EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:304:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 304, 24 november 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 304

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

65e jaargang
24 november 2022


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/2292 van de Commissie van 6 september 2022 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorwaarden voor de binnenkomst in de Unie van zendingen van voedselproducerende dieren en bepaalde voor menselijke consumptie bestemde goederen ( 1 )

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2293 van de Commissie van 18 november 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/405 wat betreft de lijst van derde landen met een goedgekeurd controleplan voor het gebruik van farmacologisch werkzame stoffen, de maximumwaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen en bestrijdingsmiddelen en de maximumgehalten aan verontreinigingen ( 1 )

31

 

*

Verordening (EU) 2022/2294 van de Commissie van 23 november 2022 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat de statistieken over gezondheidszorginstellingen, human resources voor gezondheidszorg en het gebruik van de gezondheidszorg betreft ( 1 )

42

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2295 van de Commissie van 23 november 2022 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 474/2006 wat betreft de lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod of exploitatiebeperkingen zijn opgelegd in de Unie ( 1 )

53

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2022/2296 van de Raad van 21 november 2022 betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

67

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2297 van de Commissie van 19 oktober 2022 tot oprichting van de Europese onderzoeksinfrastructuur voor geconcentreerde zonne-energie (EU-SOLARIS-ERIC) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 7351)  ( 1 )

78

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2298 van de Commissie van 23 november 2022 tot verlenging van de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van propiconazool voor gebruik in biociden van productsoort 8 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

85

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Besluit (EU) 2022/1994 van 17 oktober 2022 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het subcomité voor geografische aanduidingen dat is ingesteld bij de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, over de goedkeuring van zijn reglement van orde ( PB L 273 van 21.10.2022 )

87

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2022/1439 van de Commissie van 31 augustus 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 283/2013 wat betreft de informatie die moet worden ingediend voor werkzame stoffen en de specifieke gegevensvereisten voor micro-organismen ( PB L 227 van 1.9.2022 )

94

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2022/1440 van de Commissie van 31 augustus 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 284/2013 wat betreft de informatie die moet worden verstrekt over gewasbeschermingsmiddelen en de specifieke gegevensvereisten voor gewasbeschermingsmiddelen die micro-organismen bevatten ( PB L 227 van 1.9.2022 )

97

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2022/1441 van de Commissie van 31 augustus 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 546/2011 wat betreft specifieke uniforme beginselen voor de evaluatie en de toelating van gewasbeschermingsmiddelen die micro-organismen bevatten ( PB L 227 van 1.9.2022 )

100

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860 van de Commissie van 10 juni 2022 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de normen, formats, frequentie en methoden en regelingen voor rapportage ( PB L 262 van 7.10.2022 )

102

 

*

Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/2236 van de Commissie van 20 juni 2022 tot wijziging van de bijlagen I, II, IV en V bij Verordening (EU) 2018/858 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de technische voorschriften voor in onbeperkte series geproduceerde voertuigen, in kleine series geproduceerde voertuigen, in kleine series geproduceerde volledig geautomatiseerde voertuigen en voertuigen voor speciale doeleinden, en wat betreft software-updates ( PB L 296 van 16.11.2022 )

103

 

*

Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1299 van de Commissie van 24 maart 2022 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere invulling van de inhoud van positiebeheerscontroles door handelsplatformen ( PB L 197 van 26.7.2022 )

104

 

*

Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/2059 van de Commissie van 14 juni 2022 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de technische details van de vereisten inzake backtesting en toeschrijving van winsten en verliezen op grond van de artikelen 325 novoquinquagies en 325 sexagies van Verordening (EU) nr. 575/2013 ( PB L 276 van 26.10.2022 )

105

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top