EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:107:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 107, 6 april 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 107

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

65e jaargang
6 april 2022


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn (EU) 2022/542 van de Raad van 5 april 2022 tot wijziging van Richtlijnen 2006/112/EG en (EU) 2020/285 wat de btw-tarieven betreft

1

 

*

Richtlijn (EU) 2022/543 van de Raad van 5 april 2022 tot wijziging van Richtlijnen 2008/118/EG en (EU) 2020/262 betreffende taxfreeshops in de Franse terminal van de Kanaaltunnel

13

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2022/544 van de Raad van 4 april 2022 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Moldavië inzake operationele activiteiten van het Europees Grens- en kustwachtagentschap in de Republiek Moldavië

16

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/545 van de Commissie van 26 januari 2022 tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/2144 van het Europees Parlement en de Raad met uitvoeringsbepalingen voor de specifieke testprocedures en technische voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen wat de gegevensrecorder voor incidenten betreft en voor de typegoedkeuring van die systemen als technische eenheden en tot wijziging van bijlage II bij die verordening ( 1 )

18

 

*

Verordening (EU) 2022/546 van de Commissie van 31 maart 2022 tot vaststelling van een tijdelijke sluiting van de visserij op roodbaarzen in gebied NAFO 3M voor vaartuigen die de vlag van een lidstaat van de Europese Unie voeren

24

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/547 van de Commissie van 5 april 2022 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op superabsorberende polymeren van oorsprong uit de Republiek Korea

27

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2022/548 van het Europees Parlement en de Raad van 24 maart 2022 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers naar aanleiding van een aanvraag van Frankrijk —EGF/2021/007 FR/Selecta

76

 

*

Besluit (EU) 2022/549 van de Raad van 17 maart 2022 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen tijdens het tweede deel van de vierde vergadering van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag van Minamata inzake kwik in verband met de vaststelling van besluiten tot wijziging van de bijlagen A en B bij dat verdrag

78

 

*

Besluit (EU) 2022/550 van de Raad van 17 maart 2022 tot vaststelling van het namens de Europese Unie in te nemen standpunt tijdens het tweede gedeelte van de vierde vergadering van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag van Minamata inzake kwik, in verband met de goedkeuring van een besluit tot vaststelling van grenswaarden voor kwikafval in overeenstemming met artikel 11, lid 2, van dat verdrag

80

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/551 van de Commissie van 4 april 2022 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/85 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader van de Verenigde Staten van Amerika voor centrale tegenpartijen, waaraan een vergunning is verleend door en die onder toezicht staan van de U.S. Securities and Exchange Commission, aan de vereisten van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

82

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/552 van de Commissie van 4 april 2022 waarbij wordt bepaald dat nationale effectenbeurzen van de Verenigde Staten van Amerika die geregistreerd zijn bij de Securities and Exchange Commission, voldoen aan wettelijk bindende vereisten die gelijkwaardig zijn aan de vereisten van titel III van Richtlijn 2014/65/EU en onderworpen zijn aan effectief toezicht en effectieve handhaving ( 1 )

85

 

 

AANBEVELINGEN

 

*

Aanbeveling (EU) 2022/553 van de Commissie van 5 april 2022 betreffende controle op de aanwezigheid van Alternaria-toxinen in levensmiddelen

90

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top