EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1354

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1354 van de Raad van 4 augustus 2022 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

ST/8266/2022/INIT

PB L 204I van 4.8.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1354/oj

4.8.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 204/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/1354 VAN DE RAAD

van 4 augustus 2022

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (1), en met name artikel 14, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 17 maart 2014 Verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld.

(2)

De Unie blijft acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit van Oekraïne ondermijnen, veroordelen.

(3)

De Raad is van mening dat twee personen, wegens hun rol in het ondermijnen of bedreigen van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne en omdat zij profijt trekken van Russische beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor de inlijving van de Krim of de destabilisatie van het oosten van Oekraïne, moeten worden toegevoegd aan de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 opgenomen lijst van personen, entiteiten en lichamen tegen wie beperkende maatregelen zijn genomen.

(4)

Verordening (EU) nr. 269/2014 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 269/2014 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 augustus 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

M. BEK


(1)  PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6.


BIJLAGE

De volgende personen worden toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014:

Personen

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

“209.

Oleksandr Viktorovych YANUKOVYCH

(Олександр Вiкторович ЯНУКОВИЧ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 10.7.1973

Geboorteplaats: Yenakiyeve, oblast Donetsk (voormalige Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne, tegenwoordig Oekraïne)

Nationaliteit: Oekraïens

Oleksandr Yanukovych is een zakenman en de zoon van voormalig president van Oekraïne Viktor Yanukovych. Gedurende het presidentschap van Viktor Yanukovych en dankzij zijn persoonlijke relaties met een groep personen uit de entourage van zijn vader, heeft hij een waaier van zakelijke belangen en een groot vermogen verworven. Hij blijft zijn zakenactiviteiten uitoefenen in de door de separatistische groeperingen beheerste regio Donbas, vooral in de sectoren energie, steenkool, bouw, bankwezen en vastgoed. Dankzij nauwe banden met de pro-Russische separatisten, verwierf hij met name belangrijke economische activa in de zogenoemde “Volksrepublieken Donetsk en Loegansk”, onder meer in de energie-, kolen- en vastgoedsector. Het separatistische Oplot-bataljon (sinds februari 2015 op de lijst) beschermde zijn vastgoedontwikkelingsprojecten in de zogenoemde “Volksrepubliek Donetsk”.

Hij heeft derhalve acties en beleidsmaatregelen gesteund of uitgevoerd die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen en hij heeft transacties verricht met de separatistische groeperingen in de regio Donbas in Oekraïne.

Verder heeft hij banden met zijn vader Viktor Yanukovych, die verantwoordelijk is voor het steunen of uitvoeren van acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en de veiligheid van de staat, bedreigen.

4.8.2022

210.

Viktor Fedorovych YANUKOVYCH

(Вiктор Федорович Янукович)

Geslacht: man

Geboortedatum: 9.7.1950

Geboorteplaats: Yenakiyeve, oblast Donetsk (voormalige Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne, tegenwoordig Oekraïne)

Nationaliteit: Oekraïens

Functie: voormalig president van Oekraïne, oligarch

Viktor Yanukovych was van 2010 tot 2014 president van Oekraïne. Tijdens zijn ambtstermijn voerde hij een pro-Russisch beleid. Een Oekraïense rechtbank heeft Viktor Yanukovych schuldig bevonden aan verraad omdat hij de Russische Federatie heeft verzocht Oekraïne binnen te vallen. Na uit zijn macht te zijn ontzet, is hij naar Rusland verhuisd. Van daaruit heeft hij zijn activiteiten om Oekraïne te destabiliseren voortgezet.

Hij werkte mee aan de militaire inmenging van Rusland in Oekraïne door de president van de Russische Federatie in maart 2014 op te roepen Russische troepen naar Oekraïne te sturen. Viktor Yanukovych heeft zijn steun verleend aan pro-Russische politici met een openbaar ambt in de bezette Krim. In 2021 werd in Oekraïne een nieuw vooronderzoek geopend volgens welk de heer Viktor Yanukovych samen met twee voormalige ministers van defensie opzettelijk de defensiecapaciteit van Oekraïne heeft verzwakt, met name in de Autonome Republiek Krim. Hij beschouwt zichzelf als de legitieme president van Oekraïne en heeft zich in zijn openbare verschijningen steeds pro-Russisch getoond. Volgens verschillende bronnen heeft de heer Viktor Yanukovych tijdens de eerste fasen van de niet-uitgelokte onwettelijke militaire agressie tegen Oekraïne deelgenomen aan een Russische speciale operatie, die erop gericht was de Oekraïense president door hemzelf te vervangen. Voorts heeft de president van Tsjetsjenië, Ramzan Kadyrov, de president van Oekraïne verzocht al zijn bevoegdheden aan Viktor Yanukovych over te dragen.

Viktor Yanukovych heeft derhalve acties en beleidsmaatregelen gesteund of uitgevoerd die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, alsmede de stabiliteit en veiligheid van de staat, ondermijnen of bedreigen.

4.8.2022”


Top