EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:205:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 205, 5 augustus 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 205

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

65e jaargang
5 augustus 2022


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1356 van de Raad van 4 augustus 2022 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 101/2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië

1

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1357 van de Commissie van 25 mei 2022 tot wijziging van Verordening (EU) 2019/1241 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft grote mantel (Pecten maximus) in het Kanaal

4

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1358 van de Commissie van 2 juni 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 748/2012 met betrekking tot de toepassing van meer evenredige eisen voor luchtvaartuigen die in de sportieve en recreatieve luchtvaart worden gebruikt

7

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1359 van de Commissie van 27 juli 2022 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant

99

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1360 van de Commissie van 28 juli 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1321/2014 wat betreft de tenuitvoerlegging van evenredigere regels voor luchtvaartuigen die in de sportieve en recreatieve luchtvaart worden gebruikt

115

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1361 van de Commissie van 28 juli 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 748/2012 wat betreft de certificerings-, toezichts- en handhavingstaken van de bevoegde autoriteiten in het kader van de tenuitvoerlegging van de regels betreffende de organisaties die betrokken zijn bij het ontwerp en de productie van luchtvaartuigen voor de sport- en recreatieve luchtvaart

127

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1362 van de Commissie van 1 augustus 2022 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 595/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de prestaties van zware aanhangwagens met betrekking tot hun invloed op de CO2-emissies, het brandstofverbruik, het energieverbruik en het nulemissiebereik van motorvoertuigen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/683 ( 1 )

145

 

*

Verordening (EU) 2022/1363 van de Commissie van 3 augustus 2022 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van 2,4-D, azoxystrobin, cyhalofop-butyl, cymoxanil, fenhexamid, flazasulfuron, florasulam, fluroxypyr, iprovalicarb en silthiofam in of op bepaalde producten betreft ( 1 )

207

 

*

Verordening (EU) 2022/1364 van de Commissie van 4 augustus 2022 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat de maximumgehalten aan waterstofcyanide in bepaalde levensmiddelen betreft ( 1 )

227

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1365 van de Commissie van 4 augustus 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 wat betreft de gebruiksvoorwaarden voor het nieuwe voedingsmiddel olie van Schizochytrium sp. rijk aan DHA en EPA ( 1 )

230

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1366 van de Commissie van 4 augustus 2022 tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/605 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest ( 1 )

234

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2022/1367 van de Raad van 4 augustus 2022 tot wijziging van Besluit 2011/72/GBVB betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië

276

 

*

Besluit (EU) 2022/1368 van de Commissie van 3 augustus 2022 tot oprichting van groepen voor de dialoog met het maatschappelijk middenveld betreffende zaken die vallen onder het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Besluit 2013/767/EU

278

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top