EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:188:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 188, 27 juli 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 188

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

66e jaargang
27 juli 2023


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2023/1545 van de Commissie van 26 juli 2023 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vermelding van allergene geurstoffen op etikettering van cosmetische producten ( 1 )

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1546 van de Commissie van 26 juli 2023 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen “Pancetta de l’Ile de Beauté/Panzetta de l’Ile de Beauté” (BGA), “Saucisson sec de l’Ile de Beauté/Salciccia de l’Ile de Beauté” (BGA), “Bulagna de l’Ile de Beauté” (BGA) en “Figatelli de l’Ile de Beauté/Figatellu de l’Ile de Beauté” (BGA)

24

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1547 van de Commissie van 26 juli 2023 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (“Gower Salt Marsh Lamb” (BOB))

28

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2023/1548 van het Europees Parlement en de Raad van 1 juni 2023 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers (EGF/2023/000 TA 2023 — Technische bijstand op initiatief van de Commissie)

36

 

*

Besluit (EU) 2023/1549 van de Raad van 10 juli 2023 tot benoeming van een plaatsvervangend uitvoerend directeur van Europol

38

 

*

Besluit (EU) 2023/1550 van de Raad van 25 juli 2023 tot benoeming van een plaatsvervanger in het Comité van de Regio’s, voorgedragen door de Bondsrepubliek Duitsland

40

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1551 van de Raad van 25 juli 2023 waarbij Duitsland wordt gemachtigd een bijzondere maatregel in te voeren die afwijkt van de artikelen 218 en 232 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

42

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1552 van de Raad van 25 juli 2023 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/784 wat betreft de periode van de machtiging voor en het toepassingsgebied van de door Italië genomen bijzondere maatregel die afwijkt van de artikelen 206 en 226 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

45

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1553 van de Raad van 25 juli 2023 waarbij Roemenië wordt gemachtigd een bijzondere maatregel in te voeren die afwijkt van de artikelen 218 en 232 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

48

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1554 van de Commissie van 19 juli 2023 tot vaststelling van bepaalde tijdelijke noodmaatregelen in verband met Afrikaanse varkenspest in Kroatië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2023) 4985)  ( 1 )

51

 

*

Besluit (EU) 2023/1555 van de Commissie van 25 juli 2023 inzake het verlenen van toegang tot de Europese bemanningendatabank en de Europese scheepsrompendatabank voor de Zwitserse autoriteiten

55

 

*

Besluit (GBVB) 2023/1556 van het Politiek en Veiligheidscomité van 19 juli 2023 betreffende de bevestiging van de machtiging voor de militaire operatie van de Europese Unie in het Middellandse Zeegebied (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/2/2023)

58

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2023/1526 van de Commissie van 16 mei 2023 tot wijziging van Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood als thermische stabilisator in polyvinylchloride dat wordt gebruikt als basismateriaal in sensoren die worden gebruikt in medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ( PB L 185 van 24.7.2023 )

59

 

*

Rectificatie van Richtlijn (EU) 2020/262 van de Raad van 19 december 2019 houdende een algemene regeling inzake accijns ( PB L 58 van 27.2.2020 )

60

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) ( PB L 405 van 2.12.2020 )

61

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top