EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1274

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1274 van de Raad van 21 juli 2022 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

ST/11122/2022/INIT

OJ L 194, 21.7.2022, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1274/oj

21.7.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 194/5


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/1274 VAN DE RAAD

van 21 juli 2022

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (1), en met name artikel 14, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 17 maart 2014 Verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld.

(2)

De Unie blijft de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne onverminderd steunen, en acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit van Oekraïne ondermijnen, veroordelen.

(3)

Het Syrische regime verleent steun, ook in militair opzicht, aan de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne. Gezien de ernst van de situatie is de Raad van oordeel dat zes personen en één entiteit die betrokken zijn bij de rekrutering van Syrische huurlingen om samen met Russische troepen in Oekraïne te vechten, moeten worden toegevoegd aan de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 opgenomen lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(4)

Verordening (EU) nr. 269/2014 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 juli 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

M. BEK


(1)  PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6.


BIJLAGE

De volgende personen en entiteit worden toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014:

Personen

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

“1176.

Muhammad AL-SALTI (Muhamad AL-SALTI, Akram Muhammad AL-SALTI, Muhammad SALTI) - محمد السلطي, أكرم السلطي, أكرم محمد السلطي, محمد

Nationaliteit: Syrisch

Functie: Opperbevelhebber van het Palestine Liberation Army (Palestijns Bevrijdingsleger)

Geslacht: mannelijk

Muhammad AL-SALTI is de opperbevelhebber van het Palestine Liberation Army (Palestijns Bevrijdingsleger) en is betrokken bij de rekrutering van Palestijnen om aan Russische zijde in Oekraïne te vechten. Hij is derhalve verantwoordelijk voor acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

1177.

Abu Hani SHAMMOUT (Abu Hani SHAMOUT, Abu SHAMMOUT, Hani SHAMMOUT) - أبو هاني شموط, أبو شموط, هاني شموط

Geslacht: mannelijk

Abu Hani SHAMMOUT is een voormalig Syrisch militair officier en leider van de “al-Ahdat al-Omariya”-factie en is samen met Russische rekruteerders verantwoordelijk voor de rekrutering van Syrische huurlingen uit Yalda, Babila en Beit Sahem, ten zuiden van Damascus, die voor de Russische strijdkrachten in Libië en in Oekraïne moeten gaan vechten. Hij is door de Wagnergroep rechtstreeks belast met het toezicht op de rekrutering van veteranen. Hij is derhalve verantwoordelijk voor acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

1178.

Nabeul AL-ABDULLAH (Nabel AL-ABDULLAH, Nabel AL-ABDALLAH, Nabel ABDALLAH, Nabel ABDULLAH) -ابل عبدالله, نابل العبدالله

Functie: Commandant van het nationale defensiemacht in de stad Suqaylabiyah

Geslacht: mannelijk

Nabeul AL-ABDULLAH is de bevelhebber van de nationale defensiemacht in de stad Suqaylabiyah. Hij houdt sinds het begin van de Russische aanvalsoorlog toezicht op de rekrutering van Syrische huurlingen om aan Russische zijde in Oekraïne te vechten. Hij is derhalve verantwoordelijk voor acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

1179.

Simon AL WAKIL (Simon WAKIL, Simon Al WAQIL, Simon WAQIL, Simon AL WAKEEL, Simon WAKEEL) - سيمون الوكيل, سيمون

Functie: Commandant van de nationale defensiemacht in de stad Maharda

Geslacht: mannelijk

Simon AL WAKIL is een bevelhebber van de nationale defensiemacht in de stad Maharda (Hama). Hij werkt rechtstreeks samen met het commando van de Russische strijdkrachten in Syrië en is een actieve tussenpersoon bij de rekruteringsactiviteiten om aan Russische zijde in Oekraïne te vechten. Hij is derhalve verantwoordelijk voor acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

1180.

Fawaz Mikhail GERGES - فواز ميخائيل جرجس

Functie: Zakenman, ceo van "Al Sayyad Company for Guarding and Protection Services"

Geslacht: mannelijk

Fawaz Mikhail Gerges is de directeur van Al Sayyad Company for Guarding and Protection Services, een Syrische particuliere beveiligingsonderneming die in 2017 is opgericht en in Syrië onder toezicht staat van de Wagnergroep, en zich bezighoudt met de bescherming van Russische belangen (fosfaten, gas en beveiliging van olielocaties). Hij is verantwoordelijk voor het rekruteren van huurlingen voor de Russische strijdkrachten in Libië en in Oekraïne. Hij is derhalve verantwoordelijk voor acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit of veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022

1181.

Yasar Hussein IBRAHIM (Yassar Hussein IBRAHIM, Yassar IBRAHIM) - ياسر حسين ابراهيم

Nationaliteit: Syrisch

Geboortedatum: 9.4.1983

Geboorteplaats: Damascus

Geslacht: mannelijk

Yasar Hussein Ibrahim is mede-eigenaar van Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd, een Syrische particuliere beveiligingsonderneming die in 2017 is opgericht en onder toezicht staat van de Wagner-groep in Syrië, en die actief is op het gebied van de bescherming van Russische belangen (fosfaten, gas en beveiliging van olielocaties) in Syrië. De onderneming is actief op het gebied van de rekrutering van Syrische huurlingen voor inzet in Libië en in Oekraïne. Yasar Hussein Ibrahim is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022”

Entiteiten

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

“102.

Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd (ook bekend als “ISIS Hunters”) - شركة الصياد لخدمات الحراسة والحماية

Oprichtingsdatum: 2017

Hoofdkantoor: Al Suqaylabiya (regio Hama)

Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd is een Syrische particuliere beveiligingsonderneming die in 2017 is opgericht en in Syrië onder toezicht staat van de Wagner-groep, en die actief is op het gebied van de bescherming van Russische belangen (fosfaten, gas en beveiliging van olielocaties) in Syrië. De onderneming, die onder de naam “ISIS Hunters” werkt, is actief op het gebied van de rekrutering van Syrische huurlingen om in Libië en in Oekraïne te worden ingezet. Zij is derhalve verantwoordelijk voor, verleent steun aan of geeft uitvoering aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, of de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne, ondermijnen of bedreigen.

21.7.2022”


Top