Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0505

1999/505/EG: Beschikking van de Commissie van 1 juli 1999 tot vaststelling van een indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten in het kader van doelstelling 3 van de structuurfondsen voor de periode 2000 tot 2006 (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1774)

OJ L 194, 27.7.1999, p. 63–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 100 - 101
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 100 - 101
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 100 - 101
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 100 - 101
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 100 - 101
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 100 - 101
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 100 - 101
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 100 - 101
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 100 - 101

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/505/oj

31999D0505

1999/505/EG: Beschikking van de Commissie van 1 juli 1999 tot vaststelling van een indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten in het kader van doelstelling 3 van de structuurfondsen voor de periode 2000 tot 2006 (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1774)

Publicatieblad Nr. L 194 van 27/07/1999 blz. 0063 - 0064


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 1 juli 1999

tot vaststelling van een indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten in het kader van doelstelling 3 van de structuurfondsen voor de periode 2000 tot 2006

(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1774)

(1999/505/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen(1), en met name op artikel 7, lid 3, eerste en tweede alinea,

(1) Overwegende dat artikel 1, eerste alinea, punt 3, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 bepaalt dat in het kader van doelstelling 3 van de structuurfondsen de ondersteuning van de aanpassing en modernisering van het beleid en de systemen op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid worden bevorderd;

(2) Overwegende dat artikel 7, lid 2, vierde alinea, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 bepaalt dat 12,3 % van de structuurfondsen aan doelstelling 3 wordt toegewezen;

(3) Overwegende dat artikel 7, lid 3, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 bepaalt dat de Commissie voor vastleggingskredieten die voor de programmering van 2000 tot 2006 beschikbaar zijn, volgens doorzichtige procedures indicatieve verdelingen over de lidstaten voorstelt;

(4) Overwegende dat artikel 7, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 bepaalt dat de verdeling over de lidstaten in hoofdzaak gebaseerd is op de voor steun in aanmerking komende bevolking, de werkgelegenheidssituatie en de ernst van de problemen, zoals sociale uitsluiting, onderwijs- en opleidingsniveau en de arbeidsparticipatie van vrouwen,

(5) Overwegende dat de Europese Raad van Berlijn van 24 en 25 maart 1999 in punt 45 van de conclusies van het voorzitterschap heeft ingestemd met de door de Commissie conform artikel 7, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 voorgestelde methode voor de indicatieve verdeling over de lidstaten van de middelen voor doelsteling 3;

(6) Overwegende dat de Europese Raad van Berlijn van 24 en 25 maart 1999 in punt 44, onder d) en e), van de conclusies van het voorzitterschap de bedragen heeft vastgelegd die tijdens de periode tot voor bijzondere situaties worden uitgetrokken;

(7) Overwegende dat de verklaring van de Commissie in de bijlage bij de notulen van de Raad van 21 juni 1999 de procedure aangeeft volgens welke de Commissie conform artikel 7, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 de indicatieve verdeling over de lidstaten van de middelen voor doelstelling 3 vaststelt,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten in het kader van doelstelling 3 voor de periode tot is in de bijlage vastgesteld.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 1 juli 1999.

Voor de Commissie

Pádraig FLYNN

Lid van de Commissie

(1) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1.

BIJLAGE

Indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten in het kader van doelstelling 3 van de structuurfondsen voor de periode 2000 tot 2006

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top