EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:141:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 141, 20 mei 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 141

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

65e jaargang
20 mei 2022


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/786 van de Commissie van 10 februari 2022 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de Commissie ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het liquiditeitsdekkingsvereiste voor kredietinstellingen ( 1 )

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/787 van de Commissie van 13 mei 2022 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (“Cancoillotte” (BGA))

6

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/788 van de Commissie van 16 mei 2022 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

7

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/789 van de Commissie van 18 mei 2022 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 wat betreft de vaststelling van de representatieve prijzen voor de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede voor ovalbumine

10

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/790 van de Commissie van 19 mei 2022 houdende rectificatie van bepaalde taalversies van Verordening (EU) nr. 965/2012 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures voor vluchtuitvoering, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad

13

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/791 van de Commissie van 19 mei 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1185 wat betreft de melding van de voorraadniveaus van granen, oliehoudende zaden en rijst

15

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/792 van de Commissie van 19 mei 2022 tot wijziging van de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 wat betreft de gegevens voor Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in de lijsten van derde landen waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee en vers vlees van pluimvee en vederwild is toegestaan ( 1 )

18

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2022/793 van de Raad van 16 mei 2022 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in de Associatieraad die is opgericht bij de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, met betrekking tot de vaststelling van de associatieagenda EU-Georgië 2021-2027

47

 

*

Besluit (EU) 2022/794 van de Raad van 16 mei 2022 tot benoeming van een lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité, voorgedragen door de Republiek Estland

51

 

*

Besluit (EU) 2022/795 van de Commissie van 10 september 2021 betreffende de steunmaatregel ten gunste van Alitalia SA.48171 (2018/C) (ex 2018/NN, ex 2017/FC) door Italië ten uitvoer gelegd (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 6659)  ( 1 )

53

 

*

Besluit (EU) 2022/796 van de Commissie van 12 mei 2022 tot goedkeuring, namens de Europese Unie, van een wijziging van bijlage XVIII bij de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds

111

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/797 van de Commissie van 19 mei 2022 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais NK603 × T25 × DAS-40278-9 en de subcombinatie T25 × DAS-40278-9 daarvan, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 3179)  ( 1 )

116

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/798 van de Commissie van 19 mei 2022 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja MON 87769 × MON 89788 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 3182)  ( 1 )

123

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/581 van de Raad van 8 april 2022 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen ( PB L 110 van 8.4.2022 )

130

 

*

Rectificatie van Besluit (GBVB) 2022/582 van de Raad van 8 april 2022 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen ( PB L 110 van 8.4.2022 )

131

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top