EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0249

98/249/EG: Besluit van de Raad van 7 oktober 1997 betreffende de sluiting van het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan

OJ L 104, 3.4.1998, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 028 P. 188 - 188
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 028 P. 188 - 188
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 028 P. 188 - 188
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 028 P. 188 - 188
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 028 P. 188 - 188
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 028 P. 188 - 188
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 028 P. 188 - 188
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 028 P. 188 - 188
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 028 P. 188 - 188
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 017 P. 4 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 017 P. 4 - 4
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 91 - 91

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/249/oj

31998D0249

98/249/EG: Besluit van de Raad van 7 oktober 1997 betreffende de sluiting van het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan

Publicatieblad Nr. L 104 van 03/04/1998 blz. 0001 - 0001


BESLUIT VAN DE RAAD van 7 oktober 1997 betreffende de sluiting van het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (98/249/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 130 S, lid 1, in samenhang met artikel 228, lid 2 en lid 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende dat de Commissie namens de Gemeenschap heeft deelgenomen aan de onderhandelingen over de uitwerking van het ontwerp voor het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan;

Overwegende dat dit Verdrag op 22 september 1992 namens de Gemeenschap is ondertekend;

Overwegende dat voornoemd Verdrag beoogt de verontreiniging te voorkomen en te beëindigen en het zeegebied tegen de schadelijke gevolgen van menselijke activiteiten te beschermen;

Overwegende dat de Gemeenschap maatregelen heeft vastgesteld op het gebied dat door het Verdrag wordt bestreken en dat zij derhalve de bevoegdheid heeft om in deze aangelegenheden op internationaal niveau verplichtingen aan te gaan; dat het optreden van de Gemeenschap derhalve een noodzakelijke aanvulling vormt op het optreden van de direct betrokken lidstaten en dat de deelname van de Gemeenschap aan het Verdrag in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel;

Overwegende dat het beleid van de Gemeenschap op milieugebied overeenkomstig artikel 130 R van het Verdrag onder andere moet bijdragen tot het nastreven van een aantal doelstellingen, namelijk het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de bescherming van de gezondheid van de mens, en een behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen; dat de Gemeenschap en de lidstaten in het kader van hun respectieve bevoegdheden samenwerken met derde landen en bevoegde internationale organisaties,

BESLUIT:

Artikel 1

Het op 22 september 1992 te Parijs ondertekende Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan wordt namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van het Verdrag is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 26 van genoemd Verdrag, de akte van goedkeuring neder te leggen bij de regering van de Franse Republiek.

Artikel 3

In de bij artikel 10 van dat Verdrag ingestelde commissie wordt de Gemeenschap voor aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de Gemeenschap vallen, door de Commissie vertegenwoordigd.

Gedaan te Luxemburg, 7 oktober 1997.

Voor de Raad

De Voorzitter

J.-C. JUNCKER

(1) PB C 89 van 10.4.1995, blz. 199.

Top