EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:234:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 234, 22 september 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 234

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

66e jaargang
22 september 2023


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2023/1804 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2023 betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en tot intrekking van Richtlijn 2014/94/EU ( 1 )

1

 

*

Verordening (EU) 2023/1805 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2023 betreffende het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in het zeevervoer, en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG ( 1 )

48

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1806 van de Commissie van 20 september 2023 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/73 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op elektrische fietsen van oorsprong uit de Volksrepubliek China

101

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1807 van de Commissie van 21 september 2023 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/72 tot instelling van een definitief compenserend recht op elektrische fietsen van oorsprong uit de Volksrepubliek China

103

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1808 van de Commissie van 21 september 2023 tot vaststelling van het model voor de verstrekking van informatie over preventie-, paraatheids- en responsplanning in verband met ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen overeenkomstig Verordening (EU) 2022/2371 van het Europees Parlement en de Raad

105

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2023/1809 van de Commissie van 14 september 2023 tot vaststelling van de EU-milieukeurcriteria voor absorberende hygiëneproducten en herbruikbare menstruatiecups (Kennisgeving geschied onder nummer C(2023) 6024)  ( 1 )

142

 

*

Besluit (EU) 2023/1810 van de Commissie van 19 september 2023 betreffende een verzoek om uitgebreide cumulatie tussen Cambodja en Vietnam overeenkomstig artikel 56, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 wat betreft de oorsprongsregels in het kader van het stelsel van algemene tariefpreferenties krachtens Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 voor bepaalde, bij de vervaardiging van rijwielen gebruikte materialen of onderdelen

190

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1811 van de Commissie van 20 september 2023 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1550 door vaststelling van het programma voor controles van de Commissie voor 2024 in de lidstaten ter verificatie van de toepassing van de agro-voedselketenwetgeving van de Unie

196

 

 

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING

 

*

Besluit Nr. 37-2023 van de Europese Rekenkamer (ERK) inzake de toegang van het publiek tot documenten van de ERK

200

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Besluit (GBVB) 2023/432 van de Raad van 25 februari 2023 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen ( PB L 100 van 13.4.2023 )

206

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2023/429 van de Raad van 25 februari 2023 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen ( PB L 100 van 13.4.2023 )

207

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top