EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:119:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 119, 21 april 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 119

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

65e jaargang
21 april 2022


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/648 van de Commissie van 15 februari 2022 tot wijziging van bijlage XI bij Verordening (EU) 2021/2115 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het bedrag van de steun van de Unie voor interventietypes voor plattelandsontwikkeling voor het begrotingsjaar 2023

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/649 van de Commissie van 20 april 2022 tot wijziging van de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 wat betreft de gegevens voor Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in de lijsten van derde landen waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee en vers vlees van pluimvee en vederwild is toegestaan ( 1 )

5

 

*

Verordening (EU) 2022/650 van de Commissie van 20 april 2022 tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven wat betreft de specificaties van natriumdiacetaat (E 262 (ii)) ( 1 )

65

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/651 van de Commissie van 20 april 2022 tot opening van een nieuw onderzoek ten aanzien van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1993 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde open weefsels van glasvezels van oorsprong uit de Volksrepubliek China zoals uitgebreid tot bepaalde open weefsels van glasvezels verzonden vanuit India, Indonesië, Maleisië, Taiwan en Thailand, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit deze landen, met het oog op de vaststelling of een Indiase producent-exporteur van die maatregelen kan worden vrijgesteld, of het antidumpingrecht ten aanzien van de invoer afkomstig van die producent-exporteur kan worden ingetrokken en of die invoer moet worden geregistreerd

68

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/652 van de Commissie van 20 april 2022 tot verlening van een vergunning voor extract van bittere sinaasappel als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor bepaalde diersoorten ( 1 )

74

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/653 van de Commissie van 20 april 2022 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van extract van blad van Melissa officinalis L. als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten ( 1 )

79

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/654 van de Commissie van 20 april 2022 tot verlening van een vergunning voor butylhydroxyanisool als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten ( 1 )

84

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2022/655 van de Raad van 11 april 2022 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in de door de Brede en Versterkte Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, ingestelde Partnerschapsraad, over de vaststelling van het reglement van orde van de Partnerschapsraad, en van de reglementen van orde van het Partnerschapscomité, van de subcomités en andere door de Partnerschapsraad ingestelde organen, en over de vaststelling van de lijst van subcomités, met het oog op de toepassing van die overeenkomst

89

 

*

Besluit (EU) 2022/656 van de Raad van 11 april 2022 betreffende de bepaling van het standpunt dat namens de Europese Unie in het Technisch Comité inzake de douanewaarde en in de Technische Commissie “Oorsprongsregels”, die zijn opgericht onder auspiciën van de Werelddouaneorganisatie, moet worden ingenomen met betrekking tot de goedkeuring van raadgevingen, commentaren, toelichtingen, casestudy’s, studies en soortgelijke handelingen betreffende de douanewaarde van ingevoerde goederen in het kader van de Overeenkomst inzake de toepassing van artikel VII van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel 1994 en de goedkeuring van raadgevingen, informatie en adviezen, en soortgelijke handelingen, betreffende de bepaling van de oorsprong van goederen in het kader van de Overeenkomst betreffende de oorsprongsregels

103

 

*

Besluit van het Politiek en Veiligheidscomité (GBVB) 2022/657 van 12 april 2022 betreffende de benoeming van de commandant van de EU-missiestrijdkrachten van de militaire missie van de Europese Unie om de Malinese strijdkrachten te helpen opleiden (EUTM Mali) en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2021/2209 (EUTM Mali/1/2022)

108

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van de definitieve vaststelling (EU, Euratom) 2022/182 van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022 ( PB L 45 van 24.2.2022 )

110

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2022/394 van de Raad van 9 maart 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren ( PB L 81 van 9.3.2022 )

114

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1832 van de Commissie van 12 oktober 2021tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief ( PB L 385 van 29.10.2021 )

115

 

*

Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2178 van de Commissie van 6 juli 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad door vaststelling van de inhoud en de presentatie van door niet aan artikel 19 bis of artikel 29 bis van Richtlijn 2013/34/EU onderworpen ondernemingen te rapporteren informatie betreffende ecologisch duurzame economische activiteiten en door vaststelling van de methode om aan deze rapportageverplichting te voldoen ( PB L 443 van 10.12.2021 )

120

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top