EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:125:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 125, 11 mei 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 125

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

66e jaargang
11 mei 2023


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2023/936 van het Europees Parlement en de Raad van 10 mei 2023 over een Europees Jaar van de Vaardigheden ( 1 )

1

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/937 van de Commissie van 10 mei 2023 tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 wat betreft de opname van “uit tarwezetmeel geproduceerd gefosfateerd dizetmeelfosfaat” in de Unielijst van nieuwe voedingsmiddelen ( 1 )

12

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/938 van de Commissie van 10 mei 2023 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 wat betreft de gebruiksvoorwaarden voor het nieuwe voedingsmiddel biomassa van de gist Yarrowia lipolytica  ( 1 )

16

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/939 van de Commissie van 10 mei 2023 tot intrekking van de goedkeuring van de werkzame stof ipconazool overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad, tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 571/2014 ( 1 )

19

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2023/940 van de Raad van 4 mei 2023 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Gespecialiseerd Comité voor samenwerking inzake rechtshandhaving en justitie, dat is opgericht bij de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, over de vaststelling van een standaardformulier voor verzoeken om wederzijdse rechtshulp als bedoeld in artikel 635, lid 1, van die overeenkomst

23

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/941 van de Commissie van 2 mei 2023 betreffende ter ondersteuning van Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad opgestelde geharmoniseerde normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen ( 1 )

37

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860 van de Commissie van 10 juni 2022 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de normen, formats, frequentie en methoden en regelingen voor rapportage ( PB L 262 van 7.10.2022 )

59

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top