EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0595

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/595 van de Commissie van 11 april 2022 tot wijziging van bepaalde verordeningen betreffende beperkende maatregelen en tot vaststelling van een enkele lijst voor de bijlagen bij die verordeningen die de contactgegevens van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de adressen voor de kennisgevingen aan de Europese Commissie bevatten

C/2022/2461

OJ L 114, 12.4.2022, p. 60–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/595/oj

12.4.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 114/60


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/595 VAN DE COMMISSIE

van 11 april 2022

tot wijziging van bepaalde verordeningen betreffende beperkende maatregelen en tot vaststelling van een enkele lijst voor de bijlagen bij die verordeningen die de contactgegevens van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de adressen voor de kennisgevingen aan de Europese Commissie bevatten

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme (1) en met name artikel 7, Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da'esh) en Al-Qa'ida (2), en met name artikel 7, lid 1, punt b), Verordening (EG) nr. 147/2003 van de Raad van 27 januari 2003 betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van Somalië (3), en met name artikel 6 bis, Verordening (EG) nr. 1210/2003 van de Raad van 7 juli 2003 betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2465/96 (4), en met name artikel 11, punt c), Verordening (EG) nr. 314/2004 van de Raad van 19 februari 2004 inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe (5), en met name artikel 11, punt a), Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad van 18 juli 2005 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die handelen in strijd met het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo (6), en met name artikel 9, lid 6, Verordening (EG) nr. 305/2006 van de Raad van 21 februari 2006 tot vaststelling van specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij de moord op de voormalige Libanese premier Rafiq Hariri (7), en met name artikel 8, lid 1, punt b), Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van 18 mei 2006 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne (8), en met name artikel 8, Verordening (EG) nr. 1412/2006 van de Raad van 25 september 2006 betreffende bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van Libanon (9), en met name artikel 5, Verordening (EU) nr. 1284/2009 van de Raad van 22 december 2009 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee (10), en met name artikel 15, Verordening (EU) nr. 356/2010 van de Raad van 26 april 2010 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, in het licht van de situatie in Somalië (11), en met name artikel 11, Verordening (EU) nr. 101/2011 van de Raad van 4 februari 2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië (12), en met name artikel 11, Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad van 12 april 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran (13), en met name artikel 11, Verordening (EU) nr. 753/2011 van de Raad van 1 augustus 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan (14), en met name artikel 10, Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad van 18 januari 2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 442/2011 (15), en met name artikel 31, Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad van 23 maart 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 961/2010 (16), en met name artikel 45, Verordening (EU) nr. 377/2012 van de Raad van 3 mei 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van bepaalde personen, entiteiten en lichamen die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van de Republiek Guinee-Bissau bedreigen (17), en met name artikel 10, Verordening (EU) nr. 401/2013 van de Raad van 2 mei 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 194/2008 (18), en met name artikel 7, Verordening (EU) nr. 208/2014 van de Raad van 5 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne (19), en met name artikel 13, Verordening (EU) nr. 224/2014 van de Raad van 10 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek (20), en met name artikel 16, Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (21), en met name artikel 13, Verordening (EU) nr. 747/2014 van de Raad van 10 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Sudan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 131/2004 en Verordening (EG) nr. 1184/2005 (22), en met name artikel 14, Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (23), en met name artikel 7, Verordening (EU) nr. 1352/2014 van de Raad van 18 december 2014 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Jemen (24), en met name artikel 14, Verordening (EU) 2015/735 van de Raad van 7 mei 2015 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Zuid-Sudan en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 748/2014 (25), en met name artikel 19, Verordening (EU) 2015/1755 van de Raad van 1 oktober 2015 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Burundi (26), en met name artikel 12, Verordening (EU) 2016/44 van de Raad van 18 januari 2016 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 204/2011 (27), en met name artikel 20, punt a), Verordening (EU) 2016/1686 van de Raad van 20 september 2016 tot vaststelling van bijkomende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da'esh) en Al-Qaida en daarmee verbonden natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten of lichamen (28), en met name artikel 17, Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad van 30 augustus 2017 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 329/2007 (29), en met name artikel 46, punt a), Verordening (EU) 2017/1770 van de Raad van 28 september 2017 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Mali (30), en met name artikel 12, lid 7, Verordening (EU) 2017/2063 van de Raad van 13 november 2017 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela (31), en met name artikel 17, lid 5, Verordening (EU) 2018/1542 van de Raad van 15 oktober 2018 betreffende beperkende maatregelen tegen de proliferatie en het gebruik van chemische wapens (32), en met name artikel 12, lid 5, Verordening (EU) 2019/796 van de Raad van 17 mei 2019 betreffende beperkende maatregelen tegen cyberaanvallen die de Unie of haar lidstaten bedreigen (33), en met name artikel 13, lid 5, Verordening (EU) 2019/1890 van 11 november 2019 betreffende beperkende maatregelen in het licht van ongeoorloofde booractiviteiten van Turkije in het oostelijk deel van de Middellandse Zee (34), en met name artikel 12, lid 5, Verordening (EU) 2020/1998 van 7 december 2020 betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten (35), en met name artikel 14, lid 5, Verordening (EU) 2021/1275 van 30 juli 2021 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libanon (36), en met name artikel 13, lid 5, Verordening (EU) 2022/263 van 23 februari 2022 betreffende beperkende maatregelen in antwoord op de erkenning van de niet onder regeringsgezag vallende oblasten Donetsk en Loehansk van Oekraïne en het sturen van Russische strijdkrachten naar die gebieden (37), en met name artikel 12,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Met het oog op de harmonisering en actualisering van de contactgegevens van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten voor bepaalde verordeningen die beperkende maatregelen bevatten, wordt bij deze verordening een enkele lijst vastgesteld met de contactgegevens van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de adressen voor de kennisgevingen aan de Commissie.

(2)

De enkele lijst met de contactgegevens van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de adressen voor de kennisgevingen aan de Commissie die in deze verordening wordt vastgesteld, vervangt de specifieke lijsten in Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad, Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad, Verordening (EG) nr. 147/2003 van de Raad, Verordening (EG) nr. 1210/2003 van de Raad, Verordening (EG) nr. 314/2004 van de Raad, Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad, Verordening (EG) nr. 305/2006 van de Raad, Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad, Verordening (EG) nr. 1412/2006 van de Raad, Verordening (EU) nr. 1284/2009 van de Raad, Verordening (EU) nr. 356/2010 van de Raad, Verordening (EU) nr. 101/2011 van de Raad, Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad, Verordening (EU) nr. 753/2011 van de Raad, Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad, Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad, Verordening (EU) nr. 377/2012 van de Raad, Verordening (EU) nr. 401/2013 van de Raad, Verordening (EU) nr. 208/2014 van de Raad, Verordening (EU) nr. 224/2014 van de Raad, Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad, Verordening (EU) nr. 747/2014 van de Raad, Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad, Verordening (EU) nr. 1352/2014 van de Raad, Verordening (EU) 2015/735 van de Raad, Verordening (EU) 2015/1755 van de Raad, Verordening (EU) 2016/44 van de Raad, Verordening (EU) 2016/1686 van de Raad, Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad, Verordening (EU) 2017/1770 van de Raad, Verordening (EU) 2017/2063 van de Raad, Verordening (EU) 2018/1542 van de Raad, Verordening (EU) 2019/796 van de Raad, Verordening (EU) 2019/1890 van de Raad, Verordening (EU) 2020/1998 van de Raad, Verordening (EU) 2021/1275 van de Raad en Verordening (EU) 2022/263 van de Raad, en deze verordeningen dienen derhalve dienovereenkomstig te worden aangepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 3

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 147/2003 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 4

Bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1210/2003 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 5

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 314/2004 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 6

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 7

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 305/2006 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 8

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 9

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1412/2006 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 10

Bijlage III bij Verordening (EU) nr. 1284/2009 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 11

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 356/2010 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 12

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 101/2011 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 13

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 14

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 753/2011 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 15

Bijlage III bij Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 16

Bijlage X bij Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 17

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 377/2012 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 18

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 401/2013 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 19

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 208/2014 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 20

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 224/2014 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 21

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 22

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 747/2014 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 23

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 24

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 1352/2014 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 25

Bijlage III bij Verordening (EU) 2015/735 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 26

Bijlage II bij Verordening (EU) 2015/1755 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 27

Bijlage IV bij Verordening (EU) 2016/44 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 28

Bijlage II bij Verordening (EU) 2016/1686 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 29

Bijlage I bij Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 30

Bijlage II bij Verordening (EU) 2017/1770 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 31

Bijlage III bij Verordening (EU) 2017/2063 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 32

Bijlage II bij Verordening (EU) 2018/1542 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 33

Bijlage II bij Verordening (EU) 2019/796 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 34

Bijlage II bij Verordening (EU) 2019/1890 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 35

Bijlage II bij Verordening (EU) 2020/1998 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 36

Bijlage II bij Verordening (EU) 2021/1275 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 37

Bijlage I bij Verordening (EU) 2022/263 van de Raad wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 38

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 april 2022.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Directeur-generaal

Directoraat-generaal Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie


(1)  PB L 344 van 28.12.2001, blz. 70.

(2)  PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.

(3)  PB L 24 van 29.1.2003, blz. 2.

(4)  PB L 169 van 8.7.2003, blz. 6.

(5)  PB L 55 van 24.2.2004, blz. 1.

(6)  PB L 193 van 23.7.2005, blz. 1.

(7)  PB L 51 van 22.2.2006, blz. 1.

(8)  PB L 134 van 20.5.2006, blz. 1.

(9)  PB L 267 van 27.9.2006, blz. 2.

(10)  PB L 346 van 23.12.2009, blz. 26.

(11)  PB L 105 van 27.4.2010, blz. 1.

(12)  PB L 31 van 5.2.2011, blz. 1.

(13)  PB L 100 van 14.4.2011, blz. 1.

(14)  PB L 199 van 2.8.2011, blz. 1.

(15)  PB L 16 van 19.1.2012, blz. 1.

(16)  PB L 88 van 24.3.2012, blz. 1.

(17)  PB L 119 van 4.5.2012, blz. 1.

(18)  PB L 121 van 3.5.2013, blz. 1.

(19)  PB L 66 van 6.3.2014, blz. 1.

(20)  PB L 70 van 11.3.2014, blz. 1.

(21)  PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6.

(22)  PB L 203 van 11.7.2014, blz. 1.

(23)  PB L 229 van 31.7.2014, blz. 1.

(24)  PB L 365 van 19.12.2014, blz. 60.

(25)  PB L 117 van 8.5.2015, blz. 13.

(26)  PB L 257 van 2.10.2015, blz. 1.

(27)  PB L 12 van 19.1.2016, blz. 1.

(28)  PB L 255 van 21.9.2016, blz. 1.

(29)  PB L 224 van 31.8.2017, blz. 1.

(30)  PB L 251 van 29.9.2017, blz. 1.

(31)  PB L 295 van 14.11.2017, blz. 21.

(32)  PB L 259 van 16.10.2018, blz. 12.

(33)  PB L 129I van 17.5.2019, blz. 1.

(34)  PB L 291 van 12.11.2019, blz. 3.

(35)  PB L 410I van 7.12.2020, blz. 1.

(36)  PB L 277I van 2.8.2021, blz. 1.

(37)  PB L 42I van 23.2.2022, blz. 77.


BIJLAGE

‚BELGIË

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIJE

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TSJECHIË

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DENEMARKEN

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

DUITSLAND

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTLAND

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IERLAND

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRIEKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANJE

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANKRIJK

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIË

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIË

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CΥΡRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITOUWEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HONGARIJE

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NEDERLAND

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

OOSTENRIJK

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLEN

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROEMENIË

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIË

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOWAKIJE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

https://um.fi/pakotteet

ZWEDEN

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie (DG FISMA)

Spastraat 2

B-1049 Brussel, België

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu‘


Top