EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0850R(01)

Rectificatie van Verordening (EU) 2021/850 van de Commissie van 26 mei 2021 tot wijziging en rectificatie van bijlage II en tot wijziging van de bijlagen III, IV en VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (Publicatieblad van de Europese Unie L 188 van 28 mei 2021)

PB L 214 van 17.6.2021, p. 68–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/850/corrigendum/2021-06-17/oj

17.6.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 214/68


Rectificatie van Verordening (EU) 2021/850 van de Commissie van 26 mei 2021 tot wijziging en rectificatie van bijlage II en tot wijziging van de bijlagen III, IV en VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten

( Publicatieblad van de Europese Unie L 188 van 28 mei 2021 )

Op bladzijde 48 komt de bijlage bij Verordening (EU) 2021/850 als volgt te luiden:

“BIJLAGE

Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II worden de volgende vermeldingen toegevoegd:

Referentienummer

Identiteit van de stof

Chemische benaming/INN

CAS-nummer

EG-nummer

a

b

c

d

“1645

Kobalt

7440-48-4

231-158-0

1646

Metaldehyde (ISO); 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacycloöctaan

108-62-3

203-600-2

1647

Methylkwikchloride

115-09-3

204-064-2

1648

Benzo[rst]pentafeen

189-55-9

205-877-5

1649

Dibenzo[b,def]chryseen; dibenzo[a,h]pyreen

189-64-0

205-878-0

1650

Ethanol, 2,2’-iminobis-, N-(C13-15-vertakte en niet-vertakte alkyl)-derivaten

97925-95-6

308-208-6

1651

Cyflumetofen (ISO); 2-methoxyethyl-(RS)-2-(4-tert-butylfenyl)-2-cyaan-3-oxo-3-(α,α,α-trifluor-o-tolyl)propionaat

400882-07-7

1652

Diisohexylftalaat

71850-09-4

276-090-2

1653

Halosulfuronmethyl (ISO); methyl 3-chloor-5-[(4,6-dimethoxypyrimidine-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl}-1-methyl-1H-pyrazool-4-carboxylaat

100784-20-1

1654

2-Methylimidazool

693-98-1

211-765-7

1655

Metaflumizon (ISO);

(EZ)-2’-[2-(4-cyaanfenyl)-1-(α,α,α-trifluor-m-tolyl)ethylideen]-[4-(trifluormethoxy)fenyl]carbanilohydrazide [E-isomeer ≥ 90 %, Z-isomeer ≤ 10 % relatief gehalte]; [1]

(E)-2’-[2-(4-cyaanfenyl)1-(α,α,α-trifluor-m-tolyl)ethylideen]-[4-(trifluormethoxy)fenyl]carbanilohydrazide [2]

139968-49-3 [1]

852403-68-0 [2]

1656

Dibutylbis(pentaan-2,4-dionato-O,O’)tin

22673-19-4

245-152-0”

2)

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a)

vermelding 98 wordt vervangen door:

Referentienummer

Identiteit van de stof

Beperkingen

Te vermelden gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen

Chemische benaming/INN

Naam volgens de woordenlijst van gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten

CAS-nummer

EG-nummer

Producttype, lichaamsdelen

Maximumconcentratie in het gebruiksklare product

Ander

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“98

Benzoëzuur, 2-hydroxy-  (1)

Salicylic acid

69-72-7

200-712-3

a)

Haarproducten die worden uitgespoeld

b)

Andere producten, behalve bodylotion, oogschaduw, mascara, eyeliner, lippenstift, deodorant in rollers

c)

Bodylotion, oogschaduw, mascara, eyeliner, lippenstift, deodorant in rollers

a)

3,0 %

b)

2,0 %

c)

0,5 %

a) b) c)

Niet gebruiken in preparaten voor kinderen jonger dan drie jaar. Niet gebruiken in toepassingen die door inademing tot blootstelling van de longen van de eindgebruiker kunnen leiden. Niet gebruiken in mondproducten. Voor andere doeleinden dan om de ontwikkeling van micro-organismen in het product tegen te gaan. Dat doel moet blijken uit de aanbiedingsvorm van het product.

Deze gehalten omvatten alle toepassingen van salicylic acid.

a) b) c)

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan drie jaar  (2).

b)

de volgende vermelding wordt toegevoegd:

Referentienummer

Identiteit van de stof

Beperkingen

Te vermelden gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen

Chemische benaming/INN

Naam volgens de woordenlijst van gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten

CAS-nummer

EG-nummer

Producttype, lichaamsdelen

Maximumconcentratie in het gebruiksklare product

Ander

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“321

Titaandioxide in de vorm van poeder dat 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter ≤ 10 μm bevat

Titanium dioxide

13463-67-7/1317-70-0/1317-80-2

236-675-5/215-280-1/215-282-2

a)

gezichtsproducten in losse poedervorm

b)

haarproducten in sprays

c)

andere producten

a)

25 %;

b)

1,4 % voor algemene consumenten en 1,1 % voor professioneel gebruik.

a) b)

Alleen in de vorm van pigment

c)

Mag niet worden gebruikt in

toepassingen die door inademing tot blootstelling van de longen van de eindgebruiker kunnen leiden.”

 

3)

In bijlage IV wordt vermelding 143 vervangen door:

Referentienummer

Identiteit van de stof

Voorwaarden

Te vermelden gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen

Chemische benaming

Colour Index-nummer/Naam volgens de woordenlijst van gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten

CAS-nummer

EG-nummer

Kleur

Producttype, lichaamsdelen

Maximumconcentratie in het gebruiksklare product

Ander

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

“143

Titaandioxide  (3)

77891

 

236-675-5

Wit

 

 

Zuiverheidscriteria als vastgelegd in Richtlijn 95/45/EG van de Commissie (E 171)

Titanium dioxide in de vorm van poeder dat 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter ≤ 10 μm bevat, te gebruiken in overeenstemming met bijlage III, nr. 321

 

4)

In bijlage IV wordt vermelding 27 vervangen door:

Referentienummer

Identiteit van de stof

Voorwaarden

Te vermelden gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen

Chemische benaming/INN/XAN

Naam volgens de woordenlijst van gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten

CAS-nummer

EG-nummer

Producttype, lichaamsdelen

Maximumconcentratie in het gebruiksklare product

Ander

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“27

Titaandioxide  (4)

Titaniumdioxide

13463-67-7/1317-70-0/1317-80-2

236-675-5/215-280-1/215-282-2

 

25 % (4)

Voor titaniumdioxide in de vorm van poeder dat 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter ≤ 10 μm bevat, zie bijlage III, nr. 321. Voor de productsoorten onder c) van kolom f) van bijlage III, nr. 321, is de in kolom g) vermelde maximumconcentratie in het gebruiksklare product van toepassing.

 

”.

(1)  Als conserveermiddel, zie bijlage V, nr. 3.

(2)  Alleen voor producten die kunnen worden gebruikt voor kinderen jonger dan drie jaar.”;

(3)  Voor gebruik als uv-filter, zie bijlage VI, nr. 27.”.

(4)  Voor gebruik als kleurstof, zie bijlage IV, nr. 143”.


Top