EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:319:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 319, 13 december 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 319

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

65e jaargang
13 december 2022


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU, Euratom) 2022/2434 van het Europees Parlement en de Raad van 6 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 met betrekking tot de vaststelling van een gediversifieerde financieringsstrategie als algemene leenmethode

1

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2022/2435 van de Raad van 26 juli 2022 inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne betreffende het goederenvervoer over de weg

5

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2436 van de Raad van 12 december 2022 tot uitvoering van artikel 12, lid 2, van Verordening (EU) 2017/1770 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Mali

8

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2437 van de Commissie van 9 december 2022 tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/605 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest ( 1 )

16

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2022/2438 van de Commissie van 12 december 2022 tot wijziging van Richtlijn 93/49/EEG en Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU wat betreft door de EU gereguleerde niet-quarantaineorganismen op teeltmateriaal van siergewassen, teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt

54

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2022/2439 van de Raad van 8 december 2022 waarbij de lidstaten worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van de Filipijnen tot het Verdrag van Den Haag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden

66

 

*

Besluit (GBVB) 2022/2440 van de Raad van 12 december 2022 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2017/1775 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Mali

68

 

*

Besluit (GBVB) 2022/2441 van de Raad van 12 december 2022 tot wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2008/851/GBVB inzake de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust

80

 

*

Besluit (GBVB) 2022/2442 van de Raad van 12 december 2022 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2022/151 inzake een optreden van de Europese Unie ter ondersteuning van de evacuatie van bepaalde bijzonder kwetsbare personen uit Afghanistan

83

 

*

Besluit (GBVB) 2022/2443 van de Raad van 12 december 2022 tot wijziging van Besluit 2010/96/GBVB betreffende een militaire missie van de Europese Unie om de Somalische veiligheidstroepen te helpen opleiden

84

 

*

Besluit (GBVB) 2022/2444 van de Raad van 12 december 2022 betreffende een militaire partnerschapsmissie van de Europese Unie in Niger (EUMPM Niger)

86

 

*

Besluit (GBVB) 2022/2445 van de Raad van 12 december 2022 tot wijziging van Besluit 2012/389/GBVB betreffende de missie van de Europese Unie voor de opbouw van capaciteit in Somalië (EUCAP Somalia)

91

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2446 van de Commissie van 12 december 2022 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2201 betreffende de benoeming van sommige leden en plaatsvervangende leden van de netwerkbeheerraad en van het Europees crisiscoördinatiecentrum voor de luchtvaart voor de netwerkfuncties voor luchtverkeersbeheer ( 1 )

93

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top