EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1387

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1387 van de Raad van 2 oktober 2020 tot uitvoering van artikel 8 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus

PB L 319I van 2.10.2020, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1387/oj

2.10.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 319/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1387 VAN DE RAAD

van 2 oktober 2020

tot uitvoering van artikel 8 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van 18 mei 2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus (1), en met name artikel 8 bis, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 18 mei 2006 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus vastgesteld.

(2)

Op 9 augustus 2020 werden in Belarus presidentsverkiezingen gehouden, die niet aan internationale normen bleken te voldoen en ontsierd werden door de repressie van onafhankelijke kandidaten en gewelddadig optreden tegen vreedzame demonstranten in de nasleep ervan. Op 11 augustus 2020 deed de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid namens de Unie een verklaring uitgaan, volgens welke de verkiezingen niet vrij en niet eerlijk waren verlopen. Daarin werd eveneens vermeld dat er maatregelen zouden kunnen worden genomen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor geweld, ongerechtvaardigde arrestaties en het vervalsen van de verkiezingsuitslag.

(3)

Gezien de ernst van de situatie in Belarus moeten veertig personen worden toegevoegd aan de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006.

(4)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 oktober 2020.

Voor de Raad

De voorzitter

M. ROTH


(1)  PB L 134 van 20.5.2006, blz. 1.


BIJLAGE

Aan bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 worden de volgende personen toegevoegd:

 

Naam

Engelse transcriptie van Belarussische spelling

Engelse transcriptie van Russische spelling

Naam

(Belarussische spelling)

Naam

(Russische spelling)

Informatie ter identificatie

Redenen voor plaatsing op de lijst

“5.

Yuri Khadzimuratavich KARAEU

Yuri Khadzimuratovich KARAEV

Юрый Хаджымуратавiч КАРАЕЎ

Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ

Minister van Binnenlandse Zaken, generaal-majoor van de militia (politietroepen)

Geboortedatum: 21.6.1966

Geboorteplaats: Ordzjonikidze (voormalige Sovjet-Unie), tegenwoordig Vladikavkaz (Russische Federatie)

Geslacht: man

In zijn leidersfunctie als minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en door de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

6.

Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH

Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH

Генадзь Аркадзьевiч КАЗАКЕВIЧ

Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВИЧ

Eerste viceminister van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, hoofd van de misdaadbestrijdende militia, kolonel van de militia (politietroepen)

Geboortedatum: 14.2.1975

Geboorteplaats: Minsk (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn leidersfunctie als eerste viceminister van het Ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en door de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

7.

Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU

Aleksandr Petrovich BARSUKOV

Аляксандр Пятровiч БАРСУКОЎ

Александр Петрович БАРСУКОВ

Viceminister van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, generaal-majoor van de militia (politietroepen)

Geboortedatum: 29.4.1965

Geboorteplaats: Vetkovski (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn leidersfunctie als viceminister van het Ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en door de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

8.

Siarhei Mikalaevich KHAMENKA

Sergei Nikolaevich KHOMENKO

Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА

Сергей Николаевич ХОМЕНКО

Viceminister van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, generaal-majoor van de militia (politietroepen)

Geboortedatum: 21.9.1966

Geboorteplaats: Jasinovataja (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Oekraïne)

Geslacht: man

In zijn leidersfunctie als viceminister van het Ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en door de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

9.

Yuri Genadzevich NAZARANKA

Yuri Gennadievich NAZARENKO

Юрый Генадзевiч НАЗАРАНКА

Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО

Viceminister van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, bevelhebber van de binnenlandse troepen

Geboortedatum: 17.4.1976

Geboorteplaats: Slonim (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn leidersfunctie als viceminister van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en als bevelhebber van de binnenlandse troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met name binnenlandse troepen onder zijn bevel, in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en door de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактiбекавiч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Onderbevelhebber van de binnenlandse troepen

Geboortedatum: 18.3.1967

Geslacht: man

In zijn functie als onderbevelhebber van de binnenlandse troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met name binnenlandse troepen onder zijn bevel, in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en door de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

11.

Aliaksandr Valerievich BYKAU

Alexander Valerievich BYKOV

Аляксандр Валер’евiч БЫКАЎ

Александр Валерьевич БЫКОВ

Bevelhebber van de speciale snelle interventie-eenheid (SOBR), luitenant-kolonel

Geslacht: man

In zijn functie als de bevelhebber van de speciale snelle interventie-eenheid (SOBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van SOBR-troepen in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten.

12.

Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU

Alexander Svyatoslavovich SHEPELEV

Аляксандр Святаслававiч ШЭПЕЛЕЎ

Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ

Hoofd van het departement voor veiligheid en beveiliging, Ministerie van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 14.10.1975

Geboorteplaats: het dorpje Roeblevsk in het Kroegljanski-district, oblast Mahiljow (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn leidinggevende functie als hoofd van het departement voor veiligheid en beveiliging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij de repressie- en intimidatiecampagne van troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en door de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

13.

Dzmitry Uladzimiravich BALABA

Dmitry Vladimirovich BALABA

Дзмiтрый Уладзiмiравiч БАЛАБА

Дмитрий Владимирович БАЛАБА

Hoofd van de OMON (oproerpolitie, "Special Purpose Police Detachment") voor het uitvoerend comité van de stad Minsk

Geboortedatum: 1.6.1972

Geboorteplaats: het dorpje Gorodilovo in de oblast Minsk (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn functie als bevelhebber over de OMON in Minsk verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van OMON-leden in Minsk in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten, en door de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

14.

Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU

Ivan Vladimirovich KUBRAKOV

Iван Уладзiмiравiч КУБРАКОЎ

Иван Владимирович КУБРАКОВ

Hoofd van het hoofddirectoraat binnenlandse zaken van het uitvoerend comité van de stad Minsk

Geboortedatum: 5.5.1975

Geboorteplaats: het dorpje Malinovka in de oblast Mogilev (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn functie als hoofd van het hoofddirectoraat binnenlandse zaken van het uitvoerend comité van de stad Minsk verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne van politietroepen in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties en de mishandeling van vreedzame demonstranten en door de intimidatie van en het gebruik van geweld tegen journalisten.

15.

Maxim Aliaksandravich GAMOLA

Maxim Alexandrovich GAMOLA

Максiм Аляксандравiч ГАМОЛА

Максим Александрович ГАМОЛА

Hoofd van het politiedepartement van het Moskovski-district, Minsk

Geslacht: man

In zijn functie als hoofd van het politiedepartement van het Moskovski-district van Minsk verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne in dat district tegen vreedzame demonstranten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties, het gebruik van buitensporig geweld en mishandeling, waaronder marteling.

16.

Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH

Alexander Mikhailovich ALESHKEVICH

Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ

Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ

Eerste adjunct-hoofd van het districtsdepartement binnenlandse zaken van het Moskovski-district van Minsk, hoofd van de recherche

Geslacht: man

In zijn functie als eerste adjunct-hoofd van het districtsdepartement binnenlandse zaken van het Moskovski-district van Minsk en hoofd van de recherche verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne in dat district tegen vreedzame demonstranten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties, het gebruik van buitensporig geweld en mishandeling, waaronder marteling.

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевiч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Adjunct-hoofd van het districtsdepartement binnenlandse zaken van het Moskovski-district van Minsk, hoofd van de politiedienst openbare veiligheid

Geslacht: man

In zijn functie als adjunct-hoofd van het districtsdepartement binnenlandse zaken van het Moskovski-district van Minsk en hoofd van de politiedienst openbare veiligheid verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne in dat district tegen vreedzame demonstranten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties, het gebruik van buitensporig geweld en mishandeling, waaronder marteling.

18.

Aliaksandr Paulavich VASILIEU

Alexander Pavlovich VASILIEV

Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ

Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ

Hoofd van het departement binnenlandse zaken van het uitvoerend comité van de oblast Gomel/Homyel

Geboortedatum: 24.3.1975

Geboorteplaats: Mahilou/Mogilev (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn functie als hoofd van het departement binnenlandse zaken van het uitvoerend comité van de oblast Gomel/Homyel verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne in die oblast tegen vreedzame demonstranten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties, het gebruik van buitensporig geweld en mishandeling, waaronder marteling.

19.

Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI

Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI

Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI

Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ

Eerste adjunct-hoofd van het departement binnenlandse zaken van het uitvoerend comité van de oblast Gomel/Homyel, hoofd van de recherche

Geboortedatum: 26.7.1977

Geslacht: man

In zijn functie als eerste adjunct-hoofd van het departement binnenlandse zaken van het uitvoerend comité van de oblast Gomel/Homyel en hoofd van de recherche verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne in die regio tegen vreedzame demonstranten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties, het gebruik van buitensporig geweld en mishandeling, waaronder marteling.

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Adjunct-hoofd van het departement binnenlandse zaken van het uitvoerend comité van de oblast Gomel/Homyel, hoofd van de politiedienst openbare veiligheid

Geboortedatum: 26.1.1972

Geboorteplaats: Gomel/Homyel in de oblast Gomel/Homyel (voormalige Sovjet-Únie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn functie als adjunct-hoofd van het departement binnenlandse zaken van het uitvoerend comité van de oblast Gomel/Homyel en hoofd van de politiedienst openbare veiligheid, verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne in die regio tegen vreedzame demonstranten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties, buitensporig geweld en mishandeling, waaronder marteling.

21.

Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA

Alexander Viacheslavovich ASTREIKO

Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

Hoofd van het departement binnenlandse zaken van het uitvoerend comité van de oblast Brest, generaal-majoor van de militia (politietroepen)

Geboortedatum: 22.12.1971

Geboorteplaats: Kapyl (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn functie als hoofd van het departement binnenlandse zaken van het uitvoerend comité van de oblast Brest en generaal-majoor van de politie verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne in die regio tegen vreedzame demonstranten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door willekeurige arrestaties, buitensporig geweld en mishandeling, waaronder marteling.

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанiд ЖУРАЎСКI

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Hoofd van de OMON (oproerpolitie, "Special Purpose Police Detachment") in Vitebsk/Viciebsk

Geboortedatum: 20.9.1975

Geslacht: man

In zijn functie als bevelhebber van de OMON in Vitebsk/Viciebsk verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne door OMON-leden in Vitebsk/Viciebsk in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door de willekeurige arrestatie en de mishandeling van vreedzame demonstranten.

23.

Mikhail DAMARNACKI

Mikhail DOMARNATSKY

Мiхаiл ДАМАРНАЦКI

Михаил ДОМАРНАЦКИЙ

Hoofd van de OMON (oproerpolitie, "Special Purpose Police Detachment") in Gomel/Homyel

Geslacht: man

In zijn functie als bevelhebber van de OMON in Gomel/Homyel verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne door OMON-leden in Gomel/Homyel in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door de willekeurige arrestatie en de mishandeling van vreedzame demonstranten.

24.

Maxim MIKHOVICH

Maxim MIKHOVICH

Максiм МIХОВIЧ

Максим МИХОВИЧ

Hoofd van de OMON (oproerpolitie, "Special Purpose Police Detachment") in Brest, luitenant-kolonel

Geslacht: man

In zijn functie als bevelhebber van de OMON in Brest verantwoordelijk voor de repressie- en intimidatiecampagne door OMON-leden in Brest in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door de willekeurige arrestatie en de mishandeling van vreedzame demonstranten.

25.

Aleh Uladzimiravich MATKIN

Oleg Vladimirovitch MATKIN

Алег Уладзiмiравiч МАТКIН

Олег Владимирович МАТКИН

Hoofd van het departement voor strafuitvoering ("Penal Correction Department") van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, generaal-majoor van de militia (politietroepen)

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geslacht: man

In zijn functie als hoofd van het departement voor strafuitvoering, dat bevoegd is voor de detentiecentra van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in die detentiecentra vastgehouden burgers, en voor het algemene, brute politiegeweld tegen vreedzame demonstranten.

26.

Ivan Yurievich SAKALOUSKI

Ivan Yurievich SOKOLOVSKI

Iван Юр’евiч САКАЛОЎСКI

Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ

Directeur van het Akrestina-detentiecentrum in Minsk

Geslacht: man

In zijn functie als directeur van het Akrestina-detentiecentrum in Minsk verantwoordelijk voor de onmenselijke en onterende behandeling, waaronder marteling, van in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 in Akrestina vastgehouden burgers.

27.

Valeri Paulavich VAKULCHYK

Valery Pavlovich VAKULCHIK

Валéрый Пáўлавiч

Image 1

Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК

Voormalig voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid ("State Security Committee" of "KGB"). Tegenwoordig staatssecretaris van de veiligheidsraad van Belarus

Geboortedatum: 19.6.1964

Geboorteplaats: Radostovo (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn voormalige leidersfunctie als voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid (KGB) verantwoordelijk voor de deelname van de KGB aan de repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door de willekeurige arrestatie en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en leden van de oppositie.

28.

Siarhei Yaugenavich TSERABAU

Sergey Evgenievich TEREBOV

Сяргей Яўгенавiч ЦЕРАБАЎ

Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ

Eerste adjunct-voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid ("State Security Committee" of "KGB")

Geboortedatum: 1972

Geboorteplaats: Borisov/Barisaw (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn leidersfunctie als eerste adjunct-voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid (KGB) verantwoordelijk voor de deelname van de KGB aan de repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door de willekeurige arrestatie en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en leden van de oppositie.

29.

Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI

Dmitry Vasilievich REUTSKY

Дзмiтрый Васiльевiч РАВУЦКI

Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ

Adjunct-voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid ("State Security Committee" of "KGB")

Geslacht: man

In zijn leidersfunctie als adjunct-voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid (KGB) verantwoordelijk voor de deelname van de KGB aan de repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door de willekeurige arrestatie en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en leden van de oppositie.

30.

Uladzimir Viktaravich KALACH

Vladimir Viktorovich KALACH

Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ

Владимир Викторович КАЛАЧ

Adjunct-voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid ("State Security Committee" of "KGB")

Geslacht: man

In zijn leidersfunctie als adjunct-voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid (KGB) verantwoordelijk voor de deelname van de KGB aan de repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door de willekeurige arrestatie en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en leden van de oppositie.

31.

Alieg Anatolevich CHARNYSHOU

Oleg Anatolievich CHERNYSHEV

Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ

Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ

Adjunct-voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid ("State Security Committee" of "KGB")

Geslacht: man

In zijn leidersfunctie als adjunct-voorzitter van het Comité voor Staatsveiligheid (KGB) verantwoordelijk voor de deelname van de KGB aan de repressie- en intimidatiecampagne in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020, met name door de willekeurige arrestatie en de mishandeling, waaronder marteling, van vreedzame demonstranten en leden van de oppositie.

32.

Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK

Aleksandr Vladimirovich KONYUK

Аляксандр Уладзiмiравiч КАНЮК

Александр Владимирович КОНЮК

Voormalige procureur-generaal van de Republiek Belarus

Geboortedatum: 11.7.1960

Geboorteplaats: Hrodna/Grodno (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

In zijn voormalige functie als procureur-generaal was hij verantwoordelijk voor het wijdverbreide gebruik van strafrechtelijke procedures om oppositiekandidaten uit te sluiten in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2020 en om personen ervan te weerhouden deel te nemen aan de coördinatieraad die door de oppositie werd opgericht om de uitslag van die verkiezingen te betwisten.

33.

Lidzia Mihailauna YARMOSHINA

Lidia Mikhailovna YERMOSHINA

Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА

Лидия Михайловна ЕРМОШИНА

Voorzitster van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 29.1.1953

Geboorteplaats: Slutsk (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus).

Geslacht: vrouw

Als voorzitster van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar leidinggevenden hebben met name een aantal oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

34.

Vadzim Dzmitryevich IPATAU

Vadim Dmitrievich IPATOV

Вадзiм Дзмiтрыевiч IПАТАЎ

Вадим Дмитриевич ИПАТОВ

Adjunct-voorzitter van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 30.10.1964

Geboorteplaats: Kolomyia in de oblast Ivano-Frankivsk (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Oekraïne)

Geslacht: man

Als adjunct-voorzitter van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar leidinggevenden hebben met name een aantal oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мiкалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Secretaris van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 1.7.1971

Geslacht: vrouw

Als secretaris van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar leidinggevenden hebben met name een aantal oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

36.

Andrei Anatolievich GURZHY

Andrey Anatolievich GURZHIY

Андрэй Анатольевiч ГУРЖЫ

Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ

Lid van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 10.10.1975

Geslacht: man

Als lid van het college van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar college hebben met name en aantal oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

37.

Volga Leanidauna DARASHENKA

Olga Leonidovna DOROSHENKO

Вольга Леанiдаўна ДАРАШЭНКА

Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО

Lid van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 1976

Geslacht: vrouw

Als lid van het college van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar college hebben met name en aantal oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

38.

Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI

Sergey Alekseevich KALINOVSKIY

Сяргей Аляксеевiч КАЛIНОЎСКI

Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ

Lid van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 3.1.1969

Geslacht: man

Als lid van het college van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar college hebben met name en aantal oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Lid van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 6.8.1959

Geboorteplaats: Podilsk in de oblast Odessa (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Oekraïne)

Geslacht: vrouw

Als lid van het college van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar college hebben met name en aantal oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

40.

Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN

Alexander Mikhailovich LOSYAKIN

Аляксандр Мiхайлавiч ЛАСЯКIН

Александр Михайлович ЛОСЯКИН

Lid van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 21.7.1957

Geslacht: man

Als lid van het college van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar college hebben met name en aantal oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Iгар Анатольевiч ПЛЫШЭЎСКI

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Lid van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 19.2.1979

Geboorteplaats: Lyuban (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Als lid van het college van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar college hebben met name en aantal oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр’еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Lid van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 26.9.1970

Geslacht: vrouw

Als lid van het college van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar college hebben met name en aantal oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

43.

Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI

Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI

Алег Леанiдавiч СЛIЖЭЎСКI

Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ

Lid van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 16.8.1972

Geboorteplaats: Hrodna/Grodno (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: man

Als lid van het college van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar college hebben met name en aantal oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.

44.

Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS

Irina Alexandrovna TSELIKOVEC

Iрына Аляксандраўна ЦЭЛIКАВЕЦ

Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ

Lid van de centrale kiescommissie

Geboortedatum: 2.11.1976

Geboorteplaats: Zhlobin (voormalige Sovjet-Unie, tegenwoordig Belarus)

Geslacht: vrouw

Als lid van het college van de centrale kiescommissie verantwoordelijk voor het wanbeheer van het verkiezingsproces voor de presidentsverkiezingen van 2020, de schending van fundamentele internationale normen voor eerlijke en transparante verkiezingen, en de vervalsing van verkiezingsuitslagen.

De centrale kiescommissie en haar college hebben met name en aantal oppositiekandidaten om bedrieglijke redenen afgewezen en onevenredige beperkingen opgelegd aan waarnemers in stembureaus. Daarnaast heeft de centrale kiescommissie ervoor gezorgd dat de kiescommissies onder haar toezicht op een vooringenomen wijze zijn samengesteld.”.


Top