EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:077:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 077, 16 maart 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 77

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

66e jaargang
16 maart 2023


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/582 van de Commissie van 9 maart 2023 tot inschrijving van een naam in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten [“Суджук Търновски/Sudzhuk Tarnovski/Търновски Суджук/Tarnovski Sudzhuk” (GTS)]

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/583 van de Commissie van 15 maart 2023 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/607 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op citroenzuur van oorsprong uit de Volksrepubliek China, zoals uitgebreid tot uit Maleisië verzonden citroenzuur, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Maleisië, naar aanleiding van een nieuw onderzoek bij het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad

3

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/584 van de Commissie van 15 maart 2023 tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1493 van de Commissie tot verlening van een vergunning voor L-methionine geproduceerd door Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 en Escherichia coli KCCM 80246 als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten ( 1 )

5

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/585 van de Commissie van 15 maart 2023 tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1452 tot verlening van een vergunning voor 3-ethylcyclopentaan-1,2-dion, 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-on, 4,5-dihydro-2-methylfuran-3(2H)-on, eugenol, 1-methoxy-4-prop-1(trans)-enyl)benzeen, α-pentylkaneelaldehyde, α-hexylkaneelaldehyde en 2-acetylpyridine als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor bepaalde diersoorten ( 1 )

7

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2023/586 van de Raad van 13 maart 2023 tot benoeming van een lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité, voorgedragen door de Italiaanse Republiek

9

 

 

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING

 

*

Besluit Nr. 2020/04 van het regionaal stuurcomité van de Vervoersgemeenschap inzake de reisregels voor personeelsleden van de Vervoersgemeenschap [2023/587]

11

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2268 van de Commissie van 6 september 2021 tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653 van de Commissie vastgestelde technische reguleringsnormen wat betreft de onderliggende methodologie voor en de presentatie van prestatiescenario’s, de presentatie van kosten en de methodologie voor de berekening van samenvattende kostenindicatoren, de presentatie en inhoud van informatie over prestaties in het verleden en de presentatie van kosten door verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (priip’s) die een scala van beleggingsopties bieden, en de afstemming van de overgangsregeling van artikel 32 van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad voor priip-ontwikkelaars die rechten van deelneming in fondsen als onderliggende beleggingsopties aanbieden, op de in dat artikel vastgestelde verlengde overgangsregeling ( PB L 455 I van 20.12.2021 )

18

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2022/2583 van de Raad van 19 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) 2021/2278 houdende schorsing van de in artikel 56, lid 2, punt c), van Verordening (EU) nr. 952/2013 bedoelde rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten ( PB L 340 van 30.12.2022 )

19

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top