EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0579

2004/579/EG: Besluit van de Raad van 29 april 2004 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit

OJ L 261, 6.8.2004, p. 69–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 290 - 290
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 290 - 290
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 290 - 290
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 290 - 290
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 290 - 290
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 290 - 290
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 290 - 290
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 290 - 290
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 290 - 290
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 036 P. 10 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 036 P. 10 - 10
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 038 P. 93 - 93

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/579/oj

Related international agreement

32004D0579

2004/579/EG: Besluit van de Raad van 29 april 2004 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit

Publicatieblad Nr. L 261 van 06/08/2004 blz. 0069 - 0069


Besluit van de Raad van 29 april 2004 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit (2004/579/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 47, 55, 95 en 179, in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste zin, en artikel 300, lid 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement(1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Commissie heeft, met goedkeuring van de Raad, namens de Gemeenschap onderhandeld over de elementen van het verdrag die onder de bevoegdheid van de Gemeenschap vallen.

(2) De Raad heeft de Commissie opgedragen te onderhandelen over de toetreding van de Gemeenschap tot deze overeenkomst.

(3) De onderhandelingen zijn met succes afgerond en het daaruit resulterende instrument is op 12 december 2000 door de Gemeenschap ondertekend, overeenkomstig Besluit 2001/87/EG(2).

(4) Sommige lidstaten zijn partij bij het verdrag, in andere lidstaten loopt de bekrachtigingsprocedure.

(5) Aan de voorwaarden voor nederlegging door de Gemeenschap van de in artikel 36, lid 3, van het verdrag bedoelde akte van goedkeuring is voldaan.

(6) Het verdrag dient te worden goedgekeurd opdat de Gemeenschap binnen de grenzen van haar bevoegdheden partij kan worden bij dat verdrag.

(7) De Gemeenschap moet, overeenkomstig artikel 36, lid 3, van het verdrag, bij de nederlegging van de akte van goedkeuring tevens een verklaring nederleggen betreffende de draagwijdte van de bevoegdheid van de Gemeenschap ten aanzien van de bij het verdrag geregelde aangelegenheden,

BESLUIT:

Artikel 1

Het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit, wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is opgenomen in bijlage I(3).

Artikel 2

De voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is de akte van formele bevestiging van de Gemeenschap neder te leggen teneinde daardoor de Gemeenschap te binden. De akte van formele bevestiging behelst overeenkomstig artikel 36, lid 3, van het verdrag tevens een verklaring betreffende de bevoegdheid, die is opgenomen in bijlage II. Deze akte bevat tevens de verklaring die is weergegeven in bijlage III.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie .

Gedaan te Luxemburg, 29 april 2004 .

Voor de Raad

De Voorzitter

M. Mc Dowell

(1) Advies uitgebracht op 13 januari 2004 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2) PB L 30 van 1.2.2001, blz. 44.

(3) Deze overeenkomst is vertaald in de Franse, de Engelse en de Spaanse taal.

Top