EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0493

2006/493/EG: Besluit van de Raad van 19 juni 2006 tot vaststelling van het bedrag van de steun van de Gemeenschap voor plattelandsontwikkeling voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013 , van de verdeling daarvan over de jaren en van het minimumbedrag dat moet worden geconcentreerd in de onder de convergentiedoelstelling vallende regio's

OJ L 195, 15.7.2006, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 370–373 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 274 - 275
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 274 - 275
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 198 - 199

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/493/oj

15.7.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 195/22


BESLUIT VAN DE RAAD

van 19 juni 2006

tot vaststelling van het bedrag van de steun van de Gemeenschap voor plattelandsontwikkeling voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013, van de verdeling daarvan over de jaren en van het minimumbedrag dat moet worden geconcentreerd in de onder de convergentiedoelstelling vallende regio's

(2006/493/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (1), en met name op artikel 69, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het bedrag van de vastleggingskredieten voor de steun van de Gemeenschap voor plattelandsontwikkeling op grond van Verordening (EG) nr. 1698/2005 voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013, de verdeling daarvan over de jaren en het minimumbedrag dat moet worden geconcentreerd in de onder de convergentiedoelstelling vallende regio's, moeten worden vastgesteld overeenkomstig het interinstitutioneel akkoord (2).

(2)

In het totaalbedrag moeten de bedragen voor Bulgarije en Roemenië zijn begrepen aangezien het Verdrag betreffende de toetreding van die landen op 1 januari 2007 in werking treedt. Mocht het Toetredingsverdrag, voor één van die landen of voor allebei, niet op 1 januari 2007 in werking treden, dan moet het totaalbedrag dienovereenkomstig worden aangepast,

BESLUIT:

Enig artikel

Het totaalbedrag van de vastleggingskredieten voor de steun van de Gemeenschap voor plattelandsontwikkeling voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013 op grond van Verordening (EG) nr. 1698/2005, de verdeling daarvan over de jaren en het minimumbedrag dat moet worden geconcentreerd in de regio's die onder de in artikel 2, onder j), van die verordening bedoelde convergentiedoelstelling vallen, worden vastgesteld in de bijlage bij dit besluit.

Gedaan te Luxemburg, 19 juni 2006.

Voor de Raad

De voorzitter

J. PRÖLL


(1)  PB L 277 van 21.10.2005, blz. 1.

(2)  PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.


BIJLAGE

Totaalbedrag van de vastleggingskredieten voor de periode 2007-2013, de verdeling daarvan over de jaren en het minimumbedrag dat moet worden geconcentreerd in de onder de convergentiedoelstelling vallende regio's (1)

miljoen EUR

prijzen van 2004 (2)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totaal

Totaalbedrag voor de EU-25, Bulgarije en Roemenië

10 710

10 447

10 185

9 955

9 717

9 483

9 253

69 750

Minimumbedrag voor de onder de convergentiedoelstelling vallende regio's

27 699


(1)  Vóór de verplichte modulatie en vóór andere overdrachten uit de marktuitgaven en de rechtstreekse betalingen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid naar plattelandsontwikkeling.

(2)  De vermelde bedragen zijn afgerond op het naaste miljoen, terwijl bij de programmering zal worden afgerond op de naaste gehele euro.


Top