EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:156:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 156, 9 juni 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 156

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

65e jaargang
9 juni 2022


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Informatie over de inwerkingtreding van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Republiek der Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

1

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/897 van de Commissie van 2 juni 2022 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (“Lenticchia di Onano” (BGA))

2

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/898 van de Commissie van 3 juni 2022 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 betreffende bepaalde noodmaatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 3788)  ( 1 )

3

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/899 van de Commissie van 8 juni 2022 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader voor centrale tegenpartijen in Indonesië aan de vereisten van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft centrale tegenpartijen onder toezicht van de Indonesische autoriteit voor financiële diensten (Otoritas Jasa Keuangan) ( 1 )

53

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/900 van de Commissie van 8 juni 2022 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2039 betreffende de ontwikkeling van het regelgevingskader van Zuid-Afrika voor centrale tegenpartijen ( 1 )

57

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/901 van de Commissie van 8 juni 2022 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2269 wat betreft centrale tegenpartijen die onder toezicht staan van de International Financial Services Centres Authority ( 1 )

60

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/902 van de Commissie van 8 juni 2022 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader voor centrale tegenpartijen in Maleisië aan de vereisten van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

64

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/903 van de Commissie van 8 juni 2022 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader voor centrale tegenpartijen in Chili aan de vereisten van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

68

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

*

Besluit Nr. 1/2022 van de Stabilisatie- en associatieraad EU-Montenegro van 9 februari 2022 tot wijziging van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds, door de vervanging van protocol 3 betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking [2022/904]

72

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088 ( PB L 198 van 22.6.2020 )

159

 

*

Rectificatie van Besluit (GBVB) 2022/397 van de Raad van 9 maart 2022 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen ( PB L 80 van 9.3.2022 )

160

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2325 van de Commissie van 16 december 2021 tot vaststelling, op grond van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad, van de lijst van derde landen en van de lijst van controleautoriteiten en controleorganen die op grond van artikel 33, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad zijn erkend met het oog op de invoer van biologische producten in de Unie ( PB L 465 van 29.12.2021 )

161

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2289 van de Commissie van 21 december 2021 tot vaststelling van voorschriften voor de toepassing van Verordening (EU) 2021/2115 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de presentatie van de inhoud van de strategische GLB-plannen en wat betreft het elektronische systeem voor de veilige uitwisseling van informatie ( PB L 458 van 22.12.2021 )

163

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top