EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0960R(02)

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 960/2014 van de Raad van 8 september 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren ( PB L 271 van 12.9.2014 )

OJ L 321, 7.11.2014, p. 11–11 (NL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/960/corrigendum/2014-11-07/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

7.11.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 321/11


Rectificatie van Verordening (EU) nr. 960/2014 van de Raad van 8 september 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

( Publicatieblad van de Europese Unie L 271 van 12 september 2014 )

In de inhoudsopgave en op bladzijde 3, de titel:

in plaats van:

„Verordening (EU) nr. 960/2014 van de Raad van 8 september 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren”

,

te lezen:

„Verordening (EU) nr. 960/2014 van de Raad van 8 september 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren”

.

Bladzijde 5, artikel 1, wijziging 3), artikel 3a, leden 1 en 2:

in plaats van:

„1.   Er geldt een verbod op de directe of indirecte verstrekking van de volgende met de diepzee-exploratie en -productie van olie, de exploratie en productie van olie in het Arctisch gebied of schalieolieprojecten in Rusland verband houdende diensten:

 

i) boringen, ii) tests, iii) metingen en afwerking van boorgaten, iv) levering van gespecialiseerde drijvende installaties.

2.   De verbodsbepalingen van lid 1 gelden onverminderd de uitvoering van een verplichting die voortvloeit uit contracten of kaderovereenkomsten die vóór 12 september 2014 zijn gesloten of aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten.”

,

te lezen:

„1.   Er geldt een verbod op de directe of indirecte verstrekking van de volgende met de diepzee-exploratie en -productie van olie, de exploratie en productie van olie in het Arctisch gebied of schalieolieprojecten in Rusland verband houdende diensten:

 

i) boringen, ii) testen van bronnen, iii) boorgatmetingen en het afwerken van boorgaten, iv) levering van gespecialiseerde drijvende installaties.

2.   De verbodsbepalingen van lid 1 laten de uitvoering van een verplichting die voortvloeit uit contracten of kaderovereenkomsten die vóór 12 september 2014 zijn gesloten of aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, onverlet.”

.


Top