EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0452

Besluit (GBVB) 2022/452 van de Raad van 18 maart 2022 tot wijziging van Besluit 2014/486/GBVB betreffende de adviesmissie van de Europese Unie voor de hervorming van de civiele veiligheidssector in Oekraïne (EUAM Ukraine)

ST/7095/2022/INIT

OJ L 92, 21.3.2022, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/452/oj

21.3.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 92/3


BESLUIT (GBVB) 2022/452 VAN DE RAAD

van 18 maart 2022

tot wijziging van Besluit 2014/486/GBVB betreffende de adviesmissie van de Europese Unie voor de hervorming van de civiele veiligheidssector in Oekraïne (EUAM Ukraine)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 42, lid 4, en artikel 43, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 22 juli 2014 Besluit 2014/486/GBVB (1) vastgesteld, over de adviesmissie van de Europese Unie voor de hervorming van de civiele veiligheidssector in Oekraïne (EUAM Ukraine).

(2)

Op 23 februari 2022 is de Russische Federatie gestart met een niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie tegen Oekraïne, hetgeen door de Europese Raad in zijn conclusies van 24 februari 2022 in de krachtigste bewoordingen is veroordeeld.

(3)

De militaire agressie van de Russische Federatie heeft met name geleid tot een vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne naar het grondgebied van naburige lidstaten.

(4)

EUAM Ukraine is niet langer in staat haar mandaat ten volle uitvoeren op het grondgebied van Oekraïne.

(5)

Zolang de huidige omstandigheden in Oekraïne aanhouden, dient EUAM Ukraine steun te verlenen aan de Oekraïense autoriteiten teneinde de vluchtelingenstroom uit Oekraïne naar naburige lidstaten en de aanvoer van humanitaire hulp in Oekraïne te faciliteren.

(6)

Besluit 2014/486/GBVB dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(7)

EUAM Ukraine zal worden uitgevoerd in een mogelijk verslechterende situatie die de verwezenlijking van de doelstellingen van het externe optreden van de Unie, als bepaald in artikel 21 van het Verdrag, kan hinderen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In Besluit 2014/486/GBVB wordt het volgende artikel ingevoegd:

“Artikel 2 bis

Tijdelijke taken

1.   Vanaf 18 maart 2022 tot de datum waarop het Politiek en Veiligheidscomité anderszins beslist, heeft EUAM Ukraine de tijdelijke extra taak advies te verlenen aan de Oekraïense autoriteiten, met name de Oekraïense grenswacht, douanedienst en lokale politiediensten, teneinde de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne naar Polen, Roemenië en Slowakije en de stroom van humanitaire hulp naar Oekraïne te faciliteren.

2.   Teneinde de Oekraïense autoriteiten advies te verlenen, zorgt EUAM Ukraine ook voor het volgende:

een situatiebeeld schetsen van het grensverkeer tussen Oekraïne en de Unie, en de informatie-uitwisseling daarover faciliteren tussen Oekraïne, de lidstaten en de instellingen en agentschappen van de Unie, met name het Europees Grens- en kustwachtagentschap (“Frontex”);

mogelijke verbeteringen in kaart brengen en de Oekraïense autoriteiten van strategisch advies te voorzien, wat betreft het faciliteren van het oversteken door vluchtelingen en humanitaire hulp aan de Oekraïense grens met de Unie;

de Oekraïense autoriteiten bijstaan, ondersteunen, monitoren, begeleiden en adviseren wat betreft het beheer van het grensverkeer aan grensovergangspunten.

3.   Voor de uitvoering van de in dit artikel bedoelde tijdelijke extra taken ter ondersteuning van Oekraïne mogen onderdelen van EUAM Ukraine tijdelijk hun basis hebben in Polen, Roemenië of Slowakije, en verrichten zij hun activiteiten op het terrein aan de Oekraïense kant van de grensovergangspunten. Daartoe kunnen tussen EUAM Ukraine en die lidstaten regelingen worden getroffen.”.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 18 maart 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Besluit 2014/486/GBVB van de Raad van 22 juli 2014 betreffende de adviesmissie van de Europese Unie voor de hervorming van de civiele veiligheidssector in Oekraïne (EUAM Ukraine) (PB L 217 van 23.7.2014, blz. 42).


Top