EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:102:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 102, 17 april 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 102

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

66e jaargang
17 april 2023


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/813 van de Commissie van 8 februari 2023 tot wijziging van Verordening (EU) 2021/2115 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toewijzingen aan de lidstaten voor rechtstreekse betalingen en wat betreft de jaarlijkse uitsplitsing per lidstaat van de steun van de Unie voor plattelandsontwikkeling

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/814 van de Commissie van 14 april 2023 betreffende gedetailleerde regelingen voor bepaalde procedures van de Commissie op grond van Verordening (EU) 2022/1925 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

6

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2023/815 van de Europese Centrale Bank van 28 maart 2023 tot wijziging van Besluit ECB/2010/4 van de Europese Centrale Bank betreffende het beheer van gepoolde bilaterale leningen ten behoeve van de Helleense Republiek (ECB/2023/7)

20

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/816 van de Commissie van 5 april 2023 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 betreffende bepaalde noodmaatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2023) 2511)  ( 1 )

22

 

*

Besluit (EU) 2023/817 van de Europese Centrale Bank van 5 april 2023 tot wijziging van Besluit (EU) 2019/1743 betreffende de rentevergoeding op aangehouden extra reserves en bepaalde deposito’s (ECB/2019/31) (ECB/2023/9)

56

 

 

RICHTSNOEREN

 

*

Richtsnoer (EU) 2023/818 van de Europese Centrale Bank van 5 april 2023 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2019/671 betreffende nationale beheertransacties inzake activa en passiva door centrale banken (ECB/2019/7) (ECB/2023/8)

59

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

*

Besluit nr. 1/2023 van het Gemengd Comité dat is ingesteld bij het Akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie van 24 maart 2023 tot vaststelling van regelingen met betrekking tot het Windsor-kader [2023/819]

61

 

*

Aanbeveling Nr. 1/2023 van het bij het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ingestelde Gemengd Comité van 24 maart 2023 inzake markttoezicht en handhaving [2023/820]

84

 

*

Aanbeveling nr. 2/2023 van het bij het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ingestelde Gemengd Comité van 24 maart 2023 inzake artikel 13, lid 3 bis, van het protocol inzake Ierland/Noord-Ierland [2023/821]

86

 

*

Gezamenlijke Verklaring nr. 1/2023 van de Unie en het Verenigd Koninkrijk in het bij het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ingestelde Gemengd Comité van 24 maart 2023

87

 

*

Gezamenlijke Verklaring van de Unie en het Verenigd Koninkrijk in het bij het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ingestelde Gemengd Comité van 24 maart 2023 betreffende de toepassing van artikel 10, lid 1, van het Windsor-kader

88

 

*

Gezamenlijke Verklaring van de Unie en het Verenigd Koninkrijk in het bij het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ingestelde Gemengd Comité van 24 maart 2023 betreffende artikel 13, lid 3 bis, van het Windsor-kader

90

 

*

Gezamenlijke Verklaring nr. 2/2023 van de Unie en het Verenigd Koninkrijk in het bij het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ingestelde Gemengd Comité van 24 maart 2023

91

 

*

Gezamenlijke verklaring van de Unie en het Verenigd Koninkrijk in het bij het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ingestelde Gemengd Comité van 24 maart 2023 betreffende het btw-stelsel voor goederen die geen risico vormen voor de interne markt van de Unie en betreffende de btw-regeling voor grensoverschrijdende teruggaaf

92

 

*

Unilaterale verklaring van het Verenigd Koninkrijk in het bij het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ingestelde Gemengd Comité van 24 maart 2023 inzake markttoezicht en handhaving

93

 

*

Unilaterale verklaring van de Unie in het bij het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ingestelde Gemengd Comité van 24 maart 2023 waarin nota wordt genomen van de unilaterale verklaring van het Verenigd Koninkrijk in het bij het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ingestelde Gemengd Comité van 24 maart 2023 inzake markttoezicht en handhaving

95

 

*

Unilaterale Verklaring van het Verenigd Koninkrijk in het bij het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ingestelde Gemengd Comité van 24 maart 2023 betreffende uitvoerregelingen voor goederen die vanuit Noord-Ierland naar andere delen van het Verenigd Koninkrijk worden vervoerd

96

 

*

Unilaterale Verklaring van de Unie in het bij het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ingestelde Gemengd Comité van 24 maart 2023 waarin nota wordt genomen van de Unilaterale Verklaring van het Verenigd Koninkrijk in het bij het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ingestelde Gemengd Comité van 24 maart 2023 betreffende uitvoerregelingen voor goederen die vanuit Noord-Ierland naar andere delen van het Verenigd Koninkrijk worden vervoerd

97

 

*

Unilaterale verklaring van het Verenigd Koninkrijk in het bij het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ingestelde Gemengd Comité van 24 maart 2023 betreffende het mechanisme voor democratische instemming van artikel 18 van het Windsor-kader

98

 

*

Unilaterale verklaring van de Unie in het bij het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ingestelde Gemengd Comité van 24 maart 2023 waarin nota wordt genomen van de unilaterale verklaring van het Verenigd Koninkrijk in het bij het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ingestelde Gemengd Comité van 24 maart 2023 betreffende het mechanisme voor democratische instemming van artikel 18 van het Windsor-kader

99

 

*

Unilaterale Verklaring van het Verenigd Koninkrijk in het bij het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ingestelde Gemengd Comité van 24 maart 2023 inzake het versterken van handhavingsmaatregelen voor goederen die in pakketten van een ander deel van het Verenigd Koninkrijk naar Noord-Ierland worden vervoerd

100

 

*

Unilaterale Verklaring van de Unie in het bij het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ingestelde Gemengd Comité van 24 maart 2023 waarin nota wordt genomen van de unilaterale verklaring van het Verenigd Koninkrijk in het bij het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ingestelde Gemengd Comité van 24 maart 2023 inzake het versterken van handhavingsmaatregelen voor goederen die in pakketten van een ander deel van het Verenigd Koninkrijk naar Noord-Ierland worden vervoerd

101

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top