EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:188:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 188, 15 juli 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 188

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

65e jaargang
15 juli 2022


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1214 van de Commissie van 9 maart 2022 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2139 wat betreft economische activiteiten in bepaalde energiesectoren en Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2178 wat betreft specifieke openbaarmakingen voor die economische activiteiten ( 1 )

1

 

*

Verordening (EU) 2022/1215 van de Commissie van 7 juli 2022 tot vaststelling van een sluiting van de visserij op Groenlandse heilbot/zwarte heilbot in de Noorse wateren van 1 en 2 voor vaartuigen die de vlag van een lidstaat van de Europese Unie voeren

46

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1216 van de Commissie van 8 juli 2022 tot afwijking, met betrekking tot het jaar 2022, van de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 809/2014, (EU) nr. 180/2014, (EU) nr. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) nr. 615/2014 en (EU) 2015/1368 wat betreft bepaalde in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid toe te passen administratieve controles en controles ter plaatse en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/725

49

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1217 van de Commissie van 14 juli 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 185/2013 wat betreft de verlaging van aan Spanje toegewezen vangstquota voor 2021, 2022 en 2023

62

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1218 van de Commissie van 14 juli 2022 tot wijziging van bepaalde bijlagen bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/620 wat betreft de goedkeuring van de ziektevrije status van bepaalde lidstaten of zones daarvan ten aanzien van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten en de goedkeuring van uitroeiingsprogramma’s voor bepaalde in de lijst opgenomen ziekten ( 1 )

65

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1219 van de Commissie van 14 juli 2022 tot wijziging van bijlage III bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2235 wat betreft modelcertificaten voor de binnenkomst in en doorvoer door de Unie van zendingen van bepaalde samengestelde producten ( 1 )

75

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1220 van de Commissie van 14 juli 2022 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor de toepassing van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het formaat waarin bijkantoren van ondernemingen uit derde landen en bevoegde autoriteiten de in artikel 41, leden 3 en 4, van die richtlijn bedoelde informatie moeten verstrekken ( 1 )

98

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1221 van de Commissie van 14 juli 2022 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op bepaalde aluminium wielen van oorsprong uit Marokko

114

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2022/1222 van de Raad van 12 juli 2022 betreffende het namens de Europese Unie in de Algemene Vergadering van de Bijzondere Unie van Lissabon in te nemen standpunt

142

 

*

Besluit (EU) 2022/1223 van de Raad van 12 juli 2022 inzake de toewijzing van vrijgemaakte middelen van projecten in het kader van het 10e en 11e Europees Ontwikkelingsfonds teneinde acties te financieren voor het aanpakken van de voedselzekerheidscrisis en de economische schok in landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS-landen) ten gevolge van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne

147

 

*

Besluit van het Politiek en Veiligheidscomité (GBVB) 2022/1224 van 13 juli 2022 tot benoeming van de commandant van de EU-strijdkrachten voor de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust (Atalanta), en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2022/1179 (ATALANTA/5/2022)

150

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/913 van de Commissie van 30 mei 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 betreffende de tijdelijke verhoging van de officiële controles en noodmaatregelen met betrekking tot de binnenkomst in de Unie van bepaalde goederen uit bepaalde derde landen tot uitvoering van de Verordeningen (EU) 2017/625 en (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad ( PB L 158 van 13.6.2022 )

152

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top