EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0421

2000/421/EG: Besluit van de Raad van 13 juni 2000 inzake de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Voedselhulpverdrag 1999

OJ L 163, 4.7.2000, p. 37–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 021 P. 30 - 30
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 021 P. 30 - 30

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/421/oj

32000D0421

2000/421/EG: Besluit van de Raad van 13 juni 2000 inzake de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Voedselhulpverdrag 1999

Publicatieblad Nr. L 163 van 04/07/2000 blz. 0037 - 0037


Besluit van de Raad

van 13 juni 2000

inzake de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Voedselhulpverdrag 1999

(2000/421/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 181, juncto artikel 300, lid 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gelet op het advies van het Europees Parlement(2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Gemeenschap is partij bij de Internationale Graanovereenkomst 1995 die bestaat uit twee afzonderlijke rechtsinstrumenten, namelijk het Graanhandelsverdrag en het Voedselhulpverdrag. De geldigheidsduur van deze verdragen is verlengd tot en met 30 juni 1999.

(2) De geldigheidsduur van het Graanhandelsverdrag 1995 zal tot en met 30 juni 2001 verlengd worden.

(3) De onderhandelingen over een nieuw Voedselhulpverdrag 1999 zijn afgerond.

(4) Dit verdrag is namens de Gemeenschap ondertekend en in de voorlopige toepassing ervan is voorzien bij Besluit 1999/576/EG van de Raad van 29 juni 1999,

(5) Het Voedselhulpverdrag 1999 moet worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Enig artikel

1. Het Voedselhulpverdrag 1999 wordt namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van het Verdrag is gehecht aan Besluit 1999/576/EG.

2. De voorzitter van de Raad legt namens de Europese Gemeenschap de in artikel XXII, onder b), van het Voedselhulpverdrag 1999 bedoelde akte van goedkeuring neer bij de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Gedaan te Luxemburg, 13 juni 2000.

Voor de Raad

De voorzitter

J. Gama

(1) Advies uitgebracht op 4 mei 2000 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(2) PB L 222 van 24.8.1999, blz. 38.

Top