EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:244:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 244, 21 september 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 244

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

65e jaargang
21 september 2022


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2022/1621 van de Raad van 20 september 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 224/2014 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek

1

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1622 van de Commissie van 17 mei 2022 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende opkomende markten en geavanceerde economieën ( 1 )

3

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1623 van de Commissie van 14 juli 2022 tot afwijking, vanwege de door de Russische inval in Oekraïne veroorzaakte crisis, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/891 voor 2022 wat betreft de waarde van de afgezette productie, de nationale strategie en de terugvordering van financiële bijstand van de Unie voor meerjarige verbintenissen in de sector groenten en fruit

5

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1624 van de Commissie van 20 september 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/607 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op stalen kabels van oorsprong uit de Volksrepubliek China, zoals uitgebreid tot stalen kabels verzonden vanuit Marokko en de Republiek Korea, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit deze landen, naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad

8

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2022/1625 van de Raad van 20 september 2022 betreffende de gevolgen van het besluit van de hoge vertegenwoordiger over de reorganisatie van de structuren voor civiele crisisbeheersing bij de Europese Dienst voor extern optreden wat betreft de functie van Commandant civiele operaties bij civiele crisisbeheersingsmissies

15

 

*

Besluit (GBVB) 2022/1626 van de Raad van 20 september 2022 tot wijziging van Besluit 2013/798/GBVB betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek

17

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1627 van de Commissie van 19 september 2022 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 betreffende bepaalde noodmaatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 6786)  ( 1 )

19

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2022/1616 van de Commissie van 15 september 2022 betreffende materialen en voorwerpen van gerecycleerde kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 282/2008 ( PB L 243 van 20.9.2022 )

70

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top