EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0363

2001/363/EG: Beschikking van de Commissie van 27 april 2001 houdende wijziging van de lijst van zones in Italië die in de periode 2000-2006 onder doelstelling 2 van de structuurfondsen vallen (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1073)

OJ L 129, 11.5.2001, p. 39–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/363/oj

32001D0363

2001/363/EG: Beschikking van de Commissie van 27 april 2001 houdende wijziging van de lijst van zones in Italië die in de periode 2000-2006 onder doelstelling 2 van de structuurfondsen vallen (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1073)

Publicatieblad Nr. L 129 van 11/05/2001 blz. 0039 - 0046


Beschikking van de Commissie

van 27 april 2001

houdende wijziging van de lijst van zones in Italië die in de periode 2000-2006 onder doelstelling 2 van de structuurfondsen vallen

(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1073)

(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

(2001/363/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen(1), en met name op artikel 4, lid 4, eerste alinea,

Na raadpleging van het Comité voor de ontwikkeling en omschakeling van de regio's, het Comité voor de landbouwstructuur en de plattelandsontwikkeling en het Comité voor de structuur van de visserij en de aquacultuur,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Beschikking 2000/530/EG van de Commissie(2) is de lijst van zones in Italië vastgesteld die in de periode 2000-2006 onder doelstelling 2 van de structuurfondsen vallen.

(2) De Italiaanse autoriteiten hebben de Commissie meegedeeld dat zij ten aanzien van een paar gemeenten materiële fouten hebben gemaakt bij de vaststelling van de in aanmerking komende zones.

(3) Deze autoriteiten hebben in antwoord op vragen van de Commissie bevestigd dat de gevraagde correcties niet tot gevolg hebben dat voor steun in aanmerking komende zones worden vervangen door andere zones of dat het voor steun in aanmerking komende deel van de bevolking in de betrokken gemeenten wordt gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bij Beschikking 2000/530/EG vastgestelde lijst van zones in Italië die in de periode 2000-2006 onder doelstelling 2 van de structuurfondsen vallen, wordt overeenkomstig de bijlage gewijzigd.

Voor de gemeenten die niet in de bijlage worden vermeld, blijft de lijst van zones die onder doelstelling 2 vallen ongewijzigd.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek.

Gedaan te Brussel, 27 april 2001.

Voor de Commissie

Michel Barnier

Lid van de Commissie

(1) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1.

(2) PB L 223 van 4.9.2000, blz. 1.

BIJLAGE

RECTIFICATIE VAN DE LIJST VAN DE ONDER DOELSTELLING 2 VAN DE STRUCTUURFONDSEN VALLENDE ZONES IN ITALIË

Periode 2000-2006

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top