EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1133

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1133 van de Raad van 13 juli 2015 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus

PB L 185 van 14.7.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1133/oj

14.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 185/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1133 VAN DE RAAD

van 13 juli 2015

tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van 18 mei 2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus (1), en met name artikel 8 bis, leden 1 en 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 18 mei 2006 Verordening (EG) nr. 765/2006 vastgesteld.

(2)

De Raad is van oordeel dat de vermeldingen voor vier personen en drie entiteiten op de lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen, zoals vermeld in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006, moeten worden gewijzigd.

(3)

De Raad is tevens van oordeel dat twee personen en vier entiteiten moeten worden geschrapt van de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 opgenomen lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(4)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 juli 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

F. ETGEN


(1)  PB L 134 van 20.5.2006, blz. 1.


BIJLAGE

I.

De volgende personen en entiteiten worden geschrapt van de lijst in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006:

A.

Personen

96.

Kozik, Leanid Piatrovich

186.

Skurat, Viktar Vatslavavich

B.

Entiteiten

7.

CJSC Askargoterminal

11.

JLLC Variant

12.

JLLC Triple-Dekor

14.

JCJSC Altersolutions

II.

De vermeldingen voor de volgende persoon en entiteiten in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 worden vervangen door de onderstaande vermeldingen:

A.

Personen

 

Namen

Engelse transcriptie van Belarussische spelling

Engelse transcriptie van Russische spelling

Naam

(Belarussische spelling)

Naam

(Russische spelling)

Informatie ter identificatie

Reden voor plaatsing op de lijst

20.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

БАЗАНАЎ, Аляскандр Biктapaвiч

БАЗАНОВ, Александр Викторович

Geboortedatum: 26.11.1962, Kazachstan

Adres: 220004, Беларусь, Минск, пр-т Победителей, 7 Информационно-аналитический центр

Plaatsvervangend directeur-generaal van Beltelecom belast met buitenlandse betrekkingen en betrekkingen met de staatsinstellingen. Voormalig directeur van het Informatie- en Analysecentrum van het kabinet van de president, dat als een van de voornaamste bronnen van staatspropaganda fungeert, waarmee de repressie van de democratische oppositie en van het maatschappelijk middenveld gesteund en gerechtvaardigd wordt.

89.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавiч

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

 

Voormalig hoofd van de regionale kiescommissie van de regio Brest voor de presidentsverkiezingen van 2010. Hoofd van de regionale kiescommissie van de regio Brest voor de lokale verkiezingen in maart 2014. Hoofd van de regionale vakbondsorganisatie die het regime gunstig gezind is.

Als voorzitter van deze regionale kiescommissie was hij verantwoordelijk voor de schending van internationale verkiezingsnormen tijdens de presidentsverkiezingen op 19 december 2010 en voor de vervalsing van de lokale verkiezingen van maart 2014 in de regio Brest.

101.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

КРЫШТАПОВIЧ, Леў Еўстафьевiч

КРИШТАПОВИЧ, Лев Евстафьевич

Geboorteplaats: Pekalin, district Smolevichi

Adres: 220004, Беларусь, Минск, пр-т Победителей, 7 Информационно-аналитический центр

Hoofd van de dienst wetenschappelijk onderzoek van de Staatsuniversiteit voor kunst en cultuur. Voormalig adjunct-directeur van het Informatie- en Analysecentrum van het kabinet van de president, dat als een van de voornaamste bronnen van staatspropaganda fungeert, waarmee de repressie van de democratische oppositie en van het maatschappelijk middenveld gerechtvaardigd wordt.

226.

Zhadobin, Iury Viktaravich

(Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich

(Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

Geboortedatum: 14.11.1954

ID: 3141154A021PB0

Voormalig minister van Defensie.

Hij was actief betrokken bij het ondermijnen van de democratie in Belarus. Als lid van de veiligheidsraad keurde hij de op ministerieel niveau overeengekomen repressiebeslissingen goed, waaronder de beslissing om de vreedzame demonstraties op 19 december 2010 neer te slaan. Na december 2010 sprak hij zijn tevredenheid uit over de „totale nederlaag van de destructieve krachten”, doelend op de democratische oppositie.

B.

Entiteiten

 

Naam

Engelse transcriptie van Belarussische spelling

Engelse transcriptie van Russische spelling

Naam

(Belarussische spelling)

Naam

(Russische spelling)

Informatie ter identificatie

Reden voor plaatsing op de lijst

4.

Spetspriborservice

Спецприборсервис

 

 

Dit bedrijf is een onderdeel van BelTech Holding.

15.

CJSC Prostor-Trade

 

Совместное закрытое акционерное общество „Простор-Трейд”

220025 г. Минск, пр. Дзержинского 126, комн. 33.

Dochteronderneming van LLC Triple.

20.

CJSC Dinamo- Minsk

ЗАО ФК Динамо- Минск

 

 

Beursgenoteerde ondernemingen LLC Triple en LLC Rakowski browar hebben samen de meerderheid van de aandelen van en zeggenschap over CJSC Dinamo-Minsk. LLC Triple en LLC Rakowski staan beide onder zeggenschap van Iury Chyzh die de meerderheid van de aandelen heeft in beide entiteiten en derhalve ultieme zeggenschap heeft over CJSC Dinamo Minsk.


Top