Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0502

1999/502/EG: Beschikking van de Commissie van 1 juli 1999 tot vaststelling van de lijst van de onder doelstelling 1 van de structuurfondsen vallende regio's voor de periode van 2000 tot en met 2006 (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1770)

OJ L 194, 27.7.1999, p. 53–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 90 - 94
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 90 - 94
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 90 - 94
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 90 - 94
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 90 - 94
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 90 - 94
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 90 - 94
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 90 - 94
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 90 - 94

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/502/oj

31999D0502

1999/502/EG: Beschikking van de Commissie van 1 juli 1999 tot vaststelling van de lijst van de onder doelstelling 1 van de structuurfondsen vallende regio's voor de periode van 2000 tot en met 2006 (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1770)

Publicatieblad Nr. L 194 van 27/07/1999 blz. 0053 - 0057


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 1 juli 1999

tot vaststelling van de lijst van de onder doelstelling 1 van de structuurfondsen vallende regio's voor de periode van 2000 tot en met 2006

(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1770)

(1999/502/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen(1), en met name op artikel 3, lid 2,

(1) Overwegende dat in artikel 1, eerste alinea, punt l, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat doelstelling 1 van de structuurfondsen is gericht op bevordering van de ontwikkeling en de structurele aanpassing van de regio's met een ontwikkelingsachterstand;

(2) Overwegende dat overeenkomstig artikel 3, lid 1, eerste aIinea, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 de onder doelstelling 1 vallende regio's regio's zijn van het niveau II van de nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS II) met een bruto binnenlands product (BBP) per inwoner, gemeten in koopkrachtstandaard en berekend aan de hand van de op 26 maart 1999 beschikbare communautaire gegevens over de jaren 1994, 1995 en 1996, dat lager is dan 75 % van het communautaire gemiddelde;

(3) Overwegende dat in artikel 3, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat voorts onder deze doelstelling vallen de ultraperifere regio's (de Franse overzeese departementen, de Azoren, de Canarische Eilanden en Madeira), die alle onder de drempel van 75 % blijven, en de zones die in de periode van 1995 tot en met 1999 op grond van protocol nr. 6 bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden(2) onder doelstelling 6 vielen;

(4) Overwegende dat in artikel 6, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat, niettegenstaande artikel 3 van die verordening, in de regio's die in 1999 op grond van Verordening (EEG) nr. 2052/88 van de Raad van 24 juni 1988 betreffende de taken van de Fondsen met structurele strekking, hun doeltreffendheid alsmede de coördinatie van hun bijstandsverlening onderling en met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3193/94(4), onder doelstelling 1 vallen, maar niet behoren tot de in artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 bedoelde regio's, bij wijze van overgangsmaatregel van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2005 steun uit de Fondsen uit hoofde van doelstelling 1 wordt verleend;

(5) Overwegende dat in artikel 6, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat de Commissie bij de vaststelling van de in artikel 3, lid 2, van die verordening bedoelde lijst overeenkomstig artikel 4, leden 5 en 6, van die verordening de lijst vaststelt van de tot de bovenbedoelde regio's behorende zones van het niveau NUTS III waar bij wijze van overgangsmaatregel in het jaar 2006 steun uit de fondsen uit hoofde van doelstelling 1 wordt verleend;

(6) Overwegende dat in artikel 6, lid 1, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat de Commissie evenwel, binnen de grenzen van de bevolking van de in de tweede alinea van dat lid bedoelde zones en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, lid 4, tweede alinea, van die verordening, op voorstel van een lidstaat die zones kan vervangen door van de betrokken regio's deel uitmakende zones van het niveau NUTS III of kleinere zones die voldoen aan de criteria van artikel 4, leden 5 tot en met 9; dat de Commissie de in dit verband door de lidstaten gedane verzoeken in aanmerking heeft genomen;

(7) Overwegende dat in artikel 6, lid 1, vierde alinea, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 is bepaald dat de tot de betrokken regio's behorende zones die niet zijn opgenomen in de in de tweede en de derde alinea bedoelde lijst, in 2006 alleen steun uit het ESF, het FIOV en het EOGFL, afdeling Oriëntatie, blijven ontvangen binnen hetzelfde bijstandspakket,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De onder doelstelling 1 vallende regio's zijn vermeld in bijlage I.

Deze lijst geldt van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2006.

Artikel 2

De regio's en zones waar de overgangssteun uit hoofde van doelstelling 1 wordt verleend, zijn vermeld in bijlage II.

Deze lijst geldt voor de erin vermelde regio's van 1 januari 2000 tot en met, respectievelijk, 31 december 2005 of 31 december 2006.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 1 juli 1999.

Voor de Commissie

Monika WULF-MATHIES

Lid van de Commissie

(1) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1.

(2) PB L 1 van 1.1.1995, blz. 11.

(3) PB L 185 van 15.7.1988, blz. 9.

(4) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 11.

BIJLAGE I

Lijst van de onder doelstelling 1 van de structuurfondsen vallende NUTS II-regio's voor de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2006

Duitsland

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Chemnitz

Dresden

Leipzig

Dessau

Halle

Magdeburg

Thüringen

Griekenland

Anatoliki Makedonia, Thraki

Kentriki Makedonia

Dytiki Makedonia

Thessalia

Ipiros

Ionia Nisia

Dytiki Ellada

Sterea Ellada

Peloponnisos

Attiki

Vorio Aigaio

Notio Aigaio

Kriti

Spanje

Galicia

Principado de Asturias

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Extremadura

Comunidad Valenciana

Andalucía

Región de Murcia

Ceuta y Melilla

Canarias

Frankrijk

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Ierland

Border Midlands and Western

Italië

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

Oostenrijk

Burgenland

Portugal

Norte

Centro

Alentejo

Algarve

Açores

Madeira

Finland

Itä-Suomi

Väli-Suomi(1)

Pohjois-Suomi(2)

Zweden

Norra Mellansverige(3)

Mellersta Norrland(4)

Övre Norrland(5)

Verenigd Koninkrijk

South Yorkshire

West Wales and The Valleys

Cornwall and Isles of Scilly

Merseyside

(1) Alleen de gebieden die zijn vermeld in bijlage I van protocol nr. 6 bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden.

(2) Alleen de gebieden die zijn vermeld in bijlage I van protocol nr. 6 bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden.

(3) Alleen de gebieden die zijn vermeld in bijlage I van protocol nr. 6 bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden.

(4) Alleen de gebieden die zijn vermeld in bijlage I van protocol nr. 6 bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden.

(5) Alleen de gebieden die zijn vermeld in bijlage I van protocol nr. 6 bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden.

BIJLAGE II

Lijst van de regio's en zones waar de overgangssteun uit hoofde van doelstelling 1 van de structuurfondsen wordt verleend, voor de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2006

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top