EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0740

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 740/2014 van de Raad van 8 juli 2014 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus

PB L 200 van 9.7.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/740/oj

9.7.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 200/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 740/2014 VAN DE RAAD

van 8 juli 2014

tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van 18 mei 2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus (1), en met name artikel 8 bis, leden 1 en 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 18 mei 2006 Verordening (EG) nr. 765/2006, die betrekking heeft op betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus, vastgesteld.

(2)

De Raad is van oordeel dat een persoon moet worden toegevoegd aan de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 vervatte lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(3)

De Raad is tevens van oordeel dat acht personen moeten worden geschrapt van de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 vervatte lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(4)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

P. C. PADOAN


(1)  PB L 134 van 20.5.2006, blz. 1.


BIJLAGE

I.

De volgende personen worden geschrapt van de lijst in deel A van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006:

Nr. 8

Arkhipau, Aliaksandr Mikhailavich;

Nr. 21

Berastau, Valery Vasilievich;

Nr. 27

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna;

Nr. 131

Mihun, Andrei Arkadzevich;

Nr. 164

Samaliuk, Hanna Valerieuna;

Nr. 195

Svorab, Mikalai Kanstantsinavich;

Nr. 200

Tratsiak, Piotr Uladzimiravich;

Nr. 212

Varapaev, Ihar Ryhoravich.

II.

De volgende persoon wordt toegevoegd aan de lijst in deel A van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006:

 

Naam

Naam

(Belarussische spelling)

Naam

(Russische spelling)

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

 

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

 

 

Rechter bij de regionale rechtbank in Shklov. Heeft in januari 2012 het bevel gegeven tot overplaatsing van voormalig presidentskandidaat en lid van de oppositie N. Statkevich naar een gevangenis met een gesloten regime in Mogilov, en dit louter wegens vermeende schending van de gevangenisregels in strafkolonie IK-17 in Shklov. De overplaatsing heeft geleid tot schendingen van de mensenrechten van de heer N. Statkevich, waaronder slaapdeprivatie en bedreigingen voor zijn gezondheid

9.7.2014


Top