EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:299:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 299, 18 november 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 299

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

65e jaargang
18 november 2022


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/2257 van de Commissie van 11 augustus 2022 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot ontwerpen van technische reguleringsnormen ter bepaling van de berekeningsmethoden van bruto “jump to default”-bedragen voor blootstellingen aan schuld- of eigenvermogensinstrumenten en voor blootstellingen aan wanbetalingsrisico’s die voortvloeien uit bepaalde derivaten en ter bepaling van de vaststelling van notionele bedragen van andere instrumenten dan die genoemd in artikel 325 quatervicies, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013 ( 1 )

1

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/2258 van de Commissie van 9 september 2022 tot wijziging en rectificatie van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong wat visserijproducten, eieren en bepaalde zeer verfijnde producten betreft, en tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/624 van de Commissie wat bepaalde tweekleppige weekdieren betreft ( 1 )

5

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2259 van de Commissie van 14 november 2022 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

14

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2260 van de Commissie van 14 november 2022 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

17

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2261 van de Commissie van 11 november 2022 tot onttrekking aan financiering door de Europese Unie van bepaalde uitgaven die de lidstaten hebben verricht in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 7841)

20

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2262 van de Commissie van 11 november 2022 tot onttrekking aan financiering door de Europese Unie van bepaalde uitgaven die het Verenigd Koninkrijk heeft verricht in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 7871)

69

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top