EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0397

Besluit (GBVB) 2022/397 van de Raad van 9 maart 2022 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

ST/6951/2022/INIT

OJ L 80, 9.3.2022, p. 31–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/397/oj

9.3.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 80/31


BESLUIT (GBVB) 2022/397 VAN DE RAAD

van 9 maart 2022

tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 17 maart 2014 Besluit 2014/145/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

De Unie houdt onverkort vast aan haar steun voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne.

(3)

Op 24 februari 2022 kondigde de president van de Russische Federatie een militaire operatie in Oekraïne aan, waarna de Russische strijdkrachten een aanval begonnen op Oekraïne. Die aanval is een flagrante schending van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

(4)

In zijn conclusies van 24 februari 2022 veroordeelde de Europese Raad in de krachtigste bewoordingen de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne. De onwettige militaire acties van Rusland vormen een flagrante schending van het internationaal recht en van de beginselen van het VN-Handvest, en ondermijnen de Europese en mondiale veiligheid en stabiliteit. De Europese Raad kwam, in nauwe coördinatie met zijn partners en bondgenoten, verdere beperkende maatregelen overeen die enorm zware gevolgen zullen hebben voor Rusland.

(5)

Op 25 februari 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/329 (2) vastgesteld, waarin de criteria voor aanwijzing worden gewijzigd zodat er ook personen en entiteiten kunnen worden opgenomen die steun verlenen aan of profijt trekken van de regering van de Russische Federatie alsmede personen en entiteiten die een belangrijke inkomstenbron voor de regering van de Russische Federatie zijn, en natuurlijke personen of rechtspersonen die verbonden zijn met op de lijst geplaatste personen of entiteiten.

(6)

Gezien de ernst van de situatie is de Raad van oordeel dat 146 leden van de Russische Federatieraad die de regeringsbesluiten inzake het “Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk” hebben geratificeerd, moeten worden toegevoegd aan de in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB opgenomen lijst van personen, entiteiten en lichamen die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn. Daarnaast moeten in die lijst ook 14 personen worden opgenomen die steun verlenen aan en profijt trekken van de regering van de Russische Federatie of een belangrijke inkomstenbron van de regering zijn, of die verbonden zijn met op de lijst geplaatste personen of entiteiten.

(7)

Besluit 2014/145/GBVB moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 9 maart 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16).

(2)  Besluit (GBVB) 2022/329 van de Raad van 25 februari 2022 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 50 van 25.2.2022, blz. 1).


BIJLAGE

De volgende personen worden toegevoegd aan de lijst van personen, entiteiten en lichamen in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB:

Personen

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

“719.

Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY

(Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ)

Geboortedatum: 16.5.1987

Geboorteplaats: Jekaterinenburg, Russische Federatie

Functie: voorzitter van de raad van bestuur van PJSC Pipe Metallurgical Company

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY is de zoon van Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY, een Russische voorzitter van de raad van bestuur van PJSC Pipe Metallurgical Company, een Russische mondiale producent van stalen buizen voor de olie- en gasindustrie. Hij is ook een directeur en een bestuurslid van Group Sinara. Beide ondernemingen verlenen steun aan en trekken profijt van samenwerking met de autoriteiten van de Russische Federatie en staatsbedrijven, waaronder de Russische spoorwegen, Gazprom en Rosneft.

Hij is derhalve een natuurlijke persoon die verbonden is aan een vooraanstaande zakenman die betrokken is bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Bovendien verleent Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY materiële of financiële steun aan en trekt profijt van de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

9.3.2022

720.

Alexander Semenovich VINOKUROV

(Александр Семёнович ВИНОКУРОВ)

Geboortedatum: 12.10.1982

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Functie: zakenman, bestuurspartner en directeur van de Maraton Group, lid van de raad van bestuur van Magnit

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Alexander Semenovich VINOKUROV is een Russisch zakenman met zakelijke belangen op het gebied van levensmiddelendetailhandel, farmaceutische producten, landbouw en infrastructuur. Hij bekleedt leidinggevende functies in de Maraton Group, een investeringsmaatschappij, en bij Magnit, de grootste Russische detailhandelaar in voedingsmiddelen. A. Vinokurov is getrouwd met Ekaterina Sergeevna Vinokurova, dochter van Sergey Lavrov, minister van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie. Zijn vader is Semen Vinokurov, hoofd van het staatsbedrijf “Capital Pharmacies” en wordt beschouwd als een van de belangrijkste ondernemers in de Russische farmaceutische industrie. A. Vinokurov heeft derhalve nauwe banden met de Russische regering en is betrokken bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

9.3.2022

 

 

 

In de beginfase van de Russische agressie tegen Oekraïne had Alexander Semenovich VINOKUROV op 24 februari 2022 samen met 36 andere zakenlieden een ontmoeting met president Vladimir Putin en andere leden van de Russische regering om de gevolgen van het optreden te bespreken in het licht van de westerse sancties. Het feit dat hij voor deze ontmoeting werd uitgenodigd, toont aan dat hij lid is van de naaste cirkel van Vladimir Putin en dat hij acties of beleidsmaatregelen steunt of uitvoert die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne alsook de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Het toont ook aan dat hij een van de vooraanstaande zakenlieden is die betrokken is bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de Russische regering, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne. Dit wordt nog bevestigd door de nauwe persoonlijke banden van A. Vinokurov met minister van Buitenlandse Zaken S. Lavrov, die verantwoordelijk is voor de Russische agressie en maatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

 

721.

Andrey Igorevich MELNICHENKO

(Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО)

Geboortedatum: 8.3.1972

Geboorteplaats: Gomel, Belarussische Socialistische Sovjetrepubliek (nu Belarus)

Functie: niet-uitvoerend directeur van JSC SUEK, bestuurslid van EuroChem Group

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Andrey Igorevich MELNICHENKO is een Russische industrieel die eigenaar is van de grote meststoffenproducent EuroChem Group en de steenkoolonderneming SUEK. A. Melnichenko behoort tot de invloedrijkste kring van Russische zakenlieden die nauwe banden hebben met de Russische regering. Hij is derhalve betrokken bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

In de beginfase van de Russische agressie tegen Oekraïne had Andrey Igorevich MELNICHENKO op 24 februari 2022 samen met 36 andere zakenlieden een ontmoeting met president Vladimir Putin en andere leden van de Russische regering om de gevolgen van het optreden te bespreken in het licht van de westerse sancties. Het feit dat hij voor deze ontmoeting werd uitgenodigd, toont aan dat hij lid is van de naaste cirkel van Vladimir Putin en dat hij acties of beleidsmaatregelen steunt of uitvoert die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne alsook de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Het toont ook aan dat hij één van de vooraanstaande zakenlieden is die betrokken is bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de Russische regering, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

9.3.2022

722.

Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY

(alias Dmitry A. PUMPIANSKY)

(Дмитрий Алekcандрович ПУМПЯНСКИЙ)

Geboortedatum: 22.3.1964

Geboorteplaats: Ulan-Ude, Russische Federatie

Functie: voorzitter van de raad van bestuur van PJSC Pipe Metallurgic Company en directeur en bestuurslid van Group Sinara.

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY is de voorzitter van de raad van bestuur van PJSC Pipe Metallurgic Company en directeur en een bestuurslid van Group Sinara. Hij verleent dus steun aan en trekt profijt van samenwerking met de autoriteiten van de Russische Federatie en staatsbedrijven, waaronder de Russische spoorwegen, Gazprom en Rosneft. Hij is derhalve betrokken bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

In de beginfase van de Russische agressie tegen Oekraïne had Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY op 24 februari 2022 samen met 36 andere zakenlieden een ontmoeting met president Vladimir Putin en andere leden van de Russische regering om de gevolgen van het optreden te bespreken in het licht van de westerse sancties. Het feit dat hij voor deze ontmoeting werd uitgenodigd, toont aan dat hij lid is van de naaste cirkel van Vladimir Putin en dat hij acties of beleidsmaatregelen steunt of uitvoert die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne alsook de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Het toont ook aan dat hij één van de vooraanstaande zakenlieden is die betrokken is bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de Russische regering, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

9.3.2022

723.

Dmitry Arkadievich MAZEPIN

(Дмитрий Аркадьевич МАЗЕПИН)

Geboortedatum: 18.4.1968

Geboorteplaats: Minsk, Belarussische Socialistische Sovjetrepubliek (nu Belarus)

Functie: CEO van JSC UCC Uralchem

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Dmitry Arkadievich MAZEPIN is de eigenaar en CEO van het meststoffenbedrijf Uralchem. Uralchem Group is een Russische fabrikant van een breed assortiment chemische producten, waaronder minerale meststoffen en ammoniak salpeter. Volgens het bedrijf is het de grootste producent van ammoniumnitraat en de tweede grootste producent van ammoniumhoudende en nitraathoudende meststoffen in Rusland. Dmitry Arkadievich MAZEPIN is derhalve betrokken bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

In de beginfase van de Russische agressie tegen Oekraïne had Dmitry Arkadievich MAZEPIN op 24 februari 2022 samen met 36 andere zakenlieden een ontmoeting met president Vladimir Putin en andere leden van de Russische regering om de gevolgen van het optreden te bespreken in het licht van de westerse sancties. Het feit dat hij voor deze ontmoeting werd uitgenodigd, toont aan dat hij lid is van de naaste cirkel van Vladimir Putin en dat hij acties of beleidsmaatregelen steunt of uitvoert die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne alsook de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Het toont ook aan dat hij één van de vooraanstaande zakenlieden is die betrokken is bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de Russische regering, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

In december 2021 schreef Dmitry Mazepin zijn in Cyprus gevestigde bedrijven Uralchem Holding en CI-Chemical Invest, die de controle hebben over “Uralchem”, opnieuw in zodat zij onder Russische jurisdictie zouden vallen in het speciale administratieve district Oktyabrsky Island in Kaliningrad Oblast (oblast Kaliningrad).

9.3.2022

724.

Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA

(Галина Евгеньевна ПУМПЯНСКАЯ)

Geboortedatum: 10.2.1966

Functie: voorzitter van de raad van bestuur van de liefdadigheidsstichting Sinara

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: vrouwelijk

Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA is voorzitter van de raad van bestuur van BF “Sinara”, een stichting die optreedt als beheerder van liefdadigheidsactiviteiten van grote ondernemingen, waaronder PJSC Pipe Metallurgical Company. Zij is de echtgenote van Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY, voorzitter van de raad van bestuur van PJSC Pipe Metallurgical Company, een Russische mondiale producent van stalen buizen voor de olie- en gasindustrie. Dmitry A. Pumpyansky is een Russische miljardair en zakenman. Hij is ook directeur en bestuurslid van Group Sinara. Beide ondernemingen verlenen steun aan of trekken profijt van samenwerking met de autoriteiten van de Russische Federatie en staatsbedrijven, waaronder de Russische spoorwegen, Gazprom en Rosneft.

Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA is derhalve een natuurlijke persoon die verbonden is aan een vooraanstaande zakenman die betrokken is bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

9.3.2022

725.

Mikhail Eduardovich OSEEVSKY

(Михаил Эдуардович ОСЕЕВСКИЙ)

Geboortedatum: 30.11.1960

Geboorteplaats: voormalig Leningrad (nu Sint-Petersburg), Russische Federatie

Functie: hoofd van PJSC Rostelecom

Onafhankelijk lid van de raad van bestuur, PJSC MMK

Lid van de raad van toezicht van ANO Digital Economy, LLC T2 RTK Holding (Tele2)

Lid van de raad van bestuur van de Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs (Russische Unie van Industriëlen en Ondernemers)

Mikhail Eduardovich OSEEVSKY is het hoofd van PJSC Rostelecom. PJSC Rostelecom is de grootste aanbieder van digitale diensten en oplossingen in Rusland, met aanwezigheid in alle marktsegmenten en met een dekking van miljoenen huishoudens, alsook overheids- en particuliere organisaties. Rostelecom verleent niet alleen diensten aan de Russische regering, maar is ook een belangrijke bron van inkomsten voor haar.

In de beginfase van de Russische agressie tegen Oekraïne had Mikhail Eduardovich OSEEVSKY op 24 februari 2022 samen met 36 andere zakenlieden een ontmoeting met president Vladimir Putin en andere leden van de Russische regering om de gevolgen van het optreden te bespreken in het licht van de westerse sancties. Het feit dat hij voor deze ontmoeting werd uitgenodigd, toont aan dat hij lid is van de naaste cirkel van Vladimir Putin en dat hij acties of beleidsmaatregelen steunt of uitvoert die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne alsook de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Het toont ook aan dat hij één van de vooraanstaande zakenlieden is die betrokken is bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de Russische regering, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

9.3.2022

 

 

Lid van de raad van bestuur van LLC Votron.

Lid van de raad van trustees van St. Petersburg NNAlliance

Viceminister van Economische Ontwikkeling van de Russische Federatie (van december 2011 tot juni 2012)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

 

 

726.

Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV

(Михаил Игоревич ПОЛУБОЯРИНОВ)

Geboortedatum: 2.4.1966

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Functie: CEO van OJSC Aeroflot

Lid van de raden van bestuur van State Transport Leasing Company en JSC EXIMBANK OF RUSSIA

Lid van de raad van toezicht van DOM.RF

Voorzitter van de raad van bestuur van LLC Pobeda

Lid van de raad van gouverneurs van IATA

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV is de CEO van OJSC Aeroflot. OJSC Aeroflot is de grootste luchtvaartmaatschappij van de Russische Federatie. OJSC Aeroflot verleent niet alleen diensten aan de Russische regering, maar is ook een belangrijke bron van inkomsten voor haar. Aeroflot voerde illegale vluchten uit naar de bezette Krim.

In de beginfase van de Russische agressie tegen Oekraïne had Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV op 24 februari 2022 samen met 36 andere zakenlieden een ontmoeting met president Vladimir Putin en andere leden van de Russische regering om de gevolgen van het optreden te bespreken in het licht van de westerse sancties. Het feit dat hij voor deze ontmoeting werd uitgenodigd, toont aan dat hij lid is van de naaste cirkel van Vladimir Putin en dat hij acties of beleidsmaatregelen steunt of uitvoert die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne alsook de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Het toont ook aan dat hij een van de vooraanstaande zakenlieden is die betrokken is bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de Russische regering, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

9.3.2022

727.

Sergey Alexandrovich KULIKOV

(alias Sergei Alexandrovich KULIKOV)

Russisch: Сергей Алехандрович КУЛИКОВ

Geboortedatum: 9.4.1976

Geboorteplaats: Sverdlovsk, Russische Federatie

Functie: Voorzitter van de raad van bestuur van Management Company RUSNANO LLC

Lid van de raad van bestuur van Rusnano JSC

Eerste vicevoorzitter van de raad van bestuur van de Military Industrial Commission (militaire industriële commissie)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Sergey Alexandrovich KULIKOV is devoorzitter van de raad van bestuur van Management Company RUSNANO LLC en lid van de raad van bestuur van Rusnano JSC, alsook eerste vicevoorzitter van de raad van bestuur van de militaire industriële commissie. Rusnano LLC is een Russische instelling voor innovatieontwikkeling die is opgericht in het kader van een presidentieel initiatief dat “Strategy for Development of Nanotechnology Industry” (strategie voor de ontwikkeling van de nanotechnologie-industrie) heet. Sergey Kulikov is derhalve betrokken bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie.

In de beginfase van de Russische agressie tegen Oekraïne had Sergey Alexandrovich KULIKOV op 24 februari 2022 samen met 36 andere zakenlieden een ontmoeting met president Vladimir Putin en andere leden van de Russische regering om de gevolgen van het optreden te bespreken in het licht van de westerse sancties. Het feit dat hij voor deze ontmoeting werd uitgenodigd, toont aan dat hij lid is van de naaste cirkel van Vladimir Putin en dat hij acties of beleidsmaatregelen steunt of uitvoert die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne alsook de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Het toont ook aan dat hij een van de vooraanstaande zakenlieden is die betrokken is bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de Russische regering, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

9.3.2022

728.

Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH

(Вадим Николаевич МОШКОВИЧ)

Geboortedatum: 6.4.1967

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Functie: Voorzitter van de raad van bestuur van Rusagro Group

Minderheidseigenaar van Sberbank

Nationaliteit: Russisch, Cypriotisch

Geslacht: mannelijk

Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH is een Russische ondernemer met zakenbelangen in landbouw en vastgoedontwikkeling. In 2004 richtte Vadim Moshkovich Rusagro Group op, een belangrijke producent van varkensvlees, vetten en suiker. Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH is derhalve betrokken bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie.

In de beginfase van de Russische agressie tegen Oekraïne had Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH op 24 februari 2022 samen met 36 andere zakenlieden een ontmoeting met president Vladimir Putin en andere leden van de Russische regering om de gevolgen van het optreden te bespreken in het licht van de westerse sancties. Het feit dat hij voor deze ontmoeting werd uitgenodigd, toont aan dat hij lid is van de naaste cirkel van Vladimir Putin en dat hij acties of beleidsmaatregelen steunt of uitvoert die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne alsook de stabiliteit en veiligheid in Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Het toont ook aan dat hij een van de vooraanstaande zakenlieden is die betrokken is bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de Russische regering, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

9.3.2022

729.

Vladimir Sergeevich KIRIYENKO

(Владимир Сергеевич КИРИЕНКО)

Geboortedatum: 27.5.1983

Geboorteplaats: Nizhny Novgorod, Russische Federatie

Functie:

CEO van VK Company Limited, het moederbedrijf van Ruslands grootste socialemediaplatform, VKontakte.

Voormalig eerste vicevoorzitter van het Russische staatsbedrijf Rostelecom (2017-2021)

Voorzitter van de raad van bestuur van LLC Capital sinds 2011

Voormalig voorzitter van de raad van bestuur van Nizhegorodpromstroybank (2008-2011)

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Vladimir Sergeevich KIRIYENKO is de CEO van VK Company Limited. VK Company Limited is een Russisch internetbedrijf met een grote aanwezigheid in het Russischtalige internetsegment. De projecten van VK hadden samen het grootste publiek in Rusland en kregen de meeste schermtijd. De websites van VK bereiken maandelijks meer dan 90 % van de Russische internetgebruikers en het bedrijf behoort tot de top 5 van de grootste internetbedrijven op basis van het totale aantal bekeken pagina's. Het controleert en beheert de drie grootste en populairste Russische socialenetwerksites, VKontakte, Odnoklassniki en Moi Mir, alsook de e-maildienst en internetportaal mail.ru. Vladimir Sergeevich KIRIYENKO is derhalve betrokken bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie.

De Russische regering vergroot haar invloed op de media en sociale netwerken. VK Company staat onder zeggenschap van Gazprom Media (een staatsbedrijf dat de belangrijkste bron van inkomsten voor de Russische regering is). Vladimir Sergeevich Kiriyenko steunt derhalve Vladimir Putins streven naar een grotere controle over het internet. Vladimir Kiriyenko verleent derhalve actieve, materiële of financiële steun aan de Russische besluitvormers die verantwoordelijk zijn voor de annexatie van de Krim of de destabilisatie van Oekraïne, of heeft daar voordeel bij.

Aangezien VK Company eigendom is van het staatsbedrijf Gazprom group, vormen de inkomsten die zij genereert een belangrijke bron van inkomsten voor de Russische regering. Vladimir Kiriyenko is de zoon van Sergei Kiriyenko, die momenteel de eerste onderstafchef van het kabinet van de president is. Sergei Kiriyenko zou verantwoordelijk zijn voor het binnenlands beleid van Vladimir Putin.

9.3.2022

730.

Andrey Andreevich GURYEV

(Андрей Aндреевич ГУРЬЕВ)

Geboortedatum: 7.3.1982

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Functie: CEO en voorzitter van het directiecomité van PJSC PhosAgro

Werkt bij PhosAgro sinds 2004 en heeft daar verscheidene functies bekleed

Lid van het bureau van het directiecomité van de Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs (RUIE) (Russische Unie van Industriëlen en Ondernemers) sinds 30 september 2019

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Andrey Andreevich GURYEV is lid van de raad van bestuur, CEO en voorzitter van het directiecomité van PJSC PhosAgro, en heeft in die hoedanigheid de leiding over de activiteiten van het bedrijf. PhosAgro is een van de grootste producenten van fosfaatmeststoffen ter wereld. De onderneming is de grootste producent van fosfaatmeststoffen van Europa, 's werelds grootste producent van hoogwaardig fosfaatgesteente en 's werelds op één na grootste producent (na China) van monoammoniumfosfaat (MAP) en diammoniumfosfaat (DAP).

In zijn hoedanigheid van CEO van PhosAgro, heeft Andrey Guryev voordeel bij de besluiten van de Russische regering. Aangezien PJSC PhosAgro nauwe banden heeft met de Russische regering, vormen de inkomsten die zij genereert een belangrijke bron van inkomsten voor de regering van de Russische Federatie. Hij is betrokken bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

9.3.2022

731.

Dmitry Vladimirovich KONOV

(Дмитрий Владимирович КОНОВ)

Geboortedatum: 2.9.1970

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Functie: voorzitter van de raad van bestuur van PJSC SIBUR Holding

Was werkzaam bij het treasurydepartement van OAO NK YUKOS; bekleedde verschillende functies bij AKB Trust and Investment Bank, waaronder vicepresident – hoofd van het departement investment banking en directeur van het departement corporate finance; was lid van de raad van bestuur van OAO Gazprom neftekhim Salavat en OAO Gazprombank

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Dmitry Vladimirovich KONOV is de voorzitter van de raad van bestuur van PJSC SIBUR Holding en heeft in die hoedanigheid de leiding over de activiteiten van het bedrijf. SIBUR Holding is het grootste geïntegreerde petrochemische bedrijf in Rusland en een van de snelst groeiende bedrijven in de mondiale petrochemische industrie. SIBUR is een toonaangevende petrochemische groep van de opkomende markten en de grootste petrochemische producent op de Russische markt. Grote delen van SIBUR zijn eigendom van de oligarchen uit de naaste cirkel van Vladimir Putin: Leonid Mikhelson en Gennady Timchenko.

Aangezien SIBUR Holding nauwe banden heeft met de Russische regering, vormen de inkomsten die zij genereert een belangrijke bron van inkomsten voor de Russische regering.

Dmitry Konov is betrokken bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

9.3.2022

732.

Nikita Dmitrievich MAZEPIN

(Никита Дмитриевич МАЗЕПИН)

Geboortedatum: 2.3.1999

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Functie: Beroep: Russische racepiloot voor Haas F1 Team in het Formule 1-wereldkampioenschap van 2022 onder een neutrale vlag die de Russische automobielfederatie vertegenwoordigt

Nationaliteit: Russisch

Geslacht: mannelijk

Nikita Mazepin is de zoon van Dmitry Arkadievich Mazepin, algemeen directeur van JSC UCC Uralchem. Omdat Uralchem een sponsor van Haas F1 Team is, is Dmitry Mazepin de belangrijkste sponsor van de activiteiten van zijn zoon bij Haas F1 Team.

Hij is een natuurlijke persoon die verbonden is aan een vooraanstaande zakenman (zijn vader) die betrokken is bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne.

9.3.2022

733.

Alexander Konstantinovich AKIMOV

(Александр Константинович АКИМОВ)

Geboortedatum: 10.11.1954

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

734.

Ivan Nikolayevich ABRAMOV

(Иван Николаевич АБРАМОВ)

Geboortedatum: 16.6.1978

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

735.

Mohmad Isaevich AKHMADOV

(Мохмад Исаевич АХМАДОВ)

Geboortedatum: 17.4.1972

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

736.

Sergei Petrovich ARENIN

(Сергей Петрович АРЕНИН)

Geboortedatum: 29.8.1958

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

737.

Yuri Viktorovich ARKHAROV

(Юрий Викторович АРХАРОВ)

Geboortedatum: 13.6.1977

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

738.

Anatoly Dmitrievich ARTAMONOV

(Анатолий Дмитриевич АРТАМОНОВ)

Geboortedatum: 5.5.1952

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

739.

Mikhail Alexandrovich AFANASOV

(Михаил Александрович АФАНАСОВ)

Geboortedatum: 15.6.1953

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

740.

Oleg Aleksandrovich ALEKSEEV

(Олег Александрович АЛЕКСЕЕВ)

Geboortedatum: 21.12.1967

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

741.

Yelena Vladimirovna AFANASEVA

(Елена Владимировна АФАНАСЬЕВА)

Geboortedatum: 27.3.1975

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

742.

Alexander Davidovich BASHKIN

(Александр Давыдович БАШКИН)

Geboortedatum: 10.6.1962

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

743.

Andrey Alexandrovich BAZILEVSKY

(Андрей Александрович БАЗИЛЕВСКИЙ)

Geboortedatum: 24.2.1967

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

744.

Mukharbek Oybertovich BARAKHOYEV

(Мухарбек Ойбертович БАРАХОЕВ)

Geboortedatum: 4.1.1971

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

745.

Sergei Vyacheslavovich BEZDENEZHNYKH

(Сергей Вячеславович БЕЗДЕНЕЖНЫХ)

Geboortedatum: 25.8.1979

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

746.

Viktor Nikolayevich BONDAREV

(Виктор Николаевич БОНДАРЕВ)

Geboortedatum: 7.12.1959

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

747.

Yegor Afanasyevich BORISOV

(Егор Афанасьевич БОРИСОВ)

Geboortedatum: 15.8.1954

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

748.

Alexander Yuryevich BRYKSIN

(Александр Юрьевич БРЫКСИН)

Geboortedatum: 20.1.1967

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

749.

Mikhail Vladimirovich BELOUSOV

(Михаил Владимирович БЕЛОУСОВ)

Geboortedatum: 11.10.1953

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

750.

Sergei Vladimirovich BEREZKIN

(Сергей Владимирович БЕРЁЗКИН)

Geboortedatum: 23.6.1955

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

751.

Vladimir Andreyevich BEKETOV

(Владимир Андреевич БЕКЕТОВ)

Geboortedatum: 29.3.1949

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

752.

Yelena Vasilyevna BIBIKOVA

(Елена Васильевна БИБИКОВА)

Geboortedatum: 23.9.1956

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

753.

Andrey Vladimirovich CHERNYSHEV

(Андрей Владимирович ЧЕРНЫШЁВ)

Geboortedatum: 10.7.1970

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

754.

Alexander Vlademirovich DVOINYKH

(Александр Владимирович ДВОЙНЫХ)

Geboortedatum: 19.1.1984

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

755.

Vadim Yevgenyevich DENGIN

(Вадим Евгеньевич ДЕНЬГИН)

Geboortedatum: 23.9.1980

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

756.

Konstantin Konstantinovich DOLGOV

(Константин Константинович ДОЛГОВ)

Geboortedatum: 12.8.1968

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

757.

Gennady Egorovich EMELYANOV

(Геннадий Егорович ЕМЕЛЬЯНОВ)

Geboortedatum: 1.1.1957

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

758.

Olga Nikolayevna EPIFANOVA

(Ольга Николаевна ЕПИФАНОВА)

Geboortedatum: 19.8.1966

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

759.

Arsen Suleymanovich FADZAYEV

(Арсен Сулейманович ФАДЗАЕВ)

Geboortedatum: 5.9.1952

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

760.

Yury Viktorovich FEDOROV

(Юрий Викторович ФЁДОРОВ)

Geboortedatum: 1.1.1972

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

761.

Nikolai Vasilyevich FYODOROV

(Николай Васильевич ФЁДОРОВ)

Geboortedatum: 9.5.1958

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

762.

Airat Minerasikhovich GIBATDINOV

(Айрат Минерасихович ГИБАТДИНОВ)

Geboortedatum: 16.1.1986

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

763.

Denis Vladimirovich GUSEV

(Денис Владимирович ГУСЕВ)

Geboortedatum: 26.12.1976

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

764.

Lilia Salavatovna GUMEROVA

(Лилия Салаватовна ГУМЕРОВА)

Geboortedatum: 16.12.1972

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

765.

Rimma Fyodorovna GALUSHINA

(Римма Фёдоровна ГАЛУШИНА)

Geboortedatum: 30.5.1963

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

766.

Suleiman Sadulayevich GEREMEYEV

(Сулейман Садулаевич ГЕРЕМЕЕВ)

Geboortedatum: 20.1.1971

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

767.

Tatyana Anatolyevna GIGEL

(Татьяна Анатольевна ГИГЕЛЬ)

Geboortedatum: 27.2.1960

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

768.

Alexander Vladislavovich GUSAKOVSKY

(Александр Владиславович ГУСАКОВСКИЙ)

Geboortedatum: 25.8.1970

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

769.

Dmitry Yuryevich GORITSKY

(Дмитрий Юрьевич ГОРИЦКИЙ)

Geboortedatum: 28.10.1970

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

770.

Lyubov Nikolayevna GLEBOVA

(Любовь Николаевна ГЛЕБОВА)

Geboortedatum: 7.3.1960

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

771.

Sergei Vasilyevich GORNYAKOV

(Сергей Васильевич ГОРНЯКОВ)

Geboortedatum: 5.1.1966

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

772.

Svetlana Petrovna GORYACHEVA

(Светлана Петровна ГОРЯЧЕВА)

Geboortedatum: 3.6.1947

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

773.

Vladimir Filippovich GORODETSKIY

(Владимир Филиппович ГОРОДЕЦКИЙ)

Geboortedatum: 11.7.1948

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

774.

Eduard Vladimirovich ISAKOV

(Эдуард Владимирович ИСАКОВ)

Geboortedatum: 4.10.1973

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

775.

Vasily Nikolayevich IKONNIKOV

(Василий Николаевич ИКОННИКОВ)

Geboortedatum: 26.4.1961

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

776.

Sergey Borisovich IVANOV

(Сергей Борисович ИВАНОВ)

Geboortedatum: 19.4.1952

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

777.

Aleksey Nikolayevich KONDRATENKO

(Алексей Николаевич КОНДРАТЕНКО)

Geboortedatum: 16.12.1969

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

778.

Alexander Bogdanovich KARLIN

(Александр Богданович КАРЛИН)

Geboortedatum: 29.10.1951

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

779.

Andrey Akardyevich KLIMOV

(Андрей Аркадьевич КЛИМОВ)

Geboortedatum: 9.11.1954

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

780.

Andrey Viktorovich KUTEPOV

(Андрей Викторович КУТЕПОВ)

Geboortedatum: 6.4.1971

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

781.

Belan Bagaudinovich KHAMCHIEV

(Белан Багаудинович ХАМЧИЕВ)

Geboortedatum: 7.12.1960

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

782.

Galina Nikolayevna KARELOVA

(Галина Николаевна КАРЕЛОВА)

Geboortedatum: 29.6.1960

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

783.

Irina Andreyevna KOZHANOVA

(Ирина Андреевна КОЖАНОВА)

Geboortedatum: 6.7.1987

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

784.

Krym Olievich KAZANOKOV

(Крым Олиевич КАЗАНОКОВ)

Geboortedatum: 19.7.1962

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

785.

Murat Krym-Gerievich KHAPSIROKOV

(Мурат Крым-Гериевич ХАПСИРОКОВ)

Geboortedatum: 26.1.1978

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

786.

Nikolai Fyodorovna KONDRATYUK

(Николай Фёдорович КОНДРАТЮК)

Geboortedatum: 11.7.1957

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

787.

Oksana Vladimirovna KHLYAKINA

(Оксана Владимировна ХЛЯКИНА)

Geboortedatum: 28.11.1969

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

788.

Sergey Viktorovich KALASHNIK

(Сергей Викторович КАЛАШНИК)

Geboortedatum: 31.3.1978

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

789.

Vladimir Igorevich KOZHIN

(Владимир Игоревич КОЖИН)

Geboortedatum: 28.2.1959

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

790.

Vladimir Igorevich KRUGLY

(Владимир Игоревич КРУГЛЫЙ)

Geboortedatum: 27.5.1955

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

791.

Alexander Alexandrovich KARELIN

(Александр Александрович КАРЕЛИН)

Geboortedatum: 19.9.1967

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

792.

Andrey Igoryevich KISLOV

(Андрей Игоревич КИСЛОВ)

Geboortedatum: 29.8.1958

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

793.

Dmitry Gennadyevich KUZMIN

(Дмитрий Геннадьевич КУЗЬМИН)

Geboortedatum: 28.6.1975

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

794.

Grigory Borisovich KARASIN

(Григорий Борисович КАРАСИН)

Geboortedatum: 23.8.1949

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

795.

Konstantin Iosifovich KOSACHEV

(Константин Иосифович КОСАЧЕВ)

Geboortedatum: 17.9.1962

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

796.

Natalia Vladimirovna KOSYKHINA

(Наталия Владимировна КОСИХИНА)

Geboortedatum: 7.8.1972

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

797.

Nina Germanovna KULIKOVSKIH

(Нина Германовна КУЛИКОВСКИХ)

Geboortedatum: 5.2.1961

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

798.

Olga Nikolayevna KHOKHLOVA

(Ольга Николаевна ХОХЛОВА)

Geboortedatum: 18.11.1957

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

799.

Sergei Ivanovich KISLYAK

(Сергей Иванович КИСЛЯК)

Geboortedatum: 7.9.1950

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

800.

Sergey Nikolayevich KOLBIN

(Сергей Николаевич КОЛБИН)

Geboortedatum: 29.10.1969

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

801.

Vladimir Kasimirovich KRAVCHENKO

(Владимир Казимирович КРАВЧЕНКО)

Geboortedatum: 12.6.1964

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

802.

Grigory Petrovich LEDKOV

(Григорий Петрович ЛЕДКОВ)

Geboortedatum: 26.3.1969

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

803.

Vladimir Albertovich LEBEDEV

(Владимир Альбертович ЛЕБЕДЕВ)

Geboortedatum: 23.4.1962

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

804.

Yulia Viktorovna LAZUTKINA

(Юлия Викторовна ЛАЗУТКИНА)

Geboortedatum: 11.3.1981

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

805.

Alexei Petrovich MAYOROV

(Алексей Петрович МАЙОРОВ)

Geboortedatum: 29.12.1961

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

806.

Igor Nikolayevich MOROZOV

(Игорь Николаевич МОРОЗОВ)

Geboortedatum: 13.10.1956

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

807.

Sergei Gerasimovich MITIN

(Сергей Герасимович МИТИН)

Geboortedatum: 14.6.1951

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

808.

Sergey Nikolayevich MURATOV

(Сергей Николаевич МУРАТОВ)

Geboortedatum: 13.1.1964

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

809.

Farit Mubarakshevich MUKHAMETSHIN

(Фарит Мубаракшевич МУХАМЕТШИН)

Geboortedatum: 31.1.1947

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

810.

Sergei Patrovich MIKHAILOV

(Сергей Петрович МИХАЙЛОВ)

Geboortedatum: 22.5.1965

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

811.

Sergey Alexandrovich MARTYNOV

(Сергей Александрович МАРТЫНОВ)

Geboortedatum: 22.8.1959

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

812.

Taimuraz Dzhambekovich MAMSUROV

(Таймураз Дзамбекович МАМСУРОВ)

Geboortedatum: 13.4.1954

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

813.

Alexander Vladimirovich NAROLIN

(Александр Владимирович НАРОЛИН)

Geboortedatum: 27.6.1972

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

814.

Alexander Valeryevich NIKITIN

(Александр Валерьевич НИКИТИН)

Geboortedatum: 26.4.1976

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

815.

Boris Alexandrovich NEVZOROV

(Борис Александрович НЕВЗОРОВ)

Geboortedatum: 21.9.1955

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

816.

Viktor Feodosyevich NOVOZHILOV

(Виктор Феодосьевич НОВОЖИЛОВ)

Geboortedatum: 16.2.1965

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

817.

Alexander Vyacheslavovich NOVIUKHOV

(Александр Вячеславович НОВЬЮХОВ)

Geboortedatum: 5.10.1975

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

818.

Vyacheslav Vladimirovich NAGOVITSYN

(Вячеслав Владимирович НАГОВИЦЫН)

Geboortedatum: 2.3.1956

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

819.

Alexei Maratovich ORLOV

(Алексей Маратович ОРЛОВ)

Geboortedatum: 9.10.1961

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

820.

Dina Ivanovna OYUN

(Дина Ивановна ОЮН)

Geboortedatum: 25.6.1963

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

821.

Anna Ivanovna OTKE

(Анна Ивановна ОТКЕ)

Geboortedatum: 21.12.1974

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

822.

Gennady Ivanovich ORDENOV

(Геннадий Иванович ОРДЕНОВ)

Geboortedatum: 4.9.1957

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

823.

Alexander Yuryevich PRONYUSHKIN

(Александр Юрьевич ПРОНЮШКИН)

Geboortedatum: 31.7.1987

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

824.

Dmitry Sergeyevich PERMINOV

(Дмитрий Сергеевич ПЕРМИНОВ)

Geboortedatum: 3.4.1979

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

825.

Margarita Nikolayevna PAVLOVA

(Маргарита Николаевна ПАВЛОВА)

Geboortedatum: 22.1.1979

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

826.

Yelena Alekseyevna PERMINOVA

(Елена Алексеевна ПЕРМИНОВА)

Geboortedatum: 5.12.1980

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

827.

Alexei Konstantinovich PUSHKOV

(Алексей Константинович ПУШКОВ)

Geboortedatum: 10.8.1954

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

828.

Elena Vladimirovna PISAREVA

(Елена Владимировна ПИСАРЕВА)

Geboortedatum: 20.1.1967

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

829.

Irina Alexandrovna PETINA

(Ирина Александровна ПЕТИНА)

Geboortedatum: 31.8.1972

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

830.

Sergey Nikolayevich PERMINOV

(Сергей Николаевич ПЕРМИНОВ)

Geboortedatum: 16.9.1968

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

831.

Vladimir Vladimirovich POLETAYEV

(Владимир Владимирович ПОЛЕТАЕВ)

Geboortedatum: 23.5.1975

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

832.

Alexander Vasilyevich RAKITIN

(Александр Васильевич РАКИТИН)

Geboortedatum: 17.5.1958

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

833.

Grigoriy Alexeyevich RAPOTA

(Григорий Алексеевич РАПОТА)

Geboortedatum: 5.2.1944

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

834.

Irina Valeryevna RUKAVISHNIKOVA

(Ирина Валерьевна РУКАВИШНИКОВА)

Geboortedatum: 3.2.1973

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

835.

Sergey Nikolayevich RYABUKHIN

(Сергей Николаевич РЯБУХИН)

Geboortedatum: 13.11.1954

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

836.

Akhmat Anzorovich SALPAGAROV

(Ахмат Анзорович САЛПАГАРОВ)

Geboortedatum: 31.12.1962

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

837.

Alexei Vladimirovich SINITSYN

(Алексей Владимирович СИНИЦЫН)

Geboortedatum: 13.1.1976

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

838.

Andrei Anatolyevich SHEVCHENKO

(Андрей Анатольевич ШЕВЧЕНКО)

Geboortedatum: 29.5.1965

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

839.

Dmitry Vladimirovich SAVELYEV

(Дмитрий Владимирович САВЕЛЬЕВ)

Geboortedatum: 3.8.1968

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

840.

Evgeny Stepanovich SAVCHENKO

(Евгений Степанович САВЧЕНКО)

Geboortedatum: 8.4.1950

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

841.

Inna Yuryevna SVYATENKO

(Инна Юрьевна СВЯТЕНКО)

Geboortedatum: 6.9.1967

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

842.

Lyudmila Nikolayevna SKAKOVSKAYA

(Людмила Николаевна СКАКОВСКАЯ)

Geboortedatum: 13.11.1961

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

843.

Tatiana Anatolyevna SAKHAROVA

(Татьяна Анатольевна САХАРОВА)

Geboortedatum: 16.6.1973

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

844.

Alexander Alexandrovich SAVIN

(Александр Александрович САВИН)

Geboortedatum: 28.1.1962

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

845.

Anatoly Ivanovich SHIROKOV

(Анатолий Иванович ШИРОКОВ)

Geboortedatum: 29.12.1967

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

846.

Artem Gennadyevich SHEIKIN

(Артём Геннадьевич ШЕЙКИН)

Geboortedatum: 25.3.1980

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

847.

Elena Borisovna SHUMILOVA

(Елена Борисовна ШУМИЛОВА)

Geboortedatum: 1.4.1978

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

848.

Galina Nikolayevna SOLODUN

(Галина Николаевна СОЛОДУН)

Geboortedatum: 26.1.1968

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

849.

Lenar Rinatovich SAFIN

(Ленар Ринатович САФИН)

Geboortedatum: 11.2.1969

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

850.

Nikolai Petrovich SEMISOTOV

(Николай Петрович СЕМИСОТОВ)

Geboortedatum: 2.12.1968

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

851.

Valery Vladimirovich SEMYONOV

(Валерий Владимирович СЕМЁНОВ)

Geboortedatum: 16.9.1960

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

852.

Oleg Polikarpovich TKACH

(Олег Поликарпович ТКАЧ)

Geboortedatum: 23.9.1967

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

853.

Pavel Vladimirovich TARAKANOV

(Павел Владимирович ТАРАКАНОВ)

Geboortedatum: 21.6.1982

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

854.

Lyudmila Zaumovna TALABAYEVA

(Людмила Заумовна ТАЛАБАЕВА)

Geboortedatum: 6.6.1957

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

855.

Oleg Vladimirovich TSEPKIN

(Олег Владимирович ЦЕПКИН)

Geboortedatum: 15.9.1965

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

856.

Peter Nikolayevich TULTAEV

(Пётр Николаевич ТУЛТАЕВ)

Geboortedatum: 1.1.1961

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

857.

Vyacheslav Stepanovich TIMCHENKO

(Вячеслав Степанович ТИМЧЕНКО)

Geboortedatum: 20.11.1950

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

858.

Valery Petrovich USATYUK

(Валерий Петрович УСАТЮК)

Geboortedatum: 14.7.1948

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

859.

Mukharby Magomedovich ULBASHEV

(Мухарбий Магомедович УЛЬБАШЕВ)

Geboortedatum: 15.5.1960

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

860.

Alexander Vladelenovich VAINBERG

(Александр Владеленович ВАЙНБЕРГ)

Geboortedatum: 2.2.1961

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

861.

Alexander Gennadyevich VYSOKINSKY

(Александр Геннадьевич ВЫСОКИНСКИЙ)

Geboortedatum: 24.9.1973

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

862.

Nikolay Nikolayevich VLADIMIROV

(Николай Николаевич ВЛАДИМИРОВ)

Geboortedatum: 18.11.1979

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

863.

Yuri Konstantinovich VALYAEV

(Юрий Константинович ВАЛЯЕВ)

Geboortedatum: 18.4.1959

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

864.

Alexander Georgyevich VARFOLOMEEV

(Александр Георгиевич ВАРФОЛОМЕЕВ)

Geboortedatum: 4.6.1965

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

865.

Valery Nikolayevich VASILYEV

(Валерий Николаевич ВАСИЛЬЕВ)

Geboortedatum: 17.7.1965

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

866.

Yury Leonidovich VOROBYOV

(Юрий Леонидович ВОРОБЬЁВ)

Geboortedatum: 2.2.1948

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

867.

Alexander Georgievich YAROSHUK

(Александр Георгиевич ЯРОШУК)

Geboortedatum: 15.11.1965

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

868.

Andrey Vladimirovich YATSKIN

(Андрей Владимирович ЯЦКИН)

Geboortedatum: 25.4.1969

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

869.

Irek Ishmukhametovich YALALOV

(Ирек Ишмухаметович ЯЛАЛОВ)

Geboortedatum: 27.1.1961

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

870.

Andrei Nikolayevich YEPISHIN

(Андрей Николаевич ЕПИШИН)

Geboortedatum: 29.10.1967

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

871.

Gennady Vladimirovich YAGUBOV

(Геннадий Владимирович ЯГУБОВ)

Geboortedatum: 17.4.1968

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

872.

Alexandra Gennadyevna ZHUKOVA

(Анастасия Геннадьевна ЖУКОВА)

Geboortedatum: 8.11.1974

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

873.

Bair Bayaskhalanovich ZHAMSUYEV

(Баир Баясхаланович ЖАМСУЕВ)

Geboortedatum: 29.1.1959

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

874.

Nikolai Andreyevich ZHURAVLEV

(Николай Андреевич ЖУРАВЛЁВ)

Geboortedatum: 1.9.1976

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

875.

Viktor Viktororvich ZOBNEV

(Виктор Викторович ЗОБНЕВ)

Geboortedatum: 7.6.1964

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

876.

Igor Dmitryevich ZUBAREV

(Игорь Дмитриевич ЗУБАРЕВ)

Geboortedatum: 20.6.1966

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

877.

Olga Sergeyevna ZABRALOVA

(Ольга Сергеевна ЗАБРАЛОВА)

Geboortedatum: 30.3.1980

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022

878.

Yelena Gennadyevna ZLENKO

(Елена Геннадьевна ЗЛЕНКО)

Geboortedatum: 20.6.1967

Lid van de Federatieraad dat de regeringsbesluiten inzake het Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk heeft geratificeerd.

9.3.2022”


Top