EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0318

Besluit (GBVB) 2016/318 van de Raad van 4 maart 2016 tot wijziging van Besluit 2014/119/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne

OJ L 60, 5.3.2016, p. 76–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/318/oj

5.3.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 60/76


BESLUIT (GBVB) 2016/318 VAN DE RAAD

van 4 maart 2016

tot wijziging van Besluit 2014/119/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 5 maart 2014 heeft de Raad Besluit 2014/119/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

Op 5 maart 2015 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2015/364 (2) vastgesteld. Bij dat besluit is bepaald dat de beperkende maatregelen van Besluit 2014/119/GBVB van toepassing moeten zijn tot en met 6 maart 2016 ten aanzien van veertien personen, en tot en met 6 juni 2015 ten aanzien van vier personen.

(3)

Op 5 juni 2015 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2015/876 (3) vastgesteld, waarin onder andere is bepaald dat ten aanzien van twee van deze vier personen de toepassing van de beperkende maatregelen dient te worden verlengd tot en met 6 maart 2016, en ten aanzien van een van deze personen tot en met 6 oktober 2015. Op 5 oktober 2015 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2015/1781 (4) vastgesteld. Bij dat besluit is bepaald dat de toepassing van de beperkende maatregelen ten aanzien van die persoon moet worden verlengd tot en met 6 maart 2016.

(4)

De beperkende maatregelen in Besluit 2014/119/GBVB zijn ten aanzien van alle personen tot en met 6 maart 2016 van toepassing. Op basis van een toetsing van dat besluit dient de toepassing van die beperkende maatregelen ten aanzien van 16 personen tot en met 6 maart 2017 te worden verlengd, dient de vermelding voor één persoon te worden geschrapt en dient ten aanzien van drie personen de motivering te worden geactualiseerd.

(5)

Besluit 2014/119/GBVB dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2014/119/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 5 wordt de tweede alinea vervangen door:

„Dit besluit is van toepassing tot en met 6 maart 2017.”.

2)

De bijlage wordt gewijzigd zoals vermeld in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 maart 2016.

Voor de Raad

De voorzitter

S.A.M. DIJKSMA


(1)  Besluit 2014/119/GBVB van de Raad van 5 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne (PB L 66 van 6.3.2014, blz. 26).

(2)  Besluit (GBVB) 2015/364 van de Raad van 5 maart 2015 tot wijziging van Besluit 2014/119/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne (PB L 62 van 6.3.2015, blz. 25).

(3)  Besluit (GBVB) 2015/876 van de Raad van 5 juni 2015 tot wijziging van Besluit 2014/119/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne (PB L 142 van 6.6.2015, blz. 30).

(4)  Besluit (GBVB) 2015/1781 van de Raad van 5 oktober 2015 tot wijziging van Besluit 2014/119/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne (PB L 259 van 6.10.2015, blz. 23).


BIJLAGE

I.

De vermelding voor de volgende persoon wordt geschrapt van de lijst in de bijlage bij Besluit 2014/119/GBVB:

„14.

Raisa Vasylivna Bohatyriova”

II.

De vermeldingen voor de volgende personen in de bijlage bij Besluit 2014/119/GBVB worden vervangen door de onderstaande vermeldingen:

 

Naam

Nadere gegevens

Motivering

Datum van aanwijzing

„2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Вiталiй Юрiйович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

Geboren op 20 januari 1963 in Kostiantynivka (Donetsk oblast), voormalig minister van Binnenlandse Zaken

Persoon tegen wie een strafrechtelijke vervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor de verduistering van overheidsmiddelen of activa en in verband met machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor zichzelf of een derde te verkrijgen ten koste van de Oekraïense overheidsmiddelen of activa.

6.3.2014

4.

Olena Leonidivna Lukash

(Олена Леонiдiвна Лукаш),

Elena Leonidovna Lukash

(Елена Леонидовна Лукаш)

Geboren op 12 november 1976 in Rîbnița (Moldavië), voormalig minister van Justitie

Persoon tegen wie een strafrechtelijke vervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten voor betrokkenheid bij de verduistering van overheidsmiddelen of activa en in verband met machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor zichzelf of een derde te verkrijgen ten koste van de Oekraïense overheidsmiddelen of activa.

6.3.2014

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

(Дмитро Володимирович Табачник)

Geboren op 28 november 1963 in Kiev, voormalig minister van Onderwijs en Wetenschap

Persoon tegen wie een strafrechtelijke vervolging is ingesteld door de Oekraïense autoriteiten wegens betrokkenheid bij de verduistering van overheidsmiddelen of activa.

6.3.2014”


Top