EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2098

Besluit (EU) 2021/2098 van de Raad van 25 november 2021 tot verdere verlenging van de tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad, ingevoerd bij Besluit (EU) 2020/430 in het licht van de door de COVID-19-pandemie in de Unie veroorzaakte reisproblemen

ST/14026/2021/INIT

PB L 427 van 30.11.2021, p. 194–195 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2098/oj

30.11.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 427/194


BESLUIT (EU) 2021/2098 VAN DE RAAD

van 25 november 2021

tot verdere verlenging van de tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad, ingevoerd bij Besluit (EU) 2020/430 in het licht van de door de COVID-19-pandemie in de Unie veroorzaakte reisproblemen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 240, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Besluit (EU) 2020/430 van de Raad (1) is een afwijking voor de duur van één maand van artikel 12, lid 1, eerste alinea, van het reglement van orde van de Raad (2) ingevoerd voor besluiten om gebruik te maken van de gewone schriftelijke procedure, wanneer die besluiten worden genomen door het Comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper). Die afwijking gold tot en met 23 april 2020.

(2)

Bij Besluit (EU) 2020/430 is bepaald dat, indien voortdurende uitzonderlijke omstandigheden dat rechtvaardigen, de Raad dat besluit kan verlengen. Op 21 april 2020 heeft de Raad bij Besluit (EU) 2020/556 (3) de afwijking in artikel 1 van Besluit (EU) 2020/430 met één maand verlengd, vanaf 23 april 2020. Die verlenging van de afwijking zou aanvankelijk gelden tot en met 23 mei 2020. Op 20 mei 2020 heeft de Raad bij Besluit (EU) 2020/702 (4) de afwijking in artikel 1 van Besluit (EU) 2020/430 verlengd tot en met 10 juli 2020. Op 3 juli 2020 heeft de Raad bij Besluit (EU) 2020/970 (5) die afwijking verlengd tot en met 10 september 2020. Op 4 september 2020 heeft de Raad bij Besluit (EU) 2020/1253 (6) die afwijking verlengd tot en met 10 november 2020. Op 6 november 2020 heeft de Raad bij Besluit (EU) 2020/1659 (7) die afwijking verlengd tot en met 15 januari 2021. Op 12 januari 2021 heeft de Raad bij Besluit (EU) 2021/26 (8) die afwijking verlengd tot en met 19 maart 2021. Op 12 maart 2021 heeft de Raad bij Besluit (EU) 2021/454 (9) die afwijking verlengd tot en met 21 mei 2021. Op 20 mei 2021 heeft de Raad bij Besluit (EU) 2021/825 (10) die afwijking verlengd tot en met 16 juli 2021. Op 12 juli 2021 heeft de Raad bij Besluit (EU) 2021/1142 (11) die afwijking verlengd tot en met 30 september 2021. Op 24 september 2021 heeft de Raad bij Besluit (EU) 2021/1725 (12) die afwijking verlengd tot en met 30 november 2021.

(3)

Aangezien de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van de COVID-19-pandemie voortduren en een aantal door de lidstaten genomen buitengewone preventie- en inperkingsmaatregelen nog steeds van kracht zijn, moet de afwijking in artikel 1 van Besluit (EU) 2020/430, als verlengd bij Besluiten (EU) 2020/556, (EU) 2020/702, (EU) 2020/970, (EU) 2020/1253, (EU) 2020/1659, (EU) 2021/26, (EU) 2021/454, (EU) 2021/825, (EU) 2021/1142 en (EU) 2021/1725 verder voor een beperkte duur worden verlengd tot en met 28 februari 2022,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De afwijking in artikel 1 van Besluit (EU) 2020/430 wordt opnieuw verlengd tot en met 28 februari 2022.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 25 november 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

Z. POČIVALŠEK


(1)  Besluit (EU) 2020/430 van de Raad van 23 maart 2020 betreffende een tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad in het licht van de door de COVID-19-pandemie in de Unie veroorzaakte reisproblemen (PB L 88 I van 24.3.2020, blz. 1).

(2)  Besluit 2009/937/EU van de Raad van 1 december 2009 houdende vaststelling van zijn reglement van orde (PB L 325 van 11.12.2009, blz. 35).

(3)  Besluit (EU) 2020/556 van de Raad van 21 april 2020 tot verlenging van de tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad, ingevoerd bij Besluit (EU) 2020/430 in het licht van de door de COVID-19-pandemie in de Unie veroorzaakte reisproblemen (PB L 128 I van 23.4.2020, blz. 1).

(4)  Besluit (EU) 2020/702 van de Raad van 20 mei 2020 tot verdere verlenging van de tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad, ingevoerd bij Besluit (EU) 2020/430 en verlengd bij Besluit (EU) 2020/556 in het licht van de door de COVID-19-pandemie in de Unie veroorzaakte reisproblemen (PB L 165 van 27.5.2020, blz. 38).

(5)  Besluit (EU) 2020/970 van de Raad van 3 juli 2020 tot verdere verlenging van de tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad, ingevoerd bij Besluit (EU) 2020/430 en verlengd bij Besluiten(EU) 2020/556 en (EU) 2020/702 in het licht van de door de COVID-19-pandemie in de Unie veroorzaakte reisproblemen (PB L 216 van 7.7.2020, blz. 1).

(6)  Besluit (EU) 2020/1253 van de Raad van 4 september 2020 tot verdere verlenging van de tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad, ingevoerd bij Besluit (EU) 2020/430 en verlengd bij Besluiten (EU) 2020/556, (EU) 2020/702 en (EU) 2020/970 in het licht van de door de COVID-19-pandemie in de Unie veroorzaakte reisproblemen (PB L 294 van 8.9.2020, blz. 1).

(7)  Besluit (EU) 2020/1659 van de Raad van 6 november 2020 tot verdere verlenging van de tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad, ingevoerd bij Besluit (EU) 2020/430 en verlengd bij Besluiten (EU) 2020/556, (EU) 2020/702, (EU) 2020/970 en (EU) 2020/1253 in het licht van de door de COVID-19-pandemie in de Unie veroorzaakte reisproblemen (PB L 376 van 10.11.2020, blz. 3).

(8)  Besluit (EU) 2021/26 van de Raad van 12 januari 2021 tot verdere verlenging van de tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad, ingevoerd bij Besluit (EU) 2020/430 en verlengd bij Besluiten (EU) 2020/556, (EU) 2020/702, (EU) 2020/970, (EU) 2020/1253 en (EU) 2020/1659, in het licht van de door de COVID-19-pandemie in de Unie veroorzaakte reisproblemen (PB L 11 van 14.1.2021, blz. 19).

(9)  Besluit (EU) 2021/454 van de Raad van 12 maart 2021 tot verdere verlenging van de tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad, ingevoerd bij Besluit (EU) 2020/430 in het licht van de door de COVID-19-pandemie in de Unie veroorzaakte reisproblemen (PB L 89 van 16.3.2021, blz. 15).

(10)  Besluit (EU) 2021/825 van de Raad van 20 mei 2021 tot verdere verlenging van de tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad, ingevoerd bij Besluit (EU) 2020/430 in het licht van de door de COVID-19-pandemie in de Unie veroorzaakte reisproblemen (PB L 183 van 25.5.2021, blz. 40).

(11)  Besluit (EU) 2021/1142 van de Raad van 12 juli 2021 tot verdere verlenging van de tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad, ingevoerd bij Besluit (EU) 2020/430 in het licht van de door de COVID-19-pandemie in de Unie veroorzaakte reisproblemen (PB L 247 van 13.7.2021, blz. 91).

(12)  Besluit (EU) 2021/1725 van de Raad van 24 september 2021 tot verdere verlenging van de tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad, ingevoerd bij Besluit (EU) 2020/430 in het licht van de door de COVID-19-pandemie in de Unie veroorzaakte reisproblemen (PB L 344 van 29.9.2021, blz. 5).


Top