EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:093:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 093, 22 maart 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 93

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

65e jaargang
22 maart 2022


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2022/455 van de Commissie van 14 maart 2022 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 748/2009 wat betreft de actualisering van de lijst van vliegtuigexploitanten die op of na 1 januari 2006 een in bijlage I bij Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad genoemde luchtvaartactiviteit hebben uitgeoefend, met specificatie van de administrerende lidstaat van elke vliegtuigexploitant ( 1 )

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/456 van de Commissie van 21 maart 2022 tot goedkeuring van de basisstof chitosan overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

138

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2022/457 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2022 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers (EGF/2022/000 TA 2022 — Technische bijstand op initiatief van de Commissie)

142

 

*

Besluit (EU) 2022/458 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2022 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers naar aanleiding van een aanvraag van Spanje (EGF/2021/006 ES/Catalonië automobielsector)

144

 

*

Besluit (EU) 2022/459 van de Commissie van 10 september 2021 betreffende de steunmaatregelen SA.49668 (2019/C) (ex 2017/FC) en SA.53403 (2019/C) (ex 2017/FC) die door Denemarken en Zweden zijn toegekend aan PostNord AB en Post Danmark A/S (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 6568)  ( 1 )

146

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/460 van de Commissie van 4 maart 2022 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/788 tot vaststelling van regels voor de monitoring en rapportage met betrekking tot besmettingen met SARS-CoV-2 bij bepaalde diersoorten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 1270)  ( 1 )

191

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/461 van de Commissie van 15 maart 2022 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/570 betreffende de rescEU-capaciteit op het gebied van vervoer en logistiek (Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 1685)  ( 1 )

193

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top