EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2129

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2129 van de Raad van 17 december 2020 tot uitvoering van artikel 8 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus

PB L 426I van 17.12.2020, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2129/oj

17.12.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 426/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/2129 VAN DE RAAD

van 17 december 2020

tot uitvoering van artikel 8 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van 18 mei 2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus (1), en met name artikel 8 bis, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 18 mei 2006 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus vastgesteld.

(2)

Op 9 augustus 2020 werden in Belarus presidentsverkiezingen gehouden, die niet aan de internationale normen bleken te voldoen en ontsierd werden door de repressie van onafhankelijke kandidaten en gewelddadig optreden tegen vreedzame demonstranten in de nasleep ervan. Op 11 augustus 2020 deed de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid namens de Unie een verklaring uitgaan, volgens welke de verkiezingen niet vrij en niet eerlijk waren verlopen. Daarin werd eveneens vermeld dat er maatregelen zouden kunnen worden genomen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor geweld, ongerechtvaardigde arrestaties en het vervalsen van de verkiezingsuitslag.

(3)

Op 2 oktober 2020 heeft de Raad Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1387 (2) vastgesteld, waarbij 40 personen werden aangewezen die verantwoordelijk worden gehouden voor de repressie en de intimidatie van vreedzame demonstranten, oppositieleden en journalisten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in Belarus, en voor het wanbeheer door de centrale kiescommissie van het verkiezingsproces.

(4)

Op 6 november 2020 heeft de Raad, gezien de ernst van de situatie in Belarus, Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1648 (3) vastgesteld, waarbij aan Alexandr Loekasjenko en 14 andere personen uit onder meer zijn kring van getrouwen, beperkende maatregelen zijn opgelegd.

(5)

Op 19 november 2020 heeft de Raad in reactie op het hardhandige optreden van de Belarussische autoriteiten en ter ondersteuning van de democratische rechten van het Belarussische volk besloten de voorbereidingen voor een volgende sanctieronde voort te zetten.

(6)

Gezien de voortdurende repressie van het maatschappelijk middenveld in Belarus moeten 29 personen en 7 entiteiten op de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 geplaatst worden.

(7)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 2020.

Voor de Raad

De voorzitter

S. SCHULZE


(1)  PB L 134 van 20.5.2006, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1387 van de Raad van 2 oktober 2020 tot uitvoering van artikel 8 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus (PB L 319 I van 2.10.2020, blz. 1).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1648 van de Raad van 6 november 2020 tot uitvoering van artikel 8 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus (PB L 370 I van 6.11.2020, blz. 1).


BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De volgende titel wordt toegevoegd:

“Lijst van in artikel 2, lid 1, bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen”.

2)

de kop boven de tabel wordt vervangen door:

“A.

In artikel 2, lid 1, bedoelde natuurlijke personen”.

3)

De volgende natuurlijke personen worden aan de tabel toegevoegd:

 

Naam

Engelse transcriptie van Belarussische spelling

Engelse transcriptie van Russische spelling

Naam

(Belarussische spelling)

Naam

(Russische spelling)

Informatie ter identificatie

Redenen voor plaatsing op de lijst

“60.

Anatol Aliaksandravich SIVAK

Anatoli Aleksandrovich SIVAK

Анатоль Аляксандравiч СIВАК

Анатолий Александрович СИВАК

Viceminister-president, voormalig voorzitter van het uitvoerend comité van de stad Minsk

Geboortedatum: 19.7.1962

Geboorteplaats: Zavoit, district Narovlya, oblast Gomel/Homyel (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn voormalige leidinggevende functie als voorzitter van het uitvoerend comité van de stad Minsk was hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van het onder zijn toezicht staande lokale staatsapparaat in Minsk in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en door de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten. Hij heeft een groot aantal publieke verklaringen afgelegd waarin hij de vreedzame protesten in Belarus hekelde.

In zijn huidige leidinggevende functie als viceminister-president blijft hij het Loekasjenko-regime steunen.

61.

Ivan Mikhailavich EISMANT

Ivan Mikhailavich EISMONT

Iван Мiхайлавiч ЭЙСМАНТ

Иван Михайлович ЭЙСМОНТ

Voorzitter van de Belarussische staatstelevisie en -radio-omroep, hoofd van Belteleradio

Geboortedatum: 20.1.1977

Geboorteplaats: Grodno/Hrodna (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn huidige functie als voorzitter van de Belarussische staatstelevisie en -radio-omroep is hij verantwoordelijk voor de verspreiding van staatspropaganda in de publieke media en blijft hij het Loekasjenko-regime steunen. Dit omvat onder meer het gebruik van mediakanalen om de voortzetting van het presidentschap van Loekasjenko te steunen ondanks de frauduleuze presidentsverkiezingen van 9 augustus 2020 en het daaropvolgende en herhaaldelijke gewelddadige neerslaan van vreedzame en legitieme protesten.

Eismont heeft de vreedzame demonstranten publiekelijk gehekeld en heeft geweigerd in de media verslag van de protesten uit te brengen. Ook heeft hij stakende medewerkers van het onder zijn leiding staande Belteleradio ontslagen, hetgeen hem schuldig maakt aan schendingen van de mensenrechten.

62.

Uladzimir Stsiapanavich KARANIK

Vladimir Stepanovich KARANIK

Уладзiмiр Сцяпанавiч КАРАНIК

Владимир Степанович КАРАНИК

Gouverneur van de oblast Grodno/Hrodna, voormalig minister van Volksgezondheid

Geboortedatum: 30.11.1973

Geboorteplaats: Grodno/Hrodna (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn voormalige leidinggevende functie als minister van Volksgezondheid was hij verantwoordelijk voor het gebruik van de gezondheidszorg ter repressie van vreedzame demonstranten, waaronder het gebruik van ziekenwagens voor het vervoer van demonstranten die medische hulp nodig hadden naar isolatieafdelingen in plaats van naar ziekenhuizen. Hij heeft een groot aantal publieke verklaringen afgelegd waarin hij de vreedzame protesten in Belarus hekelde, en bij één gelegenheid beschuldigde hij een demonstrant ervan onder invloed te zijn.

In zijn huidige leidinggevende functie als Gouverneur van de oblast Grodno/Hrodna blijft hij het Loekasjenko-regime steunen.

63.

Natallia Ivanauna KACHANAVA

Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Наталля Iванаўна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Voorzitter van de Raad van de Republiek van de Nationale Vergadering van Belarus

Geboortedatum: 25.9.1960

Geboorteplaats: Polotsk, oblast Vitebsk/Viciebsk (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: vrouw

In haar huidige leidinggevende functie als voorzitter van de Raad van de Republiek van de Nationale Vergadering van Belarus is zij verantwoordelijk voor de ondersteuning van de besluiten van de president op het gebied van binnenlands beleid. Ook is zij verantwoordelijk voor de organisatie van de frauduleuze verkiezingen van 9 augustus 2020. Zij heeft publieke verklaringen afgelegd ter verdediging van het hardhandige neerslaan van vreedzame demonstranten door het veiligheidsapparaat.

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Eerste viceminister van Informatie

Geboortedatum: 30.5.1972

Geboorteplaats: Baranavichy (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als eerste viceminister van Informatie is hij verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld, en met name voor de beslissing van het Ministerie van Informatie om in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 de toegang tot onafhankelijke websites te blokkeren en de internettoegang te beperken, als repressiemiddel tegen het maatschappelijk middenveld, vreedzame demonstranten en journalisten.

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

minister van Informatie

Geboortedatum: 31.10.1972

Geboorteplaats: Stolin, oblast Brest (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als minister van Informatie is hij verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld, en met name voor de beslissing van het Ministerie van Informatie om in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 de toegang tot onafhankelijke websites te blokkeren en de internettoegang te beperken, als repressiemiddel tegen het maatschappelijk middenveld, vreedzame demonstranten en journalisten.

66.

Andrei Ivanavich SHVED

Andrei Ivanovich SHVED

Андрэй Iванавiч ШВЕД

Андрей Иванович ШВЕД

Procureur-generaal van Belarus

Geboortedatum: 21.4.1973

Geboorteplaats: Glushkovichi, oblast Gomel/Homyel, (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn functie als procureur-generaal van Belarus is hij verantwoordelijk voor de aanhoudende repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie, en met name voor de aanhangigmaking van talloze strafzaken tegen vreedzame demonstranten, oppositieleiders en journalisten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020. Ook bedreigde hij in publieke verklaringen deelnemers aan “illegale bijeenkomsten” met straffen.

67.

Genadz Andreevich BOGDAN

Gennady Andreievich BOGDAN

Генадзь Андрэевiч БОГДАН

Геннадий Андреевич БОГДАН

Adjunct-hoofd van het directoraat Vastgoedbeheer van de president van Belarus

Geboortedatum: 8.1.1977

Geslacht: man

In zijn functie als adjunct-hoofd van het directoraat Vastgoedbeheer van de president van Belarus houdt hij toezicht op het functioneren van een groot aantal ondernemingen. Het orgaan onder zijn leiding verstrekt financiële, materiële en technische, sociale, huishoudelijke en medische steun aan de instanties van het staatsapparaat en aan de republikeinse instanties. Hij is nauw verbonden met de president en blijft het Loekasjenko-regime steunen.

68.

Ihar Paulavich BURMISTRAU

Igor Pavlovich BURMISTROV

Iгар Паўлавiч БУРМIСТРАЎ

Игорь Павлович БУРМИСТРОВ

Chef-staf en eerste onderbevelhebber van de binnenlandse troepen van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 30.9.1968

Geslacht: man

In zijn leidinggevende positie als eerste onderbevelhebber van de binnenlandse troepen van het ministerie van Binnenlandse Zaken is hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne door de onder zijn bevel staande binnenlandse troepen in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en door de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

69.

Arciom Kanstantinavich DUNKA

Artem Konstantinovich DUNKO

Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Hoofdinspecteur Speciale zaken van het departement Financieel Onderzoek van de Staatscontrolecommissie

Geboortedatum: 8.6.1990

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als hoofdinspecteur Speciale zaken van het departement Financieel Onderzoek van de Staatscontrolecommissie is hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van het staatsapparaat in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name middels de naar oppositieleiders en activisten geopende onderzoeken.

70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI

Oleg Georgevich KARAZEI

Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Hoofd van het departement Preventie van het hoofddepartement Wetshandhaving en Preventie van de Politie Openbare Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 1.1.1979

Geboorteplaats: oblast Minsk(voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als hoofd van het departement Preventie van het hoofddepartement Wetshandhaving en Preventie van de Politie Openbare Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van de politie in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en door de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Aleksandrovich KURYAN

Дзмiтрый Аляксандравiч КУРЯН

Дмитрий Александрович КУРЯН

Kolonel bij de politie, adjunct-hoofd van het hoofddepartement en hoofd van het departement Wetshandhaving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 3.10.1974

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als kolonel bij de politie en als adjunct-hoofd van het hoofddepartement en hoofd van het departement Wetshandhaving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van de politie in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en door de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

72.

Aliaksandr Henrykavich TURCHIN

Aleksandr Henrihovich TURCHIN

Аляксандр Генрыхавiч ТУРЧЫН

Александр Генрихович ТУРЧИН

Voorzitter van het uitvoerend comité van de regio Minsk

Geboortedatum: 2.7.1975

Geboorteplaats: Novogrudok, oblast Grodno/Hrodna (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn functie als voorzitter van het uitvoerend comité van de regio Minsk is hij belast met het toezicht op het plaatselijk bestuur, waaronder een aantal commissies. Op die manier steunt hij het Loekasjenko-regime.

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Adjunct-hoofd van het departement voor massa-evenementen van het GUVD (hoofddepartement Binnenlandse Zaken) van het uitvoerend comité van de stad Minsk

Geboortedatum: 26.7.1977

Geslacht: man

In zijn functie als adjunct-hoofd van het departement voor massa-evenementen van het GUVD van het uitvoerend comité van de stad Minsk is hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van het lokale apparaat in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en door de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Er is bewijs dat hij persoonlijk deelneemt aan de wederrechtelijke vrijheidsberoving van vreedzame demonstranten.

74.

Vital Ivanavich STASIUKEVICH

Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH

Вiталь Iванавiч СТАСЮКЕВIЧ

Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ

Adjunct-chef van de Politie Openbare Veiligheid in Grodno/Hrodna

Geboortedatum: 5.3.1976

Geboorteplaats: Grodno/Hrodna (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn functie als adjunct-chef van de Politie Openbare Veiligheid in Grodno/Hrodna is hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van de onder zijn bevel staande lokale politie in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en door de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Volgens getuigen hield hij persoonlijk toezicht op de wederrechtelijke vrijheidsberoving van vreedzame demonstranten.

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Kolonel bij de politie, hoofdcommissaris van het politiedepartement van het district Sovetski in Minsk

Geboortedatum: 23.7.1979

Geslacht: man

In zijn functie als hoofdcommissaris van het politiedepartement van het district Sovetski in Minsk is hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van de onder zijn bevel staande lokale politie in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en door de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Volgens getuigen hield hij persoonlijk toezicht op en nam hij deel aan de marteling van wederrechtelijk vastgehouden demonstranten.

76.

Vadzim Siarhaevich PRYGARA

Vadim Sergeevich PRIGARA

Вадзiм Сяргеевiч ПРЫГАРА

Вадим Сергеевич ПРИГАРА

Luitenant-kolonel bij de politie, hoofdcommissaris van het politiedepartement van het district Molodechno

Geboortedatum: 31.10.1980

Geslacht: man

Als hoofdcommissaris van het politiekorps van het district Molodechno is hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van de onder zijn bevel staande lokale politie in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en door de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Volgens getuigen werden onder zijn persoonlijk toezicht wederrechtelijk vastgehouden demonstranten geslagen. Hij liet zich in de media ook meerdere keren minachtend uit over de demonstranten.

77.

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Adjunct-hoofdcommissaris van het politiedepartement van het district Sovetski in Minsk, korpschef van de Politie Openbare Veiligheid

Geboortedatum: 27.1.1971

Geslacht: man

In zijn functie als adjunct-hoofdcommissaris van het politiedepartement van het district Sovetski in Minsk en korpschef van de Politie Openbare Veiligheid is hij verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van de onder zijn bevel staande lokale politie in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en door de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

Volgens getuigen werden onder zijn persoonlijk toezicht vreedzame demonstranten wederrechtelijk vastgehouden en geslagen.

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Aleksandr Aleksandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Voorzitter van de rechtbank van het district Moskovski in Minsk

Geboortedatum: 16.5.1988

Geslacht: man

In zijn functie als voorzitter van de rechtbank van het district Moskovski in Minsk is hij verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, activisten en demonstranten. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging en van het gebruik van verklaringen van valse getuigen tijdens processen die onder zijn toezicht plaatsvonden.

Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het beboeten en vasthouden van demonstranten, journalisten en oppositieleiders in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen, ondermijning van de rechtsstaat en voor het bijdragen aan de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

79.

Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH

Andrei Aleksandrovich LAHUNOVICH

Андрэй Аляксандравiч ЛАГУНОВIЧ

Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ

Rechter bij de rechtbank van het district Sovetski in Gomel/Homyel

Geslacht: man

In zijn functie als rechter bij de rechtbank van het district Sovetski in Gomel/Homyel is hij verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, activisten en demonstranten. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging tijdens processen die onder zijn toezicht plaatsvonden.

Hij is bijgevolg verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen, ondermijning van de rechtsstaat en voor het bijdragen aan de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

80.

Alena Vasileuna LITVINA

Elena Vasilevna LITVINA

Алена Васiльеўна ЛIТВIНА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Rechter bij de rechtbank van het district Leninski in Mogilev

Geslacht: vrouw

In haar functie als rechter bij de rechtbank van het district Leninski in Mogilev is zij verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, activisten en demonstranten, en met name voor de veroordeling van Sergej Tichanovski, activist voor de oppositie en echtgenoot van presidentskandidate Svetlana Tichanovskaja. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging tijdens processen die onder haar toezicht plaatsvonden.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen, ondermijning van de rechtsstaat en voor het bijdragen aan de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

81.

Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Victoria Valerevna SHABUNYA

Вiкторыя Валер'еўна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Rechter bij de centrale districtsrechtbank in Minsk

Geboortedatum: 27.2.1974

Geslacht: vrouw

In haar functie als rechter bij de centrale districtsrechtbank in Minsk is zij verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, activisten en demonstranten, en met name voor de veroordeling van Sergej Dilevski, lid van de Coördinatieraad en hoofd van een stakingscomité. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging tijdens processen die onder haar toezicht plaatsvonden.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen, ondermijning van de rechtsstaat en voor het bijdragen aan de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

82.

Alena Aliaksandravna ZHYVITSA

Elena Aleksandrovna ZHYVITSA

Алена Аляксандравна ЖЫВIЦА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Rechter bij de rechtbank van het district Oktyabrski in Minsk

Geboortedatum: 9.4.1990

Geslacht: vrouw

In haar functie als rechter bij de rechtbank van het district Oktyabrski in Minsk is zij verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, activisten en demonstranten. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging tijdens processen die onder haar toezicht plaatsvonden.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen, ondermijning van de rechtsstaat en voor het bijdragen aan de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

83.

Natallia Anatolievna DZIADKOVA

Natalia Anatolievna DEDKOVA

Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Rechter bij de rechtbank van het district Partizanski in Minsk

Geboortedatum: 2.12.1979

Geslacht: vrouw

In haar functie als rechter bij de rechtbank van het district Partizanski in Minsk is zij verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, activisten en demonstranten, en met name voor de veroordeling van Maria Kolesnikova, hoofd van de Coördinatieraad. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging tijdens processen die onder haar toezicht plaatsvonden.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen, ondermijning van de rechtsstaat en voor het bijdragen aan de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

84.

Maryna Arkadzeuna FIODARAVA

Marina Arkadievna FEDOROVA

Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Rechter bij de rechtbank van het district Sovetski in Minsk

Geboortedatum: 11.9.1965

Geslacht: vrouw

In haar functie als rechter bij de rechtbank van het district Sovetski in Minsk is zij verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, activisten en demonstranten. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging tijdens processen die onder haar toezicht plaatsvonden.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen, ondermijning van de rechtsstaat en voor het bijdragen aan de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Rechter bij de centrale districtsrechtbank in Minsk

Geboortedatum: 14.1.1984

Geslacht: vrouw

In haar positie als rechter bij de centrale districtsrechtbank in Minsk is zij verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, activisten en demonstranten, en met name voor de veroordeling van Viktor Babariko, presidentskandidaat voor de oppositie. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging tijdens processen die onder haar toezicht plaatsvonden.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen, ondermijning van de rechtsstaat en voor het bijdragen aan de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

86.

Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Elena Timofeevna NEKRASOVA

Алена Цiмафееўна НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Rechter bij de rechtbank van het district Zavodski in Minsk

Geboortedatum: 26.11.1974

Geslacht: vrouw

In haar functie als rechter bij de rechtbank van het district Zavodski in Minsk is zij verantwoordelijk voor talrijke politiek gemotiveerde vonnissen tegen journalisten, oppositieleiders, activisten en demonstranten. Er zijn meldingen van schendingen van de rechten van verdediging tijdens processen die onder haar leiding plaatsvonden.

Zij is bijgevolg verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen, ondermijning van de rechtsstaat en voor het bijdragen aan de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Aleksandr Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Zakenman, eigenaar van de holding Amhodor

Geboortedatum: 12.1.1959

Geboorteplaats: Bolshoe Babino, Orsha Rayon, oblast Vitebsk/Viciebsk (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Hij is een van de meest vooraanstaande zakenlieden die in Belarus actief zijn, met zakenbelangen in de bouwsector, de machinebouwsector, de landbouwsector en andere sectoren.

Naar verluidt is hij een van de personen die het meest profijt hebben getrokken van de privatisering onder het presidentschap van Loekasjenko. Hij zit ook in het presidium van de Loekasjenko-gezinde openbare vereniging “Belaya Rus” en is lid van de Raad voor de ontwikkeling van het ondernemerschap in de Republiek Belarus.

Hij trek aldus profijt van en verleent steun aan het Loekasjenko-regime.

In juli 2020 heeft hij de protesten van de oppositie in Belarus openlijk veroordeeld en daarmee bijgedragen tot de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI

Nikolay Nikolaevich VOROBEY

Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Zakenman en mede-eigenaar van de Bremino-groep

Geboortedatum: 4.5.1963

Geboorteplaats: Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

Geslacht: man

Hij is een van de meest vooraanstaande zakenlieden die in Belarus actief zijn, met zakenbelangen in de oliesector, de kolentransportsector, de bankensector en andere sectoren.

Hij is mede-eigenaar van de Bremino-groep, een bedrijf dat belastingvoordelen en andere vormen van steun van de Belarussische regering heeft genoten.

Hij trekt aldus profijt van en verleent steun aan het Loekasjenko-regime.”

4)

De volgende kop en de volgende tabel worden toegevoegd:

“B.

In artikel 2, lid 1, bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen

 

Naam

Engelse transcriptie van Belarussische spelling

Engelse transcriptie van Russische spelling

Naam

(Belarussische spelling)

(Russische spelling)

Informatie ter identificatie

Redenen voor plaatsing op de lijst

Datum van plaatsing op de lijst

1.

De gesloten vennootschap op aandelen Beltechexport

ЗАО “Белтехэкспорт”

Adres: Nezavisimosti ave. 86-B, 220012 Minsk, Belarus

Tel.: +375 173588383; +375 173738012

Website: https://bte.by/

E-mail: mail@bte.by

De gesloten vennootschap op aandelen Beltechexport is een particuliere entiteit die door Belarussische staatsbedrijven geproduceerde wapens en militaire uitrusting uitvoert naar landen in Afrika, Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten. Beltechexport heeft nauwe banden met het Ministerie van Defensie van Belarus.

De gesloten vennootschap op aandelen Beltechexport trekt aldus profijt van en verleent steun aan het Loekasjenko-regime door het presidentiële kabinet voordelen te verschaffen.

17.12.2020

2.

Dana Holdings/Dana Astra

Дана Холдингз/Дана Астра

Adres: P. Mstislavtsa 9 (1st floor), 220114 Minsk, Belarus

Registratienummer: Dana Astra: 191295361

Website: https://dana-holdings.com/

E-mail: PR@bir.by

Tel. +375 172693290 ; + 375 173939465

Dana Holdings/Dana Astra is een van de voornaamste vastgoedontwikkelaars en bouwondernemingen in Belarus. De onderneming heeft percelen ontvangen voor de ontwikkeling van een aantal grote wooncomplexen en kantorencentra.

De eigenaren van Dana Holdings/Dana Astra onderhouden nauwe contacten met Alexandr Loekasjenko. Lilija Loekasjenko, de schoondochter van de president, bekleedt een hoge positie in het bedrijf.

Dana Holdings/Dana Astra trekt aldus profijt van en verleent steun aan het Loekasjenko-regime.

17.12.2020

3.

Het GHU — de staatsinstelling “Het hoofdbureau Economie” van het bureau Administratieve Zaken van de president van de Republiek Belarus

ГХУ — Государственное учреждение “Главное хозяйственное управление” Управления делами Президента Республики Беларусь

Adres: Miasnikova str. 37, 220010 Minsk, Belarus

Tel. +375 172223313

Website: http://ghu.by

E-mail: ghu@ghu.by

Het GHU is de grootste exploitant van niet-residentieel vastgoed in Belarus en stuurt talloze ondernemingen aan.

Het hoofd van het GHU, Viktor Sjejman, heeft op verzoek van Alexandr Loekasjenko toezicht op de veiligheid van de presidentsverkiezingen van 2020 gehouden.

GHU trekt aldus profijt van en verleent steun aan het Loekasjenko-regime.

17.12.2020

4.

De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Synesis

ООО “Синезис”

Adres: Platonova 20B, 220005 Minsk, Belarus; Mantulinskaya 24, 123100 Moscow, Russia

Inschrijvingsnummer (УНН/ИНН): 190950894 (Belarus); 7704734000/770301001 (Rusland).

Website: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/

Tel. +375 172403650

De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Synesis levert de Belarussische autoriteiten een surveillanceplatform dat video-opnamen kan doorzoeken en analyseren en dat gebruikmaakt van gezichtsherkenningssoftware, waardoor het bedrijf verantwoordelijk is voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie door het staatsapparaat van Belarus.

Medewerkers van Synesis mogen niet in het Belarussisch communiceren, waarmee het bedrijf zich schuldig maakt aan ondermijning van arbeidsrechten.

Het Belarussische Comité voor Staatsveiligheid (KGB) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn geregistreerd als gebruikers van een door Synesis ontworpen systeem. Het bedrijf trekt aldus profijt van en verleent steun aan het Loekasjenko-regime.

De algemeen directeur van Synesis, Aleksandr Sjatrov, heeft de mensen die tegen het Loekasjenko-regime protesteren openlijk bekritiseerd en het gebrek aan democratie in Belarus gerelativeerd.

17.12.2020

5.

De open vennootschap op aandelen AGAT Electromechanical Plant

OAO “АГАТ-электромеханический завод”

Adres: Nezavisimosti ave. 115, 220114 Minsk, Belarus

Tel. + 375 172720132; + 375 175704145

E-mail: marketing@agat-emz.by

Website: https://agat-emz.by/

De open vennootschap op aandelen AGAT Electromechanical Plant is onderdeel van de Belarussische staatsautoriteit voor militaire industrie van de Republiek Belarus (ook bekend als SAMI of State Military Industrial Committee (Militair-industrieel staatscomité)) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het militair-technische beleid van de staat en ondergeschikt is aan de Raad van ministers en de president van Belarus. De open vennootschap op aandelen AGAT Electromechanical Plant trekt aldus profijt van en verleent steun aan het Loekasjenko-regime.

De onderneming produceert “Rubezh”, een anti-oproerversperringsysteem dat is ingezet tegen vreedzame demonstraties in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 9 augustus 2020, waarmee de onderneming verantwoordelijk is voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

17.12.2020

6.

De open vennootschap op aandelen 140 Repair Plant

OAO “140 ремонтный завод”

Adres: L. Chalovskoy str. 19, Borisov, Belarus

Tel. + 375 177762032; +375 177765479

Email: info@140zavod.org

Website: https://140zavod.org

De open vennootschap op aandelen 140 Repair Plant is onderdeel van de Belarussische staatsautoriteit voor militaire industrie van de Republiek Belarus (ook bekend als SAMI of State Military Industrial Committee (Militair-industrieel staatscomité)) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het militair-technische beleid van de staat en ondergeschikt is aan de Raad van ministers en de president van Belarus. De open vennootschap op aandelen 140 Repair Plant trekt aldus profijt van en verleent steun aan het Loekasjenko-regime.

De onderneming produceert transport- en pantservoertuigen die zijn ingezet tegen vreedzame demonstraties in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 9 augustus 2020, waarmee de onderneming verantwoordelijk is voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.

17.12.2020

7.

De open vennootschap op aandelen MZKT/MWPT (ook bekend als VOLAT) — Minsk Wheel Tractor Plant

OAO “МЗКТ” — Минский завод колёсных тягачей

Adres: Partizanski ave. 150, 220021 Minsk, Belarus

Tel. +375 173301709

Fax +375 172913192

Email: link@mzkt.by

Website: www.mzkt.by

De open vennootschap op aandelen MZKT (ook bekend als VOLAT) is onderdeel van de Belarussische staatsautoriteit voor militaire industrie van de Republiek Belarus (ook bekend als SAMI of State Military Industrial Committee (Militair-industrieel staatscomité)) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het militair-technische beleid van de staat en ondergeschikt is aan de Raad van ministers en de president van Belarus. De open vennootschap op aandelen MZKT (ook bekend als VOLAT) trekt aldus profijt van en verleent steun aan het Loekasjenko-regime.

Medewerkers van de open vennootschap op aandelen MZKT die protesteerden tijdens het bezoek van Alexandr Loekasjenko aan de fabriek en die in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in Belarus in staking gingen, zijn ontslagen, hetgeen het bedrijf verantwoordelijk maakt voor schending van de mensenrechten.

17.12.2020”


Top