EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0230

Besluit (GBVB) 2023/230 van de Raad van 2 februari 2023 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2022/338 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit voor de levering aan de Oekraïense strijdkrachten van militaire uitrusting en platforms die zijn ontworpen om te doden

ST/5322/2023/INIT

PB L 32 van 3.2.2023, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/230/oj

3.2.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 32/62


BESLUIT (GBVB) 2023/230 VAN DE RAAD

van 2 februari 2023

tot wijziging van Besluit (GBVB) 2022/338 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit voor de levering aan de Oekraïense strijdkrachten van militaire uitrusting en platforms die zijn ontworpen om te doden

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 28, lid 1, en artikel 41, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 28 februari 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/338 (1) vastgesteld, waarbij een steunmaatregel met een financieel referentiebedrag van 450 000 000 EUR werd ingesteld ter financiering van de levering aan de Oekraïense strijdkrachten van militaire uitrusting en platforms die zijn ontworpen om te doden.

(2)

Op 23 maart 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/471 (2) vastgesteld, waarbij Besluit (GBVB) 2022/338 werd gewijzigd en het financiële referentiebedrag werd verhoogd tot 900 000 000 EUR.

(3)

Op 13 april 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/636 (3) vastgesteld, waarbij Besluit (GBVB) 2022/338 werd gewijzigd en het financiële referentiebedrag werd verhoogd tot 1 350 000 000 EUR.

(4)

Op 23 mei 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/809 (4) vastgesteld, waarbij Besluit (GBVB) 2022/338 werd gewijzigd en het financiële referentiebedrag werd verhoogd tot 1 840 000 000 EUR.

(5)

Op 21 juli 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/1285 (5) vastgesteld, waarbij Besluit (GBVB) 2022/338 werd gewijzigd en het financiële referentiebedrag werd verhoogd tot 2 330 000 000 EUR.

(6)

Op 17 oktober 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/1971 (6) vastgesteld, waarbij Besluit (GBVB) 2022/338 werd gewijzigd en het financiële referentiebedrag werd verhoogd tot 2 820 000 000 EUR.

(7)

In het licht van de aanhoudende gewapende agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne moet het financiële referentiebedrag met nog eens 300 000 000 EUR worden verhoogd.

(8)

Besluit (GBVB) 2022/338 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit (GBVB) 2022/338 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 1 wordt lid 3 vervangen door:

“3.   Ter verwezenlijking van de in lid 2 genoemde doelstelling wordt met de steunmaatregel de levering van militaire uitrusting en platforms die zijn ontworpen om te doden aan de Oekraïense strijdkrachten gefinancierd, alsook het onderhoud, de reparatie en het herstel van in het kader van de EPF gefinancierde militaire uitrusting en platforms die zijn ontworpen om te doden, en van identieke uitrusting, door militair personeel op militaire locaties, in gemengde vormen van civiel-militaire samenwerking of in fabrieken, zoals gevraagd door Oekraïne.”.

2)

In artikel 2 wordt lid 1 vervangen door:

“1.   Het financiële referentiebedrag ter dekking van de uitgaven in verband met de steunmaatregel bedraagt 3 120 000 000 EUR.”.

3)

In artikel 2 wordt lid 3 vervangen door:

“3.   Overeenkomstig artikel 29, lid 5, van Besluit (GBVB) 2021/509 kan de beheerder voor steunmaatregelen na de vaststelling van dit besluit verzoeken om bijdragen tot en met 3 120 000 000 EUR. De middelen waar de beheerder voor de steunmaatregelen om verzoekt, worden uitsluitend gebruikt voor uitgaven binnen de grenzen die door het bij Besluit (GBVB) 2021/509 opgerichte comité zijn goedgekeurd in de desbetreffende gewijzigde en jaarbegrotingen behorend bij de steunmaatregel.”.

4)

In artikel 2 wordt lid 4 vervangen door:

“4.   Uitgaven in verband met de uitvoering van de steunmaatregel zijn vanaf 1 januari 2022 tot een door de Raad vast te stellen datum subsidiabel. De maximale subsidiabele uitgaven die vóór 11 maart 2022 zijn gedaan, bedragen 450 000 000 EUR. Vanaf 21 juli 2022 komt het bedrag van 1 280 000 000 EUR beschikbaar. Uitgaven voor onderhoud en reparatie zijn subsidiabel vanaf 17 oktober 2022. Uitgaven voor herstel zijn subsidiabel vanaf 2 februari 2023.”.

5)

In artikel 4, lid 4, wordt punt j) vervangen door:

“j)

het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Heimat van Duitsland,”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 2 februari 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

J. ROSWALL


(1)  Besluit (GBVB) 2022/338 van de Raad van 28 februari 2022 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit voor de levering aan de Oekraïense strijdkrachten van militaire uitrusting en platforms die zijn ontworpen om te doden (PB L 60 van 28.2.2022, blz. 1).

(2)  Besluit (GBVB) 2022/471 van de Raad van 23 maart 2022 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2022/338 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit voor de levering aan de Oekraïense strijdkrachten van militaire uitrusting en platforms die zijn ontworpen om te doden (PB L 96 van 24.3.2022, blz. 43).

(3)  Besluit (GBVB) 2022/636 van de Raad van 13 april 2022 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2022/338 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit voor de levering aan de Oekraïense strijdkrachten van militaire uitrusting en platforms die zijn ontworpen om te doden (PB L 117 van 19.4.2022, blz. 34).

(4)  Besluit (GBVB) 2022/809 van de Raad van 23 mei 2022 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2022/338 van de Raad betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit voor de levering aan de Oekraïense strijdkrachten van militaire uitrusting en platforms die zijn ontworpen om te doden (PB L 145 van 24.5.2022, blz. 40).

(5)  Besluit (GBVB) 2022/1285 van de Raad van 21 juli 2022 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2022/338 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit voor de levering aan de Oekraïense strijdkrachten van militaire uitrusting en platforms die zijn ontworpen om te doden (PB L 195 van 22.7.2022, blz. 93).

(6)  Besluit (GBVB) 2022/1971 van de Raad van 17 oktober 2022 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2022/338 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit voor de levering aan de Oekraïense strijdkrachten van militaire uitrusting en platforms die zijn ontworpen om te doden (PB L 270 van 18.10.2022, blz. 95).


Top