EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1117

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1117 van de Raad van 10 augustus 2018 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 401/2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma

ST/11306/2018/INIT

OJ L 204, 13.8.2018, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1117/oj

13.8.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 204/9


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1117 VAN DE RAAD

van 10 augustus 2018

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 401/2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 401/2013 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 194/2008 (1), en met name artikel 4 decies,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 2 mei 2013 Verordening (EU) nr. 401/2013 vastgesteld.

(2)

Op 25 juni 2018 heeft de Raad Uitvoeringsverordening (EU) 2018/898 (2) vastgesteld, waarbij zeven personen werden toegevoegd aan de lijst van natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen in bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 401/2013.

(3)

Voor verschillende lijsten werd geactualiseerde informatie ontvangen.

(4)

Bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 401/2013 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 401/2013 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 augustus 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

G. BLÜMEL


(1)  PB L 121 van 3.5.2013, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) 2018/898 van de Raad van 25 juni 2018 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 401/2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma (PB L 160 I van 25.6.2018, blz. 1).


BIJLAGE

De vermeldingen 1, 3, 4 en 5 in de lijst van personen en entiteiten in bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 401/2013 worden vervangen door de volgende vermeldingen:

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

„1.

Aung Kyaw Zaw

Geboortedatum: 20 augustus 1961

Paspoortnr.: DM000826

Datum van afgifte: 22 november 2011

Vervaldatum: 21 november 2021

Militair identificatienummer: BC 17444

Luitenant-generaal Aung Kyaw Zaw was van augustus 2015 tot eind 2017 bevelhebber van het Bureau speciale operaties nr. 3 van het leger van Myanmar (Tatmadaw). Bureau speciale operaties nr. 3 zag toe op het Westelijke Commando en, in die context, is luitenant-generaal Aung Kyaw Zaw verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige schendingen van de mensenrechten van de Rohingya's in de staat Rakhine door het Westelijke Commando tijdens die periode. Het gaat om moordpartijen, seksueel geweld en het systematisch platbranden van Rohingya-huizen en -gebouwen.

25.6.2018

3.

Than Oo

Geboortedatum: 12 oktober 1973

Militair identificatienummer: BC 25723

Brigadegeneraal Than Oo is bevelhebber van de 99e lichte infanteriedivisie van het leger van Myanmar (Tatmadaw). In die context is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige schendingen van de mensenrechten van de Rohingya's in de deelstaat Rakhine in de tweede helft van 2017 door de 99e lichte infanteriedivisie. Het gaat om moordpartijen, seksueel geweld en het systematisch platbranden van Rohingya-huizen en -gebouwen.

25.6.2018

4.

Aung Aung

Militair identificatienummer: BC 23750

Brigadegeneraal Aung Aung is bevelhebber van de 33e lichte-infanteriedivisie van het leger van Myanmar (Tatmadaw). In die context is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige schendingen van de mensenrechten van de Rohingya's in de deelstaat Rakhine in de tweede helft van 2017 door de 33e lichte-infanteriedivisie. Het gaat om moordpartijen, seksueel geweld en het systematisch platbranden van Rohingya-huizen en -gebouwen.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

 

Brigadegeneraal Khin Maung Soe is bevelhebber van het militaire operationele commando 15 (ook wel de 15e lichte-infanteriedivisie genoemd) van het leger van Myanmar (Tatmadaw), waar infanteriebataljon nr. 564 toe behoort. In die context is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige schendingen van de mensenrechten van de Rohingya's in de deelstaat Rakhine in de tweede helft van 2017 door het militaire operationele commando 15 en in het bijzonder door infanteriebataljon nr. 564. Het gaat om moordpartijen, seksueel geweld en het systematisch platbranden van Rohingya-huizen en -gebouwen.

25.6.2018”


Top