EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:301:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 301, 22 november 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 301

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

65e jaargang
22 november 2022


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/2279 van de Commissie van 1 augustus 2022 tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/1700 van het Europees Parlement en de Raad door vaststelling van het aantal en de benamingen van de variabelen voor het domein van het gebruik van informatie- en communicatietechnologie voor het referentiejaar 2023 ( 1 )

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2280 van de Commissie van 15 november 2022 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (“Salacgrīvas nēģi” (BGA))

20

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2281 van de Commissie van 15 november 2022 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (“Lumblija” (BGA))

21

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2282 van de Commissie van 21 november 2022 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportage met referentiedata vanaf 30 september 2022 tot en met 30 december 2022 in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf ( 1 )

22

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2283 van de Raad van 21 november 2022 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1351 tot toekenning van tijdelijke steun uit hoofde van Verordening (EU) 2020/672 aan de Republiek Letland om het risico op werkloosheid in de noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te beperken

119

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2284 van de Commissie van 14 november 2022 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 betreffende bepaalde noodmaatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 8308)  ( 1 )

125

 

*

Besluit (EU) 2022/2285 van de Europese Centrale Bank van 8 november 2022 tot wijziging van Besluit (EU) 2021/2255 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2022 (ECB/2021/54) (ECB/2022/41)

212

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

*

Besluit Nr. 1/2022 van het Associatiecomité EU-Oekraïne in handelsbezetting van 25 oktober 2022 met betrekking tot de actualisering van bijlage XV (Aanpassing van de douanewetgeving) van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds [2022/2286]

214

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top