EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:182:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 182, 19 juli 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 182

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

66e jaargang
19 juli 2023


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2023/1475 van de Raad van 15 mei 2023 betreffende de ondertekening, namens de Unie, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds, betreffende de deelname van Nieuw-Zeeland aan programma’s van de Unie

1

 

*

Overeenkomst tussen de Europese Unie, enerzijds, en Nieuw-zeeland, anderzijds, betreffende de deelname van Nieuw-Zeeland aan programma’s van de Unie

4

 

*

Besluit (EU) 2023/1476 van de Raad van 26 juni 2023 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Madagaskar en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (2023-2027)

23

 

*

Partnerschapsovereenkomst Inzake Duurzame Visserij Tussen de Europese Unie en de Republiek Madagaskar

25

 

*

Besluit (EU) 2023/1477 van de Raad van 14 juli 2023 inzake de ondertekening, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China op grond van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in de EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

82

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2023/1478 van de Raad van 26 juni 2023 betreffende de toewijzing van de vangstmogelijkheden op grond van het uitvoeringsprotocol bij de Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Madagaskar (2023-2027)

84

 

*

Verordening (Euratom) 2023/1479 van de Raad van 14 juli 2023 tot vaststelling van regels voor de uitoefening van de rechten van de Gemeenschap bij de uitvoering van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds

86

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1480 van de Commissie van 11 mei 2023 tot rectificatie van de Nederlandse taalversie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/2015 tot vaststelling van nadere bepalingen ter uitvoering van de aanlandingsverplichting voor bepaalde visserijen in de westelijke wateren voor de periode 2021-2023

90

 

*

Verordening (EU) 2023/1481 van de Commissie van 13 juli 2023 tot vaststelling van een sluiting van de visserij op Groenlandse heilbot/zwarte heilbot in de Noorse wateren van 1 en 2 voor vaartuigen die de vlag van een lidstaat van de Europese Unie voeren

91

 

*

Verordening (EU) 2023/1482 van de Commissie van 13 juli 2023 tot vaststelling van een sluiting van de visserij op andere soorten in de Noorse wateren van 1 en 2 voor vaartuigen die de vlag van een lidstaat van de Europese Unie voeren

94

 

*

Verordening (EU) 2023/1483 van de Commissie van 13 juli 2023 tot vaststelling van een sluiting van de visserij op schelvis in de Noorse wateren van 1 en 2 voor vaartuigen die de vlag van een lidstaat van de Europese Unie voeren

97

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1484 van de Commissie van 18 juli 2023 tot vaststelling van de technische aspecten van de gegevensreeks, de technische modellen voor het toezenden van gegevens en de nadere bepaling van de regelingen voor en de inhoud van de kwaliteitsverslagen over de organisatie van een steekproefenquête in het domein van het gebruik van informatie- en communicatietechnologie voor het referentiejaar 2024 in overeenstemming met Verordening (EU) 2019/1700 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

100

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1485 van de Commissie van 18 juli 2023 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest ( 1 )

150

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2023/1486 van de Raad van 14 juli 2023 tot wijziging van Besluit 1999/70/EG betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken, wat betreft de externe accountant van de Banca d’Italia

195

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1487 van de Commissie van 11 juli 2023 inzake het verzoek tot registratie van het Europees burgerinitiatief “Taxing great wealth to finance the ecological and social transition” op grond van Verordening (EU) 2019/788 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2023) 4751)

197

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top