EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0952R(03)

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013)

OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–3 (ET, EL, EN, FR, HR, IT, LT, MT, NL, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–12 (HU)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–6 (BG)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–11 (PL)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–4 (ES, CS, DA, DE, GA)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 3–4 (PT)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–17 (LV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/corrigendum/2016-09-30/oj

30.9.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 267/2


Rectificatie van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie

( Publicatieblad van de Europese Unie L 269 van 10 oktober 2013 )

Bladzijde 44, artikel 106:

in plaats van:

„(…) ter bepaling van de in artikel 102, lid 1, onder d), bedoelde gevallen …”,

lezen:

„(…) ter bepaling van de in artikel 102, lid 1, tweede alinea, onder d), bedoelde gevallen …”.

Bladzijde 48, artikel 116, lid 7, tweede alinea:

in plaats van:

„(…) dient alle op grond van lid 5, tweede alinea, betaalde rente te worden terugbetaald.”,

lezen:

„(…) dient alle op grond van lid 6, tweede alinea, betaalde rente te worden terugbetaald.”.

Bladzijde 48, artikel 117, lid 1:

in plaats van:

„(…) in strijd met artikel 102, lid 1, onder c) of d), (…).”,

lezen:

„(…) in strijd met artikel 102, lid 1, tweede alinea, onder c) of d), (…).”.

Bladzijde 52, artikel 131, onder a):

in plaats van:

„a)

de gevallen waarin ontheffing wordt verleend van de verplichting tot indiening van een summiere aangifte bij binnenbrengen overeenkomstig artikel 127, lid 2, onder c);”,

lezen:

„a)

de gevallen waarin ontheffing wordt verleend van de verplichting tot indiening van een summiere aangifte bij binnenbrengen overeenkomstig artikel 127, lid 2, onder b);”.

Bladzijde 55, artikel 145, lid 3:

in plaats van:

„De aangifte tot tijdelijke opslag wordt door een van de in artikel 139, lid 1 of lid 2, genoemde personen ingediend, …”,

lezen:

„De aangifte tot tijdelijke opslag wordt door een van de in artikel 139, lid 1 of lid 3, genoemde personen ingediend, …”.

Bladzijde 59, artikel 158, lid 2:

in plaats van:

„In specifieke, niet in artikel 6, lid 2, genoemde gevallen, kan een douaneaangifte worden ingediend …”,

lezen:

„In specifieke, niet in artikel 6, lid 3, genoemde gevallen, kan een douaneaangifte worden ingediend …”.

Bladzijde 72, artikel 217, eerste alinea:

in plaats van:

„De Commissie bepaalt door middel van uitvoeringshandelingen nader de procedureregels inzake de zuivering van de bijzonder regeling bedoeld in artikel 216.”,

lezen:

„De Commissie specificeert door middel van uitvoeringshandelingen de procedureregels inzake de zuivering van een bijzondere regeling bedoeld in artikel 215.”.

Bladzijde 79, artikel 253:

in plaats van:

„De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 243 gedelegeerde handelingen vast te stellen …”,

lezen:

„De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 284 gedelegeerde handelingen vast te stellen …”.

Bladzijde 80, artikel 257, lid 1, eerste alinea:

in plaats van:

„De douaneautoriteiten stellen overeenkomstig artikel 216 de termijn vast waarbinnen de regeling actieve veredeling moet worden gezuiverd.”,

lezen:

„De douaneautoriteiten stellen overeenkomstig artikel 215 de termijn vast waarbinnen de regeling actieve veredeling moet worden gezuiverd.”.

Bladzijde 83, artikel 265, onder b):

in plaats van:

„b)

de specifieke gevallen waarin ontheffing wordt verleend van de verplichting tot indiening van een aangifte vóór vertrek overeenkomstig artikel 263, lid 2, onder c).”,

lezen:

„b)

de specifieke gevallen waarin ontheffing wordt verleend van de verplichting tot indiening van een aangifte vóór vertrek overeenkomstig artikel 263, lid 2, onder b).”.

Bladzijde 86, artikel 281, derde alinea:

in plaats van:

„Indien het comité geen advies uitbrengt, stelt de Commissie de in de eerste alinea bedoelde uitvoeringshandelingen niet vast en is artikel 5, lid 4, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.”,

lezen:

„Indien het comité geen advies uitbrengt, stelt de Commissie de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde uitvoeringshandelingen niet vast en is artikel 5, lid 4, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.”.

Bladzijde 87, artikel 284, leden 2, 3 en 5:

De verwijzing naar artikel 213 wordt vervangen door een verwijzing naar artikel 216.


Top