EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1284

Besluit (GBVB) 2022/1284 van de Raad van 21 juli 2022 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2022/339 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit ter ondersteuning van de Oekraïense strijdkrachten

ST/11366/2022/INIT

PB L 195 van 22.7.2022, p. 91–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1284/oj

22.7.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 195/91


BESLUIT (GBVB) 2022/1284 VAN DE RAAD

van 21 juli 2022

tot wijziging van Besluit (GBVB) 2022/339 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit ter ondersteuning van de Oekraïense strijdkrachten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 28, lid 1, en artikel 41, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 28 februari 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/339 (1) vastgesteld, waarbij een steunmaatregel met een financieel referentiebedrag van 50 000 000 EUR werd ingesteld ter financiering van de levering aan de Oekraïense strijdkrachten van niet-dodelijke uitrusting en niet-dodelijk materieel, zoals persoonlijk beschermingsmateriaal, eerstehulptrommels en brandstof.

(2)

Op 23 maart 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/472 (2) vastgesteld, waarbij Besluit 2022/339 werd gewijzigd en het financiële referentiebedrag werd verhoogd tot 100 000 000 EUR.

(3)

Op 13 april 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/637 (3) vastgesteld, waarbij Besluit 2022/339 werd gewijzigd en het financiële referentiebedrag werd verhoogd tot 150 000 000 EUR.

(4)

Op 23 mei 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/810 (4) vastgesteld, waarbij Besluit 2022/339 werd gewijzigd en het financiële referentiebedrag werd verhoogd tot 160 000 000 EUR.

(5)

In het licht van de aanhoudende gewapende agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne moet het financiële referentiebedrag ter financiering van de levering aan de Oekraïense strijdkrachten van niet-dodelijke uitrusting en niet-dodelijk materieel, zoals persoonlijk beschermingsmateriaal, eerstehulptrommels en brandstof, met nog eens 10 000 000 EUR worden verhoogd.

(6)

Besluit (GBVB) 2022/339 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit (GBVB) 2022/339 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 1 wordt lid 4 vervangen door:

“4.   De steunmaatregel heeft een looptijd van 70 maanden vanaf de vaststelling van dit besluit.”.

2)

In artikel 2 wordt lid 1 vervangen door:

“1.   Het financiële referentiebedrag ter dekking van de uitgaven in verband met de steunmaatregel bedraagt 170 000 000 EUR.”.

3)

In artikel 2 wordt lid 3 vervangen door:

“3.   Overeenkomstig artikel 29, lid 5, van Besluit (GBVB) 2021/509 kan de beheerder voor steunmaatregelen na de vaststelling van dit besluit verzoeken om bijdragen tot en met 170 000 000 EUR. De middelen waar de beheerder voor de steunmaatregelen om verzoekt, worden uitsluitend gebruikt voor uitgaven binnen de grenzen die door het bij Besluit (GBVB) 2021/509 opgerichte comité zijn goedgekeurd in de gewijzigde begroting voor 2022 en in de begrotingen voor de daaropvolgende jaren behorend bij de steunmaatregel.”.

4)

In artikel 2 wordt lid 4 vervangen door:

“4.   Uitgaven in verband met de uitvoering van de steunmaatregel komen vanaf 1 januari 2022 tot een door de Raad vast te stellen datum in aanmerking voor financiering. De maximale subsidiabele uitgaven die vóór 11 maart 2022 zijn gedaan, bedragen 50 000 000 EUR. Vanaf 21 juli 2022 komt het bedrag van 10 000 000 EUR beschikbaar.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 21 juli 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

M. BEK


(1)  Besluit (GBVB) 2022/339 van de Raad van 28 februari 2022 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit ter ondersteuning van de Oekraïense strijdkrachten (PB L 61 van 28.2.2022, blz. 1).

(2)  Besluit (GBVB) 2022/472 van de Raad van 23 maart 2022 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2022/339 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit ter ondersteuning van de Oekraïense strijdkrachten (PB L 96 van 24.3.2022, blz. 45).

(3)  Besluit (GBVB) 2022/637 van de Raad van 13 april 2022 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2022/339 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit ter ondersteuning van de Oekraïense strijdkrachten (PB L 117 van 19.4.2022, blz. 36).

(4)  Besluit (GBVB) 2022/810 van de Raad van 23 mei 2022 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2022/339 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit ter ondersteuning van de Oekraïense strijdkrachten (PB L 145 van 24.5.2022, blz. 42).


Top