EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:325:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 325, 20 december 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 325

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

65e jaargang
20 december 2022


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2022/2495 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1380/2013 wat betreft beperkingen op de toegang tot de wateren van de Unie

1

 

*

Verordening (EU, Euratom) 2022/2496 van de Raad van 15 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027

11

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/2497 van de Commissie van 12 oktober 2022 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad wat betreft de streken van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in het informatienet van de Unie inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen

13

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2498 van de Commissie van 9 december 2022 tot vaststelling van de technische aspecten van gegevensreeksen van de steekproefenquête in het domein “inkomen en levensomstandigheden” over toegang tot diensten overeenkomstig Verordening (EU) 2019/1700 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

16

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2499 van de Commissie van 12 december 2022 tot wijziging en rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/220 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Unie

31

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2500 van de Commissie van 13 december 2022 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (“Keleméri bárányhús” (BGA))

52

 

*

Verordening (EU) 2022/2501 van de Commissie van 14 december 2022 tot vaststelling van een sluiting van de visserij op rode diepzeegarnaal in de geografische deelgebieden 8, 9, 10 en 11 van de GFCM voor vaartuigen die de vlag van Italië voeren en een lengte over alles van 18 tot 24 meter hebben

53

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2502 van de Commissie van 19 december 2022 tot rectificatie van de Franse taalversie van Verordening (EU) nr. 965/2012 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures voor vluchtuitvoering, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

56

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2503 van de Commissie van 19 december 2022 tot wijziging en rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/627 wat betreft praktische regelingen voor de uitvoering van officiële controles van levende tweekleppige weekdieren en visserijproducten, of in verband met uv-straling ( 1 )

58

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2504 van de Commissie van 19 december 2022 tot wijziging van de bijlagen III en V bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2235 wat betreft modellen van diergezondheids-/officiële certificaten en officiële certificaten voor de binnenkomst in de Unie van zendingen van bepaalde visserijproducten en zeer verfijnde producten van dierlijke oorsprong, en het model van een particuliere verklaring voor de binnenkomst in de Unie van bepaalde samengestelde producten ( 1 )

62

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2022/2505 van de Raad van 8 december 2022 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het gemengd comité dat is opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds, wat de vaststelling van het reglement van orde van het Gemengd Comité betreft

87

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2506 van de Raad van 15 december 2022 inzake maatregelen ter bescherming van de Uniebegroting tegen schendingen van de beginselen van de rechtsstaat in Hongarije

94

 

*

Besluit (GBVB) 2022/2507 van de Raad van 19 december 2022 tot wijziging van Besluit 2010/452/GBVB inzake de Waarnemingsmissie van de Europese Unie in Georgië, EUMM Georgia

110

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2508 van de Commissie van 9 december 2022 tot vaststelling van BBT-conclusies (beste beschikbare technieken) op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies, voor de textielindustrie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 8984)  ( 1 )

112

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2509 van de Commissie van 15 december 2022 betreffende de vaststelling van kwantitatieve beperkingen en de toewijzing van quota voor stoffen die worden gereguleerd krachtens Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen, voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2023 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 9109)

162

 

 

AANBEVELINGEN

 

*

Aanbeveling (EU) 2022/2510 van de Commissie van 8 december 2022 tot vaststelling van een Europees beoordelingskader voor “inherent veilige en duurzame” chemische stoffen en materialen

179

 

 

III   Andere handelingen

 

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

*

Gedelegeerd Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 204/22/COL van 16 november 2022 tot wijziging van Besluit nr. 196/22/COL betreffende de noodmaatregelen in Noorwegen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza krachtens artikel 259, lid 1, punt c), van Verordening (EU) 2016/429 en de artikelen 21, 39 en 55 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 [2022/2511]

206

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top