EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0339

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/339 van de Raad van 25 februari 2021 tot uitvoering van artikel 8 bis van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus

PB L 68 van 26.2.2021, p. 29–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/339/oj

26.2.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 68/29


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/339 VAN DE RAAD

van 25 februari 2021

tot uitvoering van artikel 8 bis van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van 18 mei 2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus (1), en met name artikel 8 bis, leden 1 en 3,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 18 mei 2006 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus vastgesteld.

(2)

Op basis van een evaluatie van Besluit 2012/642/GBVB van de Raad (2), heeft de Raad besloten dat de daarin vervatte beperkende maatregelen moeten worden verlengd tot en met 28 februari 2022.

(3)

De motiveringen voor negen natuurlijke personen en drie rechtspersonen op de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 opgenomen lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn, moeten worden gewijzigd. De datum van plaatsing op de lijst moet voor alle natuurlijke personen in die bijlage worden toegevoegd.

(4)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 februari 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

A.P. ZACARIAS


(1)  PB L 134 van 20.5.2006, blz. 1.

(2)  Besluit 2012/642/GBVB van de Raad van 15 oktober 2012 betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus (PB L 285 van 17.10.2012, blz. 1).


BIJLAGE

“BIJLAGE I

Lijst van in artikel 2, lid 1, bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen

A.   In artikel 2, lid 1, bedoelde natuurlijke personen

 

Naam (Engelse transcriptie van Belarussische spelling)

(Engelse transcriptie van Russische spelling)

Naam

(Belarussische spelling)

(Russische spelling)

Informatie ter identificatie

Redenen voor plaatsing op de lijst

Datum van plaatsing op de lijst

1.

Uladzimir Uladzimiravich NAVUMAU

Vladimir Vladimirovich NAUMOV

Уладзiмiр Уладзiмiравiч НАВУМАЎ

Владимир Владимирович НАУМОВ

Functie(s): Voormalig viceminister van Binnenlandse Zaken; voormalig hoofd van de veiligheidsdienst van de president

Geboortedatum: 7.2.1956

Geboorteplaats: Smolensk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Russische Federatie)

Geslacht: man

Heeft geen actie ondernomen om de onopgeloste verdwijningen van Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski en Dmitri Zavadski in Belarus in 1999-2000 te onderzoeken. Voormalig minister van Binnenlandse Zaken en ook voormalig hoofd van de veiligheidsdienst van de president. Tot zijn pensionering om gezondheidsredenen op 6 april 2009 was hij als minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de repressie tegen vreedzame demonstraties. Kreeg van het presidentieel kabinet staf een woning in Drozdy, de nomenklatoerawijk van Minsk. Ontving in oktober 2014 de orde “van verdienste” niveau III van president Lukashenka.

24.9.2004

2.

Dzmitry Valerievich PAULICHENKA

Dmitri Valerievich PAVLICHENKO (Dmitriy Valeriyevich PAVLICHENKO)

Дзмiтрый Валер'евiч ПАЎЛIЧЭНКА

Дмитрий Валериевич ПАВЛИЧЕНКО

Functie(s): Bevelhebber van de speciale snelle interventie-eenheid (SOBR)

Geboortedatum: 1966

Geboorteplaats: regio/oblast Vitebsk/Viciebsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Adres: “Eer”, de vereniging van oudgedienden van de speciale interventie-eenheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Belarus

Geslacht: man

Sleutelfiguur in de onopgeloste verdwijningen van Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski en Dmitri Zavadski in Belarus tussen 1999 en 2000. Voormalig bevelhebber van de speciale snelle interventie-eenheid (SOBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Zakenman, hoofd van “Eer”, de vereniging van oudgedienden van de speciale interventie-eenheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

24.9.2004

3.

Viktar Uladzimiravich SHEIMAN (Viktar Uladzimiravich SHEYMAN)

Viktor Vladimirovich SHEIMAN (Viktor Vladimirovich SHEYMAN)

Вiктар Уладзiмiравiч ШЭЙМАН

Виктор Владимирович ШЕЙМАН

Functies(s): Hoofd van het directoraat Vastgoedbeheer van de president van Belarus Voormalig minister van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 26.5.1958

Geboorteplaats: Soltanishki, regio/oblast Grodno/Hrodna, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Adres: Directoraat Vastgoedbeheer van de president van Belarus, 38 K. Marx St., Minsk 220016, Belarus

Geslacht: man

Hoofd van het directoraat Vastgoedbeheer van de president van Belarus. Is verantwoordelijk voor de onopgeloste verdwijning van Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski en Dmitri Zavadski in Belarus in 1999-2000. Voormalig secretaris van de veiligheidsraad. Sheiman is nog steeds bijzonder assistent/adviseur van de president.

24.9.2004

4.

Iury Leanidavich SIVAKAU (Yuri Leanidavich SIVAKAU, SIVAKOU)

Iury (Yuri) Leonidovich SIVAKOV

Юрый Леанiдавiч СIВАКАЎ, СIВАКОЎ

Юрий Леонидович СИВАКОВ

Functie(s): Voormalig minister van Binnenlandse Zaken, voormalig adjunct-kabinetschef van de president

Geboortedatum: 5.8.1946

Geboorteplaats: Onor, regio/oblast Sakhalin, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Russische Federatie)

Adres: “Eer”, de vereniging van oudgedienden van de speciale interventie-eenheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Belarus

Geslacht: man

Is het brein achter de onopgeloste verdwijningen van Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski en Dmitri Zavadski in Belarus tussen 1999 en 2000. Voormalig minister van Toerisme en Sport, voormalig minister van Binnenlandse Zaken en voormalig adjunct-kabinetschef van de president.

24.9.2004

5.

Yuri Khadzimuratavich KARAEU

Yuri Khadzimuratovich KARAEV

Юрый Хаджымуратавiч КАРАЕЎ

Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ

Functie(s): Voormalig minister van Binnenlandse Zaken, luitenant-generaal van de militia (politietroepen) Adviseur van de president van de Republiek Belarus - Inspecteur voor de regio/oblast Grodno /Hrodna

Geboortedatum: 21.6.1966

Geboorteplaats: Ordzhonikidze, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Vladikavkaz, Russische Federatie)

Geslacht: man

In zijn voormalige leidinggevende functie als minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Blijft actief in het Lukashenka-regime als adviseur van de president van Belarus — inspecteur voor de regio/oblast Grodno /Hrodna

2.10.2020

6.

Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH

Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH

Генадзь Аркадзьевiч КАЗАКЕВIЧ

Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВИЧ

Functie(s): Voormalig eerste viceminister van Binnenlandse Zaken

Viceminister van Binnenlandse Zaken, hoofd van de misdaadbestrijdende militia, kolonel van de militia (politietroepen)

Geboortedatum: 14.2.1975

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn voormalige leidinggevende functie als eerste viceminister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Blijft actief in het Lukashenka-regime als viceminister van Binnenlandse Zaken. Is nog steeds hoofd van de misdaadbestrijdende militia.

2.10.2020

7.

Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU

Alexander (Alexandr) Petrovich BARSUKOV

Аляксандр Пятровiч БАРСУКОЎ

Александр Петрович БАРСУКОВ

Functie(s): Voormalig viceminister van Binnenlandse Zaken, luitenant-generaal van de militia (politietroepen)

Adviseur van de president van de Republiek Belarus - Inspecteur voor de regio/oblast Minsk

Geboortedatum: 29.4.1965

Geboorteplaats: Vetkovski-district (Vetka), voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn voormalige leidinggevende functie als viceminister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Blijft actief in het Lukashenka-regime als adviseur van de president van Belarus — inspecteur voor de regio/oblast Minsk.

2.10.2020

8.

Siarhei Mikalaevich KHAMENKA

Sergei Nikolaevich KHOMENKO

Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА

Сергей Николаевич ХОМЕНКО

Functie(s): Viceminister van Binnenlandse Zaken, generaal-majoor van de militia (politietroepen)

Geboortedatum: 21.9.1966

Geboorteplaats: Yasinovataya, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Oekraïne)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als viceminister van het Ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

2.10.2020

9.

Yuri Genadzevich NAZARANKA

Yuri Gennadievich NAZARENKO

Юрый Генадзевiч НАЗАРАНКА

Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО

Functie(s): Voormalig viceminister van Binnenlandse Zaken, voormalig bevelhebber van de binnenlandse troepen

Eerste viceminister van Binnenlandse Zaken, hoofd van de Politie Openbare Veiligheid, generaal-majoor van de militia (politietroepen)

Geboortedatum: 17.4.1976

Geboorteplaats: Slonim, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn voormalige leidinggevende functie als viceminister van Binnenlandse Zaken en als bevelhebber van de binnenlandse troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met name binnenlandse troepen onder zijn bevel, in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Blijft actief in het Lukashenka-regime als eerste viceminister van Binnenlandse Zaken en hoofd van de Politie Openbare Veiligheid.

2.10.2020

10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактiбекавiч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Functie(s): Onderbevelhebber van de binnenlandse troepen

Geboortedatum: 18.3.1967

Geslacht: man

In zijn functie als onderbevelhebber van de binnenlandse troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met name de binnenlandse troepen onder zijn bevel, in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

2.10.2020

11.

Aliaksandr Valerievich BYKAU

Alexander (Alexandr) Valerievich BYKOV

Аляксандр Валер'евiч БЫКАЎ

Александр Валерьевич БЫКОВ

Functie(s): Bevelhebber van de speciale snelle interventie-eenheid (SOBR), luitenant-kolonel

Geslacht: man

In zijn functie als de bevelhebber van de speciale snelle interventie-eenheid (SOBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van SOBR-troepen in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten.

2.10.2020

12.

Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU

Alexander (Alexandr) Svyatoslavovich SHEPELEV

Аляксандр Святаслававiч ШЭПЕЛЕЎ

Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ

Functie(s): Hoofd van het departement voor veiligheid en beveiliging, Ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 14.10.1975

Geboorteplaats: het dorpje Rublevsk in het Kruglyanskiy-district, regio/oblast Mogilev/Mahiliou, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als hoofd van het departement voor veiligheid en beveiliging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij de repressie- en intimidatiecampagne van troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

2.10.2020

13.

Dzmitry Uladzimiravich BALABA

Dmitry Vladimirovich BALABA

Дзмiтрый Уладзiмiравiч БАЛАБА

Дмитрий Владимирович БАЛАБА

Functie(s): Hoofd van de OMON (oproerpolitie, “Special Purpose Police Detachment”) voor het uitvoerend comité van de stad Minsk

Geboortedatum: 1.6.1972

Geboorteplaats: het dorpje Gorodilovo in de regio/oblast Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn functie als bevelhebber over de OMON in Minsk verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van OMON-leden in Minsk in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten, en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

2.10.2020

14.

Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU

Ivan Vladimirovich KUBRAKOV

Iван Уладзiмiравiч КУБРАКОЎ

Иван Владимирович КУБРАКОВ

Functie(s): Voormalig hoofd van het hoofddirectoraat binnenlandse zaken van het uitvoerend comité van de stad Minsk

Minister van Binnenlandse Zaken, generaal-majoor van de militia (politietroepen)

Geboortedatum: 5.5.1975

Geboorteplaats: het dorpje Malinovka in de regio/oblast Mogilev/Mahiliou, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn voormalige functie als hoofd van het hoofddirectoraat binnenlandse zaken van het uitvoerend comité van de stad Minsk verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van politietroepen in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Blijft actief in het Lukashenka-regime als minister van Binnenlandse Zaken.

2.10.2020

15.

Maxim Aliaksandravich GAMOLA (HAMOLA)

Maxim Alexandrovich GAMOLA

Максiм Аляксандравiч ГАМОЛА

Максим Александрович ГАМОЛА

Functie(s): Voormalig hoofd van het politiedepartement van het Moskovski-district, Minsk

Adjunct-hoofd van het politiedepartement van de stad Minsk, hoofd van de recherche

Geslacht: man

In zijn voormalige functie als hoofd van het politiedepartement van het Moskovski-district van Minsk verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne in dat district tegen vreedzame demonstranten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties, het gebruik van buitensporig geweld en mishandeling, waaronder marteling.

Blijft actief in het Lukashenka-regime als adjunct-hoofd van het politiedepartement van de stad Minsk en als hoofd van de recherche.

2.10.2020

16.

Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH

Alexander (Alexandr) Mikhailovich ALESHKEVICH

Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ

Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ

Functie(s): Eerste adjunct-hoofd van het districtsdepartement binnenlandse zaken van het Moskovski-district van Minsk, hoofd van de recherche

Geslacht: man

In zijn functie als eerste adjunct-hoofd van het districtsdepartement binnenlandse zaken van het Moskovski-district van Minsk en hoofd van de recherche verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne in dat district tegen vreedzame demonstranten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties, het gebruik van buitensporig geweld en mishandeling, waaronder marteling.

2.10.2020

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевiч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Functie(s): Adjunct-hoofd van het districtsdepartement binnenlandse zaken van het Moskovski-district van Minsk, hoofd van de politiedienst openbare veiligheid

Geslacht: man

In zijn functie als adjunct-hoofd van het districtsdepartement binnenlandse zaken van het Moskovski-district van Minsk en hoofd van de politiedienst openbare veiligheid verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne in dat district tegen vreedzame demonstranten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties, het gebruik van buitensporig geweld en mishandeling, waaronder marteling.

2.10.2020

18.

Aliaksandr Paulavich VASILIEU

Alexander (Alexandr) Pavlovich VASILIEV

Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ

Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ

Functie(s): Hoofd van het departement binnenlandse zaken van het uitvoerend comité van de regio/oblast Gomel/Homyel

Geboortedatum: 24.3.1975

Geboorteplaats: Mogilev/Mahilou, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn functie als hoofd van het departement binnenlandse zaken van hetuitvoerend comité van de regio/oblast Gomel/Homyel verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne in die regio/oblast tegen vreedzame demonstranten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties, het gebruik van buitensporig geweld en mishandeling, waaronder marteling.

2.10.2020

19.

Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI

Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI

Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI

Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ

Functie(s): Eerste adjunct-hoofd van het departement binnenlandse zaken van het uitvoerend comité van de regio/oblast Gomel/Homyel, hoofd van de recherche

Geboortedatum: 26.7.1977

Geslacht: man

In zijn functie als eerste adjunct-hoofd van het departement binnenlandse zaken vanhet uitvoerend comité van de regio/oblast Gomel/Homyel en hoofd van de recherche verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne in die regio/oblast tegen vreedzame demonstranten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties, het gebruik van buitensporig geweld en mishandeling, waaronder marteling.

2.10.2020

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Functie(s): Adjunct-hoofd van het departement binnenlandse zaken van het uitvoerend comité van de regio/oblast Gomel/Homyel, hoofd van de politiedienst openbare veiligheid

Geboortedatum: 26.1.1972

Geboorteplaats: Gomel/Homyel in de regio/oblast Gomel/Homyel, voormalige Sovjet-Únie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn functie als adjunct-hoofd van het departement binnenlandse zaken van hetuitvoerend comité van de regio/oblast Gomel/Homyel en hoofd van de politiedienst openbare veiligheid, verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne in die regio/oblast tegen vreedzame demonstranten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties, buitensporig geweld en mishandeling, waaronder marteling.

2.10.2020

21.

Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA

Alexander (Alexandr) Viacheslavovich ASTREIKO

Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

Functie(s): Hoofd van het departement binnenlandse zaken van het uitvoerend comité van de regio/oblast Brest, generaal-majoor van de militia (politietroepen)

Geboortedatum: 22.12.1971

Geboorteplaats: Kapyl, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn functie als hoofd van het departement binnenlandse zaken van het uitvoerend comité van de regio/oblast Brest en generaal-majoor van de politie verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne in die regio/oblast tegen vreedzame demonstranten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties, buitensporig geweld en mishandeling, waaronder marteling.

2.10.2020

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанiд ЖУРАЎСКI

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Functie(s): Hoofd van de OMON (oproerpolitie, “Special Purpose Police Detachment”) in Vitebsk/Viciebsk

Geboortedatum: 20.9.1975

Geslacht: man

In zijn functie als bevelhebber van de OMON in Vitebsk/Viciebsk verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne door OMON-leden in Vitebsk/Viciebsk in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor de willekeurige arrestatie en de mishandeling van vreedzame demonstranten.

2.10.2020

23.

Mikhail DAMARNACKI

Mikhail DOMARNATSKY

Мiхаiл ДАМАРНАЦКI

Михаил ДОМАРНАЦКИЙ

Functie(s): Hoofd van de OMON (oproerpolitie, “Special Purpose Police Detachment”) in Gomel/Homyel

Geslacht: man

In zijn functie als bevelhebber van de OMON inGomel/Homyel verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne door OMON-leden in Gomel/Homyel in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor de willekeurige arrestatie en de mishandeling van vreedzame demonstranten.

2.10.2020

24.

Maxim MIKHOVICH

Maxim MIKHOVICH

Максiм МIХОВIЧ

Максим МИХОВИЧ

Functie(s): Hoofd van de OMON (oproerpolitie, “Special Purpose Police Detachment”) in Brest, luitenant-kolonel

Geslacht: man

In zijn functie als bevelhebber van de OMON in Brest verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne door OMON-leden in Brest in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor de willekeurige arrestatie en de mishandeling van vreedzame demonstranten.

2.10.2020

25.

Aleh Uladzimiravich MATKIN

Oleg Vladimirovitch MATKIN

Алег Уладзiмiравiч МАТКIН

Олег Владимирович МАТКИН

Functie(s): Hoofd van het departement voor strafuitvoering (“Penal Correction Department”) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, generaal-majoor van de militia (politietroepen)

Geslacht: man

In zijn functie als hoofd van het departement voor strafuitvoering, dat bevoegd is voor de detentiecentra van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in die detentiecentra vastgehouden burgers, en voor het algemene, brute politiegeweld tegen vreedzame demonstranten.

2.10.2020

26.

Ivan Yurievich SAKALOUSKI

Ivan Yurievich SOKOLOVSKI

Iван Юр'евiч САКАЛОЎСКI

Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ

Functie(s): Directeur van het Akrestina-detentiecentrum in Minsk

Geslacht: man

In zijn functie als directeur van het Akrestina-detentiecentrum in Minsk verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in Akrestina vastgehouden burgers.

2.10.2020

27.

Valeri Paulavich VAKULCHYK

Valery Pavlovich VAKULCHIK

Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧЫК

Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК

Functie(s): Voormalig voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid (“State Security Committee” of “KGB”).

Voormalig staatssecretaris van de veiligheidsraad

Adviseur van de president van de Republiek Belarus — Inspecteur voor de regio/oblast Brest

Geboortedatum: 19.6.1964

Geboorteplaats: Radostovo, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn voormalige leidinggevende functie als voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid (KGB) verantwoordelijk voor de deelname van de KGB aan de repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor de willekeurige arrestatie en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en leden van de oppositie.

Blijft actief in het Lukashenka-regime als adviseur van de president van Belarus — inspecteur voor de regio/oblast Brest.

2.10.2020

28.

Siarhei Yaugenavich TSERABAU

Sergey Evgenievich TEREBOV

Сяргей Яўгенавiч ЦЕРАБАЎ

Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ

Functie(s): Eerste adjunct-voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid (“State Security Committee” of “KGB”)

Geboortedatum: 1972

Geboorteplaats: Borisov/Barisaw, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als eerste adjunct-voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid (KGB) verantwoordelijk voor de deelname van de KGB aan de repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor de willekeurige arrestatie en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en leden van de oppositie.

2.10.2020

29.

Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI

Dmitry Vasilievich REUTSKY

Дзмiтрый Васiльевiч РАВУЦКI

Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ

Functie(s): Adjunct-voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid (“State Security Committee” of “KGB”)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als adjunct-voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid (KGB) verantwoordelijk voor de deelname van de KGB aan de repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor de willekeurige arrestatie en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en leden van de oppositie.

2.10.2020

30.

Uladzimir Viktaravich KALACH

Vladimir Viktorovich KALACH

Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ

Владимир Викторович КАЛАЧ

Functie(s): Adjunct-voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid (“State Security Committee” of “KGB”)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als adjunct-voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid (KGB) verantwoordelijk voor de deelname van de KGB aan de repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor de willekeurige arrestatie en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en leden van de oppositie.

2.10.2020

31.

Alieg Anatolevich CHARNYSHOU

Oleg Anatolievich CHERNYSHEV

Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ

Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ

Functie(s): Adjunct-voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid (“State Security Committee” of “KGB”)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als adjunct-voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid (KGB) verantwoordelijk voor de deelname van de KGB aan de repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor de willekeurige arrestatie en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en leden van de oppositie.

2.10.2020

32.

Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich KONYUK

Аляксандр Уладзiмiравiч КАНЮК

Александр Владимирович КОНЮК

Functie(s): Voormalige procureur-generaal van de Republiek Belarus;

Ambassadeur van de Republiek Belarus in Armenië

Geboortedatum: 11.7.1960

Geboorteplaats: Grodno/Hrodna, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn voormalige functie als procureur-generaal was hij verantwoordelijk voor het wijdverbreide gebruik van strafrechtelijke procedures om oppositiekandidaten uit te sluiten in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2020 en om personen ervan te weerhouden deel te nemen aan de coördinatieraad die door de oppositie werd opgericht om de uitslag van die verkiezingen te betwisten.

Blijft actief in het Lukashenka-regime als ambassadeur van Belarus in Armenië.

2.10.2020

33.

Lidzia Mihailauna YARMOSHINA

Lidia Mikhailovna YERMOSHINA

Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА

Лидия Михайловна ЕРМОШИНА

Functie(s): Voorzitster van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 29.1.1953

Geboorteplaats: Slutsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: vrouw

Als voorzitster van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar leidinggevenden hebben met name bepaalde oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

2.10.2020

34.

Vadzim Dzmitryevich IPATAU

Vadim Dmitrievich IPATOV

Вадзiм Дзмiтрыевiч IПАТАЎ

Вадим Дмитриевич ИПАТОВ

Functie(s): Adjunct-voorzitter van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 30.10.1964

Geboorteplaats: Kolomyia in de regio/oblast Ivano-Frankivsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Oekraïne)

Geslacht: man

Als adjunct-voorzitter van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar leidinggevenden hebben met name bepaalde oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

2.10.2020

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мiкалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Functie(s): Secretaris van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 1.7.1971

Geslacht: vrouw

Als secretaris van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar leidinggevenden hebben met name bepaalde oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

2.10.2020

36.

Andrei Anatolievich GURZHY

Andrey Anatolievich GURZHIY

Андрэй Анатольевiч ГУРЖЫ

Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ

Functie(s): Lid van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 10.10.1975

Geslacht: man

Als lid van het college van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar college hebben met name bepaalde oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

2.10.2020

37.

Volga Leanidauna DARASHENKA

Olga Leonidovna DOROSHENKO

Вольга Леанiдаўна ДАРАШЭНКА

Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО

Functie(s): Lid van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 1976

Geslacht: vrouw

Als lid van het college van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar college hebben met name bepaalde oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

2.10.2020

38.

Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI

Sergey Alexeyevich KALINOVSKIY

Сяргей Аляксеевiч КАЛIНОЎСКI

Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ

Functie(s): Lid van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 3.1.1969

Geslacht: man

Als lid van het college van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar college hebben met name bepaalde oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

2.10.2020

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Functie(s): Lid van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 6.8.1959

Geboorteplaats: Podilsk in de regio/oblast Odessa, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Oekraïne)

Geslacht: vrouw

Als lid van het college van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar college hebben met name bepaalde oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

2.10.2020

40.

Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN

Alexander (Alexandr) Mikhailovich LOSYAKIN

Аляксандр Мiхайлавiч ЛАСЯКIН

Александр Михайлович ЛОСЯКИН

Functie(s): Lid van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 21.7.1957

Geslacht: man

Als lid van het college van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar college hebben met name bepaalde oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

2.10.2020

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Iгар Анатольевiч ПЛЫШЭЎСКI

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Functie(s): Lid van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 19.2.1979

Geboorteplaats: Lyuban, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Als lid van het college van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar college hebben met name bepaalde oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

2.10.2020

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр'еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Functie(s): Lid van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 26.9.1970

Geslacht: vrouw

Als lid van het college van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar college hebben met name bepaalde oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

2.10.2020

43.

Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI

Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI

Алег Леанiдавiч СЛIЖЭЎСКI

Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ

Functie(s): Lid van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 16.8.1972

Geboorteplaats: Grodno/Hrodna, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Als lid van het college van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar college hebben met name bepaalde oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

2.10.2020

44.

Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS

Irina Alexandrovna TSELIKOVEC

Iрына Аляксандраўна ЦЭЛIКАВЕЦ

Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ

Functie(s): Lid van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 2.11.1976

Geboorteplaats: Zhlobin. voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: vrouw

Als lid van het college van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar college hebben met name bepaalde oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

2.10.2020

45.

Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA

Alexander (Alexandr) Grigorievich LUKASHENKO

Аляксандр Рыгоравiч ЛУКАШЭНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО

Functie(s): President van de Republiek Belarus

Geboortedatum: 30.8.1954

Geboorteplaats: het dorp Kopys in de regio/oblast Vitebsk/Viciebsk, voormalige Sovjet-Unie, (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Als president van Belarus met gezag over staatsorganen verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie die het staatsapparaat uitoefende vóór en na de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor de uitsluiting van belangrijke oppositiekandidaten, willekeurige arrestaties en de mishandeling van vreedzame demonstranten, en voor intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

6.11.2020

46.

Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Alexandrovich LUKASHENKO

Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

Functie(s): Nationale veiligheidsadviseur van de president, lid van de veiligheidsraad

Geboortedatum: 28.11.1975

Geboorteplaats: Mogilev/Mahiliou, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn functie van nationale veiligheidsadviseur van de president en als lid van de veiligheidsraad, alsmede in zijn informele functie als overste van de veiligheidsdiensten, verantwoordelijk voor de door het staatsapparaat geleide repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

6.11.2020

47.

Ihar Piatrovich SERGYAENKA

Igor Petrovich SERGEENKO

Iгар Пятровiч СЕРГЯЕНКА

Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО

Functie(s): Personeelschef van het presidentieel kabinet

Geboortedatum: 14.1.1963

Geboorteplaats: het dorp Stolitsa in de regio/oblast Vitebsk/Viciebsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn functie van personeelschef van het presidentieel kabinet heeft hij nauwe banden met de president en is hij verantwoordelijk voor de uitoefening van de presidentiële bevoegdheden op het gebied van binnenlands en buitenlands beleid. Op die manier ondersteunt hij het Lukashenka-regime, onder meer bij de door het staatsapparaat geleide repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020.

6.11.2020

48.

Ivan Stanislavavich TERTEL

Ivan Stanislavovich TERTEL

Iван Станiслававiч ТЭРТЭЛЬ

Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ

Functie(s): Voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid KGB), voormalig voorzitter van het Comité staatscontrole

Geboortedatum: 8.9.1966

Geboorteplaats: het dorp Privalki/Privalka in Grodno/Hrodna/ regio/oblast, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid (KGB) en in zijn voormalige functie als voorzitter van het Comité staatscontrole verantwoordelijk voor de door het staatsapparaat geleide repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

6.11.2020

49.

Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Iванавiч МЕЛЬНIК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

Functie(s): Hoofd van het hoofddirectoraat rechtshandhaving, bescherming van de openbare orde en preventie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 29.5.1964

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als hoofd van het hoofddirectoraat rechtshandhaving, bescherming van de openbare orde en preventie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de door het staatsapparaat geleide repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

6.11.2020

50.

Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

Functie(s): Voorzitter van het Onderzoekscomité

Geboortedatum: 25.3.1970

Geboorteplaats: het dorp Cierabličy in de regio/oblast Brest, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als voorzitter van het Onderzoekscomité verantwoordelijk voor de door het comité geleide repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, meer bepaald met onderzoeken tegen de coördinatieraad en tegen vreedzame demonstranten.

6.11.2020

51.

Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU

Alexei Alexandrovich VOLKOV

Аляксей Аляксандравiч ВОЛКАЎ

Алексей Александрович ВОЛКОВ

Functie(s): Voormalige eerste ondervoorzitter van het Onderzoekscomité, tegenwoordig voorzitter van het Staatscomité voor forensische expertise

Geboortedatum: 7.9.1973

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn voormalige leidinggevende functie als eerste ondervoorzitter van het Onderzoekscomité verantwoordelijk voor de door het comité geleide repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, meer bepaald met onderzoeken tegen de coördinatieraad en tegen vreedzame demonstranten.

6.11.2020

52.

Siarhei Yakaulevich AZEMSHA

Sergei Yakovlevich AZEMSHA

Сяргей Якаўлевiч АЗЕМША

Сергей Яковлевич АЗЕМША

Functie(s): Ondervoorzitter van het Onderzoekscomité

Geboortedatum: 17.7.1974

Geboorteplaats: Rechitsa, Gomel/Homyel regio/oblast, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als ondervoorzitter van het Onderzoekscomité verantwoordelijk voor de door het comité geleide repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, meer bepaald met onderzoeken tegen de coördinatieraad en tegen vreedzame demonstranten.

6.11.2020

53.

Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

Functie(s): Ondervoorzitter van het Onderzoekscomité

Geboortedatum: 1.8.1973

Geboorteplaats: Brest, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als ondervoorzitter van het Onderzoekscomité verantwoordelijk voor de door het comité geleide repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, meer bepaald met onderzoeken tegen de coördinatieraad en tegen vreedzame demonstranten.

6.11.2020

54.

Andrei Yurevich PAULIUCHENKA

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Андрэй Юр'евiч ПАЎЛЮЧЕНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО

Functie(s): Hoofd van het Operationeel-Analytisch Centrum

Geboortedatum: 1.8.1971

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als hoofd van het Operationeel-Analytisch Centrum heeft hij nauwe banden met de president en is hij verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld, meer bepaald voor het verstoren van de verbinding met telecommunicatienetwerken als repressiemiddel tegen het maatschappelijk middenveld, vreedzame demonstranten en journalisten.

6.11.2020

55.

Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

Iгар Iванавiч БУЗОЎСКI

Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ

Functie(s): Viceminister van Informatie

Geboortedatum: 10.7.1972

Geboorteplaats: het dorp Koshelevo in de regio/oblast Hrodna/Grodno, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als viceminister van Informatie verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld, meer bepaald door de beslissing van het Ministerie van Informatie om de toegang tot onafhankelijke websites te blokkeren en de internettoegang te beperken in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, als repressiemiddel tegen het maatschappelijk middenveld, vreedzame demonstranten en journalisten.

6.11.2020

56.

Natallia Mikalaeuna EISMANT

Natalia Nikolayevna EISMONT

Наталля Мiкалаеўна ЭЙСМАНТ

Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ

Functie(s): Perssecretaris van de president van Belarus

Geboortedatum: 16.2.1984

Geboorteplaats: Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Meisjesnaam: Kirsanova (Russische spelling: Кирсанова) of Selyun (Russische spelling: Селюн)

Geslacht: vrouw

In haar functie als perssecretaris van de president van Belarus heeft zij nauwe banden met de president en is zij verantwoordelijk voor de coördinatie van de media-activiteiten van de president, waaronder het opstellen van verklaringen en het organiseren van publieke optredens. Hierdoor ondersteunt zij het Lukashenka-regime, onder meer bij de door het staatsapparaat geleide repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020. Met name droeg ze in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in aanzienlijke mate bij tot het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Belarus met haar openbare verklaringen waarin ze de president in verdediging neemt en kritiek levert op de oppositieactivisten en de vreedzame demonstranten.

6.11.2020

57.

Siarhei Yaugenavich ZUBKOU

Sergei Yevgenevich ZUBKOV

Сяргей Яўгенавiч ЗУБКОЎ

Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ

Functie(s): Commandant van de Alfa-eenheid

Geboortedatum: 21.8.1975

Geslacht: man

In zijn functie als commandant van de troepen van de Alfa-eenheid verantwoordelijk voor de door die troepen gevoerde repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en door de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

6.11.2020

58.

Andrei Aliakseevich RAUKOU

Andrei Alexeyevich RAVKOV

Андрэй Аляксеевiч РАЎКОЎ

Андрей Алексеевич РАВКОВ

Functie(s): Voormalig staatssecretaris van de veiligheidsraad

Ambassadeur van de Republiek Belarus in Azerbeidzjan

Geboortedatum: 25.6.1967

Geboorteplaats: het dorp Revyaki in de regio/oblast Vitebsk/Viciebsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Als voormalig staatssecretaris van de veiligheidsraad heeft hij nauwe banden met de president en is hij verantwoordelijk voor de door het staatsapparaat gevoerde repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Hij blijft actief in het Lukashenka-regime als ambassadeur van Belarus in Azerbeidzjan.

6.11.2020

59.

Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH

Petr Petrovich MIKLASHEVICH

Пётр Пятровiч МIКЛАШЭВIЧ

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ

Functie(s): Voorzitter van het Grondwettelijk Hof van de Republiek Belarus

Geboortedatum: 18.10.1954

Geboorteplaats: regio/oblast Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Als voorzitter van het Grondwettelijk Hof verantwoordelijk voor de beslissing van het Grondwettelijk Hof van 25 augustus 2020 om de uitslag van de frauduleuze verkiezingen te legitimeren. Zo heeft hij acties in het kader van de repressie- en intimidatiecampagne van het staatsapparaat tegen vreedzame demonstranten en journalisten ondersteund en gefaciliteerd, en is hij dus verantwoordelijk voor het ernstig ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Belarus.

6.11.2020

60.

Anatol Aliaksandravich SIVAK

Anatoli Alexandrovich SIVAK

Анатоль Аляксандравiч СIВАК

Анатолий Александрович СИВАК

Functie(s): Vicepremier, voormalig voorzitter van het uitvoerend comité van de stad Minsk

Geboortedatum: 19.7.1962

Geboorteplaats: Zavoit, Narovlya-district, regio/oblast Gomel/Homyel, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn voormalige leidinggevende functie als voorzitter van het uitvoerend comité van de stad Minsk was hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van het onder zijn toezicht staande lokale staatsapparaat in Minsk in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten. Hij heeft een groot aantal publieke verklaringen afgelegd waarin hij de vreedzame protesten in Belarus hekelde.

In zijn huidige leidinggevende functie als vicepremier blijft hij het Lukashenka-regime steunen.

17.12.2020

61.

Ivan Mikhailavich EISMANT

Ivan Mikhailovich EISMONT

Iван Мiхайлавiч ЭЙСМАНТ

Иван Михайлович ЭЙСМОНТ

Functie(s): Voorzitter van de Belarussische staatstelevisie en -radio-omroep, hoofd van Belteleradio

Geboortedatum: 20.1.1977

Geboorteplaats: Hrodna/Grodno, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn huidige functie als voorzitter van de Belarussische staatstelevisie en -radio-omroep is hij verantwoordelijk voor de verspreiding van staatspropaganda in de publieke media en blijft hij het Lukashenka-regime steunen. Dit omvat onder meer het gebruik van mediakanalen om de voortzetting van het presidentschap van Lukashenka te steunen ondanks de frauduleuze presidentsverkiezingen van 9 augustus 2020 en het daaropvolgende en herhaaldelijke gewelddadige neerslaan van vreedzame en legitieme protesten.

Eismont heeft de vreedzame demonstranten publiekelijk gehekeld en heeft geweigerd in de media verslag van de protesten uit te brengen. Ook heeft hij stakende medewerkers van het onder zijn leiding staande Belteleradio ontslagen, hetgeen hem schuldig maakt aan schendingen van de mensenrechten.

17.12.2020

62.

Uladzimir Stsiapanavich KARANIK

Vladimir Stepanovich KARANIK

Уладзiмiр Сцяпанавiч КАРАНIК

Владимир Степанович КАРАНИК

Functie(s): Gouverneur van de regio/oblast Hrodna/Grodno; voormalig minister van Volksgezondheid

Geboortedatum: 30.11.1973

Geboorteplaats: Hrodna/Grodno, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn voormalige leidinggevende functie als minister van Volksgezondheid was hij verantwoordelijk voor het gebruik van de gezondheidszorg ter repressie van vreedzame demonstranten, waaronder het gebruik van ziekenwagens voor het vervoer van demonstranten die medische hulp nodig hadden naar isoleerafdelingen in plaats van naar ziekenhuizen. Hij heeft een groot aantal publieke verklaringen afgelegd waarin hij de vreedzame protesten in Belarus hekelde, en bij één gelegenheid beschuldigde hij een demonstrant ervan onder invloed te zijn.

In zijn huidige leidinggevende functie als gouverneur van de regio/oblast Hrodna/Grodno blijft hij het Lukashenka-regime steunen.

17.12.2020

63.

Natallia Ivanauna KACHANAVA

Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Наталля Iванаўна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Functie(s): Voorzitter van de Raad van de Republiek van de Nationale Vergadering van Belarus

Geboortedatum: 25.9.1960

Geboorteplaats: Polotsk, regio/oblast Vitebsk/Viciebsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: vrouw

In haar huidige leidinggevende functie als voorzitter van de Raad van de Republiek van de Nationale Vergadering van Belarus is zij verantwoordelijk voor de ondersteuning van de besluiten van de president op het gebied van binnenlands beleid. Ook is zij verantwoordelijk voor de organisatie van de frauduleuze verkiezingen van 9 augustus 2020. Zij heeft publieke verklaringen afgelegd ter verdediging van het hardhandige neerslaan van vreedzame demonstranten door het veiligheidsapparaat.

17.12.2020

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Functie(s): Eerste viceminister van Informatie

Geboortedatum: 30.5.1972

Geboorteplaats: Baranavichy, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als eerste viceminister van Informatie is hij verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld, en met name voor de beslissing van het Ministerie van Informatie om in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 de toegang tot onafhankelijke websites te blokkeren en de internettoegang te beperken, als repressiemiddel tegen het maatschappelijk middenveld, vreedzame demonstranten en journalisten.

17.12.2020

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Functie(s): Minister van Informatie

Geboortedatum: 31.10.1972

Geboorteplaats: Stolin, regio/oblast Brest, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als minister van Informatie is hij verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld, en met name voor de beslissing van het Ministerie van Informatie om in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 de toegang tot onafhankelijke websites te blokkeren en de internettoegang te beperken, als repressiemiddel tegen het maatschappelijk middenveld, vreedzame demonstranten en journalisten.

17.12.2020

66.

Andrei Ivanavich SHVED

Andrei Ivanovich SHVED

Андрэй Iванавiч ШВЕД

Андрей Иванович ШВЕД

Functie(s): Procureur-generaal van de Republiek Belarus

Geboortedatum: 21.4.1973

Geboorteplaats: Glushkovichi, regio/oblast Gomel/Homyel, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn functie als procureur-generaal is hij verantwoordelijk voor de aanhoudende repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie, en met name voor de aanhangigmaking van talloze strafzaken tegen vreedzame demonstranten, oppositieleiders en journalisten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020. Ook bedreigde hij in publieke verklaringen deelnemers aan “illegale bijeenkomsten” met straffen.

17.12.2020

67.

Genadz Andreevich BOGDAN

Gennady Andreievich BOGDAN

Генадзь Андрэевiч БОГДАН

Геннадий Андреевич БОГДАН

Functie(s): Hoofd van het directoraat Vastgoedbeheer van de president van Belarus

Geboortedatum: 8.1.1977

Geslacht: man

In zijn functie als adjunct-hoofd van het directoraat Vastgoedbeheer van de president van Belarus houdt hij toezicht op het functioneren van een groot aantal ondernemingen. Het orgaan onder zijn leiding verstrekt financiële, materiële en technische, sociale, huishoudelijke en medische steun aan de instanties van het staatsapparaat en aan de republikeinse instanties. Hij heeft nauwe banden met de president en blijft het Lukashenka-regime steunen.

17.12.2020

68.

Ihar Paulavich BURMISTRAU

Igor Pavlovich BURMISTROV

Iгар Паўлавiч БУРМIСТРАЎ

Игорь Павлович БУРМИСТРОВ

Functie(s): Chef-staf en eerste onderbevelhebber van de binnenlandse troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 30.9.1968

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als eerste onderbevelhebber van de binnenlandse troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne door de onder zijn bevel staande binnenlandse troepen in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

17.12.2020

69.

Arciom Kanstantinavich DUNKA

Artem Konstantinovich DUNKO

Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Functie(s): Hoofdinspecteur Speciale zaken van het departement Financieel Onderzoek van de Staatscontrolecommissie Geslacht: man

Geboortedatum: 8.6.1990

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als hoofdinspecteur Speciale zaken van het departement Financieel Onderzoek van de Staatscontrolecommissie is hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van het staatsapparaat in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name middels de naar oppositieleiders en activisten geopende onderzoeken.

17.12.2020

70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI

Oleg Georgevich KARAZEI

Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Functie(s): Hoofd van het departement Preventie van het hoofddepartement Wetshandhaving en Preventie van de Politie Openbare Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 1.1.1979

Geboorteplaats: regio/oblast Minsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als hoofd van het departement Preventie van het hoofddepartement Wetshandhaving en Preventie van de Politie Openbare Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van de politie in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

17.12.2020

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Alexandrovich KURYAN

Дзмiтрый Аляксандравiч КУРЬЯН

Дмитрий Александрович КУРЬЯН

Functie(s): Kolonel bij de politie, adjunct-hoofd van het hoofddepartement en hoofd van het departement Wetshandhaving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 3.10.1974

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als kolonel bij de politie en als adjunct-hoofd van het hoofddepartement en hoofd van het departement Wetshandhaving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van de politie in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

17.12.2020

72.

Aliaksandr Henrykavich TURCHIN

Alexander (Alexandr) Henrihovich TURCHIN

Аляксандр Генрыхавiч ТУРЧЫН

Александр Генрихович ТУРЧИН

Functie(s): Voorzitter van het uitvoerend comité van de regio/oblast Minsk

Geboortedatum: 2.7.1975

Geboorteplaats: Novogrudok, regio/oblast Hrodna/Grodno, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn functie als voorzitter van het uitvoerend comité van de regio/oblast Minsk is hij belast met het toezicht op het plaatselijk bestuur, waaronder een aantal commissies. Op die manier steunt hij het Lukashenka-regime.

17.12.2020

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Functie(s): Adjunct-hoofd van het departement voor massa-evenementen van het GUVD (hoofddepartement Binnenlandse Zaken) van het uitvoerend comité van de stad Minsk

Geboortedatum: 26.7.1977

Geslacht: man

In zijn functie als adjunct-hoofd van het departement voor massa-evenementen van het GUVD van het uitvoerend comité van de stad Minsk is hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van het lokale apparaat in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Er is bewijs dat hij persoonlijk deelneemt aan de wederrechtelijke vrijheidsberoving van vreedzame demonstranten.

17.12.2020

74.

Vital Ivanavich STASIUKEVICH

Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH

Вiталь Iванавiч СТАСЮКЕВIЧ

Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ

Functie(s): Adjunct-chef van de Politie Openbare Veiligheid in Hrodna/Grodno

Geboortedatum: 5.3.1976

Geboorteplaats: Hrodna/Grodno, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn functie als adjunct-chef van de Politie Openbare Veiligheid in Hrodna/Grodno is hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van de onder zijn bevel staande lokale politie in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Volgens getuigen hield hij persoonlijk toezicht op de wederrechtelijke vrijheidsberoving van vreedzame demonstranten.

17.12.2020

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Functie(s): Kolonel bij de politie, hoofdcommissaris van het politiedepartement van het Sovetski-district in Minsk

Geboortedatum: 23.7.1979

Geslacht: man

In zijn functie als hoofdcommissaris van het politiedepartement van het Sovetski-district in Minsk is hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van de onder zijn bevel staande lokale politie in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en door de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Volgens getuigen hield hij persoonlijk toezicht op en nam hij deel aan de marteling van wederrechtelijk vastgehouden demonstranten.

17.12.2020

76.

Vadzim Siarhaevich PRYGARA

Vadim Sergeyevich PRIGARA

Вадзiм Сяргеевiч ПРЫГАРА

Вадим Сергеевич ПРИГАРА

Functie(s): Luitenant-kolonel bij de politie, hoofdcommissaris van het politiedepartement van het Molodechno-district

Geboortedatum: 31.10.1980

Geslacht: man

Als hoofdcommissaris van het politiekorps van het Molodechno-district is hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van de onder zijn bevel staande lokale politie in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Volgens getuigen werden onder zijn persoonlijk toezicht wederrechtelijk vastgehouden demonstranten geslagen. Hij liet zich in de media ook meerdere keren minachtend uit over de demonstranten.

17.12.2020

77.

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Functie(s): Adjunct-hoofdcommissaris van het politiedepartement van het Sovetski-district in Minsk, korpschef van de Politie Openbare Veiligheid

Geboortedatum: 27.1.1971

Geslacht: man

In zijn functie als adjunct-hoofdcommissaris van het politiedepartement van het Sovetski-district in Minsk en korpschef van de Politie Openbare Veiligheid is hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van de onder zijn bevel staande lokale politie in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name voor willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en voor de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Volgens getuigen werden onder zijn persoonlijk toezicht vreedzame demonstranten wederrechtelijk vastgehouden en geslagen.

17.12.2020

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Alexander (Alexandr) Alexandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Functie(s): Voorzitter van de rechtbank van het Moskovski-district in Minsk

Geboortedatum: 16.5.1988

Geslacht: man

In zijn functie als voorzitter van de rechtbank van het Moskovski-district in Minsk is hij verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, activisten en demonstranten. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging en van het gebruik van verklaringen van valse getuigen tijdens processen die onder zijn toezicht plaatsvonden.

Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het beboeten en vasthouden van demonstranten, journalisten en oppositieleiders in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen, ondermijning van de rechtsstaat en voor het bijdragen aan de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

17.12.2020

79.

Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH

Andrei Alexandrovich LAHUNOVICH

Андрэй Аляксандравiч ЛАГУНОВIЧ

Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ

Functie(s): Rechter bij de rechtbank van het Sovetski-district in Gomel/Homyel

Geslacht: man

In zijn functie als rechter bij de rechtbank van het Sovetski-district in Gomel/Homyel is hij verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, activisten en demonstranten. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging tijdens processen die onder zijn toezicht plaatsvonden.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen, ondermijning van de rechtsstaat en voor het bijdragen aan de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

17.12.2020

80.

Alena Vasileuna LITVINA

Elena Vasilevna LITVINA

Алена Васiльеўна ЛIТВIНА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Functie(s): Rechter bij de rechtbank van het Leninski-district in Mogilev/Mahiliou

Geslacht: vrouw

In haar functie als rechter bij de rechtbank van het Leninski-district in Mogilev/Mahiliou is zij verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, activisten en demonstranten, en met name voor de veroordeling van Siarhei Tsikhanousky, activist voor de oppositie en echtgenoot van presidentskandidate Svetlana Tsikhanouska. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging tijdens processen die onder haar leiding plaatsvonden.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen, ondermijning van de rechtsstaat en voor het bijdragen aan de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

17.12.2020

81.

Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Victoria Valerevna SHABUNYA

Вiкторыя Валер'еўна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Functie(s): Rechter bij de centrale districtsrechtbank in Minsk

Geboortedatum: 27.2.1974

Geslacht: vrouw

In haar functie als rechter bij de centrale districtsrechtbank in Minsk is zij verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, activisten en demonstranten, en met name voor de veroordeling van Sergei Dylevsky, lid van de Coördinatieraad en hoofd van een stakingscomité. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging tijdens processen die onder haar leiding plaatsvonden.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen, ondermijning van de rechtsstaat en voor het bijdragen aan de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

17.12.2020

82.

Alena Aliaksandravna ZHYVITSA

Elena Alexandrovna ZHYVITSA

Алена Аляксандравна ЖЫВIЦА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Functie(s): Rechter bij de rechtbank van het Oktyabrski-district in Minsk

Geboortedatum: 9.4.1990

Geslacht: vrouw

In haar functie als rechter bij de rechtbank van het Oktyabrski-district in Minsk is zij verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, activisten en demonstranten. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging tijdens processen die onder haar leiding plaatsvonden.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen, ondermijning van de rechtsstaat en voor het bijdragen aan de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

17.12.2020

83.

Natallia Anatolievna DZIADKOVA

Natalia Anatolievna DEDKOVA

Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Functie(s): Rechter bij de rechtbank van het Partizanski-district in Minsk

Geboortedatum: 2.12.1979

Geslacht: vrouw

In haar functie als rechter bij de rechtbank van het Partizanski-district in Minsk is zij verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, activisten en demonstranten, en met name voor de veroordeling van Mariya Kalesnikava, hoofd van de Coördinatieraad. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging tijdens processen die onder haar leiding plaatsvonden.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen, ondermijning van de rechtsstaat en voor het bijdragen aan de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

17.12.2020

84.

Maryna Arkadzeuna FIODARAVA

Marina Arkadievna FEDOROVA

Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Functie(s): Rechter bij de rechtbank van het Sovetski-district in Minsk

Geboortedatum: 11.9.1965

Geslacht: vrouw

In haar functie als rechter bij de rechtbank van het Sovetski-district in Minsk is zij verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, activisten en demonstranten. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging tijdens processen die onder haar leiding plaatsvonden.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen, ondermijning van de rechtsstaat en voor het bijdragen aan de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

17.12.2020

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Functie(s): Rechter bij de centrale districtsrechtbank in Minsk

Geboortedatum: 14.1.1984

Geslacht: vrouw

In haar positie als rechter bij de centrale districtsrechtbank in Minsk is zij verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, activisten en demonstranten, en met name voor de veroordeling van Viktar Babarika, presidentskandidaat voor de oppositie. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging tijdens processen die onder haar leiding plaatsvonden.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen, ondermijning van de rechtsstaat en voor het bijdragen aan de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

17.12.2020

86.

Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Elena Timofeyevna NEKRASOVA

Алена Цiмафееўна НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Functie(s): Rechter bij de rechtbank van het Zavodski-district in Minsk

Geboortedatum: 26.11.1974

Geslacht: vrouw

In haar functie als rechter bij de rechtbank van het Zavodski-district in Minsk is zij verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, activisten en demonstranten. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging tijdens processen die onder haar leiding plaatsvonden.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen, ondermijning van de rechtsstaat en voor het bijdragen aan de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

17.12.2020

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Alexander (Alexandr Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Functie(s): Zakenman, eigenaar van de Holding Amkodor

Geboortedatum: 12.1.1959

Geboorteplaats: Bolshoe Babino, rayon Orsha, regio/oblast Vitebsk/Viciebsk, voormalige Sovjet-Unie (tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Hij is een van de meest vooraanstaande zakenlieden die in Belarus actief zijn, met zakenbelangen in de bouwsector, de machinebouwsector, de landbouwsector en andere sectoren.

Naar verluidt is hij een van de personen die het meest profijt hebben getrokken van de privatisering onder het presidentschap van Lukashenka. Hij zit ook in het presidium van de Lukashenka-gezinde openbare vereniging “Belaya Rus” en is lid van de Raad voor de ontwikkeling van het ondernemerschap in de Republiek Belarus.

Aldus trekt hij profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

In juli 2020 heeft hij de protesten van de oppositie in Belarus openlijk veroordeeld en daarmee bijgedragen tot de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

17.12.2020

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI

Nikolay Nikolaevich VOROBEY

Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Functie(s): Zakenman en mede-eigenaar van de Bremino-groep

Geboortedatum: 4.5.1963

Geboorteplaats: voormalige Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (tegenwoordig Oekraïne)

Geslacht: man

Hij is een van de meest vooraanstaande zakenlieden die in Belarus actief zijn, met zakenbelangen in de oliesector, de kolentransportsector, de bankensector en andere sectoren.

Hij is mede-eigenaar van de Bremino-groep, een bedrijf dat belastingvoordelen en andere vormen van steun van de Belarussische regering heeft genoten.

Aldus trekt hij profijt van en steunt hij het Lukashenka-regime.

17.12.2020

B.   In artikel 2, lid 1, bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen

 

Naam

Engelse transcriptie van Belarussische spelling

Engelse transcriptie van Russische spelling

Naam

(Belarussische spelling)

(Russische spelling)

Informatie ter identificatie

Redenen voor plaatsing op de lijst

Datum van plaatsing op de lijst

1.

Beltechexport

Белтехэкспорт

Adres: Nezavisimosti ave. 86-B Minsk, Belarus

Website: https://bte.by/

E-mailadres: mail@bte.by

Beltechexport is een particuliere entiteit die door Belarussische staatsbedrijven geproduceerde wapens en militaire uitrusting uitvoert naar landen in Afrika, Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten. Beltechexport heeft nauwe banden met het Ministerie van Defensie van Belarus.

Aldus trekt Beltechexport profijt van zijn banden met het Lukashenka-regime en steunt het dit regime door het presidentieel kabinet voordelen te verschaffen.

17.12.2020

2.

Dana Holdings / Dana Astra

Дана Холдингз / Дана Астра

Adres: P. Mstislavtsa 9 (1st floor), Minsk, Belarus

Registratienummer: (Dana Astra: 191295361)

Website: https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/

E-mailadres: PR@bir.by

Tel.: +375 17 26 93 290; +375 17 39 39 465

Dana Holdings / Dana Astra is een van de voornaamste vastgoedontwikkelaars en bouwondernemingen in Belarus. De onderneming heeft percelen ontvangen voor de ontwikkeling van een aantal grote wooncomplexen en kantorencentra.

De eigenaren van Dana Holdings/Dana Astra onderhouden nauwe contacten met Alaksandr Lukashenka. Liliya Lukashenka, de schoondochter van de president, bekleedde een hoge positie in het bedrijf.

Aldus trekt Dana Holdings/Dana Astra profijt van zijn banden met het Lukashenka-regime en steunt het dit regime.

17.12.2020

3.

GHU — Hoofdbureau Economie van het directoraat Vastgoedbeheer van de president van Belarus

Главное хозяйственное управление

Adres: Miasnikova str. 37, Minsk, Belarus

Website: http://ghu.by

E-mailadres: ghu@ghu.by

Het hoofdbureau Economie (GHU) van het directoraat Vastgoedbeheer van de president van Belarus is de grootste exploitant van niet-residentieel vastgoed in Belarus en stuurt talloze ondernemingen aan.

Viktor Sheiman, die als hoofd van het directoraat Vastgoedbeheer van de president van Belarus rechtstreeks controle uitoefent over het GHU, heeft op verzoek van president Lukashenka toezicht op de veiligheid van de presidentsverkiezingen van 2020 gehouden.

Aldus trekt het GHU profijt van zijn banden met het Lukashenka-regime en steunt het dit regime.

17.12.2020

4.

LLC SYNESIS

ООО “Синезис”

Adres: 220005, Platonova 20B 220005, Minsk, Belarus; Mantulinskaya 24, Moscow 123100, Russia.

Inschrijvingsnummer (УНН/ИНН): 190950894 (Belarus); 7704734000/770301001 (Rusland)

Website: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/

Tel.: +375 (17) 240-36-50

E-mailadres: s@synesis.by

LLC Synesis levert de Belarussische autoriteiten een surveillanceplatform dat video-opnamen kan doorzoeken en analyseren en dat gebruikmaakt van gezichtsherkenningssoftware, waardoor het bedrijf verantwoordelijk is voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie door het staatsapparaat van Belarus.

Medewerkers van Synesis mogen niet in het Belarussisch communiceren, waarmee het bedrijf het door het Lukashenka-regime gevoerde beleid van discriminatie op grond van taal ondersteunt.

Het Belarussische Comité voor Staatsveiligheid (KGB) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn geregistreerd als gebruikers van een door Synesis ontworpen systeem. Aldus trekt het bedrijf profijt van zijn banden met het Lukashenka-regime en steunt het dit regime.

De algemeen directeur van Synesis, Alexander Shatrov, heeft de mensen die tegen het Lukashenka-regime protesteren openlijk bekritiseerd en het gebrek aan democratie in Belarus gerelativeerd.

17.12.2020

5.

Open vennootschap op aandelen AGAT electromechanical Plant

Агат-электромеханический завод

Adres:.Nezavisimosti ave., 115, 220114, Minsk, Belarus

Tel.:

+375 17 272-01-32

+375 17 570-41-45

E-mailadres: marketing@agat-emz.by

Web: https://agat-emz.by/

De open vennootschap op aandelen AGAT Electromechanical Plant is onderdeel van de Belarussische staatsautoriteit voor militaire industrie van de Republiek Belarus (ook bekend als SAMI of State Military Industrial Committee (Militair-industrieel staatscomité)) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het militair-technische beleid van de staat en ondergeschikt is aan de Raad van Ministers en de president van Belarus. Aldus trekt de open vennootschap op aandelen AGAT Electromechanical Plant profijt van zijn banden met het Lukashenka-regime en steunt het dit regime.

De onderneming produceert “Rubezh”, een anti-oproerversperringsysteem dat is ingezet tegen vreedzame demonstraties in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 9 augustus 2020, waarmee de onderneming verantwoordelijk is voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

17.12.2020

6.

140 Repair Plant

140 ремонтный завод

Website: 140zavod.org

140 Repair Plant is onderdeel van de Belarussische staatsautoriteit voor militaire industrie van de Republiek Belarus (ook bekend als SAMI of State Military Industrial Committee (Militair-industrieel staatscomité)) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het militair-technische beleid van de staat en ondergeschikt is aan de Raad van Ministers en de president van Belarus. Aldus trekt 140 Repair Plant profijt van zijn banden met het Lukashenka-regime en steunt het dit regime.

De onderneming produceert transport- en pantservoertuigen die zijn ingezet tegen vreedzame demonstraties in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 9 augustus 2020, waarmee de onderneming verantwoordelijk is voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

17.12.2020

7.

MZKT (ook bekend als VOLAT)

МЗКТ - Минский завод колёсных тягачей

Website: www.mzkt.by

MZKT (ook bekend als VOLAT) is onderdeel van de Belarussische staatsautoriteit voor militaire industrie van de Republiek Belarus (ook bekend als SAMI of State Military Industrial Committee (Militair-industrieel staatscomité)) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het militair-technische beleid van de staat en ondergeschikt is aan de Raad van Ministers en de president van Belarus. Aldus trekt MZKT (ook bekend als VOLAT) profijt van zijn banden met het Lukashenka-regime en steunt het dit regime.

Medewerkers van MZKT die protesteerden tijdens het bezoek van president Lukashenka aan de fabriek en die in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in Belarus in staking gingen, zijn ontslagen, hetgeen het bedrijf verantwoordelijk maakt voor schending van de mensenrechten.

17.12.2020


Top