and Artillery Weapons" materiële steun aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen. Bovendien is "195 Repair Plant of Rocket and Artillery Weapons" een entiteit die materiële steun verleent aan en profijt trekt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

25.2.2023

208.

SUN Ship Management (D) Ltd.

Plaats van registratie: Dubai, United Arab Emirates (Unit OT 17-32, Level 17, Central Park Offices, Dubai International Financial Centre, Dubai, PO Box 507065, United Arab Emirates) (Dubai, Verenigde Arabische Emiraten)

Registratiedatum: 2.8.2012

Registratienummer: 1244

Hoofdvestigingen: Verenigde Arabische Emiraten, Russische Federatie, Europese Unie

SUN Ship Management (D) Ltd., voorheen bekend als SCF Management Services (Dubai) Ltd., is een in Dubai gevestigde scheepsmanagementonderneming, die een onderdeel is van PAOSovcomflot (SCF Group), Ruslands grootste scheepvaartondenrneming, gespecialiseerd in het vervoer van vloeibaar gas, ruwe olie, en aardolieproducten, alsmede diensten aan de offshore upstream energieproductie. SUN Ship Management (D) Ltd. beheert en exploiteert een vloot van bijna honderd olie-, vloeibaaraardgas- en chemische vrachtschepen met een capaciteit van meer dan 150 000 bruto-tonnage.

Sinds het begin van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne is Sun Ship Management (D) Ltd. een van de belangrijkste ondernemingen die zich bezighouden met het management en de exploitaite van het zeevervoer van Russische olie. Het is belangrijk te vermelden dat de Russische Federatie de uiteindelijke begunstigde is van de door SUN Ship Management (D) Ltd. aangeboden diensten, aangezien de onderneming deel uitmaakt van de Russische staatsscheepvaartonderneming PAO Sovcomflot. Die diensten vormen een belangrijke bron van inkomsten voor de regering van de Russische Federatie, aangezien ze betrekking hebben op meer dan 70 % van de energie-inkomsten van Rusland, en helpen zo het Kremlin om zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne te financieren.

25.2.2023”

 

 

Geassocieerde personen en entiteiten:

PAO Sovcomflot (moederonderneming)

Vladimir Oskirko (directeur)

Salah Ibrahim Sayed Sharaf (directeur)

Alexey Khaidukov (directeur)

Alexander Verbo (directeur)

Andrey Kontsenebin (directeur)

SCF Overseas Holding Limited

SUN Ship Management (D) Ltd. is derhalve een entiteit die materiële en financiële steun verleent aan en profijt trekt van de regering van de Russische Federatie. Bovendien is SUN Ship Management (D) Ltd. een entiteit die actief is in een economische sector die een aanzienlijke bron van inkomsten vormt voor de regering van de Russische Federatie.

 


Top