EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:093:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 093, 31 maart 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 93

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

66e jaargang
31 maart 2023


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2023/706 van de Raad van 30 maart 2023 tot wijziging van Verordening (EU) 2022/1369 wat betreft de verlenging van de vraagreductieperiode voor gasvraagreductiemaatregelen en de versterking van de rapportage en monitoring van de uitvoering van die maatregelen

1

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/707 van de Commissie van 19 december 2022 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 wat betreft gevarenklassen en criteria voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels ( 1 )

7

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/708 van de Commissie van 20 maart 2023 tot verlening van toelating van de Unie voor de biocidefamilie “HYPO-CHLOR Product Family” overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

40

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/709 van de Commissie van 29 maart 2023 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 wat betreft de vaststelling van de representatieve prijzen voor de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede voor ovalbumine

54

 

*

Verordening (EU) 2023/710 van de Commissie van 30 maart 2023 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van broompropylaat, chloridazon, fenpropimorf, imazaquin en tralkoxydim in of op bepaalde producten ( 1 )

57

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/711 van de Commissie van 30 maart 2023 tot aanvaarding van een verzoek om behandeling als nieuwe producent-exporteur met betrekking tot de definitieve antidumpingmaatregelen die zijn ingesteld ten aanzien van de invoer van tafel- en keukengerei van keramiek van oorsprong uit de Volksrepubliek China, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1198

84

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/712 van de Commissie van 30 maart 2023 tot opening van een nieuw onderzoek ten behoeve van een nieuwe exporteur ten aanzien van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2230 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op trichloorisocyanuurzuur van oorsprong uit de Volksrepubliek China voor één Chinese producent-exporteur, tot intrekking van het recht ten aanzien van de invoer van die producent-exporteur en tot registratie van deze invoer

88

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2023/713 van de Raad van 28 maart 2023 tot benoeming van één lid en twee plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s, voorgedragen door het Koninkrijk der Nederlanden

94

 

*

Besluit (EU) 2023/714 van de Raad van 28 maart 2023 tot wijziging van Besluit 1999/70/EG betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken, wat betreft de externe accountants van de Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

96

 

*

Besluit (EU) 2023/715 van de Raad van 28 maart 2023 tot benoeming van een lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité, voorgedragen door het Koninkrijk Denemarken

98

 

*

Besluit (EU) 2023/716 van de Raad van 28 maart 2023 tot benoeming van een lid en een plaatsvervanger van het Comité van de Regio’s, voorgedragen door de Portugese Republiek

100

 

*

Besluit (EU) 2023/717 van de Raad van 28 maart 2023 tot benoeming van een lid van het Comité van de Regio’s, voorgedragen door Malta

102

 

*

Besluit (EU) 2023/718 van de Raad van 28 maart 2023 betreffende het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in het Gemengd Comité dat is ingesteld bij de Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filipijnen, anderzijds, met betrekking tot de vaststelling van een besluit tot instelling van een subcomité voor maritieme samenwerking en de vaststelling van het mandaat daarvan

103

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/719 van de Commissie van 24 maart 2023 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 betreffende bepaalde noodmaatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2023) 2189)  ( 1 )

108

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top