EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2368

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2368 van de Commissie van 3 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

C/2022/8705

OJ L 311I , 3.12.2022, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2368/oj

3.12.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 311/5


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/2368 VAN DE COMMISSIE

van 3 december 2022

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit (GBVB) 2022/2369 van de Raad van 3 december 2022 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 31 juli 2014 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 833/2014 (2) vastgesteld.

(2)

Verordening (EU) nr. 833/2014 geeft uitvoering aan bepaalde bij Besluit 2014/512/GBVB van de Raad (3) vastgestelde maatregelen.

(3)

Bij Besluit (GBVB) 2022/1909 van 6 oktober 2022 is een vrijstelling ingevoerd van het verbod op het verrichten van zeevervoerdiensten en het verbod op het verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten of financiering of financiële bijstand in verband met het vervoer over zee naar derde landen van ruwe aardolie of aardolieproducten die van oorsprong is/zijn uit Rusland of die uit Rusland wordt/worden uitgevoerd en die is/zijn aangekocht tegen of onder een vooraf vastgesteld prijsplafond dat door de Price Cap Coalition is overeengekomen. Die vrijstelling moet negatieve gevolgen voor de energievoorziening van derde landen verzachten en prijsstijgingen als gevolg van buitengewone marktomstandigheden verminderen en tegelijkertijd de Russische olie-inkomsten beperken.

(4)

Op 3 december 2022 heeft de Raad Besluit 2014/512/GBVB gewijzigd met het oog op het opnemen in bijlage XI bij dat besluit van het prijsplafond, dat wil zeggen de prijs per vat tegen of beneden welke ruwe olie uit Rusland is vrijgesteld van het verbod op het verrichten van zeevervoersdiensten en van het verbod op het verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten of financiering of financiële bijstand in verband met het vervoer over zee naar derde landen.

(5)

Bijlage XXVIII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage XXVIII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 december 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 311 I van 3.12.2022.

(2)  Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 1).

(3)  Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 13).


BIJLAGE

In bijlage XXVIII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad wordt de volgende tabel ingevoegd:

GN-code

Beschrijving

Prijs per vat (USD)

Datum van toepassing

2709 00

Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen

60

5 december 2022


Top