EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0049(01)

Besluit (EU) 2015/286 van de Europese Centrale Bank van 27 november 2014 houdende wijziging van Besluit ECB/2010/29 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (ECB/2014/49)

OJ L 50, 21.2.2015, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/286/oj

21.2.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 50/42


BESLUIT (EU) 2015/286 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 27 november 2014

houdende wijziging van Besluit ECB/2010/29 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (ECB/2014/49)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 128, lid 1,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, met name artikel 16,

Overwegende:

(1)

Ingevolge artikel 1 van Besluit 2014/509/EU van de Raad van 23 juli 2014 betreffende de aanneming van de euro door Litouwen op 1 januari 2015 (1), overeenkomstig artikel 140, lid 2 van het Verdrag, voldoet Litouwen aan de noodzakelijke voorwaarden voor de aanneming van de euro en zal de ingevolge artikel 4 van het Toetredingsverdrag van 2003 verleende derogatie van Litouwen (2) met ingang van 1 januari 2015 worden ingetrokken.

(2)

Artikel 1, onder d) van Besluit ECB/2010/29 (3) definieert de „verdeelsleutel voor de toedeling van bankbiljetten” onder verwijzing naar bijlage I bij dat besluit houdende de specificatie van de verdeelsleutel voor de toedeling van bankbiljetten zoals die vanaf 1 januari 2014 van toepassing is. Aangezien Litouwen met ingang van 1 januari 2015 de euro aanneemt, dient Besluit ECB/2010/29 gewijzigd te worden, zulks ter vaststelling van de met ingang van 1 januari 2015 toepasselijke verdeelsleutel voor de toedeling van bankbiljetten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging

1.   De laatste zin van artikel 1, onder d) van Besluit ECB/2010/29 wordt vervangen door de hiernavolgende zin:

„Bijlage I bij dit besluit specificeert de verdeelsleutel voor de toedeling van bankbiljetten zoals die met ingang van 1 januari 2015 van toepassing is.”

2.   Bijlage I bij Besluit ECB/2010/29 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op 1 januari 2015 in werking.

Gedaan te Frankfurt am Main, 27 november 2014.

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  PB L 228 van 31.7.2014, blz. 29.

(2)  Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

(3)  Besluit ECB/2010/29 van 13 december 2010 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (PB L 35 van 9.2.2011, blz. 26).


BIJLAGE

„BIJLAGE I

VERDEELSLEUTEL VOOR TOEDELING VAN BANKBILJETTEN VANAF 1 JANUARI 2015

(in %)

Europese Centrale Bank

8,0000

Nationale Bank van België

3,2385

Deutsche Bundesbank

23,5220

Eesti Pank

0,2520

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,5170

Bank of Greece

2,6575

Banco de España

11,5550

Banque de France

18,5320

Banca d'Italia

16,0900

Central Bank of Cyprus

0,1975

Latvijas Banka

0,3685

Lietuvos bankas

0,5400

Banque centrale du Luxembourg

0,2655

Bank Centrali ta' Malta/Central Bank of Malta

0,0850

De Nederlandsche Bank

5,2325

Oesterreichische Nationalbank

2,5655

Banco de Portugal

2,2785

Banka Slovenije

0,4515

Národná banka Slovenska

1,0095

Suomen Pankki

1,6420

TOTAAL

100,0000”


Top